Anna Giera - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WWF we współpracy z organizacjami rolniczymi z regionu nadbałtyckiego przeprowadziło w tym roku krajowy etap już szóstej edycji konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”.

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk w rolnictwie przyjaznych Morzu Bałtyckiemu oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które ograniczają szkodliwe zanieczyszczenia emitowane z ich gospodarstw. Do konkursu mogli zgłaszać się rolnicy zarówno ekologiczni, jak również konwencjonalni, którzy prowadzą działalność w zlewisku Morza Bałtyckiego i podejmują w swoich gospodarstwach działania mające na celu zmniejszenie emisji związków azotu i fosforu.

Według Organizacji WWF konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Liczba zgłoszeń wzrosła dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego.

Komisja Konkursowa składała się z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wybrała ona trzy najlepsze zgłoszenia i wyróżniła kolejnych osiemnaście. Laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce – pani Elżbieta Reitzig (województwo wielkopolskie),
 • II miejsce – państwo Danuta i Jacek Plotta (województwo pomorskie),
 • III miejsce – państwo Krystyna i Robert Wagner (województwo dolnośląskie).

Laureaci krajowego etapu konkursu oprócz nagród pieniężnych otrzymali certyfikaty, które świadczą o ich zaangażowaniu w kwestię ochrony wód Morza Bałtyckiego.

Pani Elżbieta Reitzig – zwyciężczyni krajowego etapu konkursu weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu, w którym udział biorą przedstawiciele dziewięciu krajów nadbałtyckich. Zwycięzcę konkursu poznamy na początku listopada br. Wszystkim laureatom gratulujemy, a reprezentantce naszego kraju – w szczególności Wielkopolski – życzymy powodzenia.

28 kwietnia 2015

Inwestycje na OSN

W przyszłym roku dobiega końca okres obowiązywania rozporządzeń Dyrektora RZGW we Wrocławiu i Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Jednym z jego wymogów jest konieczność dostosowania przez rolników na OSN urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań do końca jego obowiązywania, tj.:

§ 24. Prowadzący działalność rolniczą na OSN jest zobowiązany do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów, o których mowa w § 17 i § 19 w terminie do końca okresu obowiązywania Programu.

§ 17. Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadający co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów.

§ 19. Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres, kiedy nie jest on rolniczo wykorzystywany, jednak nie krócej niż przez 6 miesięcy.

Informujemy, iż w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnicy na OSN mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji dostosowawczych w swoich gospodarstwach. Na ten cel przewidziano budżet w kwocie 37 500 000 euro, czyli 150 mln zł.

Informuje się również, aby nie zwlekać z podjęciem decyzji do ostatniej chwili. Środki przewidziane na dofinansowanie inwestycji dostosowawczych na OSN w kwocie 37 500 000 euro zarezerwowane są dla rolników na OSN obowiązujących tylko w cyklu 2012-2016.

WWF Polska we współpracy z organizacjami rolniczymi organizuje szóstą edycję konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Celem konkursu jest pokazanie najlepszych i przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk, stosowanych w rolnictwie. Rolnicy mają ogromny wpływ na stan Bałtyku, którego jednym z największych problemów jest nadmierna eutrofizacja, czyli wzmożony dopływ substancji odżywczych (przede wszystkim związków azotu i fosforu) do morza. Konkurs ma za zadanie promować najlepsze praktyki w rolnictwie przyjazne Morzu Bałtyckiemu oraz wyłonić rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które ograniczają szkodliwe zanieczyszczenia emitowane z ich gospodarstw.

W konkursie przewidziane są wysokie nagrody pieniężne. Główna nagroda w konkursie, dla zwycięzcy etapu międzynarodowego – obejmującego kraje położone nad Bałtykiem – wynosi 10 000 euro. Ponadto, zwycięzcy polskiej edycji konkursu otrzymają nagrody w wysokości 1 000 euro za I miejsce, 500 euro za II miejsce oraz 300 euro za III miejsce. Wyróżnione gospodarstwa otrzymają certyfikaty, które poświadczą o ich proekologicznym profilu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy spełniać odpowiednie kryteria, a następnie wystarczy już tylko wypełnić prosty formularz. Kryteria konkursu oraz formularz znajdują się poniżej w części „Pobierz załączniki”. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 27 kwietnia 2015 r.

Zwycięzcami konkursu są:

 • Pani Halina Blejwas,
 • Pani Monika Urbańska,
 • Pan Marcin Krawczyk.

Osoby te otrzymały największą liczbę punktów spośród uczestników konkursu, tj. 14 na 15 możliwych do zdobycia punktów.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez WODR w Poznaniu.

08 października 2014

Misja Natura

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Misja Natura”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizuje bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli i jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz rolników zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstw w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Ostoja Pilska.

Szczegółowe informacje o projekcie w załączniku na stronie projektu: www.misjanatura.fwie.pl.

Bioróżnorodność to bogactwo form życia występujących na Ziemi, w tym różnorodność roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów. Szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności mają obszary wiejskie, a jednym z najważniejszych jej elementów są pszczoły. Aby zwiększyć świadomość na temat znaczenia pszczół w zachowaniu bioróżnorodności Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu) rozpoczął przedsięwzięcie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach którego m.in. ma powstać ścieżka edukacyjna dotycząca powyższej tematyki. Planowanym miejscem usytuowania ścieżki jest Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku. Również w ramach tego samego projektu Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował dwa konkursy mające na celu propagowanie działań rolniczych zmierzających do zachowania bioróżnorodności poprzez ochronę pszczół. Pierwszy z konkursów skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego i dotyczył zaprojektowania plakatu z hasłem wspomnianej ścieżki edukacyjnej. Natomiast zadaniem uczestników drugiego konkursu było zaprojektowanie logo dla ścieżki edukacyjnej. Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Ogłoszenie konkursów nastąpiło 2 czerwca 2014 r. Nadsyłanie prac trwało do 30 czerwca 2014 r. Pomimo, że informacja na temat konkursów była zamieszczona na stronie internetowej WODR w Poznaniu i w ogólnopolskim miesięczniku „Poradnik gospodarski”, wydawanym przez WODR w Poznaniu oraz przesłana drogą mailową do wielkopolskich placówek oświatowych, konkursy nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Porównując ilość nadesłanych prac, konkurs na plakat z hasłem ścieżki edukacyjnym charakteryzował się większym zainteresowaniem aniżeli konkurs na logo ścieżki edukacyjnej. W ramach obu konkursów nadesłano 115 prac. Najwięcej, bo aż 66 nadesłano z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie. Ponadto pod względem ilości nadesłanych prac na tle innych szkół wyróżniły się Szkoła Podstawowa w Królikowie, z której przesłano 18 prac oraz Szkoła Podstawowa w Kawnicach – 21 prac. Wszystkie trzy wspomniane szkoły otrzymają nagrody w postaci rzutników multimedialnych, lornetek, lup oraz książek o tematyce przyrodniczej.

Obrady jury konkursów odbyły się dnia 11 lipca 2014 roku. Część uczestników wykazało się sporym zaangażowaniem przysyłając nawet po trzy prace. Wszystkie prace zostały wnikliwie przeanalizowane. Brano pod uwagę zgodność z podaną tematyką, estetykę i dokładność wykonania, oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu, jak również samodzielność wykonania prac. Za najlepszą pracę w konkursie na plakat z hasłem ścieżki edukacyjnej uznano pracę Klaudii Wilczyńskiej z ZSP w Czerniejewie. Drugie miejsce zajęła Marysia Kaperska z ZSP w Czerniejewie. Natomiast trzecie miejsce otrzymała Dominika Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Królikowie. W drugim konkursie, przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pierwsze miejsce zajęła Sonia Stachowiak, drugie – Agnieszka Gregulec, a trzecie miejsce zajął – Piotr Prymas. Laureaci trzeciego miejsca otrzymają tablet, drugiego miejsca – aparat fotograficzny, a zwycięzcy zostaną nagrodzeni laptopem wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Łącznie w obu konkursach wyróżniono 20 prac, a ich autorzy otrzymają zestawy gadżetów.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Konferencji „Rola pszczół w zachowaniu bioróżnorodności środowiska rolniczego”, która odbędzie w dniu 30.09.2014 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym „Sielinko” w Sielinku koło Opalenicy. Konferencja połączona będzie z otwarciem ścieżki edukacyjnej, jak również z prezentacją zgłoszonych prac.

Prace z projektami logo, jak i plakatu z hasłem ścieżki edukacyjnej, które zajęły pierwsze miejsca w konkursach, za zgodą autorów będą elementem promującym ścieżkę edukacyjną w Sielinku w ramach projektu pn. „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zwycięzcom oraz uczestnikom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania strony internetowej WODR w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl), na której zamieszczane są informacje o innych konkursach realizowanych przez WODR w Poznaniu.

Opracowali: Anna Giera i Filip Dawidziak

Rekomendacje zostały wypracowane podczas konferencji w formie debaty pn. „Mała retencja – duży problem czy duże korzyści”, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym SIELINKO w Sielinku (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu). Celem debaty była m.in. wymiana poglądów i informacji pomiędzy przedstawicielami samorządów, instytucji i środowisk naukowych związanych z gospodarką wodną, organizacji ekologicznych oraz mieszkańców wsi na temat problemów i szans wdrożenia małej retencji na poziomie lokalnym i regionalnym oraz uwzględnienia tych działań w politykach publicznych poziomu lokalnego i regionalnego w okresie 2014-2020. W debacie udział wzięło 40 osób.

Debata składała z 2 części. W pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających nt.:

 1. Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu – Paweł Dąbek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 2. Wdrażanie programu małej retencji wodnej w województwie wielkopolskim – Cezary Siniecki, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
 3. Mała retencja w aspekcie programowania przyszłych funduszy UE na lata 2014-2020. Działania rolnośrodowiskowe – Magdalena Świątkowska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 4. Dobre przykłady małej retencji  – Andrzej Szumski, Starostwo Powiatowe w Gostyniu.
 5. Przykłady praktycznych przedsięwzięć z zakresu małej retencji na Dolnym Śląsku – Andrzej Ruszlewicz, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja.

W drugiej części debaty zorganizowano trzy panele dyskusyjne związane z polityką względem małej retencji na poziomie regionalnym i lokalnym. Na podstawie dyskusji wypracowano następujące rekomendacje:

W jaki sposób praktycznie wspierać małą retencję na obszarach wiejskich?

 1. Zagospodarowywanie wód opadowych na miejscu.
 2. Zapewnienie sprawnej infrastruktury melioracyjnej.
 3. Stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej zwłaszcza w zakresie gospodarki nawozowej.
 4. Utrzymywanie w optymalnym stanie urządzeń wodno-melioracyjnych.
 5. Właściwe kształtowanie struktury krajobrazu – śródpolne oczka wodne, śródpolne zadrzewienia i zakrzaczenia, miedze.
 6. Sprawna gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich.
 7. Znalezienie praktyków w zakresie małej retencji z pasją i wizją.
 8. Inwentaryzacja małej retencji.
 9. Odtwarzanie już istniejących elementów małej retencji.
 10. Znalezienie odpowiednich źródeł finansowania.
 11. Angażowanie lokalnej społeczności przy realizacji działań w zakresie małej retencji.
 12. Aktywizacja społeczności lokalnych (np. poprzez szkolenia).

Jak ujmować małą retencję w lokalnych i regionalnych programach i strategiach?

 1. Uwzględnianie małej retencji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 2. Ujmowanie w rożnych programach i strategiach problemów małej retencji jako czynnika wpływającego na bezpieczeństwo (zbiorniki przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe) oraz na atrakcyjność obszaru wiejskiego (funkcje rekreacyjne, agroturystyka).

Jak mogą współpracować partnerzy z rożnych sektorów, aby skutecznie wdrażać działania małej retencji?

 1. Współpraca na poziomie nauka – praktyka.
 2. Angażowanie lokalnej społeczności.
 3. Prowadzenie konsultacji społecznych.
 4. Rozwinięcie działań edukacyjnych w zakresie małej retencji (również w powiązaniu z bioróżnorodnością i zmianami klimatu).
 5. Prowadzenie działań w zakresie małej retencji z odpowiednim zrozumieniem kompetencji.

Zgodnie z intencją organizatorów oraz uczestników wnioski z debaty powinny być brane pod uwagę przy kształtowaniu polityk lokalnych i regionalnych w odniesieniu do zadań związanych z małą retencją i przeciwdziałaniu powodziom w skali Dolnego Śląska na lata 2014-2020.

Debata zorganizowana została przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach projektu: „Mała Retencja – Duża Sprawa – kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
w ramach przedsięwzięcia pn.: „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”,
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
organizuje konkursy na logo i plakat promujące ścieżkę edukacyjną
dotyczącą zachowania bioróżnorodności poprzez ochronę pszczół.

Konkurs na logo skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. wielkopolskiego,
a na plakat – do uczniów szkół podstawowych z terenu woj. wielkopolskiego.

REGULAMINY KONKURSÓW
do pobrania poniżej jako załączniki.

Dla zwycięzców bardzo atrakcyjne nagrody:

I miejsce: laptop
II miejsce: cyfrowy aparat fotograficzny
III miejsce: tablet

Wyróżnienia: gadżety

Dla szkoły, która prześle najwięcej zgłoszeń: zestaw multimedialny oraz książki o tematyce przyrodniczej.

Wielkopolskie Dni Energii 2014 (WDE 2014) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca.
W tym roku WDE będą towarzyszyć:

 • · Regionalnym Targom Rolniczym „Gołaszyn – WIOSNA 2014” (24-25 maja 2014 r.),
 • · Wielkopolskim Targom Rolniczym „Sielinko 2014” (07-08 czerwca 2014 r.),
 • · Marszewskim Dniom Pola 2014 (14-15 czerwca 2014 r.).

Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie Idei stosowania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.

W ramach Wielkopolskich Dni Energii 2014 zostaną zorganizowane konkursy z upominkami dla dzieci i młodzieży.

Wszyscy zwiedzający będą mogli uzyskać informacje dotyczące zielonej energii u specjalistów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu nt. · zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie, domu czy też firmie,

 • sposobach oszczędzania energii,
 • budownictwie energooszczędnym i pasywnym,
 • możliwościach uzyskania dofinansowania /pożyczki do planowanych przedsięwzięć.