17 grudnia 2020

Aktywność lokalnej społeczności na przykładzie KGW

Napisane przez Grażyna Konieczna

Aktywność lokalnej społeczności na przykładzie KGW

            Koła Gospodyń Wiejskich to nic innego jak dobrowolna, oddolna organizacja  zrzeszająca  kobiety na terenach wiejskich. Mimo iż pierwsze wzmianki na temat funkcjonowania takowych  organizacji pojawiły się już w II połowie XIX wieku, a ich działalność rozwijała się na przestrzeni wieków – w wyniku czego niemalże każda wieś mogła poszczycić się ich aktywnością na rzecz społeczności lokalnej – to Koła Gospodyń Wiejskich dopiero dnia 29 listopada 2019 roku doczekały się samodzielnej regulacji prawnej pod postacią ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Na mocy nowo powstałych przepisów istnienie Koła Gospodyń Wiejskich nie wymaga istnienia kółka  rolniczego w danej wsi – Koła Gospodyń Wiejskich stanowiąc samodzielny byt uzyskały osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

            Głównymi zadaniami, które realizują Koła Gospodyń Wiejskich jest reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet, ich rodzin, a także wspieranie rozwoju terenów wiejskich. Wiele inicjatyw służących integracji lokalnej społeczności, polegających na organizacji takich wydarzeń jak choćby dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki i festyny, nie może się obyć bez czynnego udziału kobiet zrzeszonych w KGW danej wsi. Nadto, Koła Gospodyń Wiejskich są bezcennym źródłem podtrzymywania i popularyzowania tradycji, kultury ludowej oraz szeroko pojętego folkloru charakterystycznego dla danego regionu. W związku z realnym wpływem jaki wywierają Koła Gospodyń Wiejskich na kształt i rozwój obszarów wiejskich, ta kobieca organizacja może liczyć na wsparcie ze strony pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, a przy tworzeniu i prowadzeniu swoich struktur uzyskuje pomoc biur powiatowych ARiMR.

            Dobrym przykładem funkcjonowania koła gospodyń wiejskich jest KGW w Trzemżalu (woj, wielkopolskie, powiat gnieźnieński). Zrzeszone w ramach KGW Panie z Trzemżala korzystają z każdej okazji, żeby realizować zadania z jakimi przychodzi im się zmierzyć, które stanowią dla nich nie tylko możliwość wzajemnego wsparcia, rozmowy, ale są też sposobnością promocji samej miejscowości. Nawet obecnie, w trudnym czasie  pandemii, kiedy aktywność KGW jest ograniczona, Koło w Trzemżalu stara się nie wypaść z formy i chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z takich konkursów był konkurs kulinarny pt. „Pitrasimy po Wielkopolsku”. Panie z KGW z Trzemżala przygotowały  rybę duszoną w porach oraz cebulę faszerowaną po wielkopolsku, sfotografowały dania i przesłały zdjęcia na adres organizatora – Biura Regionalnego ARiMR w Poznaniu. Ich kulinarny wyczyn został doceniony a ich praca wyróżniona. Panie z KGW z Trzemżala, zmotywowane sukcesem przystąpiły do kolejnego konkursu „ Koło ARiMR – w sercu wsi”. Tym razem  zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu krótkiego filmiku prezentującego jak zostało wykorzystane  dofinansowanie z ARiMR. Wyniki konkursu będą znane niebawem.

 

Grażyna Konieczna

PZDR NR 5

Zródło

arimr.gov.pl

 

 

Czytany 578 razy Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2020