jarociński - WODR Poznań
To już X edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”. Tegoroczny konkurs został ogłoszony pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. W dniu 6.03.2020r w siedzibie KRUS w Jarocinie przy udziale komisji złożonej z przedstawicieli różnych instytucji kulturalnych i okołorolniczych gminy Jarocin wyłoniono po trzy prace w następujących kategoriach wiekowych: I grupa klasy 0-III szkoły podstawowej, II grupa klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Wybór był bardzo trudny, więc zdecydowano o przyznaniu wyróżnień. Po trzy prace z każdej…
Ostatnio zmieniany 06 marca 2020
Początek roku to kolejny sezon szkoleniowy dla rolników. W roku bieżącym w powiecie jarocińskim rolnicy mogli uczestniczyć w kilku takich szkoleniach i uzyskać zaświadczenia o ich odbyciu. W dniu 18 lutego 2020r  w gminie Kotlin w powiecie jarocińskim odbyło się kolejne szkolenie dla rolników oraz beneficjentów korzystających ze wsparcia w ramach działania „Premia dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Szkolenie odbyło się w sali Domu Kultury w Kotlinie. Każdy uczestnik szkolenia mógł otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie, które jest jednym z wymogów dla korzystających z tego rodzaju pomocy. Tematem szkolenia było: Podatek VAT w gospodarstwie rolnym. Wykład na wyżej wymieniony temat przeprowadził Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 7 Janusz Michałowicz. Na…
Ostatnio zmieniany 18 lutego 2020
02 stycznia 2020

KREDYTY KLĘSKOWE

Napisane przez
Rolnicy którzy zostali dotknięci przez niekorzystne zjawiska pogodowe mogą skorzystać z kredytu klęskowego. Są to kredyty na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody w wyniku powodzi, suszy, przymrozków wiosennych, gradu , ujemnych skutków przezimowania, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna i obsunięcia ziemi lub lawiny . Zostały przygotowane dwie linie kredytowe: K01 – linia inwestycyjna i K02 – linia obrotowa. Kredytu udziela się w terminie 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód przez komisję klęskową którą powołuje wojewoda. W każdej gminie jest powołana taka komisja klęskowa. Żeby móc uzyskać kredyt z linii inwestycyjnej muszą szkody w środkach trwałych wynosić ponad 30 % średniej rocznej produkcji…
02 stycznia 2020

WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI

Napisane przez
O termowizji zapewne każdy kiedyś słyszał, jednak obecnie wykorzystanie tego zjawiska znajduje bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia Termowizja to możliwość zobaczenia w kamerze źródła ciepła, kamera termowizyjna pozwala nam na zobaczenie tego czego gołym okiem nasz wzrok nie rozróżnia, bowiem nie widzimy podczerwieni. Dzięki kamerze która rejestruje intensywność promieniowania w podczerwonej części widma elektromagnetycznego i zamienia je na obraz widzialny. Badania termowizyjne dają nam obraz w postaci termogramu. Początkowo termowizje wykorzystywało głównie wojsko i policja. Obecnie zjawisko to jest wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu, medycynie, rolnictwie i energii odnawialnej. Bardzo szerokie zastosowanie ma termowizja w budownictwie, dzięki kamerze termowizyjnej możemy: - wykryć brakującą lub uszkodzoną izolację -…
W ramach PROW 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Nabór został ogłoszony przez prezesa ARiMR i potrwa od 30  grudnia 2019 roku do 28 stycznia 2020 roku . Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. Działanie to ma pozwolić na dostosowanie się gospodarstwom rolnym do „Programu działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Dotyczy to głownie przechowywania i stosowania nawozów…
Trawy ozdobne w ogrodach cieszą się ostatnio coraz to większą popularnością. Jeszcze dekadę temu trawa w obejściu kojarzyła się głównie z trawnikiem. W ostatnich latach coraz popularniejszym uzupełnieniem rabat, kompozycji z kwiatów i krzewów stają się trawy ozdobne. Na rynku pojawiło się bardzo wiele gatunków i odmian różniących się między sobą kolorem liści, wysokością, pokrojem oraz rodzajem kwiatostanu. Trawy ozdobne w ogrodzie to chyba najmniej problematyczna roślina, jeżeli posadzimy ją na odpowiedniej glebie i zapewnimy prawidłowe stanowisko. Trawy w większości odmian odporne są na suszę i mało podatne na choroby i szkodniki. Wymagają jedynie wiosennego przycięcia, jednorazowego nawiezienia i zabezpieczenia na zimę bardziej wrażliwych odmian. Trawy wysokie dorastające do nawet trzech metrów mogą…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2019
17 grudnia 2019

Spotkanie wigilijne w Sławoszewie

Przygotowane przez
Czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia – to okres wzmożonej aktywności nie tylko w naszych domach ale również czas spotkań przy wspólnym wigilijnym stole. Taka tradycja jest szczególnie kultywowana przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Po raz kolejny takie spotkanie odbyło się 17 grudnia 2019 roku na Sali wiejskiej w Sławoszewie zorganizowane przez tutejsze panie z KGW. Przy bogato zastawionym potrawami wigilijnymi na stole zasiedli włodarze gminy Kotlin, sołtysi oraz zaproszeni goście. Spotkanie umiliły występy przygotowane przez dzieci ze szkoły ze Sławoszewa, nie zabrakło też wspólnego śpiewu kolęd. Po życzeniach złożonych przez Beatę Skowrońską – sołtysa Sławoszewa i organizatorów spotkania uczestnicy wigilii podzielili się opłatkiem i przystąpili do degustacji…
"Normy i wymogi wzajemnej zgodności" to temat cyklu szkoleń, które odbyły się na terenie gminy Kotlin w powiecie jarocińskim. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 października 2019r w Domu Kultury w Kotlinie, drugie 20 listopada  019r na Sali wiejskiej w Sławoszewie. W szkoleniach łącznie wzięło udział 50 rolników i mieszkańców wsi. Byli to głównie rolnicy prowadzący produkcje zwierzęcą w swoich gospodarstwach ale nie zabrakło wśród nich beneficjentów działania „Premia dla młodego rolnika”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.  Program szkolenia obejmował następującą tematykę: -  Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności; - Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej; - Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2019
11 Jarocińsko-Pleszewsko-Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych odbył się 8 września 2019 roku. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Szlakiem Rezydencji Ziemiańskich” Impreza rozpoczęła się w Jarocinie o godzinie 8.00 rejestracją uczestników, następnie był czas na prezentację zabytkowych aut na rynku w Jarocinie. O godzinie 10.30 zabytkowe auta przejechały ulicami miasta Jarocina i udały się do Pleszewa na rynek, gdzie znowu nastąpiła kolejna prezentacja aut. 11 Rajd Pojazdów Zabytkowych skupił zarówno na pleszewskim jak i jarocińskim Rynku sporą delegację pięknych, niespotykanych aut. Było ich około 60. To piękne, kultowe z duszą samochody, które skrywają tajemnice, ubiegłych lat. Dziś takie samochody są bardzo rzadko na naszych drogach, ale nadal zachwycają jak za dawnych lat i budzą ogromne zainteresowanie, choć…
Ostatnio zmieniany 08 września 2019