17 lutego 2017

Prowadzenie rachunkowości rolnej w gospodarstwie rolnym

Napisane przez Czesław Nowakowski

Celem prowadzenia rachunkowości rolnej jest:

  • podniesienie poziomu zarzadzania, co może przełożyć się na poprawę wyników produkcyjnych i ekonomicznych;
  • możliwość przejścia na podatek VAT, uzyskując profity z odpisu;
  • możliwość prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • możliwość wprowadzenia podatku dochodowego;
  • możliwość realizowania kilku celów jednocześnie.

Na podstawie prowadzonych zapisów możemy dokonać analizy osiągniętych wyników, eliminować popełnione błędy, dokonywać poprawnych zmian. Przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy unijnych zmieniło się nastawienie rolników do rozliczania z podatku VAT, uzyskując z tego stosowne korzyści finansowe. Rolnicy, którzy nie mają możliwości zwiększenia swojej produkcji w gospodarstwie, mają możliwość prowadzić działalność pozarolniczą, uzyskując dodatkowe dochody. Coraz więcej gospodarstw wysokotowarowych, które stale inwestują przechodzi na podatek dochodowy. W gospodarstwie rolnym jest możliwość łączenia kilku wyżej wymienionych wariantów jednocześnie np.: prowadzić jednocześnie rachunkowość rolniczą i rachunkowość pozarolniczą.

W latach dziewięćdziesiątych aby uzyskać kredyt preferencyjny rolnik był zobowiązany do prowadzenia uproszczonej rachunkowości. Obecnie chcąc skorzystać z nowych działań PROW 2014-2020, rolnicy będą zobowiązani do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwach rolnych.

Od 2004 roku prowadzona jest w gospodarstwach rolnych rachunkowość rolna PL FADN. Jest to systemem zbierania danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które służą na potrzeby prowadzenia wspólnej polityki rolnej.

Czytany 1430 razy Ostatnio zmieniany 17 lutego 2017