jarociński - WODR Poznań
W roku 2018 Bank Spółdzielczy w Jarocinie obchodzi jubileusz 150-lecia powstania. W związku z tak szczególną okazją Bank Spółdzielczy w Jarocinie w wyjątkowy sposób zaznaczył swoją obecność w życiu społeczeństwa powiatu jarocińskiego. 16 czerwca 2018 roku w jarocińskim Parku Miejskim odbyła się impreza jubileuszowa BS powiązana z Jarocińską Wystawą Gospodarczą. PZDR w Jarocinie został zaproszony jako współorganizator powyższej imprezy. Była to okazja do zaprezentowania naszej oferty wśród społeczności sektora rolniczego. Swoją ofertę miały możliwość przedstawić również inne firmy okołorolnicze między innymi Powiatowe Biuro WIR, ARiMR, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie czy Nadleśnictwo Jarocin. Jubileusz Banku Spółdzielczego w Jarocinie i Wystawa Gospodarcza połączone były z festynem, na którym nie zabrało atrakcji dla całych rodzin. Główną atrakcją okazał…
W dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali wiejskiej w Sławoszewie 8 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kotlin stanęło w szranki konkursowe w konkursie pt. ,,Biały ser”. Gospodarzem imprezy były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wyszek. Uczestniczki konkursu jak zwykle stanęły na wysokości zadania i oprócz przepysznych serników, zaprezentowały również torty, desery, kanapki, nadziewane makarony, gzik z ziemniakami, pasty serowe czy pierogi. Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca KGW z Wyszek Małgorzata Błaszczyk oraz przewodnicząca KGW z Sławoszewa Barbara Dorsz. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych tj. wójta Mirosława Paterczyka, który witając zaproszonych gości podziękował wszystkim zaangażowanym Panią za ogrom pracy, którą włożyły w przygotowanie dań i całego konkursu już po raz dziewiąty. Wśród organizatorów konkursu nie…
Już od wielu lat w kwietniu przy Placówce Terenowej KRUS w Jarocinie oceniane są prace plastyczne uczniów szkół podstawowych całego powiatu. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w dwóch kategoriach wiekowych dla dzieci szkół podstawowych tym razem pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat bhp w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom. W obecnej edycji zostały ustalone trzy etapy konkursu tj. na szczeblu regionalnym, którym jest Placówka Terenowa, na szczeblu wojewódzkim, którym jest Oddział Regionalny KRUS oraz centralnym. W dniu 12 kwietnia wybrano…
09 kwietnia 2018

STARE MASZYNY ROLNICZE MAJĄ DUSZE!!!

Przygotowane przez
Chociaż dzisiaj w polu pracuje wiele nowoczesnych maszyn dostępnych z programów z dotacji z Unii Europejskiej to wśród rolników nie brakuje pasjonatów starych maszyn rolniczych. Do takich właśnie należy pan Michał Przestacki z Woli Książęcej, gmina Kotlin w powiecie jarocińskim. Mimo, że do prac polowych używa ciągnika JOHN DEERA to nie brakuje mu w gospodarstwie starszych ciągników. Pan Michał od 2010 roku zbiera stare ciągniki URSUS i inne maszyny. Jego pierwszym okazem był URSUS C45 z 1956 roku, którego przywiózł aż z Zakopanego. Wśród posiadanych przez niego maszyn z duszą są: ciągniki URSUS C28 z 1960 roku, URSUS C30 z 1988 roku, URSUS C40 z 1972 roku i URSUS C55 również z 1972 roku. Poza ciągnikami Pan Michał jest posiadaczem kombajnu zbożowego…
Kolejna już II edycja plebiscytu na Sołtysa Roku 2017, zakończyła się sukcesem dla gminy Kotlin. Plebiscyt zorganizowała Gazeta Jarocińska oraz portal jarocińska.pl. Konkurs składał się z 3 etapów. Wzięli w nim udział wszyscy sołtysi z gmin powiatu jarocińskiego jak również z gminy Nowe Miasto nad Wartą. Po pierwszym etapie gdzie o głosy walczyło aż 94 sołtysów, do drugiego etapu przeszło ich 42. Walka była bardzo zacięta, i ostatecznie w finale znalazło się 10 sołtysów z największą liczbą głosów. W ostatnim III etapie można było znacznie zwiększyć liczbę punktów. A głosując SMS-owo dodatkowe punkty można było zdobyć w dniach 25 i 31 stycznia w określonych godzinach. Kupując natomiast Gazetę Jarocińską kupony w niej drukowane warte były 5, 10 punktów i po raz pierwszy w gazecie pojawiły się…
28 lutego 2018r o godzinie 10.00 w powiecie jarocińskim w miejscowości Bachorzew odbyło się Wielkopolskie Forum Rolnicze. Forum zorganizowano pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała je wspólnie z partnerami i instytucjami rolniczymi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, PZDR w Jarocinie corocznie uczestniczy w tych spotkaniach. Program forum obejmował następujące tematy: - działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, - działalność KOWR oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, - działania w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, w tym zagrożenia związane z ASF i grypą ptaków, - zmiany wynikające z ustawy Prawo wodne, w tym również „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu”,…
W dniu 21 lutego 2018 r. w  Sali Wiejskiej w Sławoszewie, gmina Kotlin odbyło się szkolenie dla rolników oraz beneficjentów korzystających ze wsparcia w ramach działania „Premia dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Jednym z wymogów dla korzystających z tego rodzaju pomocy jest między innymi udział w szkoleniach. Mając na uwadze potrzeby rolników oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jarocinie zorganizował takie właśnie szkolenie. Wszyscy uczestnicy otrzymali wymagane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie rozpoczął i przywitał wszystkich uczestników Kierownik PZDR Janusz Michałowicz. Szkolenie było jednodniowe i poruszało tematykę rachunkowości rolnej w gospodarstwach rolnych. Wykładowcą była główna specjalistka ds. ekonomiki z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Elżbieta Różańska oraz Izabela Grzesiak doradca…
Na terenie gminy Kotlin działa Stowarzyszenie ,,Przyszłość Kotlina", którego prezesem jest Justyna Zawieja, pracująca na co dzień jako inspektor w Urzędzie Gminy w Kotlinie (sprawy społeczne), wolontariusz, trener , socjoterapeutka. Pani Justyna zwyciężyła plebiscyt Głosu Wielkopolskiego na Najlepszą Gospodynię Roku 2017 z powiatu jarocińskiego. Stowarzyszenie działa od 2013 roku, prowadząc działalność opiekuńczą, edukacyjną, kulturową, ekologiczną, promocyjną, profilaktyczną, charytatywną na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji mieszkańców jak również wszelkie działania mające na celu podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej, wspiera inicjatywy społeczne wśród społeczności wiejskiej i lokalnej. Stowarzyszenie w ramach współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności czy Fundacją Wspomagania Wsi opracowało projekty, które były ogromnym wyzwaniem. Na podstawie tych…
Ostatnio zmieniany 16 lutego 2018
5 lutego 2018r w Sali Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, odbyło się spotkanie z rolnikami pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. W spotkaniu wzięła udział między innymi Lidia Czechak – z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Paweł Marcinkowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii; Wiesława Witaszak – z-ca dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu; Janusz Michałowicz kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jarocinie; Zbigniew Surdukowski -kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jarocinie; Ewa Konys - zastępca Wojewódzkiego Inspektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu; Bogumiła Zwierzchlewska - kierownik Oddziału Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Jarocinie, Przemysław Majchrzak- kierownik sekcji zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia…
Ostatnio zmieniany 12 lutego 2018