czarnkowsko-trzcianecki - WODR Poznań
W poniższej tabeli zaprezentowano uśrednione ceny wybranych produktów rolnych z targowiska, które odbyło się 07.12.2021 r. w Czarnkowie Tabela 1. Uśrednione ceny wybranych produktów rolnych. wyszczególnienie jednostka miary cena w zł pszenica dt 140,00 jęczmień dt 110,00 kukurydza dt 140,00 pszenżyto dt 100,00 owies dt 100,00 mieszanka zbożowa dt 100,00 ziemniaki jadalne kg 1,30 cebula biała kg 2,40 papryka czerwona kg 10,00 kapusta włoska szt. 4,00 marchew kg 3,00 seler kg 7,00 pietruszka (korzeń) kg 7,00 jabłka kg 3,50 Opracowanie własne na podstawie aktualnych cen z targowiska w Czarnkowie.
Ostatnio zmieniany 07 grudnia 2021
Zasady bioasekuracji i danych epidemiologicznych w odniesieniu do grypy ptaków. Notatka z konferencji z dnia 3.02.2021 organizowanej przez PIWet. W 2020 roku w Polsce zanotowano 51 ognisk (czyli przypadków zachorowań w obiektach inwentarskich) H5A1- wysoce zjadliwej grypy ptaków, i tylko 5 przypadków u dzikiego ptactwa. W 2021 roku  ( do 3.02.2021 włącznie) PIWet odnotowała 16 ognisk i 3 przypadki u dzikiego ptactwa. Ogniska w największej liczbie wystąpiły na fermach indyków (8 ognisk), kolejno: na fermach kur niosek (3), na fermach kur reprodukcyjnych (1), na fermie gęsi (1), na fermie kur mięsnych reprodukcyjnych (1), na fermie drobiu rzeźnego (1) oraz jedno…

Galeria

{gallery}10137{/gallery}
Uśrednione ceny z targowiska w Czarnkowie W poniższej tabeli zaprezentowano uśrednione ceny wybranych produktów rolnych z targowiska, które odbyło się 15.12.2020 r. w Czarnkowie Tabela 1. Uśrednione ceny wybranych produktów rolnych. wyszczególnienie jednostka miary cena w zł pszenica dt 100,00 jęczmień dt 90,00 kukurydza dt 100,00 pszenżyto dt 85,00 owies dt 85,00 mieszanka zbożowa dt 80,00 ziemniaki jadalne kg 0,80 cebula biała kg 2,50 papryka czerwona kg 12,00 kapusta włoska szt. 3,00 marchew kg 2,50 seler kg 6,00 pietruszka (korzeń) kg 6,00 jabłka kg 3,50 Opracowanie własne na podstawie aktualnych cen z targowiska w Czarnkowie.
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2020
04 listopada 2020

Uwaga Rolnicy

Napisane przez
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin WIORiN w Poznaniu informuje. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się: ·       wykonywanie zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych, przez osoby, które nie mają aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. (art. 15zzzzy ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca…
25 czerwca 2020

Dalsza wypłata pomocy suszowej

Napisane przez
      Dnia 17.06.2020 r. na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiła się informacja o wznowieniu wypłaty pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych przez  zeszłoroczną suszę. Jak podają na stronie, dzięki przesunięciu środków możliwe było podpisanie przez Ministra Rolnictwa umowy i przekazanie ARiMR, co pozwoli na dalszą wypłatę środków. Powyższe działanie spowodowało, iż w agencyjnych biurach powiatowych rozpoczęto wydawanie decyzji, co skutkuje bieżącą wypłatą środków i przekazaniem na konta rolników. Jak wiadomo, do tej pory do poszkodowanych dotarło 1,24 mld zł. Ponowne uruchomienie puli pozwoli na wypłatę pozostałego, należnego odszkodowania. Taka pomoc jest niezbędna, aby odnowić potencjał rolny w…
18 listopada 2019

Wyjazd studyjny do Francji

Przygotowane przez
 W dniach 16.09.2019 r. - 20.09.2019 r. miałam możliwość uczestniczenia w wyjeździe studyjnym  do Francji pn. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i osiągnięć nauki w wybranych krajach UE”. Wyjazd zorganizowany został w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocji gospodarowania metodami ekologicznymi”. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele CDR, jednostek pracujących na rzecz rolnictwa, doradcy oraz rolnicy z poszczególnych regionów  kraju. Wyjazd rozpoczął się zbiórką na lotnisku Chopina w Warszawie. Po ponad dwugodzinnym locie  wylądowaliśmy na lotnisku w Lyon (Francja). Przywitał nas temperaturą ponad 30C . Stamtąd…
W tabeli poniżej zaprezentowano uśrednione ceny wybranych produktów rolnych z targowiska, które odbyło się  03.09.2019 r. w Czarnkowie Tabela 1. Uśrednione ceny wybranych produktów rolnych. Wyszczególnienie jednostka miary cena w zł pszenica dt 100,00 żyto dt 65,00 jęczmień dt 90,00 kukurydza dt 100,00 pszenżyto dt 90,00 owies dt 80,00 mieszanka zbożowa dt 90,00 ziemniaki jadalne kg 2,00 cebula biała kg 3,50 papryka czerwona kg 6,00 papryka zielona kg 6,00 kapusta biała szt. 5,50 marchew kg 2,50 seler kg 6,00 pietruszka (korzeń) kg 10,00 jabłka kg 3,50 Opracowanie własne na podstawie aktualnych cen z targowiska w Czarnkowie.
Ostatnio zmieniany 05 września 2019
19 sierpnia 2019

Dopłata do wapnowania gleby

Napisane przez
Od niedawna, tj. od 1 sierpnia 2019 r. pojawiła się dla rolników możliwość dofinansowania wapnowania gleb w gospodarstwach rolnych za materiał kupiony od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku . Jest to zachęcająca opcja, gdyż silne zakwaszenie powoduje degradację gleby i słabszej jakości plon. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku oraz spełnienie innych wymagań, takich jak wykonanie badania gleby. Ważne również jest, iż koszty m.in. rozsiania nawozu bądź jego transportu nie są kosztami kwalifikowanymi i nie otrzymamy za nie zwrotu finansowego.   Wartość dotacji jest zależna przede wszystkim od ilości posiadanych hektarów. Gospodarstwa najmniejsze posiadające do 25…
W grudniu 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o oddłużeniu gospodarstw rolnych. Ustawa ta określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia, które wynikło z działalności rolniczej. Restrukturyzacją zadłużenia mają być objęte wszystkie długi pieniężne jakie zaszły podczas działań rolniczych przez osobę prowadzącą gospodarstwo rolne. Osoba która może uzyskać taką pomoc : 1.) osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 2) osoba, która ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.…