16 listopada 2021

UWAGA - GRYPA PTAKÓW

Napisane przez Iwona Perońska

Przyszła jesień a z nią pojawiają się ogniska grypy ptaków.

W ostatnich dniach w powiecie kaliskim w gminie Koźminek wystąpiły dwa ogniska grypy ptaków oraz jedno ognisko w gminie Goszczanów w powicie sieradzkim.

Przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy ptaków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wirusa. W zakażeniach wirusami grypy ptaków zasadniczo wyróżnia się dwie postacie choroby:

1. Nisko zjadliwa grypa ptaków - w przebiegu choroby może dojść do wzrostu zjadliwości wirusa w wyniku mutacji i przejście w wysoce zjadliwą grypę ptaków. Objawy kliniczne wahają się od niezauważalnych do umiarkowanych lub ciężkich objawów oddechowych; śmiertelność waha się od 3% do 15%; produkcja nieśna może spaść o 45%.

2. Wysoce zjadliwa grypa ptaków - objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka, gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez skorup. W nad ostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

  1. zwiększona śmiertelność;
  2. znaczący spadek pobierania paszy i wody;
  3. objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
  4.  duszność;
  5. sinica i wybroczyny;
  6. biegunka;
  7. nagły spadek nieśności.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

Posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na grypę ptaków zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu.

Informację o odszkodowaniach i zapomogach możecie Państwo przeczytać na stronie :

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/odszkodowanie-i-zapomoga-ze-srodkow-budzetu-panstwa

 

Jednocześnie przypominamy o zasadach bioasekuracji.

1 . Zabezpieczenie paszy przed dzikim ptactwem.

2. Absolutny zakaz przebywania na fermie osób nieupoważnionych.

3. Zakładanie obuwia i odzieży ochronnej przed wejściem do kurnika i jej zmiana przed wejściem na kolejny obiekt.

4. Bezwzględny zakaz wstępu na fermę osób mających kontakt z innym ptactwem ( myśliwi, właściciele przydomowych kurników).

5. Odizolowanie od siebie poszczególnych obiektów, każdy obiekt wyposażony we własne narzędzia.

6. Wjazd aut na fermę tylko przez nieckę, bramę lub matę dezynfekcyjną.

7. Stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do każdego obiektu. Maty należy regularnie nawilżać roztworem dezynfekcyjnym sporządzonym nie wcześniej niż 6-8 godzin przed aplikacją.

8. Prowadzenie rejestru działań : czyszczenie, dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja.

9. Zabezpieczenie obiektu przed dostępem dzikiego ptactwa, gryzoni, owadów, zwierząt domowych.

10. Niezwłoczne powiadomienie inspekcji weterynaryjnej o wzmożonych upadkach drobiu, apatii, niechęci do pobierania paszy i wody , chudnięcia ptaków lub spadku nieśności.

11. Należy zabezpieczyć słomę stosowaną w obiektach przed dostępem dzikiego ptactwa poprzez składowanie jej w stodołach, bądź okrycie stogów.

12. w przypadku istniejących na terenie gospodarstwa oczek lub innych zbiorników wodnych, należy je zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa.

13. Zabezpieczyć nieszczelności obiektów inwentarskich (np. siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych). Trzeba regularnie sprawdzać szczelność wszystkich rur i połączeń silosów paszowych.

14. Nie wolno dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa, np. zaleca się usunąć karmniki, rozsypaną na terenie gospodarstwa paszę, opadłe lub niezebrane owoce oraz warzywa.

 W przypadku utrzymywania kilku sztuk drobiu w przydomowych kurnikach zawsze na zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii należy zamknąć utrzymywany drób w pomieszczeniach i nie wypuszczać go na wybiegi aż do odwołania.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach Głównego Inspektora Weterynarii.

Opracowała

Iwona Perońska

Czytany 72 razy