jarociński - WODR Poznań
Od kiedy pojawiły się płatności za zazielenienie oraz związane z tym wymogi do spełnienia płodozmian w gospodarstwach rolnych uległ nieco zmianie. W uprawach zaczęły pojawiać się rośliny, które już od kilku lat nie były uprawiane a wręcz zapomniane czyli rośliny strączkowe, które ze względu na niską opłacalność ich uprawy nie były zbyt popularne. Jednak aby spełnić wymóg zazielenienia zarówno międzyplony jak i tzw. uprawy wiążące azot (czyli właśnie strączkowe) siane jako element EFA (w ramach realizowania wymogów zazielenienia), nie mogą być one potraktowane żadnymi pestycydami. Zatem w tym sezonie obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin!. Obejmuje on również zaprawianie nasion.             Rośliny…
Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne w powiecie jarocińskim odbyły się w niedziele 2 września w Żerkowie. W uroczystości udział wzięły delegacje władz powiatowych oraz przedstawiciele władz z wszystkich czterech gmin powiatu jarocińskiego czyli Żerkowa, Jarocina, Kotlina i Jaraczewa. O godzinie 15:00 została odprawiona Msza Święta Dziękczynna w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Żerkowie. Następnie delegacje z wieńcami oraz mieszkańcy udali się w korowodzie dożynkowym do Amfiteatru. Gospodarzami Dożynek Powiatowo-Gminnych naszego powiatu byli Starosta Jarociński pan Teodor Grobelny oraz Burmistrz Żerkowa Jacek Jędraszczyk. Dożynkowy chleb, niesiony przez Starostów Dożynek Powiatowych, Justynę Gościniak i Tomasza Bandyka został upieczony z ziarna tegorocznych zbóż. Od godziny 16.00 rozpoczęły się obchody uroczystości dożynkowych, i tak o godz. 17.00 odbył się występ Zespołu…
Tegoroczne obchody DNI KOTLINA – ŚWIĘTO POMIDORA odbyły się w sobotę 25 sierpnia. To już VII edycja imprezy promocyjnej dla mieszkańców gminy Kotlin i okolicznych miejscowości. Nad tegoroczną imprezą patronat honorowy objął między innymi, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu a patronat medialny objęła: Gazeta Jarocińska, Warzywa i Owoce Miękkie i ijarocin.pl. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy w Kotlinie, Stowarzyszenie ,,Przyszłość Kotlina” oraz Dom Kultury w Kotlinie. Wójt Gminy Mirosław Paterczyk o godzinie 15.00 oficjalnie otworzył imprezę witając wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości. W trakcie trwania imprezy ogłoszono wyniki konkursu gminnego „PIĘKNO NASZEJ GMINY” oraz rozstrzygnięto konkursy, których głównym tematem był oczywiście pomidor. Zatem wybrano najcięższe pomidory oraz takie o najdziwniejszym kształcie. W trakcie imprezy odbył się konkurs na Pomidorowy wystrój stołu. Panie ze wszystkich kół zaprezentowały piękne, kolorowe i pomidorowe stoły oraz częstowały…
20 sierpnia 2018

Dzień Kotlina - Święto Pomidora

Przygotowane przez
20 sierpnia br. mija ostateczny termin wysiania międzyplonów ścierniskowych jako element proekologiczny deklarowany w tegorocznych wnioskach o płatności bezpośrednie. Wysiane w tym terminie międzyplony muszą być utrzymane na polu przez okres co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu czyli do 15 października. Można było złożyć oświadczenie do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia wysiewu mieszanki aby móc ją wcześniej zaorać, jednak jest już trochę późno na takie deklaracje. Sporządzona do siewu mieszanka nie może być utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania Obszary proekologiczne (EFA) Utrzymanie obszarów proekologicznych w gospodarstwie jest jedną z obowiązkowych praktyk zazielenienia, która dotyczy właścicieli gospodarstw o…
Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2018
23 lipca 2018

Spotkanie z uczniami

Napisane przez
Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Chrzanie biorą udział w konkursie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ,,Misja Przyroda – Gdzie są jaskółki. Głównym celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na otaczającą przyrodę oraz podjęcie działań mających na celu ochronę jaskółek. W dniu 21 maja 2018 r. uczniowie spotkali się ze specjalistą WODR Poznań, który opowiedział uczniom o obowiązujących przepisach prawa w gospodarstwach rolnych dotyczących budynków inwentarskich, które krótko mówiąc są dla jaskółek szczególnie (dymówek) niekorzystne. Uczniowie zapoznali się również z biologią i zwyczajami tych niezwykle pożytecznych ptaków, które niestety znikają z krajobrazu polskiej wsi. Uczniowie zastanawiali się co mogą zrobić by jaskółki znajdowały miejsca do gniazdowania w gospodarstwach rolnych i postanowili napisać…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
Park Miejski w Jarocinie to ostatnio bardzo atrakcyjne miejsce sprzyjające organizacji wielu imprez kulturalno-rozrywkowych. Po sukcesie Wystawy Gospodarczej, w której PZDR miał okazję zaprezentować swoją ofertę odbył się jak corocznie w Jarocinie finałowy koncert Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Tradycyjnie już podczas finałowego dnia spotkań folklorystycznych nie zabrakło prezentacji zespołów na jarocińskim rynku i przemarszu barwnego, międzynarodowego korowodu przez miasto. W dotychczasowych edycjach festiwalu wzięło udział już ponad 100 zespołów z Polski i z zagranicy między innymi Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Macedonii, Grecji, Albanii, Włoch, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Hiszpanii, Cypru, Łotwy czy Litwy. Gospodarzem finałowego festiwalu były zespoły „Snutki„ i „Żegocinianie”. Uczestnicy imprezy mogli też skorzystać ze swojskiego jadła i atrakcji…
22 czerwca 2018

Szkolenie dla doradców

Przygotowane przez
W dniu 19 czerwca 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się szkolenie dla doradców z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Program szkolenia obejmował dwa działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020: Premie dla młodych rolników i Restrukturyzację małych gospodarstw. Tematyka zajęć dotyczyła zasad ubiegania się o pomoc w ramach w/w działań oraz zasad wypełniania dokumentów, gdyż nastąpiły tutaj istotne zmiany. Omówione zostały również wniosek o płatność oraz zobowiązania podjęte bez beneficjentów i sposoby ich rozliczania. Wykłady prowadzili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenie zakończyło się dyskusją, gdyż przedstawione tematy budzą nadal szereg zapytań i wiele niewiadomych. Choć są to działania, w ramach których były przeprowadzane nabory to nadal wiele kwestii wymaga indywidualnego podejścia do…
Po raz kolejny, już dwunasty w tym samym dniu tygodnia czyli w poniedziałek w miejscowości Potarzyca koło Jarocina odbyły się Dni Pola organizowane przez grupę producencką trzody chlewnej. Jak co roku tak i teraz przy akompaniamencie wesołej muzyki ruszyły bryczki na objazd pól okolicznych rolników. Celem były przede wszystkim poletka doświadczalne gdzie zastosowano produkty firmy Timac Agro Polska. Atutem firmy jest wykorzystanie w nawozach i produktach zootechnicznych naturalnych, aktywnych molekuł z alg morskich. Po objeździe bryczek przez pola i okoliczne wioski rolnicy i zaproszeni goście wrócili na wspólną biesiadę. Imprezę odwiedzili między innymi przedstawiciel ARiMR, KRUS, PIORiN , WODR czy cukrowni. Łącznie na imprezie przy poczęstunku swoje doświadczenia i spostrzeżenia…