gnieźnieński - WODR Poznań
W piątek, 23 lipca 2021 roku w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie miało miejsce niezwykłe zdarzenie. Otóż w tym dniu,  podczas letniego studia zorganizowanego przez Radio Plus Gniezno pn. „Zielony Piątek” wiele mówiono na temat ochrony środowiska naturalnego w kontekście działań zachowujących naturalny charakter przyrody i roli człowieka  w procesach zachodzących w biosferze.  Oczywiście nie mogło zabraknąć tematów związanych ze znaczeniem pszczół w środowisku, zagrożeń dla tych owadów,  „darów”,  jakie dają nam pszczoły oraz różnych ciekawostek o pszczołach. Pszczoły zawsze były i są ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Miliony lat ewolucji sprawiły, że wzajemne uzależnienie istnienia roślin owadopylnych i pszczół wyklucza…
Ostatnio zmieniany 27 lipca 2021
Po raz trzeci w miejscowości Michalcza gm. Kłecko (powiat gnieźnieński) Grupa Producentów Warzyw Chrobry zorganizowała spotkanie skierowane głównie do rolników i producentów ogórków. Grupa ta powstała w 2006 r. Członkowie grupy to  producenci warzyw z rejonu gminy Kłecko, Mieleszyn i Mieścisko. Przed założeniem grupy CHROBRY osoby te prowadziły wspólnie działania w zakresie zaopatrzenia i produkcji od 1999r. Obecnie Grupa jest uznanym  przez odbiorców producentem nie tylko  ogórków gruntowych, ale również innych warzyw. Wszystkie warzywa są zbywane przez grupę. Posiada ona niezbędną infrastrukturę potrzebną do realizacji tych zadań. Członkowie grupy biorą również czynny udział w życiu regionu, często reprezentują gminę oraz…
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Msza św. sprawowana w katedrze gnieźnieńskiej w intencji pracowników, współpracowników i słuchaczy Radia Plus. Prymas przyznał, że „ludzie radia są obdarzeni bystrością i zdolnością do analizy zdarzeń, a jednocześnie otwartością i gotowością, by tą analizę przekazać drugim”. Metropolita gnieźnieński odniósł się także do zmian, jakie w dobie rozwoju mediów społecznościowych, zaszły nie tylko w pracy dziennikarzy,            ale „w samym sposobie odczuwania, komunikowania i wyrażania się człowieka, a także  wchodzenia w relacje z innymi”. Mszę św. wspólnie z Prymasem Polski celebrowali m.in: ks. prał. Paweł Gronowski, dyrektor gnieźnieńskiego Plusa i prezes Radia Plus Polska oraz kanonicy Kapituły Prymasowskiej.…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2021
W przedostatnią niedzielę czerwca w Gnieźnie miała miejsce podniosła uroczystość. Swój - można powiedzieć - srebrny jubileusz świętowała Wielkopolska Izba Rolnicza. Samorząd rolniczy został reaktywowany na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 roku. W ustawie tej określono między innymi zadania i kompetencje izb rolniczych. Podniosłe obchody połączono ze 125–leciem powstania w Poznaniu pierwszej izby rolniczej na ziemiach polskich. W obchodach wzięło udział ok. 2,5 tysiąca osób z całej Wielkopolski. Świętowanie rozpoczęły występy artystyczne, które umilały czas wszystkim, którzy podjęli trud pielgrzymowania do grobu św. Wojciecha i uczestniczyli w doniosłej uroczystości. Następnie otwarto wystawę prezentującą przykłady projektów rozwoju lokalnego realizowane w…
Ostatnio zmieniany 16 lipca 2021
29 czerwca 2021

Na wsi bezpieczniej…

Napisane przez
Każde działanie, które przyczynia się do poprawy warunków pracy – w tym przypadku bezpieczeństwa jej wykonywania - jest ze wszech miar  pożądane i bardzo dobrze,  że w działania te, włączają się instytucje bezpośrednio związane z rolnictwem i lokalne  samorządy. Już po raz jedenasty KRUS zorganizował konkurs plastyczny dotyczący bezpieczeństwa na wsi. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem  „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY-OD 30 LAT Z KRUS WYPADKOM ZAPOBIEGAMY”. Swoim patronatem konkurs objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Celem działania kierowanego do  uczniów wiejskich szkół podstawowych było promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polegało  na wykonaniu dwuwymiarowej…
Ostatnio zmieniany 29 czerwca 2021
Uprzejmie informujemy, że doradcy PZDR nr 5 w Gnieźnie - WODR w Poznaniu są obecni i świadczą usługi na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich na terenie wszystkich gmin w powiecie gnieźnieńskim w godzinach pracy urzędów,  na terenie których mieszczą się siedziby / biura WODR. Ponadto, Biuro Powiatowe PZDR nr 5 w Gnieźnie – WODR Poznań  przy ul. Roosevelta 114 jest codziennie czynne,  tj. od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach 7:15 – 15:15, tel. kontakt.: 61 426 48 30. Poniżej został zamieszczony wykaz wszystkich doradców PZDR nr 5, adresy biur i godziny urzędowania: Grażyna Konieczna, tel.: 797 501 685 Pn -…
Od 15 marca 2021 roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r.  Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wnioski należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ustawowy dzień (15.05.) wypada w sobotę, będzie to można zrobić jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca, jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 procent. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmian po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do…
Ostatnio zmieniany 13 kwietnia 2021
W dniach 09 i 10 lutego 2021r. odbył się montaż siedmiu stacji deszczowych na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wągrowieckiego i wrzesińskiego. Stacje zostały posadowione w następujących miejscowościach: Trzuskołoń (powiat gnieźnieński), Bielawy oraz Różanna (powiat słupecki), Kłodzin i Piotrkowice (powiat wągrowiecki), Miłosław i Noskowo (powiat wrzesiński). Prac zostały wykonane w ramach realizacji zamówienia publicznego: „Dostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla  „Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji  w Integrowanej Ochronie Roślin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Za instalację deszczomierzy odpowiedzialna była firma PM Ecology z Gdańska. Zamontowane zostały stacje pomiarowe składające się z: deszczomierza (1), szafki…
Ostatnio zmieniany 16 lutego 2021
Przypominamy rolnikom, iż od 1 lutego do 1 marca 2021r.mogą składać wnioski o zwrot  podatku akcyzowego który ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur  VAT oraz stawki zwrotu podatku do 1 litra (1 zł). Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma :kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych posiadanych (współposiadanych) przez rolnika wskazanej  w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju…
Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2021