jarociński - WODR Poznań
W miesiącu październiku w dniach od 1 do 27 w Kotlinie odbył się Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych KOTLIN 2017. Program obfitował w wiele występów oraz projekcji filmów dla zainteresowanych. Wstęp na każde wydarzenie artystyczne był wolny ale obowiązywała ograniczona ilość miejsc. Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu był Marcin Wyrostek, zwycięzca w 2009 roku II edycji programu „Mam Talent”. Wystąpił on w niedzielę 22 października razem z zespołem "Corazon". W trakcie odbywania się festiwalu prowadzone były warsztaty dla uczniów szkół i ognisk muzycznych oraz „Międzynarodowy turniej mistrzów” pomiędzy akordeonistami z Polski, Ukrainy i Mołdawii. Podczas festiwalu odbyła się również projekcja teledysku Zespołu Akordeonowego „Kotlin” zrealizowanego przez sekcję FILM TEAM KOTLIN – Mała Akademia Filmowa działającej przy Domu Kultury w…
Ochrona roślin stosowana zbyt intensywnie i niewłaściwie w gospodarstwach jest zagrożeniem zarówno dla ludzi jak i zwierząt a zatem dla całego środowiska naturalnego. Brak monitoringu agrofagów wpływa na zbyt duże zużycie środków ochrony roślin w rolnictwie. Wprowadzając integrowaną ochronę roślin nastąpiło ograniczenie do minimum negatywnego wpływu i zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Integrowana ochrona roślin od 1 stycznia 2014 roku zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej stała się obowiązkiem. Mając zatem na myśli integrowana ochronę roślin myślimy o umiejętnym i odpowiednim dobraniu i zastosowaniu kilku ważnych elementów czyli: - płodozmianu, - agrotechniki, - racjonalnego nawożenia, dostosowanego do zapotrzebowania roślin, - ochrony biologicznej, - i użycia środków ochrony roślin, w uzasadnionych przypadkach. Mając kilka…
Jedenaste miejsce oraz bon o wartości tysiąca złotych na wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej zdobyło sołectwo Łuszczanów w konkursie „Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura, tradycja”. Celem konkursu jest promowanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego sołectw, wyszukiwanie nowych produktów turystycznych, zachęcanie mieszkańców miasta do turystyki wiejskiej i podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody. Dnia 10.10.2017 roku w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu odbył się finał II edycji konkursu na temat „Jeden dzień w sołectwie- przyroda, kultura, tradycja”. W tegorocznej edycji udział wzięły wsie z 19 powiatów Wielkopolski. Do finału wybrano 30 najlepszych projektów. Podczas II etapu konkursu odbyła się degustacja potraw kuchni staropolskiej lub regionalnej w formie drugiego dania na ciepło. Zaproponowany przepis na królika po…
Ostatnio zmieniany 16 listopada 2017
02 listopada 2017

OBORNIK - BEZCENNY NAWÓZ

Napisane przez
Obornik to nawóz organiczny. Każde gospodarstwo posiadające zwierzęta gospodarskie jest posiadaczem tego jakże cennego nawozu. Obornik bowiem powstaje na bazie odchodów zwierzęcych i ściółki. Od wielu lat jego wykorzystanie w rolnictwie jest bardzo duże, a od kilku lat pojawia się też w uprawach amatorskich na ogródkach działkowych. Obornik składa się z odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich oraz ściółki. Rodzaje obornika różnią się składem w zależności od tego, od jakich zwierząt pochodzą, a także od stopnia przefermentowania odchodów. Dziś, kiedy dla wielu z nas ma znaczenie ekologia oraz rolnictwo integrowane obornik ma coraz większe znaczenie. Stosowanie obornika w gospodarstwie jest znacznie tańsze niż zakup nawozów mineralnych i zdrowsze. Obornik jest bogaty…
25 października 2017

Biogazownie szansą dla rolników!!!

Napisane przez
Życie i każda działalność rolnicza jest uzależniona od energii elektrycznej. Patrząc obiektywnie nie ma dziedziny naszego życia, która nie byłaby uzależniona od energii  elektrycznej. Zapotrzebowanie na tą cenną energię wzrasta wraz z rozwojem mniejszych miejscowości i wsi czyli gospodarstw rolnych. Każda nowa inwestycja to potrzeba energia elektryczna i to zarówno w każdym domu jak i na większym obszarze. Dostępność funduszy unijnych sprzyja nowym inwestycją w gminach a częste niekorzystne warunki atmosferyczne np. wichury powodują, że braki w przepływie prądu trzeba samemu rozwiązywać. Ciągłość dostaw energii elektrycznej z instalacji agroenenergetycznych i utylizacyjnych pozwoliłoby odwrócić negatywne zjawiska społeczne w niektórych regionach gdzie jest brak funduszy na inwestycje. Nastąpiłaby redukcja tych zjawisk co wpłynie…
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu byli organizatorami spotkania szkoleniowego - seminarium, które odbyło się 18 października 2017 roku w miejscowości Szkudła w gminie Gołuchów w budynku sali wiejskiej. Było to kolejne spotkanie dla pań z powiatów: pleszewskiego, kaliskiego i jarocińskiego. Głównym tematem spotkania było: Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego. Wykład na w/w temat prowadziła Jolanta Szczepańska specjalista branżowy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.  Program obejmował również spotkanie z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla przyszłości” – Działania LGD dla społeczności lokalnej oraz wystąpienie Pana Mirosława Maruszewskiego prezesa Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie, która zajmuje się usługami kurierskimi na terenie…
13 października 2017

Lokalne Forum w Sławoszewie

Przygotowane przez
W dniu 12 października 2017 roku w Sali Wiejskiej w Sławoszewie o godzinie 11.00 odbyło się Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” My dla Młodych – Młodzi dla Nas. To już drugie takie spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Kotlin Pana Mirosława Paterczyka oraz Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”. Spotkanie miało służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko dla zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans ludzi z ich miejscowości. Na spotkaniu omówiono wyniki przeprowadzonej przez Zespół diagnozy w gminie Kotlin na temat: jaka jest tutejsza młodzież?. Przedyskutowano również wyniki analizy dotyczące obrazu młodzieży po przeprowadzonej diagnozie i omówiono oraz podjęto wspólny program działań. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie Forum i dyskusja. W przerwie…
W dniu 3 września 2017r. w Magnuszewicach na terenie Gminy Kotlin odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. W uroczystości udział wzięły delegacje władz powiatowych oraz przedstawiciele władz z wszystkich czterech gmin powiatu jarocińskiego czyli Żerkowa, Jarocina, Kotlina i Jaraczewa. O godzinie 15:00 została odprawiona Msza Święta przez proboszcza tutejszej parafii. Następnie delegacje z wieńcami oraz mieszkańcy udali się w korowodzie dożynkowym na boisko. Korowód prowadzony był przez Orkiestrę Dętą z Żerkowa. Gospodarzami Dożynek Powiatowo-Gminnych naszego powiatu byli Starosta Jarociński pan Teodor Grobelny oraz Wójt Gminy Kotlin pan Mirosław Paterczyk. Dożynkowy chleb, niesiony przez Starostów Dożynek Powiatowych, został upieczony, z ziarna tegorocznych zbóż. Starościną tegorocznego Święta Plonów była Pani Alicja Szyszka z Wyszek a Starostą był Pan Zbigniew…
Ostatnio zmieniany 06 września 2017
03 września 2017

Dzień Kotlina i Święto Pomidora 2017

Przygotowane przez
Wzorem lat ubiegłych po raz kolejny 26 sierpnia 2017 r. w Kotlinie na placu przy Domu Kultury odbyła się VI już edycja imprezy promocyjnej pt. ,,Dzień Kotlina - Święto Pomidora”. Nad tegoroczną imprezą patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Agencja Rynku Rolnego, Wielkopolska Izba Rolnicza i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a patronat medialny objęła: Gazeta Jarocińska i ijarocin.pl. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy w Kotlinie, Stowarzyszenie ,,Przyszłość Kotlina” oraz Dom Kultury w Kotlinie. Wójt Gminy Mirosław Paterczyk o godzinie 15.00 oficjalnie otworzył imprezę witając wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości. W trakcie trwania imprezy nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu gminnego „PIĘKNO NASZEJ GMINY”. Komisja konkursowa po wcześniejszym obejrzeniu wszystkich ogródków przydomowych dokonała wyboru najpiękniejszych i nagrodziła: 1 miejsce –  Urszula Jankowiak, Kotlin oraz Marzena Kubasik, Wola Książęca -  kosiarka elektryczna 2 miejsce –  Magdalena Szal, Kotlin – wykaszarka elektryczna 3 miejsce –  Zofia Orpel, Magnuszewice oraz Tomasz Szablewski, Kotlin – wykaszarka elektryczna oraz wyróżniła następujące ogródki – Maria i Waldemar Jędrzejczak - Twardów,…
Ostatnio zmieniany 03 września 2017