27 grudnia 2016

Wyniki z przeprowadzonych demonstracji w gminie Wieleń

Napisane przez Czesław Nowakowski

W 2016 roku założono dwie demonstracji w gminie Wieleń, na temat: ,,Właściwy dobór mieszanek traw z bobowatymi na odnawiane użytki zielone”. Demonstracje były założone w dwóch gospodarstwach rolnych. Jedna demonstracja położona w Dolinie Noteci, druga zaś położona w enklawie leśnej. W obydwu przypadkach gleba średnio-wilgotna, mineralna, o średniej zawartości NPK i Mg, pH 5.5-5.6, grunty klasy V.

Demonstracja I w Dolinie Noteci:

 • powierzchnia demonstracji 4,00 ha;
 • zastosowano herbicyd Roundup;
 • nawożenie obornikiem 300 dt na 1 ha;
 • nawożenie mineralne przedsiewne: N-18 kg, P-50 kg, K-75 kg;
 • wapno 35 dt CaO na 1 ha;
 • nawożenie po I pokosie: 46 kg azotu w czystym składniku na 1 ha;
 • nawożenie po II pokosie: 34 kg azotu w czystym składniku na 1 ha;
 • termin siewu: 25.04.2016 roku, w dawce 40 kg trawy na 1 ha, zastosowano mieszankę traw – gotową (kośną);
 • łączny plon masy zielonej z wszystkich pokosów: 460 dt z 1 ha;
 • koszty zagospodarowania: 2527,16 zł na 1 ha.

Demonstracja II w enklawie leśnej

 • powierzchnia demonstracji 5,40 ha;
 • nie stosowano herbicydu;
 •  przeorano darń na zimę wraz z obornikiem. Nawożenie obornikiem 300 dt na 1 ha;
 • nawożenie mineralne przedsiewne: N-70 kg, P-48 kg,K-108 kg;
 • nawożenie po I pokosie: 23 kg azotu w czystym składniku na 1 ha, 15m³ gnojowicy na 1 ha;
 • nawożenie po II pokosie: 30 kg azotu w czystym składniku na 1 ha;
 • termin siewu: 15.04.2016 roku, w dawce 40 kg mieszanki traw na 1 ha, oraz 90 kg na 1 ha jęczmienia - jako rośliny osłonowej. Sporządzono mieszankę traw kośno-pastwiskową;
 • łączny plon masy zielonej z wszystkich pokosów: 450 dt z 1 ha;
 • koszty zagospodarowania: 2957,70 zł na 1 ha.

Przy obydwu demonstracjach zebrano 3 pokosy. Ze względu na długotrwałą suszę w drugim pokosie w obydwu przypadkach plon był najniższy. Mimo okresowego braku opadów deszczu uzyskano bardzo dobry wynik na obydwu demonstracjach.

Czytany 1151 razy Ostatnio zmieniany 27 grudnia 2016