Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) podlega Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Realizuje zatem działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Rolniczy handel detaliczny (RHD) – to obecnie jeden z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), to również jeden z bardzo ważnych obszarów działań „Planu dla Wsi” realizowanego przez MRiRW. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, dzięki której rolnicy wytwarzający żywność w ramach RHD mają szersze możliwości jej sprzedaży. Wielkopolski Ośrodek…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2019
Taki właśnie temat miało szkolenie, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące ww. elementów integrowanej ochrony roślin w uprawie ziemniaków (wykładowca: T. Rochowiak – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu), strączkowych i roślin zbożowych (wykładowca: Ewa Wziętek – gł. specjalista ds. produkcji roślinnej WODR w Poznaniu - rejon nr 5 – Słupca). Warto – przy tej okazji – powiedzieć nieco więcej na temat pojęcia „integrowana ochrona roślin”, które nie jest pojęciem nowym, ale nie jest także pojęciem zupełnie starym (początki integrowanej ochrony roślin sięgają lat 60. XX wieku). Pierwsza…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2019
Każda okazja jest dobra aby spotkać się i wymienić swoje doświadczenia związane z pracą na wsi, integracją społeczności wiejskiej czy aktywizacją środowisk lokalnych. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego poprzez swoich przedstawicieli (pracowników) pragnie być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś intersującego na wsi, gdzie można przedstawić działalność ośrodka czy pokazać i udostępniać materiały informacyjno-promocyjne firmy. 14 czerwca 2019 w Karczmie Lednickie Wrota w Lednogórze, na zaproszenie Pani Małgorzaty Blok – Dyrektor biura LGD „Trakt Piastów”, Tatiana Pawlicka doradca z gminy Łubowo uczestniczyła w spotkaniu sołtysów wsi z gmin współpracujących z Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” (gminy: Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kostrzyn, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska i Swarzędz). Wydarzenie…
Ostatnio zmieniany 01 lipca 2019
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 z siedzibą w Gnieźnie uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do wzięcia udziału w szkoleniu powiatowym na temat: „Elementy integrowanej ochrony roślin”.  W sposób szczególny, zaproszenie kierujemy do „młodych rolników”,  beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników”, ponieważ uczestnicy tego szkolenia,  otrzymają stosowne zaświadczenie umożliwiające rozliczenie „działań tematycznych”  zawartych we wnioskach o ww. premię. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury (GOK)  w Niechanowie („duża sala”), przy ulicy Gnieźnieńskiej 2, początek o godz. 10:00. Temat szkolenia „Elementy integrowanej ochrony roślin”  będzie dotyczył  upraw: ziemniaka, strączkowych i…
Ostatnio zmieniany 17 czerwca 2019
Co może zagrażać dziecku w gospodarstwie rolnym? Jak bezpiecznie bawić się na wsi? Gdzie powinno znajdować się dziecko podczas pracy maszyny rolniczej? Na te pytania i na wiele innych odpowiadają prace nadesłane na konkurs plastyczny, który opowiada o zagrożeniach wynikających dość często ze zwykłej dziecięcej ciekawości. Za nami już IX edycja konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” Akcja tradycyjnie była skierowana do dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich. W powiecie gnieźnieńskim w tym roku do konkursu zostały zgłoszone 73 prace z 5 szkół. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współudziale  Państwowej Inspekcji Pracy.…
Ostatnio zmieniany 06 czerwca 2019
  Wielkanoc jest to czas Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich. Wierni podczas 40 dniowego postu przygotowują się na przyjście Jezusa Chrystusa, poszcząc i wspominając Jego mękę na krzyżu. Święta Wielkanocne, są to święta ruchome, które przypadają w okresie od 22 marca do 25 kwietnia. Wynika to ustaleń podjętych na Soborze Nicejskim w 325 roku. Podczas, których zdecydowano, że świętą te będą przypadały w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca, występującej po równonocy wiosennej. Czas ten był powiązany z Żydowskim Świętem Paschy. Tradycje związane z Świętami Wielkanocnymi nie są jednakowe w całej Polsce, część zwyczajów znana i praktykowana jest tylko w samym centrum Wielkopolski, należą do nich:…
Ostatnio zmieniany 18 kwietnia 2019
08 kwietnia 2019

Pokazy polowe w Kamieńcu

Napisane przez
Tym razem w miejscowości Kamieniec w gminie Trzemeszno zorganizowane zostały pokazy polowe maszyn rolniczych. W rywalizacji brały udział ciągniki marki Kubota w towarzyszeniu agregatów uprawowo-siewnych firmy AgroMasz. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni również przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim. Na tym terenie dawno już nie było organizowane takie spotkanie, dlatego też zgromadziło sporo zainteresowanych. Oprócz obejrzenia maszyn w czasie pracy, można było samodzielnie sprawdzić się jako kierowca Kuboty. Po zakończeniu pokazu organizowane były gry i zabawy zręcznościowe dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło ciepłej pożywnej grochówki. Takie spotkania są niezwykle cenne dla wszystkich związanych z działalnością rolniczą.
Ostatnio zmieniany 08 kwietnia 2019
Przyszedł czas na powiat gnieźnieński… 26 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej na Piekarach, gmina Gniezno o godzinie 10 rozpoczęło się spotkanie organizowane wspólnie  przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi jest dedykowane dla rolników, gdzie prócz nich zapraszani są przedstawiciele wszystkich instytucji okołorolniczych, m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Inspektoratu Weterynarii, Inspektoratu Ochrony Roślin oraz lokalne władze samorządowe. Zaproszeni goście prezentowali problematykę związaną z zakresem działalności. Przedstawiciele biura powiatowego w Gnieźnie omówili zasady działania elektronicznego systemu rejestracji zwierząt IRZplus oraz funkcjonalność…
Ostatnio zmieniany 28 marca 2019
W tym roku Forum Rolnicze powiatu gnieźnieńskiego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyło się 12 marca w Mieleszynie. Głównym organizatorem była Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu Wójta Gminy Mieleszyn i Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego. Oprócz rolników i delegatów WIR zaproszeni byli przedstawiciele instytucji okołorolniczych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektoratu Weterynarii, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, banków obsługujących rolników oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Każda z instytucja przedstawiła bieżące problemy i zmiany jakie nastąpiły od poprzedniego roku. Można było zadawać pytania na forum publicznym, a także indywidualnie przy stoiskach.
Ostatnio zmieniany 13 marca 2019