Nowości z Gniezna - WODR Poznań
13 kwietnia 2021

Dopłaty 2021 – wnioski tylko przez internet

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Od 15 marca 2021 roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r.  Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wnioski należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ustawowy dzień (15.05.) wypada w sobotę, będzie to można zrobić jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca, jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 procent. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmian po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do…
Ostatnio zmieniany 13 kwietnia 2021
16 lutego 2021

Instalacja stacji deszczowych

Opracowanie: Krzysztof Średziński • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
W dniach 09 i 10 lutego 2021r. odbył się montaż siedmiu stacji deszczowych na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, słupeckiego, wągrowieckiego i wrzesińskiego. Stacje zostały posadowione w następujących miejscowościach: Trzuskołoń (powiat gnieźnieński), Bielawy oraz Różanna (powiat słupecki), Kłodzin i Piotrkowice (powiat wągrowiecki), Miłosław i Noskowo (powiat wrzesiński). Prac zostały wykonane w ramach realizacji zamówienia publicznego: „Dostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla  „Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji  w Integrowanej Ochronie Roślin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Za instalację deszczomierzy odpowiedzialna była firma PM Ecology z Gdańska. Zamontowane zostały stacje pomiarowe składające się z: deszczomierza (1), szafki…
Ostatnio zmieniany 16 lutego 2021
29 stycznia 2021

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2021 !

Opracowanie: Arleta Maciejewska • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Przypominamy rolnikom, iż od 1 lutego do 1 marca 2021r.mogą składać wnioski o zwrot  podatku akcyzowego który ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur  VAT oraz stawki zwrotu podatku do 1 litra (1 zł). Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma :kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych posiadanych (współposiadanych) przez rolnika wskazanej  w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne wg stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju…
Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2021
27 stycznia 2021

Mogą być przykładem dla innych- Koło Gospodyń Wiejskich GORZUCHOWIANKI

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
        Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują obecnie w Polsce. Pierwsze z nich na ziemiach polskich powstało w 1877 roku, ale szczególny rozkwit tych organizacji nastąpił w latach 70-tych  XX wieku. W okresie tym, 16.02.1966 roku, zostało założone również Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzuchowie (gmina Kłecko), które w listopadzie 2012 roku zmieniło się w stowarzyszenie „Gorzuchowianki”. Aktualnie liczy ono 78 aktywnych członków. Co ciekawe, w swoim składzie ma nie tylko panie, ale również panów, którzy wspierają ich działalność. Celem stowarzyszenia jest integrowanie wspólnoty lokalnej i prowadzenie działalności opiekuńczej, oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej i prozdrowotnej na…
Ostatnio zmieniany 27 stycznia 2021
VR- wirtualna rzeczywistość to dla niektórych odległa przyszłość . Nie zdajemy sobie sprawy jak nowe technologie związane z tym zagadnieniem szybko wkraczają w naszą codzienność. Dotyczy to przede wszystkim użytkowników indywidualnych a możliwe jest to dzięki temu że ceny  urządzeń stają się coraz bardziej atrakcyjne i dzięki rozwojowi oprogramowania bardziej dostępne dla każdego. Gry wideo to nie jedyny obszar, w którym znajdują miejsce rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Technologia ta ma również zastosowanie w branży filmowej, medialnej, reklamowej  co wydaje się logiczne ale także w takich działalnościach jak medycyna, edukacja, turystyka czy lotnictwo. Ważne jest, że duży wkład w rozwój…
Ostatnio zmieniany 26 stycznia 2021
26 stycznia 2021

Stawki dopłat do materiału siewnego za 2020 rok już ogłoszone!!

Opracowanie: Arleta Maciejewska • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Porównując  tegoroczne stawki z kwotami obowiązującymi za 2019r. można stwierdzić, że stawki za rok 2020 są niższe, niż rok temu. Przypomnijmy, wnioski o dopłaty do materiału siewnego rolnicy składali od 25 maja do dnia 25 czerwca 2020r. Natomiast zaktualizowane stawki dopłat do 1 ha powierzchni  gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny  lub kwalifikowany  za rok 2020 obowiązują od 15 stycznia br. MR i RW opublikowano stawki dopłat do materiału siewnego, które wyliczono na podstawie całkowitej wnioskowanej powierzchni dla grup roślin objętych dopłatami, w rozporządzeniu podano, że w 2020  do ARiMR wpłynęło w sumie 63 053 wniosków o zwrot…
Ostatnio zmieniany 26 stycznia 2021
17 grudnia 2020

Aktywność lokalnej społeczności na przykładzie KGW

Opracowanie: Grażyna Konieczna • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Aktywność lokalnej społeczności na przykładzie KGW             Koła Gospodyń Wiejskich to nic innego jak dobrowolna, oddolna organizacja  zrzeszająca  kobiety na terenach wiejskich. Mimo iż pierwsze wzmianki na temat funkcjonowania takowych  organizacji pojawiły się już w II połowie XIX wieku, a ich działalność rozwijała się na przestrzeni wieków – w wyniku czego niemalże każda wieś mogła poszczycić się ich aktywnością na rzecz społeczności lokalnej – to Koła Gospodyń Wiejskich dopiero dnia 29 listopada 2019 roku doczekały się samodzielnej regulacji prawnej pod postacią ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Na mocy nowo powstałych przepisów istnienie Koła Gospodyń Wiejskich nie wymaga istnienia kółka  rolniczego…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2020
01 grudnia 2020

Jesienne spotkania na terenie powiatu gnieźnieńskiego w cieniu pandemii

Opracowanie: Mirosława Suchorska • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Koronawirus wpłynął na funkcjonowanie wielu instytucji. Pandemia sprawiła, że codzienność do której byliśmy przyzwyczajeni uległa zmianom. Odwołana została część imprez  polowych i spotkań, część z nich przyjęła nową, wirtualną formę - spotkań on-line lub webinarów. Pierwsze takie spotkanie, w bardzo zmienionej formie miało miejsce 18 września 2020r. Odbył się wtedy kolejny Dzień Kukurydzy w gospodarstwie demonstracyjnym państwa Kujawskich, w miejscowości Głębokie. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem  na spotkanie zaproszono nielicznych gości. Zachowano odpowiedni dystans i środki dezynfekcyjne podczas całej imprezy.  Całość spotkania, zainteresowane osoby, mogły śledzić on-line. Głównym punktem imprezy było zaprezentowanie poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy, będących w ofercie firmy…

Galeria

23 października 2020

Zasady obsługi klientów w biurach PZDR Gniezno w związku z COVID-19

Opracowanie: Agnieszka Kosiak
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na terenie całego kraju od 24 października strefy czerwonej (dotychczas powiat gnieźnieński był w strefie żółtej) uprzejmie prosimy, aby kontaktować się z pracownikami Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 5 z siedzibą w Gnieźnie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez EPSU. Każda wizyta w biurze Ośrodka powinna być wcześniej zgłoszona. Ponadto w biurze, zgodnie z krajowymi wytycznymi, obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do biura bądź stosowanie rękawiczek jednorazowych. Obowiązuje również zasada zachowania dystansu społecznego, w związku z tym w biurze nie powinna znajdować się więcej niż jedna osoba nie…
Ostatnio zmieniany 23 października 2020