kępiński - WODR Poznań
13 września 2021

Dożynki powiatowo-gminne w Piaskach

Przygotowane przez
Dnia 12 września 2021 r. w niedzielę na boisku sportowym w Piaskach odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Główne  uroczystości rozpoczęły się od przejazdu korowodu dożynkowego w obrębie miejscowości, następnie odprawiona została polowa msza święta dziękczynna wraz z uroczystym obrzędem dożynkowym.  Na obrzędach święta plonów nie zabrakło  występów artystów: zespołu „Zimne Frytki”, Brygidy i Roberta Łukowskiego, a także zespołu „After Party” po którym rozpoczęła się zabawa taneczna. Organizatorem tegorocznych dożynek był Powiat Kępiński i Gmina Łęka Opatowska. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów gmin powiatu kępińskiego. Rolę starostów dożynkowych pełnili Patrycja Lenart i Marcin Jóźwiakowski. Jak corocznie zaprezentowały się instytucje…
Ostatnio zmieniany 17 września 2021
W pierwszych dniach lutego 2021 roku założone zostały w powiecie kępińskim 2 polowe stacje deszczowe w ramach projektu eDWIN. Deszczomierze zostały zamontowane w uzgodnieniu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z rolnikami na terenach rolniczych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Meteorologicznej. Stacje zostały posadowione na terenie otwartym, bez obszarów zadrzewionych i wpływu budynków, tak aby wysokość mierzonej wody opadowej była miarodajna i wiarygodna. Stacja została zamontowana na metalowym słupku, w której skład wchodzą akumulator wraz z panelem fotowoltaicznym oraz czasza deszczomierza z wlotem na wysokości 1 m nad poziomem gruntu. W całym województwie Wielkopolskim w miesiącu lutym zainstalowano około sześćdziesięciu takich stacji.…
Ostatnio zmieniany 15 kwietnia 2021
Ronicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą ubiegać się od 31 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 o wsparcie w tym zakresie. Trwa nabór na wnioski dotyczące pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rolnik na tego typu przedsięwzięcia możne otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 a wysokość dofinansowania przyznanego to 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.…
Rolnik wnioskujący o płatności bezpośrednie zobowiązany jest do spełnienia norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy DKR) oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania. Powyższe normy i wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności. Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych przez rolników płatności bezpośrednich, a także niektórych płatności w ramach PROW na lata 2014-2020 tj. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, na zalesianie gruntów rolnych, jak również płatności dobrostanowej ze spełnianiem przez nich określonych wymogów. Wymogi te zostały…
Powierzchnia gospodarstwa demonstracyjnego Moniki i Rafała Gierz, położonego w miejscowości Mnichowice w powiecie kępińskim wynosi blisko 39 ha, z czego grunty orne zajmują powierzchnię około 34 ha, natomiast trwałe użytki zielone: 5 ha, powierzchnia podwórza i zabudowy to powierzchnia około 0,60 ha. Jeśli chodzi o produkcję wiodącą w gospodarstwie to produkcja trzody chlewnej (żywiec wieprzowy w cyklu zamkniętym, gdzie stado podstawowe liczy ok. 20 loch i 1 knur. W gospodarstwie istnieją zmodernizowane budynki do produkcji ( chlewnia loch i warchlakarnia z tuczarnią ). Zaplecze inwentarskie i gospodarcze jest w pełni zmechanizowane. Produkcja żywca wieprzowego w ujęciu rocznym waha się w…
Ostatnio zmieniany 27 listopada 2020
30 października 2020

Zaproszenie na konferencję - Bioasekuracja

Przygotowane przez
16 października 2020

Nowości odmianowe w Sobótce

Przygotowane przez
Dnia 12 października 2020 r. odbył się wyjazd studyjny zainteresowanych rolników z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 8 w powiecie kępińskim do Stacji Hodowli Roślin w Sobótce w powiecie ostrowskim w pełnym reżimie sanitarnym. Metoda doradcza odbyła się w sali pałacowej w ograniczonym gronie rolników ze względów sanitarnych. Spotkanie rozpoczęło się krótką wzmianką nt. Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego – Piotr Twardowski, następnie kolekcję odmian zbóż i bobowatych przedstawił prezes Hodowli Roślin Grzegorz Kryjom. Jeśli chodzi o najnowszą ofertę zbóż i bobowatych w sezonie 2020/2021 to wymieniono kolejno: Pszenica ozima ● Grupa A - Bataja, Patras,…
Ostatnio zmieniany 26 października 2020
Dnia 13 września 2020 roku w Sanktuarium na Pólku pod Bralinem w powiecie kępińskim odbyło się III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Na uroczystości przybyli premier Mateusz Morawiecki, Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska Starostami dożynek byli: Zbigniew Nowacki z Ociąża w powiecie ostrowskim i Ewelina Głowik z Nosal w powiecie kępińskim. Święto rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, następnie odbyło się przejście korowodu dożynkowego wraz z…
Ostatnio zmieniany 14 września 2020
05 marca 2020

Okres szkoleniowy trwa…

Napisane przez
Czas zimowy to okres w którym rolnicy najczęściej uczestniczą w działaniach szkoleniowych prowadzonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Sezon szkoleniowy trwa na dobre, w miesiącach styczeń i luty zorganizowano na terenie powiatu kępińskiego przy udziale poszczególnych doradców gminnych szereg szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki w rolnictwie, nowości w programach unijnych i krajowych. W dniu 14 lutego 2020 r. w Sali Domu Ludowego w Nosalach odbyło się szkolenie uzupełniające dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin, gdzie przeszkolono blisko 30 osób. We wtorek, dnia 3 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek…
Ostatnio zmieniany 06 marca 2020