09 stycznia 2019

Wytyczne do składania wniosku o obliczenie wskaźnika DJP na potrzeby podatku akcyzowego

Napisane przez Dorota Wielgosz

W związki z licznymi pytaniami Rolników gm. Czarnków dot. przeliczania DJP  i dołączeniem  do wniosku o zwrot podatku akcyzowego  informuję, że na podstawie art 6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz.U.2015, poz.1340ze zm.) Rolnik musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Kierownika  Biura Powiatowego ARiMR w Czarnkowie o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP b y d ł a w  gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Następnie tą informację załącza do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i składa w Urzędzie Gminy.

Limit ustala się jako sumę

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, liczby 100 oraz pow. UR będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku

b) oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został  złożony wniosek o zwrot podatku

Średnią roczną liczbę DJP przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na DJP.

Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na DJP

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku              0,36 DJP

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca            0,9 DJP

Buhaje powyżej 18 miesiąca                            1,4 DJP

Cielęta do 6 miesiąca                                       0,15 DJP

Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku            0,3 DJP

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca          0,8 DJP

Krowy                                                              1,0 DJP

Podsumowując:

Limit  zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 100 zł x ilość ha użytków rolnych.

Dla hodowców bydła będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą DJP (czyli 30 zł) 

Źródło: Ustawa z dnia 09.11.2018r.

Czytany 6521 razy