czarnkowsko-trzcianecki - WODR Poznań
          Spotkanie minister Zofii Szalczyk z rolnikami w Lubaszu W dniu 19.05.2014 r. w sali wiejskiej w Lubaszu, odbyło się spotkanie rolników z Panią doktor Zofią Szalczyk – wiceministrem rolnictwa, na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Organizatorem spotkania był Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim  Tadeusz Pertek oraz doradcy z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.. Na zebranie przybyła ponad sześćdziesięcioosobowa grupa rolników z całego powiatu. Spotkanie otworzył Pan Tadeusz Pertek. Serdecznie przywitał Panią minister oraz przybyłych gości. Powiedział kilka słów wprowadzających, a następnie oddał głos Pani Zofii Szalczyk. Pani minister w swoim wystąpieniu poruszyła wiele…
Ostatnio zmieniany 26 maja 2014
17 kwietnia 2014

Wielkanoc 2014

Przygotowane przez
Wielkanoc 2014 życzenia w załączniku
Ostatnio zmieniany 17 kwietnia 2014
Szkolenie informacyjne we wsi Wrzeszczyna W dniu 04-03-2014 roku  odbyło się szkolenie w tematach: ,,Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym ‘’ Poruszone zagadnienia - ocena ryzyka -ubezpieczenia -zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabiegach agrotechnicznych -zasady BHP przy chowie i hodowli zwierząt -zasady dotyczące stanu BHP przy innych pracach wykonywanych przez rolników ,, PROW  2014-2020” działanie  rolnośrodowiskowo-klimatyczne Wybrane Poddziałania: - Rolnictwo zrównoważone - Ochrona gleb i wód - Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 - Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Wielkość wsparcia. W dyskusji poruszono problem lekceważenia…
10 kwietnia 2014

Szkolenie specjalistyczne w Krzyżu

Przygotowane przez
Szkolenie specjalistyczne w Krzyżu                         Wdniu28.03.201r odbyło się szkolenie nt. ,, PROW 2014-2020 finansowanie działań w zakresie inwestycji,, wykładowca Kazimierz Woźnicki. Poruszone zagadnienia to: - budżet PROW na lata 2024-2020, - modernizacja gospodarstw rolnych, - młody rolnik, -  restrukturyzacja małych gospodarstw, - pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów, W zaprezentowanych zagadnieniach omówiono: kierunki rozwoju, beneficjentów, warunki realizacji, wysokość wsparcia Drugi temat to: ,, BHP w rolnictwie,, który przedstawił Ryszard Wyrwa Zaprezentowano  następujące zagadnienia : -   ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz pracach około produkcyjnych . -    subiektywność oceny…
Ostatnio zmieniany 10 kwietnia 2014
25.03.2014  -  Powiatowe spotkanie kobiet wiejskich reprezentujących Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim           Organizatorem był ZD WODR w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz Powiatowa Przewodnicząca KGW Pani Teresa Matuszczak. Staje się już tradycją w naszym powiecie spotkanie które jest organizowane co roku na wiosnę. Spotkanie otworzyła Powiatowa Przewodnicząca KGW Pani Teresa Matuszczak, powitała przybyłe panie i przedstawiła główne punkty programu spotkania. Głównym punktem programu było szkolenie na temat: ”Tradycyjne produkty i potrawy wielkopolskie” „Racjonalne żywienie rodziny”  - Które przedstawiła Leokadia Baranowska – specjalista d.s. WGD. Krótką prezentacje przedstawiła też prezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania Pani Elżbieta Rybarczyk. Na zakończenie przy kawie…
Ostatnio zmieniany 31 marca 2014
Monitoring cen skupu produktów rolnych 26.03.2014 r.  (w załączniku)
                       Cykl szkoleń  specjalistycznych i wykładów w gm. Czarnków W dniach 20.02.2014r.  w miejscowości  Huta - gm. Czarnków,  21.02.2014r.  we wsi Mikołajewo - gm. Czarnków   oraz   11.03.2014r.  we wsi Sarbia gm. Czarnków  odbyły się szkolenia  specjalistyczne i wykłady z następujących  tematów: Racjonalizacja chemicznej ochrony roślin uprawnych – rozpoznawanie patogenów (chorób) i ich efektywnego  zwalczania  w zbożach, rzepaku, ziemniakach. Wykorzystanie roślin  bobowatych  w żywieniu świń sposobem  obniżenia  kosztów produkcji. Mykotoksykozy  - zapobieganie i sposoby detoksykacji pasz . PROW  2014-2020 Afrykański pomór świń Integrowana ochrona roślin.                W punkcie 1  Pan Ryszard Wyrwa   omówił  zwalczanie agrofagów, przy pomocy  wszystkich dostępnych…
Ostatnio zmieniany 24 marca 2014
                                   Podsumowanie działalności Zespołu Doradczego WODR za rok 2013                                       w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w dniu 28 lutego 2014 r. w Powiatowym Centrum Doradczym w Czarnkowie Na spotkanie przybyli  przedstawiciele jednostek   pracujących na rzecz rolnictwa z terenu powiatu, firm współpracujących z nami oraz rolnicy i doradcy WODR. Gości powitał  Kierownik ZD w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim  Tadeusz Pertek. Przedstawił  bardzo obrazowe i szczegółowe  podsumowanie działalności Zespołu Doradczego  za rok 2013 (w Prezentacji Power Point do wglądu dla zainteresowanych na  powiatowej stronie internetowej WODR). Podsumowanie obejmowało między innymi: działalność statutową WODR na terenie Wielkopolski, poszczególne działy WODR  w Poznaniu następna część dotyczyła charakterystyki rolnictwa w…
Ostatnio zmieniany 03 marca 2014
Ciasta Gospodyni Małgorzaty Nowak  z Brzeźna
Ostatnio zmieniany 26 lutego 2014