kaliski - WODR Poznań
Uprawa roślin ekologicznych w naszym kraju nie jest dość popularna i ciągle rolnicy używają dużej ilość środków chwastobójczych. Jak zmniejszyć ilość stosowanych środków chemicznych jedną z metod jest zastosowanie mechanicznego zwalczania chwastów lub w znacznym stopniu ograniczenia ich. Każdy rolnik przygotowujące glebę przed siewem pozbywa się części chwastów jednak co zrobić z tymi, które wykiełkowały razem z rośliną uprawną? Czy można pozbyć się ich w jakiś prosty sposób mechaniczny bez zastosowania środków chemicznych. Istnieją na rynku proste i bardziej skomplikowane maszyny które są wstanie zlikwidować część niechcianych roślin z nasze j plantacji. Proste pielniki usuwają chwasty z międzyrzędzi i to…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2017
18 grudnia 2017

Kaliski doradca w anegdocie

Napisane przez
Zwraca się rolnik do doradcy: - Załatwiłeś mi duży ciągnik, teraz załatw mi ziemię. ***** Zanosi rolnik wniosek na nisko-towarówkę do  ARIMR  Pracownik agencji pyta: - Jak to pan obliczył ? Rolnik odpowiada: - A skąd mam wiedzieć?, taki,, czorny” siedzi w gminie i wypełnia.  ***** Doradcy bardzo lubią słuchać,…………… siebie. ***** Dzwoni rolnik do doradcy i mówi: - Pszenice ozimą posiałem niezaprawioną, coś da się zrobić?  Doradca: - W zaleceniach nic nie ma. Wiesz, mówi rolnik: - Gdyby było w zaleceniach, to bym nie dzwonił.  ***** Doradca do doradcy: - Ta nasza robota jest nawet niezła. Odpowiada kolega: -…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2017
18 grudnia 2017

Czy to zmierzch ery GMO

Napisane przez
Zrobiłem sondę wśród znajomych czy za mleko oznakowane jako wolne od GMO byliby w stanie więcej zapłacić. Odpowiedz od wszystkich była na tak. Kiedy toczy się dyskusja na temat tego, czy żywność modyfikowana genetycznie jest szkodliwa, trudno mi zrozumieć argumenty, bo nie jestem specjalistą. Podobnie jest w przypadku sporów o żywność GMO– trudno je zrozumieć ludziom, którzy nie zajmują się biologią lub genetyką. Problem w tym, że konsumentom nie powiedziano, co dokładnie oznacza spożywać mleko, nabiał i jak wpływa na zdrowie ludzi. żywienie krów soją z GMO. Jeśli uznamy, że o wszystkim mają decydować ludzkie intuicje, a nie wiedza, będziemy popełniać poważne błędy. Rynek czyli społeczeństwo nie chce GMO.…
Gleby eksploatowane rolniczo ulegają sukcesywnej degradacji. Zaprezentowano powyżej wskaźniki mówiące o degradacji bądź reprodukcji materii organicznej. Mało kto z tego korzysta a wiedza o glebie to dążenie do gospodarowania na wysokim poziomie. Tylko w gospodarstwach uprawiających zboża beż inwentarza w której jest sprzedaż słomy następuje zjawisko wyczerpywania składników organicznych i degradacja gleby. Następuje jednostronne wyczerpywanie składników pokarmowych zanik mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład. W przypadku tych gospodarstw należy wyrównać ubytki próchnicy poprzez zaorywanie słomy co pozwoli na utrzymanie dodatniego salda glebowej materii organicznej. Słoma zbóż i kukurydzy jest ważnym i dużym źródłem składników pokarmowych i wzbogaca glebę w substancje organiczne. Dokładne…
Ostatnio zmieniany 29 listopada 2017
Jak wykorzystać nasze polony lepiej aby to nie było tylko obowiązkiem w przypadku większych rolników ale też przynosiło korzyść dla gleby i naszych przyszłych plonów. Gatunki  roślin określane jako fitosanitarne poprawiają stan sanitarny środowiska glebowego, głównie poprzez specyficzne oddziaływanie ich wydzielin korzeniowych. Wpływają na tempo rozwoju fauny i flory glebowej. Ograniczają liczebność czynników chorobotwórczych i szkodników, a stymulują rozwój pożytecznej mikroflory. Powyższe mechanizmy znacznie poprawiają żyzność gleby, stwarzając warunki do uzyskania dużych plonów. Są róże grupy roślin fitosanitarnych, jednak w przypadku poplonów muszą to być, rośliny które będą uprawiane z przeznaczeniem na nawóz zielony.  Rośliny te w głównej mierze będą…
06 listopada 2017

Zagroda edukacyjna

Napisane przez
Od kilku lat funkcjonują w Polsce zagrody edukacyjne. Tworzone są często w istniejących gospodarstwach agroturystycznych, bądź też powstają wraz z nimi. Względy ekonomiczne motywują właścicieli gospodarstw agroturystycznych do poszerzenia swej oferty o działalność edukacyjną. Jest to bowiem dodatkowy dochód, zwłaszcza poza sezonem. Niekiedy jest to również misja. Stwarza bowiem możliwość przybliżenia dzieciom i młodzieży naturalnego środowiska gospodarstwa wiejskiego, przekazania wiedzy na temat pochodzenia żywności i sposobu jej wytwarzania. Zagrody edukacyjne mogą byś tworzone jako samodzielne podmioty, bez świadczenia usług hotelowych czy gastronomicznych. Zaplecze do działalności edukacyjnej mogą stanowić różnego rodzaju budynki gospodarcze; stodoły, obory, stajnie, szopy, spichlerze itp., a także…
Ostatnio zmieniany 06 listopada 2017
06 listopada 2017

Kanianka

Napisane przez
Chwast, o którym zapomniano, choć do wejścia Polski do Unii Europejskiej był chwastem kwarantannowym i ze względu na małe zagrożenie zniesiono wszystkie obwarowania kwarantannowe.  Co ciekawe, niektóre gatunki kanianki w Europie podlegają ochronie, ponieważ są tak rzadkie. Na terenie Polski występuje kilka gatunków kanianek i zaczynają pojawiać się jako chwast (tab1.).  W powiecie kaliskim w bieżącym roku (2017) kanianka wonna pojawiła się na plantacjach motylkowych drobnonasiennych (fot.1). Przyczyna jest prozaiczna; materiał niekwalifikowany kupowany na targowisku. Rolnicy często kupują materiał siewny niekwalifikowany kierując się niską ceną oraz dostępnością.  Kupując niesprawdzony materiał siewny nie tylko motylkowych drobnonasiennych może rolnika wpędzić w kłopoty…
Ostatnio zmieniany 06 listopada 2017
Większość rolników w naszym kraju uprawę żyta traktują jako uzyskanie przy niewielkich nakładach finansowych średnich plonów ze słabej ziemi. Materiał siewny, nawożenie czy ochrona chemiczna w uprawie żyta nie są odpowiednio dostosowane, aby uzyskać maksymalny efekt produkcji. Tym artykułem chciałabym zwrócić uwagę rolników na uprawę żyta, aby uzyskać z niego wyższy i lepszej jakości plon. Ostatni spis rolny z 2010 roku pokazał, ze na 4602,72 ha użytków rolnych znajdujących się na terenie Gminy Ceków-Kolonia na 3250,87 ha uprawiane są zboża, z czego uprawa żyta stanowi niecałe 30% (862,23 ha) i ma największy udział w strukturze zbóż więc warto na nie…
Rozpoczynając swoją pracę doradczą w połowie lat 80 kierownictwo WOPR –u zalecało nam doradcom upowszechniać wśród rolników uprawę kukurydzy która w tym czasie była uprawą niszową, zwłaszcza w uprawie na ziarno. Ważnym instrumentem w doradztwie było zakładanie demonstracji na polach rolników i w ten sposób pokazać i upowszechnić intensywną ochronę pszenicy ozimej jako podstawowego zabiegu umożliwiającego ochronę przed patogenami i uzyskanie zamierzonego celu demonstracji to jest zwiększenie plonu i poprawę jakości. Rolnik w ramach demonstracji otrzymywał środek do zwalczania chorób i był zobligowany do zakładania ścieżek technologicznych, które umożliwiały( bez niszczenia roślin) wjeżdżanie w łan pszenicy ozimej po fazie krzewienia.…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2017