kępiński - WODR Poznań
21 grudnia 2015

Co czeka grupy ?

Przygotowane przez
Zmiany w ustawie dotyczącej grup producenckich i związków producentów, które weszły w życie 18 grudnia 2015, stawiają przed producentami wiele nowych wyzwań. Znaczna część grup funkcjonujących na rynku będzie musiała nauczyć się, jak radzić sobie w wymagającej rzeczywistości i dostosować się do zmian. Gra toczy się o wysoką stawkę – nie tylko o dofinansowanie inwestycyjne dla grup producenckich, ale przede wszystkim o ich rynkowy byt. Choć coraz większa liczba producentów decyduje się na współpracę w ramach zrzeszeń i grup producenckich, nie wszyscy radzą sobie ze spełnianiem ustawowych wymagań. Najbliższe zmiany są ważne nie tylko dla nowych grup, ale również tych,…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2015
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie wsparcia rolników w zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Związkowcy apelują o podwyższenie dopłat do poziomu obowiązującego w 2014 r. Wynosiły one wtedy: dla zbóż – 100 zł/ha, dla roślin strączkowych 160 zł/ha, dla ziemniaków 500 zł/ha. Rząd obniżył powyższe stawki w marcu 2015 r. - Dopłaty dały impuls do pozytywnych zmian, gdyż jak powszechnie wiadomo wymienialność materiału siewnego w gatunkach nimi objętych jest bardzo niska. Stosowanie materiału siewnego jest jednym z najważniejszych warunków prowadzenia integrowanej ochrony roślin – w liście do ministra napisał Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2015
Niebagatelny  wynik, jeśli chodzi o  średnią wydajność mleka krowiego za 2014 rok osiągnął Puchała Tadeusz - rolnik z miejscowości Mnichowice w gminie Bralin ( powiat kępiński ).  Jeśli chodzi o województwo wielkopolskie znalazł się na czwartym miejscu w kategorii do 20 krów, natomiast w powiecie kępińskim był to najlepszy wynik.
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2015
09 grudnia 2015

Pora na szkolenia

Przygotowane przez
W dniu 8 grudnia 2015 roku w miejscowości Świba k / Kępna odbyły się szkolenia specjalistyczne, zorganizowane przez starszego doradcę na terenie gminy Kępno Piotra Twardowskiego. Zainteresowani rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich bardzo chętnie biorą udział w takich metodach dydaktycznych organizowanych zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, wykładowcami szkoleń byli specjaliści branżowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tematyka przedstawiała się następująco: „Racjonalny dobór maszyn przy planowaniu inwestycji w ramach PROW” – prelegent: główny specjalista ds. ekonomiki Zbigniew Błaszczyk, „Środki pomocowe dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne” – prelegent: starszy doradca ekonomista Stefan Krzywiecki, „Integrowana ochrona roślin – systemy wspomagania decyzji…
Aż 1,5 mln rolniczych gospodarstw jest co roku chronionych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. To dobra wiadomość. Jest też niestety zła: rolnicy zapominają, że taka polisa nie chroni tego, co w środku. Tymczasem maszyny czy zmagazynowane zboże może mieć wielokrotnie większą wartość niż sam budynek. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie chroni mienia znajdującego się wewnątrz -maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych czy zwierząt - o czym niestety rolnicy rzadko pamiętają. Chwila refleksji przychodzi często za późno, czyli już po szkodzie. Rolnicy zapominają o ochronie mienia innego niż budynki Nakłady inwestycyjne rolników na maszyny i narzędzia to…
W czwartek 19.11.2015r. o godz. 10.00 w biurze powiatowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie połączone ze Spotkaniem Andrzejkowym dla przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich gminy Kępno, którego inicjatorem były same przewodniczące. W spotkaniu wzięło udział 14 pań oraz zaproszone seniorki Pani Maria Pieczara oraz Pani Marcelina Trzmiel, które podziękowały wszystkim przewodniczącym KGW za zaangażowanie w życie społeczne wsi, życząc tym samym cierpliwości i zdrowia, aby nadal móc wspólnie organizować liczne imprezy. Spotkanie to było zarówno możliwością do rozmowy i wspomnień przy kawie i pysznych sałatkach , jak i podjęcia dyskusji na temat najbliższych imprez, w których KGW wezmą czynny…
Ostatnio zmieniany 07 grudnia 2015
Ogłoszenie naboru ma nastąpić jeszcze w tym roku, ale sam nabór będzie przeprowadzony już w I kwartale 2016 roku. - To działanie jest zupełnie nowym instrumentem wsparcia dedykowanym właśnie dla małych gospodarstw, a małych gospodarstw w Polsce jest najwięcej – wyjaśniał Andrzej Gross, prezes ARiMR. - Tu również musi być efekt zwiększenia wielkości czy wartości ekonomicznej gospodarstwa po zastosowaniu tej pomocy, więc ze strony agencji jest potrzebna wielka akcja informacyjna, ale także i promocyjna tego instrumentu, bowiem musimy dokładnie objaśnić, jakie kryteria trzeba spełnić, jakie ewentualnie zmiany trzeba dokonać w gospodarstwie. W ten proces muszą być włączeni doradcy z ośrodków…
Ostatnio zmieniany 19 listopada 2015
17 listopada 2015

Pomoc dla producentów mleka

Przygotowane przez
W ubiegłym tygodniu ministerstwo rolnictwa przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych - pomocy Komisji Europejskiej dla producentów mleka. Wspomniana pomoc ma być skierowana do aktywnych producentów mleka o średniej i małej skali produkcji (około 3-50 krów). Rolnik otrzyma pieniądze, jeśli spełni określone warunki: w dniu 31 marca 2015 r. posiadał kwotę indywidualną dla dostaw lub sprzedaży bezpośredniej (lub suma tych kwot) nie niższą niż 15 000 kg i nie wyższą niż 250 000 kg mleka; w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiada co najmniej 3 krowy typu mlecznego…
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 r. ma być o 5 groszy wyższa i wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju. Limit zwrotu na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł - wynika z informacji Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. Celem obowiązującej od 1 kwietnia 2006 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest udzielanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, żeby zwiększyć konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych na rynku unijnym. Podobna pomoc dla rolników funkcjonuje także w innych krajach członkowskich…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2015