jarociński - WODR Poznań
15 grudnia 2020

Profilaktyka zdrowotna

Napisane przez
Może dla przypomnienia kilka słów co to takiego profilaktyka zdrowotna. Czym tak w ogóle jest zdrowie. Definicja według WHO to stan fizycznego ,umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Ostatnio definicja została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy. Profilaktyka medyczna to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez wczesne ich wykrycie i leczenie. Jakie są rodzaje profilaktyki zdrowotnej:  - profilaktyka wczesna  - profilaktyka pierwotna (I fazy)  - profilaktyka wtórna (II fazy)  -  profilaktyka trzeciorzędowa (III fazy) Jakie są czynniki mające wpływ na nasze zdrowie:  - styl życia (wg. Badań 53%), czyli sposób odżywiania, umiejętność…
W obecnych trudnych czasach dla gospodarstw rolnych niezmiernie ważną sprawą jest dopływ środków do bieżącej działalności jak i planowanych inwestycji. Na rynku istnieje szereg możliwości pozyskania dodatkowych funduszy. Jedną z takich możliwości jest staranie się o fundusze z działań w ramach PROW 2014-2020 które są bezpośrednio skierowane na wspieranie różnych form rozwoju gospodarstwa a mianowicie: - premia dla młodych rolników - restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych - płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne - modernizacja gospodarstw rolnych - tworzenie grup i organizacji producentów - inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 oraz OSN Powyższe działania mają zaspokoić potrzeby gospodarstw związane ze zwiększeniem konkurencyjności, reorientacją gospodarstw w kierunku rolniczym lub…
Trochę może od czego się zaczęło. Snutka golińska to haft pochodzący z XIX wieku, którego tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Zajmują się nim mieszkanki wsi Golina i koło Jarocina. Snutki wykonywane są białymi nićmi na białym płótnie. Podwaliną do rozwoju haftu snutkowego była koronka renesansowa, nazywana również koronką islandzką, z którą kojarzy się genezę snutek, składała się z gotowych taśm, połączonych ze sobą kółkami i nitkami. W efekcie przemian ekonomiczno-społecznych na wielu obszarach Wielkopolski rozwinął się haft ludowy, którego odmianą jest haft nasnuwany, zwany snutką lub snutką golińśką, gdyż jego największy rozwój nastąpił w Golinie koło Jarocina. Popularność snutek związana jest z działalnością wielu zespołów ludowych,…
Ostatnio zmieniany 25 listopada 2020
Gospodarstwa rolne to podmioty gospodarcze wymagające inwestycji w celu rozwoju swojej działalności. Większość inwestycji w rolnictwie ma charakter długoterminowy. Inwestowanie skutkuje zwiększeniem produkcji, co umożliwi dalszy rozwój gospodarstwa rolnego. Głównym powodem inwestowania przez gospodarstwa rolne jest wizja przyszłości i oczekiwanie w niej wyższych dochodów niż koszty inwestycji. Takie działania prowadzą do zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw nie tylko na krajowym rynku ale również na zagranicznym. Przez lata polskie gospodarstwa były niedoinwestowane, co zmniejszało znacznie ich szanse na konkurowanie z gospodarstwami dofinansowanymi. Zwrotem dla polskiego rolnictwa była akcesja Polski do Unii Europejskiej, która dała możliwości dofinansowania inwestycji podejmowanych przez nasze gospodarstwa rolne. Uruchomione działania dały szereg możliwości…
Ostatnio zmieniany 22 października 2020
22 października 2020

Działalność pozarolnicza

Napisane przez
W obecnych niepewnych  czasach w rolnictwie spowodowanych pandemią covid 19 oraz nienajlepszymi cenami produktów rolnych rodzi się pytanie jak przeżyć ten czas szczególnie gdy posiada się małe gospodarstwo. Jednym ze sposobów jest niewątpliwie podjęcie dodatkowej działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Jak to zrobić jak nie posiada się odpowiednich środków finansowych? Można skorzystać z kredytu, leasingu ale najkorzystniejszą formą pomocy wydaje się dotacja na operację typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” z uwagi na to, że jest nieoporocentowana i bezzwrotna. Pomoc tą przyznaje się osobie fizycznej pracującej w gospodarstwie rolnym położonym w gminie wiejskiej i miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej pięciu tysięcy…
Ostatnio zmieniany 22 października 2020
W niedzielę 23 sierpnia w Golinie odbył się „I Powiatowy  Festiwal Smaków i Rękodzieła”. Festiwal współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej PROW na lata 2014-2020. Na placu kościelnym zaprezentowało się 11 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jarocińskiego. Zwiedzający mogli skosztować potraw przygotowanych przez koła gospodyń, oraz wziąć udział w warsztatach pieczenia chleba i carvingu. W trakcie festiwalu odbył się konkurs na najbardziej imponujące warzywo lub owoc nagrodzono 8 laureatów i przyznano 10 wyróżnień. Koła Gospodyń Wiejskich wzięły udział w konkursie „ Lokalny Smak Roku 2020”,którego celem było przygotowanie rumpucia wielkopolskiego- tradycyjnej zupy jarzynowej. Miejsce KGW Zalesie Miejsce KGW Sławoszew Miejsce KGW Rusko -pozostałe KGW otrzymały wyróżnienia. Festiwal cieszył się powodzeniem, jednakże na aktualną…
Rok 2020 ze względu na panującą pandemię związaną z COVID-19 jest specyficznym rokiem. Zaplanowane imprezy plenerowe i nie tylko są odwoływane. To samo dotyczy corocznie obchodzonych od ośmiu lat DNI KOTLINA, ŚWIĘTA POMIDORA. To impreza dla mieszkańców gminy Kotlin i gmin sąsiadujących promująca tradycje związane z Kotlinem i przetwórstwem pomidora od zawsze kojarzone z tym miejscem. Zatem z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędzie się kolejne ŚWIĘTO POMIDORA, chociaż sezon pomidorowy w pełni. Impreza ta obfitowała w wiele ciekawych atrakcji zarówno dla młodszych i tych nieco starszych mieszkańców. Organizatorem imprezy był co roku Urząd Gminy w Kotlinie z wójtem Mirosławem Paterczykiem. Co roku podczas imprezy ogłoszono wyniki konkursu gminnego „PIĘKNO NASZEJ GMINY” oraz rozstrzygano konkursy, których głównym…
Królestwo bylin jest ogromne, ponieważ zalicza się do nich rośliny pochodzące z różnych warunków klimatycznych i stanowisk. Mogą to być rośliny dobrze czujące się w suchych ogrodach skalnych, byliny na stanowiska zacienione czy też na stanowiska podmokłe. Byliny to najprościej mówiąc rośliny zielne, które żyją przez wiele lat i których części nadziemne często obumierają na jesień, a części podziemne budzą się do życia wiosną. Istnieje wiele bylin, szczególnie niskich, których liście nie obumierają na zimę na przykład niektóre rozchodniki, żagwin czy płomyk szydlasty. Większość bylin to rośliny o dużych rozmiarach sadzone ze względu na piękne kwiaty. Wymagają pielęgnacji, nawożenia, podlewania, usuwania obumarłych części. Dobrze dobrane…
Ostatnio zmieniany 02 lipca 2020
Opracowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) stwarza szansę na rozwój i unowocześnienie gospodarstw rolnych. Ostatnie lata pokazują jak duże zainteresowanie budzi wśród rolników taki program, gdyż skorzystać z niego może każde gospodarstwo oczywiście pod pewnymi warunkami, które musi spełnić. Zatem realizowane w ramach tego programu projekty inwestycyjne powinny przyczynić się do poprawy wyników gospodarstw rolnych, czyli między innymi: poprawy konkurencyjności i zwiększenia ich rentowności. Realizacja takich celów wiąże się oczywiście z koniecznością modernizacji posiadanych zasobów, jak np. poprzez zakup nowoczesnych maszyn niekiedy specjalistycznych dla danej produkcji, którą zamierzają wprowadzić lub rozwinąć w swoim gospodarstwie, czy ciągników i innych urządzeń rolniczych. Oczywiście planowany zakup…