Wydrukuj tę stronę
23 marca 2021

Zobowiązania beneficjentów PROW 2014-2020 w ramach działania: Restrukturyzacja małych gospodarstw

Przygotowane przez

W PROW 2014-2020 wyczekiwanym działaniem była: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Działanie to jest przeznaczone dla gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro; jednak o przyznaniu pomocy decyduje szereg warunków. Między innymi ilość punktów i chęć podjęcia przez rolnika zobowiązań, które pomagają w zdobyciu punktów. Beneficjent zobowiązania musi posiadać gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub posiadać nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolniczej. Jeżeli beneficjent jest ubezpieczony w ZUS-ie to 25% dochodu lub przychodu musi pochodzić z działalności rolniczej. W dniu złożenia wniosku trzeba być pełnoletnim i być obywatelem Unii Europejskiej. Wcześniej beneficjent nie mógł korzystać z następujących programów PROW 2007-2013:

- Ułatwienie startu młodym rolnikom,

- Modernizacja gospodarstw rolnych,

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej za pośrednictwem LGD.

Również nie mógł korzystać z programów PROW 2014-2020:

            - Modernizacja gospodarstw rolnych,

            - Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,

            - Premie dla młodych rolników.

Ważne, wyżej opisane wykluczenie dotyczy osób a nie gospodarstwa.

Jeżeli spełnimy wszystkie te warunki pamiętajmy aby nasz wniosek uzyskał minimum 7 punktów na liście rankingowej, a jeżeli beneficjent jest producentem, który zaprzestał produkcji trzody chlewnej w związku z ASF to minimum 8 punktów.

Premia jest wypłacana w dwóch ratach. I rata 80% wartości tj. 48 tys. zł i II rata składana do 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy w wysokości 12 tys. zł.

Warunki jakie musi spełnić rolnik, aby otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł. zależą od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
 • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
 • 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
 • 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz musi doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa

- do co najmniej 10 tys. euro,

- co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

Podsumowując, zatem jeżeli beneficjent spełnia powyższe wymogi to może przystąpić do programu Restrukturyzacja małych gospodarstw.

 

Opracowała: Izabela Grzesiak PZDR Nr 7 Jarocin

Literatura: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku z późniejszymi zmianami, www.arimr.gov.pl; ARiMR „PROW 2014-2020”; Wiadomości Rolnicze Polska z 28.09.2020r

 

Czytany 579 razy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najnowsze od Izabela Grzesiak