01 kwietnia 2021

Moja woda

Napisane przez Jacek Furmaniak

Od 22 marca 2021r. ruszył nabór wniosków o dotacje z programu ,,Moja woda’’

Jest to już drugi nabór programu realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu ,,Moja woda” jest ochrona zasobów wody

przez retencjonowanie wody opadowej i roztopowej na terenie działek przydomowych dzięki

czemu wody opadowe nie będą odprowadzane do rowów czy kanalizacji a będą służyć

właścicielom posesji do podlewania ogrodów, trawników. Polska wbrew tego że posiadamy

wiele rzek i jezior jest krajem który jest w końcówce państw europejskich pod względem

zasobności w wodę. Ostatnio szczególnie w Wielkopolsce mogliśmy odczuć skutki suszy

hydrologicznej, gdyż przez ostatnie lata było bardzo mało opadów. Musimy nauczyć się

oszczędzać i zatrzymywać wody opadowe by móc je powtórnie wykorzystać do podlewania.

Program Moja woda ma być prowadzony w latach 2020-2024. Koszty kwalifikowane

przedsięwzięcia mogą być realizowane od 1 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2024r. natomiast

umowy z beneficjentami będą podpisywane do 30 czerwca 2024r. a wydatkowanie środków

może być realizowane przez wojewódzkie fundusze do 31 grudnia 2024r.

Beneficjentami programu mogą być właściciele lub współwłaściciele nieruchomości- domów jednorodzinnych lub domów w zabudowie grupowej (szeregowej, bliźniaczej).

            Inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Moja woda nie

może być przedmiotem innego dofinansowania lub dofinansowane z innych środków

publicznych.

Koszty kwalifikowane programu mogą być wydatkowane na:

- zbiorniki retencyjne nadziemne lub podziemne, otwarte lub zamknięte

            -  przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z dachów do zbiornika

            -  instalacje rozsączające,

             - tzw. zielone dachy - warstwa drenażowa na dachu bez nasadzenia

- studnie chłonne i ogrody deszczowe

- zakup urządzeń i elementów stosowanych do nawadniania (pompy, zraszacze, filtry)

Warunki otrzymania dotacji:

- wysokość dotacji wynosi do 5000 zł na przedsięwzięcie

- dotacja może stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

- inwestycje musimy utrzymać przez 3 lata od daty jej zakończenia.

- uczestnik programu musi  przechowywać dokumentację przedsięwzięcia na wypadek

kontroli przez 3 lata od jej zakończenia.

 

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu określonych

środków finansowych w programie na 2021 rok więc im szybciej złożymy wniosek tym

większa szansa na uzyskanie dofinansowania. Wnioski o dotacje możemy składać na dwa

sposoby :

  1. W wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie, który

 jest dostępny na stronie funduszu wraz z instrukcja jego wypełnienia. Musimy na stronie

 internetowej funduszu zalogować się a po wypełnieniu wniosku podpisać go za pomocą

  podpisu elektronicznego.

  1. Osoby które nie posiadają podpisu elektronicznego mogą wniosek wydrukowany wysłać pocztą na adres właściwego wojewódzkiego funduszu na terenie którego zamieszkują.

 

Również rolnicy jako właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dotacje ,

jednak trzeba pamiętać, że woda zatrzymywana w zbiornikach zakupionych z dotacji nie

może być wykorzystywana w celach rolniczych

           

 

Opracowanie:  Jacek Furmaniak - główny doradca, PZDR Jarocin

 

Czytany 454 razy Ostatnio zmieniany 08 kwietnia 2021