14 grudnia 2020

Relacja z konferencji

Napisane przez Iwona Perońska

W dniu 13.11.2020 roku na platformie internetowej odbyła się Konferencja na temat :

ASF - Zasady bioasekuracji, Programy mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń, Konsekwencje pojawienia się choroby w stadzie, Pomoc dla rolników dotkniętych ASF,

Organizatorem konferencji była Pani Iwona Perońska.

 

Wykłady dla rolników prowadzili:

  1. Pani Joanna Wróbel - inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt PIW Kalisz.

Pani doktor omówiła bieżącą sytuacje epidemiologiczną w powiecie kaliskim, gdzie niedawno stwierdzone zostały 2 ogniska ASF. Szczegółowo omówione zostały zasady postępowania i obostrzenia wprowadzane w związku z wykryciem choroby w gospodarstwie. Pani doktor omówiła zasady wyznaczania stref zagrożonych i zapowietrzonych (czerwonej, niebieskiej, żółtej), oraz ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt w tych strefach. Pani doktor omówiła również jak przebiega proces eutanazji zwierząt przebywających w gospodarstwie, ich utylizacja, wstępna dezynfekcja, dezynfekcja końcowa gospodarstwa oraz od czego zależy decyzja administracyjna uwalniająca gospodarstwo i umożliwiająca ponowne wprowadzenie zwierząt.

  1. Pan Łukasz Wyrzykowski - zastępca nadleśniczego, oraz rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kalisz.

Pan Nadleśniczy ze szczegółami omówił działania Lasów Państwowych zapobiegające występowaniu ASF wśród dzików. Omówił również jak powinniśmy my jako użytkownicy lasów (spacerowicze, pracownicy firm zajmujących się wycinką drzew w lasach) zachować w sytuacji znalezienia martwego dzika. w takiej sytuacji należy bezwzględnie powiadomić odpowiednie służby o znalezieniu martwego dzika. Należy w pierwszej kolejności oznaczyć miejsce znalezienia za pomocą jakiegoś znacznika tak aby miejsce to było widoczne następnie podać taką informację służbom ( zarządcy lasu, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, który ma obowiązek pobrania prób do badań). Nie wolno w żadnym wypadku dotykać padliny! Należy również zdezynfekować obuwie, w którym było się w lesie.

Pan Nadleśniczy będąc również myśliwym opowiedział o działaniach kół łowieckich zmierzających do ograniczenia pogłowia dzików w lasach. jak rośnie populacja dzika w przypadku braku odstrzałów. Wreszcie jak myśliwi postępują z upolowanym dzikiem.

  1. Pan Jarosław Biedalak - Naczelnik IRZ BP ARiMR w Kaliszu omówił działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mające na celu pomoc rolnikom dotkniętym wystąpieniem ASF w ich gospodarstwie, oraz ze szczegółami omówił jak wypełniać wniosek o wsparcie.
  2. Pani Iwona Perońska - p.o. Kierownika PZDR nr 7z siedziba w Marszewie, WODR Poznań. Omówiła rolnikom na czym polega bioasekuracja w gospodarstwie, w którym utrzymywane są świnie, jak powinny być zabezpieczone obiekty przed dostępem gryzoni, ptaków, much oraz innych zwierząt przebywających w gospodarstwie. Jakie mogą być źródła zakażeń ASF w gospodarstwie oraz jak można im zapobiegać. Przedstawiła rolnikom jakie powinno być podstawowe wyposażenie do dezynfekcji w gospodarstwie rolnym utrzymującym trzodę chlewną, jakie są dodatkowe sprzęty i urządzenia ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa zoohigienicznego i epidemiologicznego.

Na koniec omówione zostały rodzaje środków do dezynfekcji gospodarstw.

Po zakończeniu Konferencji zainteresowani rolnicy przesyłali pytania za pomocą poczty elektronicznej, na które odpowiedzi również w formie elektronicznej udzielili prelegenci.

Czytany 461 razy Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2020