22 grudnia 2021

„Podsumowanie działania Gminnego Koła Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Krobi za 2020 rok”

Napisane przez Katarzyna Polaszek

Historia powstania Gminnego Koła Producentów Bydła w Krobi sięga lat przedwojennych, kiedy to z inicjatywy prof. Tadeusza Konopińskiego z Poznania powstały Związki Hodowców Bydła. Po wojnie hodowcy zrzeszali się przy Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” i Kółkach Rolniczych. 17 grudnia 1965 roku uchwałę o organizowaniu Kół Hodowców Bydła podjął Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, nakazując pomoc rolnikom zrzeszonym w kołach. Uchwałę rozszerzono w 1972 roku i nakazano organizowanie Gminnych Kół Producentów Bydła.

Krobskie Koło powstało 26 kwietnia 1973 roku z rozwiązania Powiatowego Koła Hodowców Bydła. Statut i zasady działania przedstawił v-ce prezes d.s. skupu i hodowli Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu Zdzisław Paszkier. Prezesem został Antoni Pazoła z Sułkowic, v-ce Roman Woźny z Chwałkowa, sekretarzem Henryk Mendyka z Sułkowic będący równocześnie młodszym instruktorem przy Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Skarbnikiem mianowano Jerzego Andrzejewskiego z Krobii, natomiast członkiem zarządu Józefa Danka z Wymysłowa. Członkami zostali: Glura Stanisław, Przewoźny Klemens z Chwałkowa, Kołak Franciszek, Sarbinowski Stanisław i Łagódka Jan z Sułkowic, Andrzejewski Stefan z Żychlewa, Kubiak Stanisław z Wymysłowa i Pieprzyk Edward ze Starej Krobi. Koło liczyło 13 członków.

Gminne Koło szybko się rozwijało i już w 1977 roku liczyło 411 członków. Nastąpiła zmiana sekretarza- został nim Władysław Sławiński z Chumiętek. W zakres działalności koła wchodziły m.in.: konkursy paszowe, odchowu cieliczek, pielęgnacji racic, higienicznego doju i inne- wszystkie pod okiem służby surowcowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu.

Po przedwczesnej śmierci prezesa Antoniego Pazoły, który nie dożył wieku 50-ciu lat, działalność Koła osłabła. Funkcję prezesa przejął ówczesny v-ce Roman Woźny, który pracował do roku 1980, kiedy to nastał kryzys gospodarczy- słabe zaopatrzenie rolnictwa, brak środków do produkcji, pasz, maszyn i urządzeń rolniczych. Z tego powodu dnia 2 grudnia 1981 podczas zjazdu założycielskiego Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie powołano związki Hodowców i Producentów Bydła. 10 stycznia 1981 roku rozwiązano istniejące Gminne Koło Producentów Bydła ,a powołano do życia Gminne Koło Hodowców i Producentów Bydła. Do zarządu powołano: przewodniczący Roman Woźny z Chwałkowa, v-ce prezes Łapawa Jan Sułkowice, sekretarz Kędzia Jan Krobia, skarbnik Władysław Biernat Stara Krobia oraz członkowie zarządu: Przewoźny Bogdan Chwałkowo i Kordus Antoni Stara Krobia. W skład komisji rewizyjnej weszli: Wujek Jan z Chumiętek- przewodniczący oraz członkowie: Gubański Franciszek z Ziemlina i Bogdański Janusz z Gogolewa. Podczas zebrania założycielskiego wybrano delegaturę na Wojewódzki Zjazd Hodowców i producentów Bydła, który odbył się w Lesznie 30 stycznia 1981 roku. Delegatami byli Prezes, V-ce prezes oraz członek zarządu Kordus Antoni. Podczas tego zjazdu wybrano delegatów na zjazd krajowy. Nasze Koło reprezentował v-ce prezes Łapawa Jan ze Sułkowic. Do połowy marca 1981 roku odbyły się  42 Zjazdy Wojewódzkie Delegatów na 49 istniejących.

Podstawą działania Wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów Bydła była ustawa z 8 października 1982 roku, mówiąca iż związek jest dobrowolną i samorządową organizacją społeczno- zawodową rolników, hodowców reprezentująca i broniąca praw i interesów członków zajmujących się hodowlą bydła i produkcją mleka. Głównym zadaniem związku jest propagowanie i wdrażanie nowych metod hodowli by zwiększyć wydajność bydła, a tym samym opłacalność. Niezbędne jest tu doradztwo żywieniowe, wykłady szkoleniowe i wyjazdy oraz czynny udział w wystawach hodowlanych. W tamtych latach związki pomagały zaopatrzyć się w środki do produkcji: pasze do cieląt na konkursy odchowu cieliczek, zakup przyczep, ciągników, kosiarek rotacyjnych, śrutowników bijakowych, rozdrabniaczy do buraków, poskromów do korekcji racic czy aparatów do bielenia obór.

6 marca 1983 roku w Krobi odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze GKHiPB wraz z zaproszonymi gośćmi: Przedstawicielem KZHiPB w Warszawie Tadeusz Sawicki, Prezesem biura WZHiPB w Lesznie Zenonem Błażkiem, lekarzem weterynarii Walerianem Staszykiem, v-ce prezesem SM w Gostyniu Zdzisławem Paszkierem i specjalistą d.s. hodowli Zbigniewem Bujakiem. Po podsumowaniu działalności starego zarządu wybrano nowy: prezes Łapawa Jan Sułkowice, , v-ce prezes Sikorski Bogdan i Andrzejewski Stefan, sekretarz Przewoźny Bogdan, skarbnik Roman Woźny z Chwałkowa oraz członkowie zarządu: Kordus Antoni Stara Krobia i Wujek Jan z Chumiętek. W skład komisji rewizyjnej weszli: - przewodniczący oraz członkowie: Sarbinowski Stanisław, Koncewicz Andrzej, Jankowiak Tomasz. Wybrano 4 delegatów na zjazd ZHiPB w Lesznie: Łapawa Jan, Woźny Roman, Sikorski Bogdan i Przewoźny Bogdan. Podczas intensywnej pracy zarządu za pośrednictwem WZHiPB w Lesznie pozyskali 12 śrutowników, 10 rozdrabniaczy do buraków pastewnych, 5 przyczep ciągnikowych z Kościana, 200 szt poideł.

Pan Prezes Łapawa pracował łącznie 25 lat. W tym czasie zmieniali się członkowie jego zarządu w zależności od tego co przyniosło życie: jedni przekazywali gospodarstwa następcom, inni przedwcześnie odchodzili do wieczności, jeszcze inni rezygnowali z hodowli bydła. Młodzi członkowie pod czujnym okiem prezesa wdrażali się w tajniki działania tej organizacji.

W 1996 roku 20 członków gminy Pępowo rozpoczęło współpracę z naszym GKHiPB. Owocem tej współpracy było rozbudzenie na nowo chęci działania na rzecz hodowców i hodowli w gminie Pępowo. Dziś organizacja w gminie Pępowo liczy prawie 100 osób.

Po 25 latach pracy na stanowisku Prezesa Pan Jan Łapawa oraz 2 członków jego zarządu: Józef Adamczak i Janusz Bogdański postanowili przekazać pałeczkę młodszym. 21 lutego 2008 roku na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym wybrano nowy zarząd: Prezes Wawrzyniak Dariusz, v-ce prezesi Adamczak Eugeniusz i Mikołaj Czarnecki, skarbnik Toporowicz Jan, sekretarz Berus Marcin, członkowie: Grzywaczyk Andrzej i Gubański Marek. Gminne Koło Hodowców i Producentów Bydła w Krobi działa aktywnie po dziś dzień.

Czytany 75 razy