07 marca 2012

Charakterystyka powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

Przygotowane przez

   Powiat czarnkowsko-Trzcianecki

 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Mieszka w nim ok. 86 448 osób*. Zajmuje powierzchnię 1808 km2 i jest drugim pod względem wielkości w województwie wielkopolskim. Obejmuje 8 gmin: jedną miejską – Czarnków, trzy miejsko-wiejskie: Trzciankę, Krzyż Wielkopolski i Wieleń oraz cztery wiejskie: Czarnków, Drawsko, Lubasz i Połajewo.

Teren powiatu jest wyjątkowo bogaty w walory przyrodniczo-krajobrazowe. Ponad połowę powierzchni zajmują lasy (52%). Ich rozległe kompleksy są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.  Główną rzeką regionu jest Noteć, która płynie szeroką doliną, otoczony wzgórzami morenowymi. To prawdziwe królestwo łąk i dzikiej przyrody. W północnej części powiatu spotkamy malownicze jeziora i zdrowe lasy, w południowo-wschodniej rolnicza równinę.

W Powiecie Czarnkowsko - Trzcianeckim 41% całej powierzchni stanowią użytki rolne, w tym grunty orne 65%.  Lasy natomiast zajmują 92,9 tys. ha, co stanowi aż 51,5% całej powierzchni. W Polsce z ogólnej powierzchni 31.289 tys. ha, użytki rolne wynoszą 18.570 ha i stanową 49,8% terenu kraju. Grunty orne są słabej jakości, gdyż gleby w gminie Wieleń klas od I - IV stanowią 10%, a VI aż 54%. Tylko gmina Połajewo i Lubasz mają mały odsetek gleb w klasach VI i wynosi o­n odpowiednio 15 i 23% ogółu gruntów ornych.

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki charakteryzuje się dużym udziałem trwałych użytków zielonych w użytkach rolnych. Powierzchnia trwałych użytków zielonych wynosi 25.246 ha, co stanowi 34,1% użytków rolnych, natomiast w województwie wielkopolskim 10,1%, a w Polsce odpowiednio 22,1%. Najwięcej łąk i pastwisk mają gminy Czarnków i Trzcianka. Trwałe użytki zielone położone są głównie w dolinie Noteci.

Gospodarstw rolnych na obszarze powiatu jest 7093 szt., a przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadająca na każde z nich wynosi 8,70 ha. Gospodarstw powyżej 1 ha jest 4886, a przeciętna ich wielkość wynosi 12,6 ha, w tym użytki rolne zajmują 11,2 ha. Jest to powierzchnia większa niż przeciętna w kraju i w województwie. Znamienne i korzystne jest to, iż 70% gruntów skoncentrowanych jest w gospodarstwach o powierzchni  powyżej 15 ha, przyjmowanej dziś jako minimum do utrzymania się rodziny rolnika z produkcji rolnej.

 

 

Czytany 4529 razy Ostatnio zmieniany 14 marca 2012

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.