Pomoc związana z wystąpieniem szkód wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - WODR Poznań
16 grudnia 2020

Uwaga! Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej – wnioski do 30 XII 2020 r.

Opracowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18. roku życia, może ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie, to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury, to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy są zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13 z rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ​

Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2020
15 grudnia 2020

Rolnicy z powiatu gostyńskiego na wyjeździe szkoleniowym

Opracowanie: Małgorzata Waleńska

Mieszkańcy powiatu gostyńskiego, w tym roku jako cel wyjazdu wybrali sobie piękne i urokliwe Mazury. Program wyjazdu obejmował najciekawsze miejsca odwiedzane przez turystów, w tym malowniczym rejonie Polski. W programie wyjazdu znalazły się takie atrakcje jak:

 • ,,Brama” Warmii i Mazur,
 • Muzeum Budownictwa Ludowego,
 • Muzeum Bitwy pod Grunwaldem,
 • ferma jeleniowatych PAN,
 • ,,Wilczy Szaniec” - kwatera Hitlera,
 • śluza Guzianka,
 • Święta Lipka- zwiedzanie i koncert organowy,
 • rejs statkiem na trasie Mikołajki- Ruciane Nida.

Mazury oprócz możliwości delektowania się bogactwem naturalnych jezior, zachwycają niezwykłymi atrakcjami i wydarzeniami. Naszym celem było również poznanie walorów kulinarnych odwiedzanego regionu. Smakowaliśmy przepysznych dań i lokalnych specjałów. Grupa 42 osób uczestnicząca w wyjeździe podsumowując tegoroczny wyjazd szkoleniowo-integracyjny stwierdziła jednogłośnie, że te piękne i urokliwe widoki w tej malowniczej krainie geograficznej zostaną na długo w ich pamięci. Organizator, czyli Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradczy w Gostyniu zadbał, aby realizowane szkolenie wyjazdowe zostało zorganizowane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z zasadami przeciwdziałania COVID-19.

Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2020
15 grudnia 2020

Profilaktyka zdrowotna

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak

Może dla przypomnienia kilka słów co to takiego profilaktyka zdrowotna. Czym tak w ogóle jest zdrowie. Definicja według WHO to stan fizycznego ,umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Ostatnio definicja została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.

Profilaktyka medyczna to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez wczesne ich wykrycie i leczenie. Jakie są rodzaje profilaktyki zdrowotnej:

 - profilaktyka wczesna

 - profilaktyka pierwotna (I fazy)

 - profilaktyka wtórna (II fazy)

 -  profilaktyka trzeciorzędowa (III fazy)

Jakie są czynniki mające wpływ na nasze zdrowie:

 - styl życia (wg. Badań 53%), czyli sposób odżywiania, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach    stresowych, poziom aktywności fizycznej, stosowanie używek,

 - środowisko w jakim żyjemy (21% )- woda, powietrze, bezpieczny zakład pracy,

 - czynniki genetyczne (16%),

 - opieka zdrowotna (10% )- jej funkcjonowanie i struktura, dostępność do usług medycznych i ich jakość.

Profilaktyka wczesna:

-prawidłowe nawyki żywieniowe

- aktywność fizyczna

- suplementacja

Właściwie zbilansowana i odpowiednio dobrana dieta jest niezbędnym czynnikiem właściwego odżywiania organizmu. Mimo stosowania zróżnicowanej diety bardzo trudno jest dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość witamin i minerałów, gdyż dzisiejsza żywność zawiera znacznie mniej składników odżywczych niż kilkanaście lat temu.

Profilaktyka pierwotna(I fazy ):

- ukierunkowana jest na osoby zdrowe i przeciwdziałanie powstaniu choroby poprzez zwiększenie odporności osobniczej na zachorowanie, lub zmniejszenie ekspozycji ludzi wrażliwych na szkodliwe czynniki.

Profilaktyka wtórna (II fazy)

- możliwie szybkie wykrycie choroby

- celna profilaktyka wtórna czyli zapobieganie rozwinięciu się przewlekłej i postępującej choroby u tych, u których występują jej wczesne objawy.

Profilaktyka trzeciorzędowa (III fazy ):

- przywracanie choremu całkowitego zdrowia lub pełnej sprawności po klinicznym rozpoznaniu choroby. Założenia profilaktyki trzeciorzędowej jest takie, żeby w trakcie leczenia i po jego zakończeniu pacjent był na poziomie sprzed choroby.

 

Źródło https://gutw.ug.edu.pl

 

Opracował: Janusz Michałowicz, główny doradca,  PZDR nr 7 Jarocin

14 grudnia 2020

Relacja z konferencji

Opracowanie: Iwona Perońska • Zamieszczenie: Monika Wachowska

W dniu 13.11.2020 roku na platformie internetowej odbyła się Konferencja na temat :

ASF - Zasady bioasekuracji, Programy mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń, Konsekwencje pojawienia się choroby w stadzie, Pomoc dla rolników dotkniętych ASF,

Organizatorem konferencji była Pani Iwona Perońska.

 

Wykłady dla rolników prowadzili:

 1. Pani Joanna Wróbel - inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt PIW Kalisz.

Pani doktor omówiła bieżącą sytuacje epidemiologiczną w powiecie kaliskim, gdzie niedawno stwierdzone zostały 2 ogniska ASF. Szczegółowo omówione zostały zasady postępowania i obostrzenia wprowadzane w związku z wykryciem choroby w gospodarstwie. Pani doktor omówiła zasady wyznaczania stref zagrożonych i zapowietrzonych (czerwonej, niebieskiej, żółtej), oraz ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt w tych strefach. Pani doktor omówiła również jak przebiega proces eutanazji zwierząt przebywających w gospodarstwie, ich utylizacja, wstępna dezynfekcja, dezynfekcja końcowa gospodarstwa oraz od czego zależy decyzja administracyjna uwalniająca gospodarstwo i umożliwiająca ponowne wprowadzenie zwierząt.

 1. Pan Łukasz Wyrzykowski - zastępca nadleśniczego, oraz rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kalisz.

Pan Nadleśniczy ze szczegółami omówił działania Lasów Państwowych zapobiegające występowaniu ASF wśród dzików. Omówił również jak powinniśmy my jako użytkownicy lasów (spacerowicze, pracownicy firm zajmujących się wycinką drzew w lasach) zachować w sytuacji znalezienia martwego dzika. w takiej sytuacji należy bezwzględnie powiadomić odpowiednie służby o znalezieniu martwego dzika. Należy w pierwszej kolejności oznaczyć miejsce znalezienia za pomocą jakiegoś znacznika tak aby miejsce to było widoczne następnie podać taką informację służbom ( zarządcy lasu, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, który ma obowiązek pobrania prób do badań). Nie wolno w żadnym wypadku dotykać padliny! Należy również zdezynfekować obuwie, w którym było się w lesie.

Pan Nadleśniczy będąc również myśliwym opowiedział o działaniach kół łowieckich zmierzających do ograniczenia pogłowia dzików w lasach. jak rośnie populacja dzika w przypadku braku odstrzałów. Wreszcie jak myśliwi postępują z upolowanym dzikiem.

 1. Pan Jarosław Biedalak - Naczelnik IRZ BP ARiMR w Kaliszu omówił działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mające na celu pomoc rolnikom dotkniętym wystąpieniem ASF w ich gospodarstwie, oraz ze szczegółami omówił jak wypełniać wniosek o wsparcie.
 2. Pani Iwona Perońska - p.o. Kierownika PZDR nr 7z siedziba w Marszewie, WODR Poznań. Omówiła rolnikom na czym polega bioasekuracja w gospodarstwie, w którym utrzymywane są świnie, jak powinny być zabezpieczone obiekty przed dostępem gryzoni, ptaków, much oraz innych zwierząt przebywających w gospodarstwie. Jakie mogą być źródła zakażeń ASF w gospodarstwie oraz jak można im zapobiegać. Przedstawiła rolnikom jakie powinno być podstawowe wyposażenie do dezynfekcji w gospodarstwie rolnym utrzymującym trzodę chlewną, jakie są dodatkowe sprzęty i urządzenia ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa zoohigienicznego i epidemiologicznego.

Na koniec omówione zostały rodzaje środków do dezynfekcji gospodarstw.

Po zakończeniu Konferencji zainteresowani rolnicy przesyłali pytania za pomocą poczty elektronicznej, na które odpowiedzi również w formie elektronicznej udzielili prelegenci.

Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2020
11 grudnia 2020

Formy wsparcia inwestycyjnego gospodarstw rolnych

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak

W obecnych trudnych czasach dla gospodarstw rolnych niezmiernie ważną sprawą jest dopływ środków do bieżącej działalności jak i planowanych inwestycji. Na rynku istnieje szereg możliwości pozyskania dodatkowych funduszy. Jedną z takich możliwości jest staranie się o fundusze z działań w ramach PROW 2014-2020 które są bezpośrednio skierowane na wspieranie różnych form rozwoju gospodarstwa a mianowicie:

- premia dla młodych rolników

- restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych

- płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne

- modernizacja gospodarstw rolnych

- tworzenie grup i organizacji producentów

- inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 oraz OSN

Powyższe działania mają zaspokoić potrzeby gospodarstw związane ze zwiększeniem konkurencyjności, reorientacją gospodarstw w kierunku rolniczym lub pozarolniczym. Środki mają też zapewnić trwałość w obliczu następujących zmian klimatycznych wpłynąć na ochronę i poprawę stanu wód. Pozyskane fundusze powinny także poprawić zbyt produktów rolnych jak i ich jakości. Niewątpliwie także pozyskane pieniądze będą pomocne w rozwoju infrastruktury technicznej i unowocześnienie gospodarstwa wprowadzając innowacyjność.

Nie wszystkie jednak gospodarstwa pozyskają środki w ramach PROW 2014-2020 bo nie spełniają różnego rodzaju wymagań uzyskując niską punktację. Dlatego warto skorzystać planując inwestycje z kolejnej formy wsparcia finansowego gospodarstw jaką jest leasing. Mamy leasing operacyjny i finansowy. Różnica polega na nabyciu prawa własności potencjalnie nabywanej maszyny, a także sposobu rozliczenia podatku VAT, adresata amortyzacji oraz kosztów przychodu rolnika. W przypadku leasingu operacyjnego rolnik ma prawo zakupu maszyny rolniczej w momencie, w którym umowa leasingowa dobiegnie końca. W przypadku leasingu finansowego rolnik staje się pełnoprawnym właścicielem sprzętu przy opłaceniu ostatniej raty. Różnica VAT polega na tym, że w leasingu finansowym jest on niższy dlatego że liczy się go od towarów a w operacyjnym nalicza się go jak od usługi. Zaletą leasingu bez względu na to czy jest operacyjny czy finansowy jest możliwość indywidualnego traktowania każdego leasingobiorcy stosując bardzo elastyczny harmonogram spłaty rat możliwy do zaakceptowania przez rolnika.

Najpopularniejszym jednak sposobem pozyskiwania dodatkowych środków dla gospodarstwa jest kredyt. Najwięcej cieszy się wzięciem wśród rolników kredyt preferencyjny z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu produkt ten ma ograniczone do minimum koszty kredytowania. Mamy kredyty preferencyjne krótkoterminowe oraz długoterminowe. Kredyty preferencyjne krótkoterminowe to głównie środki na pokrycie klęsk żywiołowych oraz obrotowe na zakup środków do produkcji. Natomiast kredyty długoterminowe wspomagają gospodarstwo w dłuższej perspektywie max. do okresu kredytowania 15 lat z nawet dwuletnią karencją. Środki te są kierowane szczególnie dla rolników chcących prowadzić szeroko rozumiane przedsięwzięcia inwestycyjne modernizujące i rozwijające gospodarstwo. Specjalne linie istnieją także dla młodych rolników do 40 roku życia jak i chcących powiększyć gospodarstwo rolne o nowe grunty orne. Jednak trzeba pamiętać wysokość przyznanego kredytu zależna jest od wartości przedsięwzięcia i zdolności kredytowej danego podmiotu w tym wypadku gospodarstwa ubiegającego się o zobowiązanie. Oprocentowanie kredytów składa się z poziomu dofinansowania ARiMR, marży bankowej oraz zmiennej stopy procentowej opartej na wartości WIBOR. Na dzień dzisiejszy kredyty preferencyjne można uzyskać w następujących bankach:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank S.A.,
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oprócz kredytów preferencyjnych banki oferują kredyty gotówkowe, hipoteczne oraz konsolidacyjne. Kredyty gotówkowe cechują się szybkością przyznawania i nieraz powiązane są z rachunkiem bieżącym co znacznie ogranicza ilość wymaganych dokumentów. Z kredytów hipotecznych szczególnie korzystają gospodarstwa rolne nie posiadające odpowiedniej zdalności kredytowej ani wystarczającej ilości żyrantów. Wtedy to zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość hipoteczna. Ciekawą propozycją są też kredyty konsolidacyjne które skierowane są dla gospodarstw które popadły w problemy z płynnością finansową i posiadające różne zobowiązania w kilku bankach. Wtedy to przy pomocy kredytu konsolidacyjnego zbiera się wszystkie zobowiązania w jeden kredyt określając terminy i warunki spłaty dogodne dla wierzycieli jak i samego zainteresowanego.

Ostatnio na rynku można także zauważyć tzw. kredyty fabryczne. W skrócie można powiedzieć, że polegają na zakupie na preferencyjnych warunkach maszyny oferowanej przez danego dealera który oprócz oferowanej korzystnej ceny zajmuje się także kompleksową obsługą formy finansowania.

Przedstawiając powyższe możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla gospodarstw rolnych należy stwierdzić że w obecnych czasach pandemii covid 19 produkty te cieszą się dużym zainteresowaniem pozwalając na stabilizację finansową rolników. Wybór którejś z form pozyskania środków zależy od specyfiki danego gospodarstwa, wielkości planowanego zobowiązania oraz zdolności jego spłaty.

 

 

Źródło: ulotki bankowe

Opracował: Janusz Michałowicz - Główny doradca

PZDR nr 7 Jarocin

11 grudnia 2020

Kiedy zwalczać chwasty w zbożach jesienią czy wiosną?

Opracowanie: Wojciech Tylus • Zamieszczenie: Monika Wachowska

Każdy rolnik uprawiając zboża ozime ma dylemat jaki optymalny wariant przyjąć w swoim gospodarstwie przy ochronie herbicydowej zbóż. Może wybrać wariant jesienny, wiosenny czy mieszany czyli jesienny z uwzględnieniem poprawki na chwasty wiosną. Każdy z tych wariantów ma swoje zalety i wady.

Zawsze decyzja o wyborze danego wariantu powinna być poprzedzona dokładną lustracją pola. Należy pamiętać o tym jakie gatunki chwastów pojawią się na polu, zależy między innymi od warunków glebowo – klimatycznych, sposobu uprawy, przedplonu itp. Największym zagrożeniem dla zbóż są chwasty zimujące, które rosną do późnej jesieni i często na przedwiośniu już wznawiają wegetację i są wtedy bardzo konkurencyjne dla rosnących ozimin. Z chwastów zimujących można wymienić przede wszystkim miotłę zbożową, przytulę czepną czy chaber bławatek. Mogą one przyczynić się do istotnych strat plonu, bowiem stanowią konkurencję dla zbóż w stosunku do składników pokarmowych i wody w glebie, gdyż dobrze się ukorzeniają już jesienią, zimą nie wymarzają, a często już na przedwiośniu wznawiają wegetację. Zaletą oprysku jesiennego jest to, że zwalcza on chwasty w momencie, kiedy jeszcze nie zaszkodziły oziminom. Należy pamiętać, że zbyt duża kompensacja chwastów, których nie zwalczymy może powodować pogorszenie zimotrwałości ozimin. Jesienią mamy większą możliwość wykonania optymalnego oprysku w odpowiednich warunkach pogodowych tzn. przy optymalnej temperaturze i wilgotności gleby, zarówno w terminie posiewnym jak i po w schodowym. Przystępując do jesiennego zwalczania chwastów, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: czy dana odmiana zboża jest wrażliwa na substancję zawartą w herbicydzie ? Czy na naszym terenie nie pojawił się problem odporności na substancję aktywną ? Jaka będzie roślina następcza w przypadku wymarznięcia ozimin.

Wielu rolników decyduje się wykonywać opryski wiosną, należy jednak zwrócić uwagę, że w tym okresie często mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak niskie temperatury, przymrozki, silne wiatry, duża wilgotność gleb, które nie pozwalają wjechać na pole i w konsekwencji utrudniają wykonanie zabiegów agrotechnicznych. Reasumując decyzję o wyborze danego wariantu rolnik podejmuje sam na podstawie konkretnych warunków agrotechnicznych w danym roku.

Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2020
11 grudnia 2020

Doradztwo Grupowe - podsumowanie działalności w roku 2020 na terenie gminy Kaźmierz Grupa Dyskusyjna

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka

        Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie  na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2020 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członków Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w roku bieżącym w dniu 22 stycznia br. realizując temat : „Integrowana Ochrona Roślin – Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji i stacji meteorologicznych w integrowanej ochronie roślin”. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań i materiały szkoleniowe IOR ze szczególnym omówieniem znaczenia stacji meteo zlokalizowanych na terenie powiatu szamotulskiego do monitoringu pogody na danym terenie a także przedstawiono wprowadzane do praktyki rolniczej programy wspomagające podejmowanie decyzji w wykonywaniu zabiegów ochrony roślin.  W spotkaniu uczestniczyło 12 rolników i zorganizowane zostało w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu. W drugim kwartale br. ze względu na wprowadzone w naszym kraju ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19 planowe spotkanie członków Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz nie odbyło się. Kolejne szkolenie dla członków Grupy Dyskusyjnej  przeprowadzone zostało w dniu 16 lipca 2020 w Kaźmierzu na polach w Gospodarstwie Demonstracyjnym oraz na polach rolników uczestniczących w tym spotkaniu szkoleniowym. Tematem wykładu była : "Integrowana Ochrona Roślin – ocena skuteczności zastosowanej technologii zwalczania chorób i szkodników w zasiewach roślin uprawnych”  ponadto członkowie GD uczestniczyli w przeprowadzonym na plantacji z uprawą zbóż i rzepaku  pokazie, którego tematem był : „Praktyczna nauka rozpoznawania chorób i żerowania szkodników oraz ocena skuteczności zastosowanych preparatów do ich zwalczania” W tym szkoleniu uczestniczyło 9 członkowie GD. Ponadto członkowie GD licznie uczestniczyli w zorganizowanych w dniu 1lipca 2020 roku „Dniach Pola i Zagrody Kaźmierz 2020” przeprowadzonych w Gospodarstwie Demonstracyjnym oraz polach członków GD. W trakcie omawiane były tematy dotyczące technologii uprawy, nawożenia, ochrony roślin uprawnych i doboru do uprawy w warunkach gospodarstw nowych odmian roślin uprawnych. Dodatkowo na kolekcji odmian zbóż przeprowadzony został przez doradcę WODR Poznań pokaz nt. „Plonowanie roślin zbożowych o podwyższonej tolerancji na suszę”.   Kolejne spotkanie szkoleniowe członków Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na dzień 9 września 2020 roku. W tym dniu tematem była „Integrowana Ochrona Roślin – zaprawianie ziarna przed siewem oraz jesienna ochrona zbóż i rzepaku”. W trakcie wykładu szczególny nacisk położono na omówienie zagadnień dotyczących wyboru odpowiedniej zaprawy nasiennej o wymaganym zakresie działania i poprawnego zaprawienia ziarna do siewu.  Ponadto w zasiewach rzepaku ozimego przeprowadzono praktyczną naukę rozpoznawania chwastów oraz  żerowania szkodników w tych uprawach. Do przeprowadzenia wykładu wykorzystano materiały WODR Poznań, katalogi, atlasy oraz  Zalecenia i Metodyki Uprawy Instytutu Ochrony Roślin. Wykład przeprowadzono w Gospodarstwie Demonstracyjnym w Kaźmierzu, uczestniczyło w nim 11 rolników z terenu gminy Kaźmierz.  Kolejne spotkanie dla członków Grupy Dyskusyjnej zaplanowane zostało na IV kwartał br. i przeprowadzone zostało w dniu 2 grudnia 2020.  Ze względu na wprowadzone ograniczenia spowodowane przez pandemię Covid-19 szkolenie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu metod internetowych przez Platformę Clikmeeting.  Tematem tego spotkania szkoleniowego była „Integrowana ochrona Roślin – stosowanie zasad IOR w gospodarstwach rolnych”. W szkoleniu uczestniczyło 9 rolników z terenu gminy. Wykład przeprowadzono w oparciu o prezentacje multimedialną WODR Poznań, atlasy, katalogi oraz metodyki Instytutu Ochrony Roślin.

Rok 2020 był dziewiątym rokiem działalności Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz.  Te forma szkoleń, wykładów i pokazów spotkała się z akceptacją  i zainteresowaniem  młodych rolników  z terenu tutejszej gminy, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w organizowanych spotkaniach na przestrzeni całego roku i będą kontynuowane w roku 2021 gdyż uwzględniając potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez  uczestników zaplanowane zostały już kolejne wykłady i pokazy na przestrzeni całego przyszłego roku gdzie szczegółowo omawiane będą zagadnienia dotyczące Integrowanej Ochrony Roślin w uprawach rolniczych oraz inne zagadnienia wynikające z aktualnych  potrzeb  związanych z doborem odmian, uprawą, racjonalnym nawożeniem i ochroną roślin towarowych i paszowych  w gospodarstwach rolnych.

Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2020
11 grudnia 2020

Podsumowanie Doradztwa Grupowego – gmina Ostrzeszów

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał

Na terenie gminy Ostrzeszów w 2019 r. wyłoniła się grupa rolników, u których w gospodarstwach wystąpiły potrzeby inwestycyjne w zakresie budownictwa inwentarskiego, zakupu maszyn i urządzeń rolniczych, a środki finansowe uzyskiwane z działalności rolniczej w tych gospodarstwach były niewystarczające dla realizacji tych zamierzeń. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rolników zorganizowałem dla zainteresowanych tym tematem grupę doradczą, przeprowadzając w 2020 r. cykl szkoleń na temat: ,,Pomoc unijna i krajowa dla gospodarstw rolnych”. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i duże zagrożenie koronawirusem przeprowadzone szkolenia miały formę webinaryjną. Na kolejnych spotkaniach w ramach doradztwa grupowego omówiłem działania: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach, których można pozyskać dodatkowe środki finansowe na inwestycje w gospodarstwach:

1. Mające charakter premii:

- Restrukturyzacja małych gospodarstw

- Premie dla młodych rolników

2. Będące refundacją:

- Modernizacja gospodarstw rolnych.

- Nawodnienia w gospodarstwie rolnym

3. Kredyty preferencyjne z dopłatą ze środków krajowych do oprocentowania.

Udział w spotkaniach pozwolił rolnikom zapoznać się z celem, przeznaczeniem i kryteriami dostępu do wyżej wymienionych funduszy pomocowych. Została omówiona procedura naboru wniosków wraz z wymaganymi załącznikami z szczególnym zwróceniem uwagi na zasady sporządzania ,,Planu Rozwoju Gospodarstwa Rolnego ” i konieczności jego zrealizowania. Zainteresowani rolnicy zamierzają korzystać z środków na rozwój gospodarstw w ramach PROW 2014-2020, by móc utrzymać swoją pozycję rynkową i sprostać konkurencji ze strony innych rolników z kraju i pozostałych państw UE. Prace szkoleniowe w ramach Doradztwa Grupowego będą kontynuowane, a tematem przewidzianym w 2021r. jest: ,, Rachunkowość rolnicza w gospodarstwie rolnym”, który mam nadzieję będzie realizowany przynajmniej częściowo w formie tradycyjnych spotkań.

 

Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2020
09 grudnia 2020

Wokół legendy, czyli co skrywa Puszcza

Opracowanie: Katarzyna Szczepańska

Puszcza Zielonka to miejsce doskonale znane mieszkańcom Poznania i jego okolic, a w szczególności tym z nich, którzy zamieszkują najbliższe jej otoczenie. Jednak czy znają oni legendy z Puszczą Zielonką związane? Zatem poznajmy bliżej, co w " Puszczy piszczy", lecz na początek kilka faktów.

Puszcza Zielonka, to utworzony w 1993 roku, park krajobrazowy w województwie wielkopolskim. Swym zasięgiem obejmuje 6 gmin położonych w trzech powiatach. Należą tutaj gminy: Czerwonak, Swarzędz, Murowana Goślina i Pobiedziska w ramach powiatu poznańskiego, gmina Skoki z powiatu wągrowieckiego oraz gmina Kiszkowo z powiatu gnieźnieńskiego.

Powierzchnia parku wynosi 122,02 km2 (otulina 95,38 km2), z czego 80% stanowią tereny leśne.

Na obszarze parku zostało utworzonych pięć rezerwatów przyrody:

*Jezioro Czarne - rezerwat florystyczny o pow. 17,75 ha, utworzony w 1959 r., obejmuje zarastające jezioro i przyległe torfowisko przejściowe położone w głębokiej rynnie polodowcowej oraz fragment lasu na wschodnim brzegu jeziora,

* Jezioro Pławno - rezerwat florystyczny o pow. 16,71 ha, utworzony w 1978 r. dla ochrony rzadkich gatunków roślinności wodnej i torfowiskowej, obejmujący jeziora Pławno i Głęboczek, położone pomiędzy nimi torfowisko oraz otaczający drzewostan olszowy i brzozowy,

* Żywiec Dziewięciolistny - rezerwat florystyczny (pow. 10,51 ha) położony na zachodnim brzegu Jez. Leśnego, utworzony w 1974 r., obejmujący las grądowy oraz przybrzeżne łąki z reliktowym stanowiskiem żywca dziewięciolistnego, charakterystycznego dla buczyn karpackich oraz szeregiem innych rzadkich roślin: gajowcem żółtym, marzanką wonną, kokoryczką wielokwiatową,

*Las Mieszany - w Nadleśnictwie Łopuchówko o pow. 10,83 ha, rezerwat leśny od 1962 r. chroniący blisko 200-letni drzewostan dębowo-sosnowy, z udziałem młodszych buków i grabów oraz bogatą roślinnością runa,

* Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej - rezerwat leśny o pow. 6.39 ha, utworzony w 1962 r. obejmujący najstarszy w Wielkopolsce, blisko 200-letni drzewostan modrzewiowo-sosnowy z domieszką dębów, buków, brzóz i sztucznie wprowadzonych daglezji.

Znajdziemy tutaj też liczne obiekty przyrodnicze, np. Dziewicza Góra (143 m.n.p.m.) czy pomnik przyrody Dąb Bartek o obwodzie pnia przy ziemi 740 cm. Oba obiekty znajdują się na terenie gminy Czerwonak ( powiat poznański).

Puszcza Zielonka to największy kompleks leśny w okolicy Poznania. Na terenie parku bytują między innymi: jelenie, sarny, daniele, dziki, zające, wiewiórki, żmije, zaskrońce, lisy, dzikie króliki, borsuki, kuny, wydry, bobry, łosie, wilki, kruki, żurawie, czaple, bociany czarne, bieliki, orliki, rybołowy czy raki.

Do roślinności parku zaliczamy między innymi: sosnę, buk, klon, jawor, jarząb brekinia, dąb, grab, żubrówka leśna, sasanka dzwonkowata, oman wierzbolistny i oman kosmaty, pełnik europejski, lilia złotogłów, kokorycz pusta, fiołek przedziwny, orlik pospolity, brzoza, olcha, świerk, jesion, lipa, modrzew, żywiec dziewięciolistny, marzanka wonna, kokoryczka wielokwiatowa, kłoć wiechowata, widłak torfowy, mszar i mokradłacz, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, jaskier wielki, rdestnica błyszcząca.

Fauna i flora to nie jedyne bogactwo puszczy – bogaty jest też świat legend opowiadających o tajemniczych miejscach w samym sercu wielkopolski – właśnie w Puszczy Zielonce.

To opowieści "o dzielnych rycerzach, dawnych władcach i potężnych zwierzętach zamieszkujących leśne ostępy". Jest ich 12, a znajdziemy tutaj takie historie:

1. Góra Anny

2. Tajemniczy słup koło Zielonki

3. Śpiące wojsko

4. Legenda o skockim herbie

5. O Lechu, linie i Lechlinie

6. Legenda o królu i turze

7. Kiszkowski zegarek

8. Jak władcy poobiadowali

9. Zatopione miasto

10. Złoty tron

11. Strachy w Babicy

12 . Karczma "Maruszka".

Legenda o "Górze Anny" to opowieść niczym "Piękna i bestia". Otóż na terenie gęstych lasów, otaczających miejscowość Czerwonak, żył potężny i odważny niedźwiedź, uważany przez zwierzynę leśną za króla. Pewnego dnia, gdy w drodze na szczyt góry, przemierzał las, trafiła go myśliwska strzała i przebiła jego łapę. Ponieważ niedźwiedź sam nie potrafił wyjąć strzały, poprosił napotkaną w lesie dziewczynę o pomoc. Dziewczyna, imieniem Anna, bardzo się przestraszyła, lecz jej dobre serce nie mogło odmówić pomocy. Wyciągnęła strzałę i opatrzyła ranę, a gdy na pocieszenie pogłaskała niedźwiedzi łeb, ten zamienił się w pięknego, młodego rycerza. Młodzieniec ukryty w niedźwiedziej skórze odzyskał wolność. Młodzi zakochali się w sobie i pobrali, a góra do dziś nazywana jest Górą Anny lub Dziewiczą Górą.

"Legenda o królu i turze" zabiera nas w puszczę czasów króla Polski Kazimierza III Wielkiego i przypomina, jak zapalczywy król w trakcie polowania, zgubiwszy swoich wojów, stanął twarzą w twarz z olbrzymim turem. Ponieważ innej możliwości nie miał, stoczył z nim walkę i zwyciężył, a na pamiątkę ocalonego życia, w tym właśnie miejscu założył osadę i nazwał ją Turostowo.

Szekspir miał " Romeo i Julie", a my mamy "Karczmę Maruszka". To historia miłości pruskiego oficera Kurta von Bamberga (który uciekając przed niechcianą oblubienicą, wybraną mu przez rodziców, trafia na manewry wojskowe do Biedruska) oraz Zosi – córki drwala.

Młodzi poznają się w Karczmie "Maruszka" przy skrzyżowaniu dróg do Kicina i Dąbrówki Kościelnej. Zakochują się w sobie, lecz mając świadomość, iż córka drwala i syn margrabiowskiego rodu, nie mogą być razem za życia, postanowili, że zostaną razem po śmierci. I tak też uczynili – pod dębem nieopodal karczmy, będącej świadkiem ich miłości, odnaleziono i pochowano dwa ciała kochanków.

Powyższe opowiastki to zapewne czysta fikcja przekazywana z pokolenia na pokolenie, wszak my-ludzie, lubimy aby wszystko było wytłumaczalne, nawet jeśli przyjmie to tylko formę legendy. Jednak, także takie, podania ludowe stanowią element naszego dziedzictwa kulturowego, dlatego warto o nich pamiętać i przekazywać kolejnym pokoleniom.

 

Źródła:

1/ https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Puszcza_Zielonka

2/ https://www.murowana-goslina.pl/159,park-krajobrazowy-puszcza-zielonka

3/ „Legendy Puszczy Zielonki” Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2020