Wydrukuj tę stronę
19 sierpnia 2019

Dopłata do wapnowania gleby

Napisane przez Klaudia Trafas

Od niedawna, tj. od 1 sierpnia 2019 r. pojawiła się dla rolników możliwość dofinansowania wapnowania gleb w gospodarstwach rolnych za materiał kupiony od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku . Jest to zachęcająca opcja, gdyż silne zakwaszenie powoduje degradację gleby i słabszej jakości plon. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku oraz spełnienie innych wymagań, takich jak wykonanie badania gleby. Ważne również jest, iż koszty m.in. rozsiania nawozu bądź jego transportu nie są kosztami kwalifikowanymi i nie otrzymamy za nie zwrotu finansowego.

 

Wartość dotacji jest zależna przede wszystkim od ilości posiadanych hektarów. Gospodarstwa najmniejsze posiadające do 25 ha użytków rolnych mogą liczyć na kwotę wynoszącą do 300 zł do 1t czystego składnika CaO+MgO bądź CaO. Nieco mniej, gdyż 200 zł dostaną gospodarstwa od 25 do 50 ha, zaś największe, posiadające do 75 ha, mogą starać się o 100 zł do 1t czystego składnika.

 

Aby dostać dopłatę należy sprawdzić wartość pH gleby, jednakże z powierzchni nie większej niż 4 hektary i nie częściej niż raz na cztery lata. Za aktualne badanie gleby uznaje się wykonane nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2017 r. w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej. Ważne jest również, aby została zawarta opinia na temat zalecanej dawki czystego składnika CaO + MgO lub CaO w jednostce t/ha. Jest to obowiązkowy załącznik do wniosku. Warunkiem koniecznym jest zawarcie informacji o typie, a także odmianie wapna/środka wapnującego na fakturze oraz zawartości CaO +MgO lub CaO.

We wniosku należy również podać w jakim terminie zamierzamy wykorzystać wapno i nie może być to data późniejsza niż 12 miesięcy od dnia jego zakupu.

 

Pomoc ma charakter de minimis, której przypomnijmy, iż limit wynosi 20 tys. euro na 3 lata.

Wniosek można pobrać ze strony:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/

 

 

 

źródło: tygodnik-rolniczy.pl, wiadomości rolnicze

Czytany 1049 razy