czarnkowsko-trzcianecki - WODR Poznań
W związki z licznymi pytaniami Rolników gm. Czarnków dot. przeliczania DJP  i dołączeniem  do wniosku o zwrot podatku akcyzowego  informuję, że na podstawie art 6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz.U.2015, poz.1340ze zm.) Rolnik musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Kierownika  Biura Powiatowego ARiMR w Czarnkowie o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP b y d ł a w  gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Następnie tą informację załącza do…
 W poniższej tabeli zaprezentowano uśrednione ceny wybranych produktów rolnych z targowiska, które odbyło się 04.12.2018 r. w Czarnkowie Tabela 1. Uśrednione ceny wybranych produktów rolnych. wyszczególnienie jednostka miary cena w zł pszenica dt 100,00 jęczmień dt 85,00 kukurydza dt 95,00 pszenżyto dt 83,00 owies dt 80,00 mieszanka zbożowa dt 80,00 ziemniaki jadalne kg 1,20 cebula biała kg 2,50 papryka czerwona kg 12,00 kapusta włoska szt. 4,00 marchew kg 2,50 seler kg 6,00 pietruszka (korzeń) kg 10,00 jabłka kg 1,50 Opracowanie własne na podstawie aktualnych cen z targowiska w Czarnkowie.
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2018
    Korzystne cechy środowiska przyrodniczego i wysokie walory krajobrazowe stanowią atrakcyjne wartości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Wynikają one z występowania zwartych kompleksów leśnych, które bez wątpienia są skarbem Gminy Czarnków zasobnym w dziką zwierzynę, grzyby i jagody, ciszę, spokój oraz świeże powietrze. Stąd też na terenie gminy Czarnków obecnie funkcjonuje 12 gospodarstw agroturystycznych. Są to : ● Żurawia Kuźnia" w Kuźnicy Czarnkowskiej, ●  Gospodarstwo Józef Ściepura w Jędrzejewie Piaski, ● "Dębina" w Sarbce, ● Fąferek Janusz w Romanowie Dolnym Osuch,   ● w Kuźnicy Czarnkowskiej "Stanica Wędkarska",   ● w  Zofiowie” Ponderosa”, ● w  Hucie „PHU Młyn”, ● w Gębiczynie,   ● w…
W związku z utylizacją odpadów zawierających azbest do roku 2032 gmina Czarnków opracowała program usuwania azbestu. I tak co roku Gmina informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na finansowanie demontażu i odbiór wyrobów zawierających azbest ( pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w odpadów. Wnioski mogą składać osoby, które dokonały inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swojej nieruchomości oraz zostały zgłoszone w Urzędzie Gminy, na której położone są nieruchomości zawierające wyroby azbestowe. Termin składania wniosków jest ruchomy. Najczęściej są to miesiące od kwietnia do sierpnia danego roku. Wnioski przekazane przez gminę są rozpatrywane przez powiat czarnkowsko -trzcianecki do momentu wyczerpania środków…
W związku z licznymi pytaniami rolników powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zamieszczam wytyczne do sporządzania sprawozdań i ankiety monitorującej w działaniu „Młody Rolnik” (stare nabory). Rolnicy, którzy ubiegali się o premię w ramach działania ”Ułatwienie startu młodym rolnikom” są zobowiązani do terminowego przedkładania następujących dokumentów w ciągu pięciu lat w Oddziale Regionalnym ARiMR w Poznaniu i tak: Zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako – rolnik w terminie 60 dni od dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy. Za  nieprzedłożenie zaświadczenia z KRUS w terminie, przewidziano sankcję w formie zwrotu 3 % kwoty…
Ostatnio zmieniany 31 października 2018
19 października 2018

Dyniowe przysmaki w Rychliku

Napisane przez
       Tradycją w Rychliku staję się poczęstunek wyśmienitymi  dyniowymi przetworami i potrawami w szkółce państwa Mareckich. To przyciągające barwą warzywo już po raz piąty cieszyło podniebienie przybyłych w tym dniu gości. Słodki zapach aromatycznej zupy zapraszał do kosztowania. Zewsząd otaczający pomarańczowy kolor dyni przyciągał rodziny z dziećmi, dla których również nie zabrakło atrakcji i smakołyków. Chrupkie gofry z konfiturą z dyni były zdecydowanym faworytem kulinarnym wśród  najmłodszych.  Głosy dorosłych nie były już tak jednoznaczne – równie szybko znikały kanapki z domowej roboty pastą warzywną, egzotycznie brzmiące kuleczki z dyni hokkaido, sałatki jak i zupy - wśród wszystkich dań królowała oczywiście…
29 sierpnia 2018

Dożynki w gminie Wieleń

Napisane przez
Święto Plonów inaczej potocznie zwane Dożynkami, było i jest dla chrześcijan okazją do dziękczynienia za szczęśliwe zakończenie żniw i wszelkich prac polowych. Są one wyrazem arcytrudnej pracy rolników, którzy w tym roku, zwłaszcza  na terenie gminy Wieleń byli dotknięci skutkami długotrwałej suszy. Dnia 26.08.2018 roku odbyły się tegoroczne Dożynki gminne Herburtowo-Marianowo. Mimo, iż było to debiutanckie święto w obu miejscowościach to dzięki zaangażowaniu mieszkańców, jak i lokalnych władz poradziły sobie znakomicie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Siewnej w Herburtowie. Wzniosłości i świątecznego charakteru nadał im udział chóru „Harmonia” oraz Orkiestry Dętej,…
Ostatnio zmieniany 30 sierpnia 2018
Tegoroczne dożynki w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na pewno będą wyjątkowe i zapewne będą cieszyły się ogromną popularnością. Wyjątkowe będą przede wszystkim dla gminy Trzcianka, ponieważ będzie miała możliwość zorganizowania w swoim sołectwie tak ważną uroczystość. Z tą inicjatywą wyszedł Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka Krzysztof Czarnecki, która została poparta przez Zarząd Starostwa Powiatu w Czarnkowie i Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusza Teterusa. Dożynki odbędą się 08.09.2018 r w Rychliku. Tradycyjnie uroczystość rozpocznie się korowodem dożynkowym z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rychliku na boisko, gdzie odbędzie się Msza św. Zachęcam do zapoznania się z harmonogramem tegorocznego Święta Plonów powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
Ostatnio zmieniany 29 sierpnia 2018
Z dniem 23 sierpnia 2018 roku wprowadzona zostaje nowelizacja przepisów w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Zmiany głównie dotyczą składu komisji szacującej szkodę, a także obiegu dokumentów związanych z szacowaniem. Zgodnie z nowelizacją szacowaniem szkód na polach rolnika oraz ustaleniem wysokości odszkodowania  zajmować się będzie zespół złożony z: przedstawiciela koła łowieckiego, właściciela lub posiadacza gruntów, oraz przedstawiciela Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (w miejsce przedstawiciela Urzędu Gminy). Należy pamiętać, że po nowelizacji: wnioski o szacowanie szkód poszkodowani producenci rolni składać będą do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, a nie do Urzędu Gminy w Połajewie, po stronie dzierżawcy lub…
Ostatnio zmieniany 24 sierpnia 2018