10 grudnia 2021

KGW w powiecie jarocińskim

Napisane przez Katarzyna Kowalska

Pierwsze na ziemiach polskich Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1877 roku we wsi Janisławice. Koła Gospodyń Wiejskich mają zasadniczy wpływ na życie mieszkańców obszarów wiejskich. Działalność KGW skupia się głównie na takich aspektach jak: rozwijanie przedsiębiorczości kobiet, pomoc rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, kultywowaniu dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach aktywność KGW zdecydowanie wzrosła, do ich odrodzenia przyczyniło się z pewnością przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a przede wszystkim ustawa z listopada 2018roku o Kołach Gospodyń Wiejskich, która daje nowe możliwości. Od 29 listopada 2018 roku podstawą prawną dla KGW jest ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich. KGW nabywa osobowość prawną w chwili dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich .Rejestr prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .Na terenie powiatujarocińskiego do KRKGW zarejestrowało się 59 Kół Gospodyń Wiejskich stanowi to ponad 80% miejscowości sołeckich w naszym powiecie. Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały pomoc finansową wykorzystały ją zgodnie ze wcześniej przedstawionym statutem swojego koła. Ogólne mówiąc na działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo kulturową, rozwój przedsiębiorczości kobiet i inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet, rozwój kultury ludowej, racjonalizację metod prowadzenia gospodarstw domowych. Koła Gospodyń były, są i będą niezależnie od formy prawnej, gdyż kobietom na wsi nie brakuje zapału i chęci do działania.

Katarzyna Kowalska - PZDR nr 7 w Jarocinie

Czytany 99 razy