09 marca 2017

Zapraszamy na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Przygotowane przez

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim organizuje odpłatne szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie. Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin mogą być szkoleniami:

 - podstawowymi -2-dniowe (14h)

- uzupełniającymi – 1-dniowe (7h)

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które już odbyły takie szkolenie, a dla których upłynął jego 5-letni termin ważności.

Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub posiadają kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji.

Szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. Uprawnienia takie mają również osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin; doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin;  integrowanej produkcji roślin. Uprawnienia takie zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia zakończenia nauki lub zaprzestania wykonywania ww. działalności.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są w PZDR w Gnieźnie (tel. 61426-48-30) oraz u doradców rolnych na poszczególnych gminach.

Czytany 2646 razy Ostatnio zmieniany 09 marca 2017

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.