15 grudnia 2016

Analiza i ocena kierunków rozwoju gospodarstw rolnych w gminie Połajewo

Przygotowane przez

Przemiany zachodzące w rolnictwie na terenie gminy Połajewo uwarunkowane były w głównej mierze wsparciem otrzymywanym z Unii Europejskiej (UE). Fundusze UE okazały się niepowtarzalną szansą na realizację wielu niezbędnych inwestycji w gospodarstwach rolnych. Jeszcze przed akcesją Polski do UE przedsiębiorcy rolni z gminy Połajewo podjęli ryzyko i w ramach programu SAPARD rozpoczęli unowocześniać i rozbudowywać swój park maszynowy. Wsparcie inwestycji w ramach SAPARD-u doprowadziło do lepszego wykorzystania środków produkcji, przekładając się bezpośrednio na produktywność, natomiast pośrednio na wykorzystanie czynników produkcji.

W gminie Połajewo obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczby małych, nierentownych gospodarstw na korzyść gospodarstw większych. Spadek liczby gospodarstw rolnych w gminie nie spowodował spadku pogłowia zwierząt. Rezygnacja z prowadzenia produkcji przez mniejsze gospodarstwa, jest szansą na rozwój gospodarstw większych, dzięki zwiększeniu areału podstawowego czynnika produkcji jakim jest ziemia. W gminie Połajewo zawsze obserwowane zainteresowanie ziemią rolniczą wzmogły dopłaty bezpośrednie do hektara, które poprawiły opłacalność produkcji i stały się impulsem do zwiększenia powierzchni gospodarstw. Przeszkodę stanowi cena za hektar użytków rolnych. Pomimo trudności rolnicy stale modernizują swoje gospodarstwa, coraz bardziej stawiają na specjalizację produkcji. Budują i modernizują budynki inwentarskie, zwiększają liczebność swoich stad. Dzięki inwestycji w nowe wydajne maszyny oraz plonotwórcze środki chemiczne – nawozy mineralne, środki ochrony roślin i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego podnoszą plony z 1 ha użytków rolnych. Uwagę należy zwrócić na coraz większą specjalizację w kierunku bydła mlecznego. Obserwuje się powstawanie coraz większych obór wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Zatrudnianie wykwalifikowanych osób do zarządzania stadem (układanie indywidualnych dawek pokarmowych i kontrola użytkowości mlecznej) znacznie podnosi wydajność mleka od krowy.

W charakteryzowanej gminie zauważa się ciągły wzrost pogłowia trzody chlewnej oraz liczebności bydła w stadach, co świadczy o specjalizacji produkcji.

 

Czytany 2025 razy Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.