Na terenie powiatu jarocińskiego znajdują się dwa gospodarstwa demonstracyjne. Współpraca z nimi trwa już szereg lat. Pierwszym jest Gospodarstwo pana Grzegorza Łuczaka położone w miejscowości Poręba w gminie Jaraczewo. Powierzchnia gospodarstwa to 99 ha gruntów z przewagą klas III i IV charakteryzujących się dobrym rozłogiem o profilu produkcji roślinnej. Kierunek produkcji nastawiony jest głównie na produkcję rzepaku, zbóż i kukurydzy. Dla prawidłowego zmianowania stosuje rośliny okopowe oraz poplony. Innowacyjnością w gospodarstwie jest uproszczona metoda uprawy na zasadzie systemu bezorkowego - siew roślin w mulcz. Dzięki umiejscowieniu od pewnego czasu w gospodarstwie stacji meteorologicznej wykorzystywana jest możliwość przewidywania wystąpienia patogenów na danym terenie o określonym czasie. Sprzyja to stosowaniu podstawy integrowanej ochrony roślin. Gospodarz…
Ostatnio zmieniany 04 stycznia 2022
29 grudnia 2021

Program rolnośrodowiskowy.

Napisane przez
Obecnie działanie to ma nazwę Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i można powiedzieć że jest kontynuacją dotychczasowego działania: Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013. Podstawą do wdrażania tego działania jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349) oraz obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 415). Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje rolnikowi któremu: - został mu…
Rolnicy którzy skorzystali z działania Modernizacja gospodarstw rolnych często zapominają że ciążą na nich pewne zobowiązania w związku z otrzymaniem dofinansowania. Podstawowym dokumentem określającym zobowiązania beneficjentów PROW 2014-2020 jest umowa  o przyznaniu pomocy. Rolnik powinien przed  podpisaniem umowy zapoznać się z jej treścią, w tym szczególnie z zapisami dotyczącymi zobowiązań, czy będzie w stanie wywiązać się z wymienionych zobowiązań. Chciałbym przypomnieć najważniejsze zobowiązania  bez odwoływania się do poszczególnych paragrafów bo wtedy robi się to bardziej zagmatwane dla czytelnika.      Modernizacja Gospodarstw Rolnych - najważniejsze zobowiązania : Osiągnięcie wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu…
27 grudnia 2021

Dotacje do wapnowania

Napisane przez
Od czerwca 2019 roku funkcjonuje Program priorytetowy pt. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, który ma doprowadzić do regeneracji gleb zakwaszonych. Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie jest prowadzony w latach 2019 - 2023 , na ten cel zostało przeznaczone 300 mln zł. Dofinansowanie jest udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu w przypadku naszego województwa. Dofinansowanie dotyczy kosztów zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, nie obejmuje ono kosztów transportu i rozsiewu wapna. Ważne jest to że dotacja do wapnowania przysługuje do gleb o pH niższym lub równym 5,5, kwota dotacji nie może być wyższa od kwoty zakupu wapna  na fakturze. Dopłata do wapnowania…
Ostatnio zmieniany 04 stycznia 2022
10 grudnia 2021

KGW w powiecie jarocińskim

Napisane przez
Pierwsze na ziemiach polskich Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1877 roku we wsi Janisławice. Koła Gospodyń Wiejskich mają zasadniczy wpływ na życie mieszkańców obszarów wiejskich. Działalność KGW skupia się głównie na takich aspektach jak: rozwijanie przedsiębiorczości kobiet, pomoc rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, kultywowaniu dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach aktywność KGW zdecydowanie wzrosła, do ich odrodzenia przyczyniło się z pewnością przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a przede wszystkim ustawa z listopada 2018roku o Kołach Gospodyń Wiejskich, która daje nowe możliwości. Od 29 listopada 2018 roku podstawą prawną dla KGW jest ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich. KGW nabywa osobowość…
W dniu 9 listopada 2021 roku firma Agro-Tom we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą zorganizowała pokazy polowe maszyn rolniczych. Impreza odbyła się w Goli w powiecie jarocińskim . Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce dwa lata temu i cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników co było z pewnością zachętą aby kontynuować to przedsięwzięcie. W imprezie wzięli udział przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, i tak miedzy innymi rolnicy mogli skorzystać  z wiedzy i doświadczenia pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego PZDR nr 7 z biura w Jarocinie, KRUS-u, ARiMR czy Banku Spółdzielczego. Jednak głównym celem spotkania były pokazy maszyn rolniczych. Podczas pracy między innymi pokazano w akcji agregaty wielozadaniowe, ciężkie brony, siewniki czy inny sprzęt będący w ofercie firmy Agro-Tom. Mimo chłodnej,…
Ostatnio zmieniany 10 listopada 2021
Wielkopolska to region o bardzo zróżnicowanych walorach przyrodniczych i urozmaiconej rzeźbie terenu. Sprzyjało to tworzeniu między innymi parków krajobrazowych. W województwie wielkopolskim utworzono 13 takich parków krajobrazowych. Wśród nich powstał na podstawie Rozporządzenia Wojewodów Poznańskiego i Kaliskiego z dnia 17 października 1994 r. prezentowany park. Leży on w środkowej Wielkopolsce w dorzeczu rzeki Warty. Park Żerkowsko-Czeszewski obejmuje swoim zasięgiem obszar 15 640 ha, z czego 8 194 ha to grunty orne a 6 129 ha stanowią lasy. Park leży na terenie gminy Żerków 8 680 ha, na terenie gminy Miłosław 5 880 ha i na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą 1 080 ha. Przedmiotem ochrony na terenie parku jest unikatowa rzeźba terenu, bardzo bogata roślinność, rzadkie gatunki roślin…
Ostatnio zmieniany 29 września 2021
27 czerwca 2021

DNI POLA W POTARZYCY

Przygotowane przez
Czas pandemii spowodował, że wszystkie imprezy zostały w roku ubiegłym odwołane również te plenerowe. Jednak wszyscy mieliśmy nadzieje, że rok 2021 okaże się dla nas łaskawszy. I tak 14 czerwca 2021 roku po raz kolejny odbyło się spotkanie rolników z powiatu jarocińskiego na Dniach Pola w miejscowości Potarzyca koło Jarocina. Tradycyjnie spotkanie odbyło się w poniedziałek od godziny 10.00. Przy akompaniamencie wesołej muzyki i śpiewu ruszyły bryczki jak co roku na objazd pól okolicznych rolników. Celem były przede wszystkim poletka doświadczalne gdzie zastosowano produkty firmy Timac Agro Polska.  Uczestnicy spotkania czyli rolnicy, doradcy oraz zaproszeni goście oglądali przez ponad 2 godziny pola…
Ostatnio zmieniany 01 lipca 2021
Królestwo bylin jest ogromne, ponieważ zalicza się do nich rośliny pochodzące z różnych warunków klimatycznych i stanowisk. Mogą to być rośliny dobrze czujące się w suchych ogrodach skalnych, byliny na stanowiska zacienione czy też na stanowiska podmokłe. Byliny to najprościej mówiąc rośliny zielne, które żyją przez wiele lat i których części nadziemne często obumierają na jesień, a części podziemne budzą się do życia wiosną. Istnieje wiele bylin, szczególnie niskich, których liście nie obumierają na zimę na przykład niektóre rozchodniki, żagwin czy płomyk szydlasty. Większość bylin to rośliny o dużych rozmiarach sadzone ze względu na piękne kwiaty. Wymagają pielęgnacji, nawożenia, podlewania, usuwania obumarłych części. Dobrze dobrane gatunki…
Ostatnio zmieniany 18 czerwca 2021