Gospodarstwo prowadzone przez Państwa Natalię i Marcina Krzewińskich położone jest w powiecie gnieźnieńskim i należy do sieci gospodarstw demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W gospodarstwie od kilkunastu lat prowadzona jest produkcja bydła mięsnego rasy Charolaise. Pan Marcin jest zdobywcą I miejsca w konkursie "Hodowca Bydła Mięsnego" (2011) i laureatem konkursu "Farmer Roku".   Gospodarstwo Państwa Krzewińskich położone jest na terenie dwóch gmin: Gniezno oraz Trzemeszno. Pan Marcin swoją przygodę z bydłem mięsnym rozpoczął w 2003 roku, kiedy to wspólnie z ojcem Tadeuszem, postanowili hodować bydło mięsne, decydując się na rasę Charoleise. Skłonił ich do tego fakt, że gospodarstwo posiada trudne do uprawy tereny, grunty o słabszych klasach bonitacyjnych oraz wiele…
Ostatnio zmieniany 15 września 2017
            Dożynki są jednym z najpiękniejszych świąt polskich rolników. Są one uhonorowaniem całorocznej pracy na roli i symbolicznym zakończeniem żniw. Tradycja dożynek sięga czasów plemion słowiańskich, kiedy to rolnicy w sposób szczególny dziękowali za płody ziemi i roślinność, dzięki której mogli przeżyć czas do kolejnych żniw.             Żniwa to okres największego trudu rolnika. Czas trudny, ale zarazem bardzo satysfakcjonujący. W polskich domach, na polskich stołach znajdzie sie bowiem chleb wypieczony z nowego ziarna. Od wielu pokoleń chleb ten był i jest obecnie podstawowym produktem żywnościowym, nieodłącznym elementem każdego polskiego domu i wielką świętością.             W niedzielę 27 sierpnia w Gnieźnie odbyły się XIX Wojewódzko…

Galeria

Ostatnio zmieniany 30 sierpnia 2017
07 lipca 2017

„My też pomagamy”

Napisane przez
„Młody Rolnik” chcąc otrzymać „Premię dla Młodych Rolników” – jak wiadomo – musi zdobyć odpowiednią liczbę punktów. Gwoli przypomnienia, za poszczególne kryteria w trakcie naboru wniosków, przyznaje się punkty, które w efekcie końcowym decydują o przyznaniu bądź odmowie przyznania przez ARiMR pomocy. Kryteria wyboru są – przynajmniej były dotychczas – dwojakiego rodzaju; otóż dzielą się na kryteria określające warunki zastane / obiektywne, które charakteryzują gospodarstwo i rolnika w momencie składania wniosku, np. kwalifikacje i pozostałe, tj. te,  deklarowane przez młodego człowieka, uzależnione od jego inwencji, i co ważne, z których będzie musiał się z czasem rozliczyć, np.   z realizacji założeń…
W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania roślinami wiążącymi azot. Związane jest to miedzy innymi ze zmianami w ramach systemu dopłat obszarowych i wprowadzeniem obowiązku tzw. „zazielenienia”.  Otrzymanie płatności za zazielenienie wiąże się z przestrzeganiem trzech obowiązkowych praktyk: dywersyfikacji, czyli różnicowania upraw; utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ); utrzymania obszarów proekologicznych (EFA). Rośliny bobowate stanowią dobry sposób na realizację zazielenienia. Grupa ta, nie tylko umożliwi nam spełnienie wymogu przeznaczenia co najmniej 5% gruntów ornych w gospodarstwie na obszary proekologiczne, ale także ułatwi nam zróżnicowanie upraw w ramach dywersyfikacji. Uwzględnienie roślin wiążących azot w naszym płodozmianie, zapewni także dodatkowe punkty w ramach niektórych działań PROW 2014-2020, takich jak „Ułatwienie startu…
WODR w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gnieźnie w dniu 4 czerwca 2017 ( niedziela) organizuje wyjazd autokarowy na Wielkopolskie Targi Rolnicze SIELINKO 2017. W programie między innymi Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Pola. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym PZDR - WODR w Gnieźnie - tel. 61 426 48 30, 512 715 984  oraz u Doradców na terenie poszczególnych gmin. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.
  WODR w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło, że  rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok  do 31 maja br.               W związku z powyższym PZDR w powiecie gnieźnieńskim zaprasza do swoich biur, w których zostanie udzielona wszelka  pomoc przy wypełnianiu w/w wniosków.  Zachęcamy też do dotrzymania w/w terminu, gdyż po wyznaczonym czasie za każdy dzień spóźnienia  ARiMR  będzie potrącać 1% płatności należnej rolnikowi.
WODR w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim uprzejmie informuje o szkoleniu uzupełniającym  (1-dniowe) w zakresie „stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”   Szkolenie zostanie zorganizowane w dniu:   10 kwietnia 2017 roku,   rozpoczęcie o godz. 9:00 w miejscowości:   Łubowo,   gmina: Łubowo,   powiat: gnieźnieński   Miejsce przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych:   SUR – Spółdzielnia Usług Rolniczych    w Łubowie   Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu:   10 kwietnia 2017 r., SUR w Łubowie   Kierownik szkolenia:   Zbigniew Bręklewicz   Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o pilny kontakt pod nr…
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim organizuje odpłatne szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie. Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin mogą być szkoleniami:  - podstawowymi -2-dniowe (14h) - uzupełniającymi – 1-dniowe (7h) Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w…
Ostatnio zmieniany 09 marca 2017
Pod takim hasłem odbyło się w dniu 3 marca br. - pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego - spotkanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu gnieźnieńskiego z przedstawicielami instytucji z obszaru rolnictwa w Centrum Kultury „Scena To Dziwna” w Gnieźnie. Spotkania odbywają się we wszystkich wielkopolskich powiatach, zatem też nie mogło zabraknąć takiego spotkania w powiecie wybitnie rolniczym, jakim jest powiat gnieźnieński. Są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowiska wiejskie w zakresie zdobywania przydatnych informacji do prowadzenia gospodarstwa  rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności kontaktowania się z różnymi instytucjami. Na terenie naszego powiatu bezpośrednimi organizatorami spotkania były:…