kępiński - WODR Poznań
24 listopada 2021

Szkolenie z zakresu bioasekuracji

Napisane przez
W dniu 19 listopada 2021 w CKU przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kepnie odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu tematyki: „Aktualna sytuacja epizootycza w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)”. Celem spotkania było przekazanie jednolitych informacji nt. posiadania przez hodowców trzody chlewnej Planów Bezpieczeństwa Biologicznego (PBB). Wiąże się to z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą ASF w powiecie kępińskim oraz koniecznością dostosowania się do wymogów bioasekuracji. W spotkaniu wzięło udział niespełna 70 producentów trzody chlewnej z powiatu kępińskiego. Wioletta Szkopek
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2021
27 października 2021

Żniwa kukurydziane w tegorocznym sezonie

Napisane przez
W powiecie kępińskim uprawa kukurydzy cieszy się sporym zainteresowaniem rolników. Roślina ta stanowi znacząca pozycję w strukturze zasiewów. Postęp biologiczny a co za tym idzie dobór odpowiednich odmian, które lepiej wykorzystują istniejące warunki rolnicze pozwala na uprawę tej rośliny nawet na słabszych stanowiskach. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną a sytuacja pogodowa spowodowała, że optymalne warunki dla siewu kukurydzy były na przełomie kwietnia i maja. Pogoda w następnych miesiącach nie napawała optymizmem. Brak opadów w maju i czerwcu spowodował że plantacje znacznie ograniczyły swój potencjał produkcyjny. Miesiące letnie okazały się być bardziej łaskawe dla upraw kukurydzy. Obfite w opady umożliwiły regeneracje roślin…
Ostatnio zmieniany 27 października 2021
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nr 8 w powiecie kępińskim wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Rolnych Gminy Baranów zorganizował wyjazd na wystawę AGRO SHOW w dniu 25 września bieżącego roku. Rolnicy z powiatu kępińskiego mieli okazję przyjrzeć się nowinkom w branży rolniczej. Była to doskonała okazja aby zapoznać się z nowymi technologiami w rolnictwie. Zaletą takich wyjazdów jest niewątpliwie fakt, że rolnicy na targach mają kompleksowy przegląd najnowszych maszyn, urządzeń oraz świadczonych usług dla rolnictwa. Uczestnicy mogli w jednym miejscu zapoznać się z ofertą odmianową roślin uprawnych czołowych producentów materiału kwalifikowanego. Wizyty na poszczególnych stosikach wystawców, pozwoliły na zapoznaje się z nowościami…
Ostatnio zmieniany 27 października 2021
13 września 2021

Dożynki powiatowo-gminne w Piaskach

Przygotowane przez
Dnia 12 września 2021 r. w niedzielę na boisku sportowym w Piaskach odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Główne  uroczystości rozpoczęły się od przejazdu korowodu dożynkowego w obrębie miejscowości, następnie odprawiona została polowa msza święta dziękczynna wraz z uroczystym obrzędem dożynkowym.  Na obrzędach święta plonów nie zabrakło  występów artystów: zespołu „Zimne Frytki”, Brygidy i Roberta Łukowskiego, a także zespołu „After Party” po którym rozpoczęła się zabawa taneczna. Organizatorem tegorocznych dożynek był Powiat Kępiński i Gmina Łęka Opatowska. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów gmin powiatu kępińskiego. Rolę starostów dożynkowych pełnili Patrycja Lenart i Marcin Jóźwiakowski. Jak corocznie zaprezentowały się instytucje…
Ostatnio zmieniany 17 września 2021
W pierwszych dniach lutego 2021 roku założone zostały w powiecie kępińskim 2 polowe stacje deszczowe w ramach projektu eDWIN. Deszczomierze zostały zamontowane w uzgodnieniu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z rolnikami na terenach rolniczych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Meteorologicznej. Stacje zostały posadowione na terenie otwartym, bez obszarów zadrzewionych i wpływu budynków, tak aby wysokość mierzonej wody opadowej była miarodajna i wiarygodna. Stacja została zamontowana na metalowym słupku, w której skład wchodzą akumulator wraz z panelem fotowoltaicznym oraz czasza deszczomierza z wlotem na wysokości 1 m nad poziomem gruntu. W całym województwie Wielkopolskim w miesiącu lutym zainstalowano około sześćdziesięciu takich stacji.…
Ostatnio zmieniany 15 kwietnia 2021
Ronicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą ubiegać się od 31 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 o wsparcie w tym zakresie. Trwa nabór na wnioski dotyczące pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rolnik na tego typu przedsięwzięcia możne otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 a wysokość dofinansowania przyznanego to 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.…
Rolnik wnioskujący o płatności bezpośrednie zobowiązany jest do spełnienia norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy DKR) oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania. Powyższe normy i wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności. Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych przez rolników płatności bezpośrednich, a także niektórych płatności w ramach PROW na lata 2014-2020 tj. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, na zalesianie gruntów rolnych, jak również płatności dobrostanowej ze spełnianiem przez nich określonych wymogów. Wymogi te zostały…
Powierzchnia gospodarstwa demonstracyjnego Moniki i Rafała Gierz, położonego w miejscowości Mnichowice w powiecie kępińskim wynosi blisko 39 ha, z czego grunty orne zajmują powierzchnię około 34 ha, natomiast trwałe użytki zielone: 5 ha, powierzchnia podwórza i zabudowy to powierzchnia około 0,60 ha. Jeśli chodzi o produkcję wiodącą w gospodarstwie to produkcja trzody chlewnej (żywiec wieprzowy w cyklu zamkniętym, gdzie stado podstawowe liczy ok. 20 loch i 1 knur. W gospodarstwie istnieją zmodernizowane budynki do produkcji ( chlewnia loch i warchlakarnia z tuczarnią ). Zaplecze inwentarskie i gospodarcze jest w pełni zmechanizowane. Produkcja żywca wieprzowego w ujęciu rocznym waha się w…
Ostatnio zmieniany 27 listopada 2020
30 października 2020

Zaproszenie na konferencję - Bioasekuracja

Przygotowane przez