jarociński - WODR Poznań
„Kuchnia PRL-u spotkajmy się przy stole” to już czwarta publikacja dzieła Stowarzyszenia Kotlina działającego na terenie w/w gminy. Autorką publikacji jest Justyna Zawieja – Prezes Stowarzyszenia wraz z współdziałającymi paniami z grupy inicjatywnej czyli: Lucyny Banaszak, Barbary Dorsz i Beaty Skowrońskiej – bibliotekarki i sołtysa wsi Sławoszew, zwyciężczyni konkursu Głosu Wielkopolskiego na Sołtysa Roku z powiatu jarocińskiego w 2017 roku. Książka jest wyjątkową publikacją przepisów kulinarnych z tamtych czasów połączonych ze wspomnieniami pań, które ją wspólnie tworzyły. Całość jest opatrzona pięknymi czarno-białymi zdjęciami, które oddają klimat tamtych czasów. Publikacja powstała w ramach projektu Energia Codzienności w ramach konkursu Mikrodotacja Wielkopolska Wiara 2017, dofinasowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Każda…
29 grudnia 2017

FOTOWOLTAIKA W GOSPODARSTWIE

Napisane przez
Odnawialne źródła przyczyniają się do oszczędzania zasobów surowców naturalnych oraz do poprawy ochrony środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, gleby i wód. W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, szczególnie energii pochodzącej ze słońca. Promieniowanie słoneczne stanowi największe dostępne dla człowieka źródło energii. Możemy powiedzieć, że jest to energia powszechnie dostępna i nieograniczona. W Polsce szacuje się że promieniowanie wynosi od 3,3 do 4 GJ/m2 rocznie. Problemem nie jest dostępność energii lecz jej właściwe zmagazynowanie i wykorzystanie. Przy pozyskiwaniu energii słońca musimy mieć też na uwadze to że w naszych warunkach klimatycznych nie jest ona stała, bowiem w okresie letnim mamy większe natężenie promieniowania co przedstawia…
Z okazji 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyła się na rynku w Żerkowie uroczystość pod Pomnikiem Poległych, gdzie przedstawiciele władz gminy, radni, delegacje szkolne, kombatanci, harcerze, bractwo kurkowe i strażacy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.   Następnie przedstawiciele władz gminy oraz Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Robert Rogacki udali się na cmentarz do Lgowa aby złożyć kwiaty na grobie majora Zbigniewa Ostroróg Gorzeńskiego- dowódcy Powstania na Ziemi Jarocińskiej. Dobrze że władze i inne organizacje pamiętają o rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, bo wiedza o nim w społeczeństwie nie jest tak powszechna jak o innych zrywach narodowych, a trzeba pamiętać że Powstanie Wielkopolskie było jedynym ze zwycięskich powstań od czasów rozbioru Polski.  …
29 grudnia 2017

ZAŁOŻENIA NOWEGO PROGRAMU OSN

Napisane przez
W przyszłym roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Program ten będzie realizowany na terenie całego kraju bowiem zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą ,,Prawo wodne" teren naszego kraju stanowi obszar OSN. Jest to odpowiedź naszego kraju na postulaty Komisji Europejskiej by zwiększyć powierzchnię obszarów OSN (Polsce groziły kary finansowe). Celem programu jest zapobieganie pogorszeniu stanu wód i poprawa stanu wód w których pogorszenie już nastąpiło. Program wejdzie w życie w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. W programie zostały określone rodzaje, terminy i okresy obowiązywania środków zaradczych na obszarach OSN. W projekcie rozporządzenia zawarto przepisy dotyczące dawek i okresów…
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował rozporządzenie dyrektora generalnego z dnia 09.10.2017 w którym zostały przedstawione nowe zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP. Przedstawione zasady, kryteria oceny ofert i ich wagi oraz zasady punktacji obowiązują na terenie całego kraju. Pięć pierwszych kryteriów ma charakter obligatoryjny a szóste kryterium ma być uzgadniane z radą społeczną która będzie powoływana przy każdym oddziale terenowym KOWR. Informacja o przyjętych kryteriach i max. liczbie punktów, jakie rolnik może uzyskać za każde kryterium musi znaleźć się w ogłoszeniu o przetargu. Obowiązujące obecnie kryteria oceny ofert i ich wagi: 1a.Odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej nieruchomości – liczba punktów 15. 1b.Odległość…
Po sierpniowej nawałnicy, która przeszła przez powiat jarociński w dniu 11-stego sierpnia ucierpiały wszystkie gminy powiatu. Jednak szkody na terenie gminy Jaraczewo były wyjątkowo rozległe. Oprócz strat poniesionych na powierzchni ponad 900 ha. upraw i oszacowanych przez komisję klęskową na kwotę 2 154 000 zł. znacznemu zniszczeniu uległy budynki mieszkalne, gospodarskie jak także te użyteczności publicznej. Jednym z nich był Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie. Dobiega końca remont dachu na budynku GOK-u. Poza wymianą dachówek zlecono także naprawę bardzo starej konstrukcji. Władze podpisały umowę na dotację z wojewodą wielkopolskim na 169 600 zł. brutto co stanowi 53% wartości inwestycji. Pozostałe pieniądze pochodzić będą z budżetu gminy. GOK w Jaraczewie to stary budynek synagogi wymagający…
Dzisiejsze gospodarstwo myśląc o swoim rozwoju w dalszej perspektywie powinno myśleć przyszłościowo. Dziś gospodarstwo to nie tylko hodowla zwierząt czy produkcja w polu to firma, a każdy właściciel gospodarstwa musi dobrze orientować się o swoim stanie finansowym. Aby prowadzić prężnie działające gospodarstwo tak aby osiągać realne zyski, musi on posiadać konkretne informacje o swoich działaniach. W tym celu wymyślono sposoby kontrolowania działalności gospodarczej, a jednym z nich jest uproszczona rachunkowość rolna. Wiąże się ona z prowadzeniem w gospodarstwie rolnym ewidencji przychodów i rozchodów. Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym pozwala każdemu właścicielowi gospodarstwa na bieżąco ocenić jego efektywność ekonomiczną oraz sprawdzić możliwości osiągnięcia zakładanych celów. Prowadząc uproszczoną rachunkowość mamy wgląd i kontrolę nad…
Kalkulacja - jest to wyliczenie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu, dostarczenie informacji o wysokości poniesionych kosztów oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego. Pozwalają one określić efektywność wytwarzania produktów w gospodarstwie. Jednakże nie powinniśmy ich traktować jako podstawę analizy konkretnego gospodarstwa lecz jako przykład sposobu obliczania kosztów. Zatem dokonując analizy poniesionych kosztów musimy wziąć pod uwagę własne gospodarstwo, które znajduje się w określonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych i również to, że każde wahanie któregokolwiek z tych czynników powoduje zmianę dokonanych wyliczeń. Zatem, występujące ostatnio w kraju często klęski powodują znaczne różnice w dochodach osiąganych przez rolników w uprawach. Nie powinniśmy zatem mylić faktycznych własnych obliczeń…
Dynia należy do najbardziej znanych i charakterystycznych warzyw dających plony jesienią. Występuje w bardzo różnorodnych kształtach, kolorach a nawet smakach. Na początek może trochę historii o pochodzeniu dyni i oleju z jej pestek. Pochodzi z Ameryki Południowej gdzie uprawiali ją Indianie zamieszkujący tereny dzisiejszego Peru już 3000 lat przed naszą erą. W Europie uprawa dyni rozpoczęła się i rozwinęła głównie na terenach dawnej Styrii, krainy geograficznej, która obecnie należy do Słowenii i Austrii. Na wspomnianych terenach zaczęto wyrabiać olej z pestek tej rośliny, ale używano go jedynie do celów kulinarnych. W roku 1773 z rozkazu cesarzowej austriackiej Marii Teresy olej ten trafił do aptek i znalazł zastosowanie jako maść lecznicza. Oleje tłoczone na zimno jako…