16 listopada 2021

Szkolenie powiatowe „Nowe zasady bioasekuracji w produkcji trzody chlewnej”

Napisane przez Justyna Karolak

W dniu 27 października 2021 r. w Brzezinach w sali OSP odbyło się szkolenie powiatowe na temat „Nowe zasady bioasekuracji w produkcji trzody chlewnej’’. W roli prelegentów, na szkolenie zostali zaproszeni: starszy kontroler weterynaryjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu - Tomasz Żarnecki oraz pracownice Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowego w Kaliszu – Paulina Grala oraz Agnieszka Kupaj-Ledniowska. Głównym tematem szkolenia były nowe zasady bioasekuracji w produkcji trzody chlewnej to jest Plan Bezpieczeństwa Biologicznego.

Spotkanie zorganizowała Justyna Karolak – doradca Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, obsługująca teren gminy Brzeziny. Po przywitaniu uczestników, przedstawiła harmonogram szkolenia oraz omówiła zakres działań Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Poinformowała też, że po zakończonym szkoleniu osoby zainteresowane mogą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Plan bezpieczeństwa biologicznego obliguje utrzymujących świnie do uczestnictwa w tego rodzaju szkoleniach.

Pan Tomasz Żarnecki poinformował, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Plan ten stanowi podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń między strefami z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami II, III strefy. Należy podkreślić, że brak spełnienia w/w wymogu będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza strefę, w której znajduje się gospodarstwo.

Przekazał również, że w celu pomocy rolnikom w spełnieniu wymogów, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https:/www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/afrykański-pomor-swin dostępne są wzory następujących dokumentów, które mają tylko charakter poglądowy:

- Wzór dokumentu ,, Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz poza gospodarstwa’’.

- Wzór dokumentu ,, Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.’’

- Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Panie Paulina Grala i Agnieszka Kupaj- Ledniowską przypomniały rolnikom o przestrzeganiu terminów zgłoszeń rejestracji zwierząt oraz zachęcały do zgłoszeń poprzez internetową platformę IRZ. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom oznakowanych zwierząt gospodarskich, składanie w formie elektronicznej zgłoszeń do systemu IRZ zdarzeń dotyczących zwierząt. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Portal IRZ jest dostępny pod tym linkiem : irz.arimr.gov.pl. Panie omówiły też zasady naboru przez ARiMR w ramach działania ,,Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń – ASF’’. W powiecie kaliskim z pomocy tej mogą skorzystać producenci trzody chlewnej z terenu gmin Blizanów, Mycielin, Stawiszyn i Żelazków.

Dużym zainteresowaniem rolników, których w spotkaniu uczestniczyło 71 osób, cieszyły się broszury fachowe, udostępnione przez organizatorkę szkolenia Justynę Karolak.

 

 

Justyna Karolak

Literatura:

1. https://www.arimr.gov.pl

2. https://www.wetgiw.gov.pl

 

Czytany 96 razy Ostatnio zmieniany 19 listopada 2021