07 marca 2012

Podsumowanie pracy doradczej w powiecie gnieźnieńskim

Przygotowane przez

          W czwartek 2 lutego 2012 roku w Sali Urzędu Gminy Gniezno odbyło się podsumowanie pracy doradczej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim. W spotkaniu udział wzięli delegaci Izb Rolniczych,rolnicy z terenu powiatu,  przedstawiciele lokalnych instytucji obsługujących rolnictwo: Pani Beata Tamioła- Kierownik Biura Powiatowego ARiMR; Pan Władysław Horoszkiewicz –Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Oddział w Gnieźnie; Pani Magdalena Całka-Zobel- Powiatowy Inspektor Weterynarii; Pani Iwona Ratajczak-Dyrektor ZSP nr1 w Gnieźnie.

Podsumowanie pracy doradczej ZD Gniezno w 2011 roku

          W trakcie spotkania Kierownik ZD w powiecie gnieźnieńskim- Bolesław Kaźmierczak, szczegółowo omówił zrealizowane w 2011 roku zadania. Zgodnie z planem na 2011r. głównym priorytetem WODR ZD Gniezno była „Poprawa jakości produktów rolniczych z uwzględnieniem zasad wzajemnej zgodności i pomoc w organizowaniu rynków rolnych”. W powiecie zorganizowano 128 szkoleń informacyjnych i specjalistycznych. Uczestniczyło w nich 1536 rolników. Najważniejsze obszary tematyczne szkoleń to mechanizmy wsparcia gospodarstw z UE, nowe technologie w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz kwestie cross-compliance w gospodarstwach rolnych.

          W minionym roku Zespół Doradczy w powiecie gnieźnieńskim zorganizował także 13 dwudniowych szkoleń z zakresu cross-compliance, w których uczestniczyło 259 rolników. W ramach WPR, w Polsce od 1 stycznia 2009 roku otrzymywanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW 2007-2013 uzależnione jest od spełnienia wymogów wzajemnej zgodności. Polskich rolników obowiązują już wymagania w zakresie ochrony środowiska, identyfikacji i rejestracji zwierząt (obszar A-od 2009r.) oraz zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin (obszar B- od 2011r.). Wymogi w zakresie obszaru C- dobrostan zwierząt- będą obowiązywały od 2013r.

Dla wielu rolników spełnienie tych wymogów jest dużym wyzwaniem i obciążeniem.

          W 2011r przeprowadzone zostały także pokazy i demonstracje. Pokaz dotyczył „ Podnoszenia efektywności produkcji ziemniaków w aspekcie obniżenia kosztów i zwiększenia jakości.” Odbył się on na plantacji ziemniaków w gospodarstwie państwa Hartwich w Kędzierzynie, gmina Niechanowo. Demonstracja „ System wspomagania decyzji w ochronie ziemniaków przed zarazą ziemniaczaną” realizowana była, tak jak w ubiegłym roku, w gospodarstwie pana Leszka Wędzikowskiego w miejscowości Kąpiel, gm. Czerniejewo.

Poza organizowaniem szkoleń doradcy zajmowali się także doradztwem indywidualnym. Podobnie jak w przypadku szkoleń porady dotyczyły przede wszystkim pozyskiwania środków unijnych, technologii produkcji, wprowadzania zasad wzajemnej zgodności, ekonomiki i ekologii. Ogółem w roku 2011 udzielono 2112 porad indywidualnych.

Od roku 2011 WODR widząc rosnącą rolę Internetu promuje tę formę przekazu jako ważne źródło informacji i zachęca rolników do korzystania ze strony internetowej WODR  i tworzonej bazy klientów.

Na terenie powiatu w roku ubiegłym zorganizowano także 6 kursów uprawniających do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy oraz jeden kurs na operatora kombajnów zbożowych.

          Duże zainteresowanie hodowców i producentów bydła mięsnego wzbudziła zorganizowana 15 czerwca 2011r. cykliczna impreza Otwarta Zagroda. Spotkanie odbyło się w gospodarstwach pana Tadeusz i Marcina Krzewińskich w Wełnicy i pana Feliksa Borysa w Jankowie Dolnym. Gospodarstwo Krzewińskich specjalizuje się w hodowli i chowie bydła rasy Charolaise. Gospodarze uczestnikom spotkania pokazali najpierw swoje pastwisko w Miatach, a potem oborę, gdzie mówili o rozrodzie i prowadzonej przez siebie produkcji bydła mięsnego. Kolejna część spotkania miała miejsce w gospodarstwie pana Borysa,  w którym metodą ekstensywną hoduje się bydło rasy Limousin. Uczestnicy spotkania zwiedzili obiekty, wysłuchali wykładów i prezentacji a potem długo dyskutowali i wymieniali doświadczenia.

Dni Pola 2011 w gospodarstwie Państwa Krzewińskich

Dni Pola 2011 w gospodarstwie Pana Borysa

 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce zakłada zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju. W związku z tym istnieje potrzeba przekazywania informacji społeczeństwu, w tym rolnikom, o możliwościach korzystania z innych niż konwencjonalne źródeł energii. Wychodząc naprzeciw zwiększonemu zainteresowaniu rolników tematyką związaną z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych WODR ZD Gniezno przy współpracy z Biurem Powiatowym WIR, zorganizował dnia 28 lutego 2011 roku wyjazd rolników do biogazowi w miejscowości Kalsk woj. lubuskie.   Wizyta miała na celu poznanie zasad funkcjonowania jednej z istniejących w Polsce biogazowi.

Biogazownia w Kalsku

Po wystąpieniu Kierownika uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem przedstawili bieżące informacje o swojej działalności.

 

Kierownik ZD Gniezno

Bolesław Kaźmierczak

Czytany 9018 razy Ostatnio zmieniany 07 marca 2012

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.