Krzysztof Langiewicz - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W dniu 20 maja 2017r. (sobota) w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, odbędzie się XI Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku.

Jest to okazja do zapoznania się plantatorów rzepaku z najnowszymi informacjami o jego uprawie. W programie przewidziano pokazy poletek doświadczalnych z różnymi odmianami rzepaku, wykłady specjalistów dotyczące perspektyw uprawy rzepaku w Polsce, oraz innowacyjne rozwiązania w agrotechnice.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako jeden z organizatorów serdecznie zaprasza plantatorów rzepaku do udziału w święcie i poszerzeniu swej wiedzy o nowościach w uprawie rzepaku.

Szczegóły na www.khbc.pl

Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupę tworzą rolnicy z rejonu całej gminy, a spotkania odbywają się co kwartał.

W 2016 roku przeprowadzone zostały cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej, które odbyły się w dniach: 24 marca, 27 kwietnia, 23 września i 13 grudnia.

Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r.

Duże znaczenie w integrowanej ochronie roślin mają różnego rodzaju systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin. Rolnicy zostali poinformowani o możliwości korzystania z takich systemów. Szczegółowo omówiono na spotkaniach system ostrzegania przed zarazą ziemniaka, który jest dostępny na stronie internetowej WODR w Poznaniu.

Rolnicy postulowali zwiększenie ilości chorób oraz roślin objętych systemem, który pozwoliłby zmniejszyć ilość stosowanych środków ochrony roślin, bez negatywnego wpływu na zdrowotność roślin.

Podczas spotkań odbywały się dyskusje, każdy z uczestników wyrażał swoje zdanie na temat integrowanej ochrony roślin i dzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzoną produkcją roślinną.

W dzisiejszych czasach, gdy występuje duże zatrucie środowiska naturalnego, powodowane przez różne czynniki, obowiązkiem rolnictwa jest dbanie o to aby w jak najmniejszym stopniu przyczyniać się do jego dalszej degradacji. Dużym zagrożeniem dla środowiska występującym w rolnictwie jest stosowanie środków ochrony roślin, bez których dzisiejsze rolnictwo nie jest w stanie sobie poradzić. Środki ochrony roślin na stałe zagościły w gospodarstwach rolnych i rolnicy nie wyobrażają sobie uzyskania wysokich, o dobrej jakości plonów bez ich stosowania, ale czy nie można ograniczyć ilości ich stosowania?

Ograniczeniu ilości stosowanych środków ochrony roślin ma pomóc ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.   U.   poz.   455) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505).

Integrowana ochrona roślin polega na podejmowaniu decyzji o zastosowaniu metod zapobiegawczych wystąpienia patogenów w uprawach, jak również decyzji o wykonaniu lub niewykonaniu zabiegu chemicznego. Decyzje te powinny być podejmowane na podstawie lustracji pola, na obserwacji warunków sprzyjających pojawieniu się patogenów oraz od potrzeb danej uprawy. Efektywność ochrony jest często uzależniona od trafności terminu wykonania zbiegu, co ma często większy wpływ niż dawka zastosowanego środka.

Przydatnym narzędziem w podejmowaniu decyzji o potrzebie zastosowania ochrony chemicznej mogą być różnego rodzaju komputerowe systemy wspomagania decyzji. Programy te bazują na danych meteorologicznych otrzymywanych z polowych stacji meteorologicznych, są to m.in.: temperatura, ilość opadów, wilgotność powietrza.

Jeden z takich systemów udostępnia Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Na stronie Ośrodka pod adresem (http://www.wodr.poznan.pl/swd/kalkulator-zarazy-ziemniaka) można prowadzić obserwację zagrożenia plantacji ziemniaków zarazą ziemniaka. System ten bazuje na danych przesyłanych do serwera, poprzez stacje meteorologiczne zlokalizowane na terenie wielkopolski.

Na terenie powiatu kolskiego zlokalizowane są trzy stacje należące do WODR w Poznaniu. Są one zlokalizowane w następujących miejscowościach: Grabina, Kiełczew i Kościelec.

Rolnik podając datę wschodu swoich ziemniaków otrzymuje informację o możliwości wystąpienia zarazy na jego polu. Otrzymuje także informację o dacie wykonania pierwszego oraz kolejnych zabiegów. Nie musi więc stosować prewencyjnie większej ilości zabiegów niż to jest konieczne. Wpływa to na ochronę środowiska, a także na oszczędności finansowe. W planach WODR jest uruchomienie kolejnych programów do monitorowania chorób i szkodników na plantacjach.

Zachęcam rolników z powiatu kolskiego do korzystania z tych programów, gdyż przynoszą one wymierne korzyści ekonomiczne, pomagają spełnić wymagania integrowanej ochrony roślin, oraz przyczyniają się do ochrony środowiska. Pomoc w korzystaniu z aplikacji na stronie WODR można uzyskać u doradcy w każdej gminie.

Dnia 4 września 2016 roku odbędą się DOŻYNKI POWIATOWO-MIEJSKIE.

Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się na Stadionie Miejskim w Kole.

Dożynki to radosne święto, o pięknej, długiej tradycji, podczas którego dziękujemy Bogu za urodzaj i jego bezpieczny zbiór, a ludziom za zebrane Plony. To szczególny dzień, który głęboko jest zakorzeniony w historii polskiej wsi, mający zapewnić dostatek w przyszłym roku.

Zespół Powiatowy, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprasza na stoisko doradcze, na którym można będzie zasięgnąć porad w zakresie wszelkich działań rolniczych.

Dzień Ogórka był organizowany w gminie Dąbie w latach 2003-2011. Ze względów finansowych nastąpiła przerwa w organizacji tej lubianej przez rolników imprezy.

W 2016 r. Burmistrz Dąbia i Starostwo Powiatowe w Kole znaleźli środki finansowe na reaktywację tej imprezy.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako współorganizator Dnia Ogórka serdecznie zaprasza rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do Karszewa w gminie Dąbie w niedzielę 7 sierpnia 2016 r. na godz. 14.00 do udziału w tej imprezie.

W czasie obchodów X Święta Kwitnącego Rzepaku, Zespół Doradczy w powiecie kolskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu był organizatorem pokazu, udzielenia pierwszej pomocy, wykonanego przez Jednostkę Ochotniczą Straży Pożarnej w Kłodawie we współpracy z siedmioma jednostkami z okolicznych miejscowości.

W czasie pokazu odbył się również konkurs z zakresu wiedzy przeciwpożarowej. W konkursie wzięło udział 20 uczestników. Po sprawdzeniu poprawności udzielonych odpowiedzi osoby,  które uzyskały największą liczbę  punktów otrzymały w nagrodę gaśnice proszkowe typu ABC o masie środka gaśniczego 6 kg.

Pokaz miał na celu przedstawienie technik udzielania pierwszej pomocy jak i sprzętu wykorzystywanego przez strażaków od uwalniania osób z samochodów po wypadku. Oprócz pokazu który cieszył się dużym zainteresowaniem, można było podziwiać wozy strażackie z wszystkich jednostek z gminy Kłodawa.

opracowanie i zdjęcia
Anna Sierakowska
ZD w powiecie kolskim

W dniu 15 maja 2016 roku w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, odbędzie się jubileuszowe X Święto Kwitnącego Rzepaku.

Jest to okazja do zapoznania się plantatorów rzepaku z najnowszymi informacjami o jego uprawie.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako jeden z organizatorów serdecznie zaprasza plantatorów rzepaku do udziału w święcie i poszerzeniu swej wiedzy o nowościach w uprawie rzepaku.

W programie tegorocznej imprezy m.in. zwiedzanie poletek, seminarium oraz majówka na Stadionie Miejskim w Kłodawie.

Szczegóły na www.khbc.pl

Krzysztof Langiewicz

ZD w powiecie kolskim

W dniu 17.03.2016 odbyło się w Kole w Sali Starostwa Powiatowego szkolenie informacyjne zorganizowane przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolską Izbę Rolniczą dla delegatów Izb, rolników potencjalnych beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych„ w ramach PROW 2014-2020.

Pracownicy WODR Poznań ZD w powiecie kolskim również uczestniczyli w tym szkoleniu. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło około 70 osób

Pracownicy Biura Wsparcia OR ARiMR w Poznaniu (Tomasz Makowski i Tomasz Smarąg) przekazali informacje nt .warunków przyznania wsparcia na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”, na które to działanie będą przyjmowane dokumenty aplikacyjne w okresie od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku.

Przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej:

  • - warunki realizacji operacji,
  • - wysokość i limitu pomocy dla jednego beneficjenta w obszarach A ,B, C, D,
  • - informacja nt. ustalenia kolejności na liście rankingowej wg. określonych kryteriów,
  • - zasady złożenia wniosku oraz załączniki do wniosku,
  • - zasady konkurencyjności wydatków wg. wytycznych MRiRW (zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zasada jawności i przejrzystości, zasada celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych).

Pracownicy OR ARiMR udzielili też wyczerpujących odpowiedzi na szereg pytań zarówno rolników jak i doradców WODR dotyczących szczegółowo zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych jak również warunków realizacji operacji.

Kierownik BP ARiMR w Kole Grzegorz Galiński przekazał informacje nt. harmonogramu realizacji płatności za 2015 rok oraz przedstawił powody wpływające na taką ich realizację. W trakcie szkolenia przekazano również informacje nt. wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2016 roku. Pracownicy BP ARiMR w Kole informowali także o pomocy przy wypełnianiu wniosków za rok 2016, które można składać od 15 marca do 16 maja 2016 roku. Informacje te przekazał pracownik BP ARiMR Krzysztof Walczak. Przedstawił te informacje również w formie prezentacji multimedialnej. Omówił najważniejsze informacje zawarte w instrukcji wypełnienia wniosku. W 2016 roku w ramach systemu wsparcia bezpośredniego stosowane będą takie same rodzaje płatności jakie realizowane były w roku 2015. Pracownicy BP ARiMR odpowiedzieli również na szczegółowe pytania nurtujące uczestników szkolenia, dotyczące konkretnych przykładów zawartych we wnioskach o dopłaty bezpośrednie w kampanii w 2016 roku.

Maria Klukaczyńska
ZD w powiecie kolskim

Po czterdziestodniowym poście następuje wielkanocna uczta. W związku z tym na wielkanocnym stole obok pisanek, pasztetów czy białego barszczu koniecznie muszą się znaleźć tradycyjne wielkanocne wypieki. Wielkanocna baba drożdżowa, pascha, makowce oraz mazurki to ciasta, które są symbolem świąt Wielkiej Nocy i muszą zajmować honorowe miejsce na wielkanocnym stole.

Idealnie kruche, chrupiące i złociste ciasto na mazurki, gładką konsystencję serników, niezwykły smak babek piaskowych i drożdżowych oraz bogato zdobione bakaliami paschy miała okazję posmakować komisja konkursowa oceniająca tradycyjne wypieki podczas IX Gminnego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych w Kulturze Ludowej w Dąbiu w dniu 20 marca 2016 roku.

Komisja, w której składzie była Anna Stanisławska – pracownik WODR w Poznaniu oraz rolniczki: Agnieszka Gomulak i Anna Landau - specjalistki od wypieków miała przyjemność posmakować 13 ciast dostarczonych na przegląd. Ocenie poddane były walory smakowe, związek z tradycją i estetyka udekorowania. Zadaniem konkursu było poznanie tradycyjnych wypieków wielkanocnych oraz zachęcenie jego uczestników, aby powracali do dawnych przepisów babć.

Nagrodzono następujące ciasta:

I miejsce – „Pascha wielkanocna” w wykonaniu Stowarzyszenia Koła Gospodyń w Dąbiu,

II miejsce – „Mazurek wielkanocny” wykonany przez Panią Jadwigę Gadzinowską z Augustynowa,

III miejsce – „Babka drożdżowa” wykonana przez Panią Helenę Chrzęścińską z Zalesia,

Przyznano również wyróżnienia dla ciast wykonanych przez Panią Annę Janczak z Augustynowa, Panią Justynę Zawadzką z Augustynowa oraz Panią Teresę Gruchot z Karszewa.

Anna Stanisławska
specjalista row
ZD w powiecie kolskim

Pod takim hasłem w Zespole Szkół w Dąbiu w dniu 3 marca 2016 roku pod kierunkiem nauczyciela biologii p. Jolanty Antkiewicz odbyło się spotkanie, którego celem była promocja zdrowego trybu życia, racjonalnego żywienia i przygotowywania smacznych potraw. Uczestniczyli w nim gimnazjaliści, ich rodzice, a także gościnnie dzieci z przedszkola.

Doradczynie z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Zespołu Doradczego w powiecie kolskim zaprezentowały wykłady dotyczące wartościowej żywności. Specjalistka ds. ekologii – Zofia Dąbrowska Żądło przedstawiła wykład: ,,Jakość żywności ekologicznej i jej wpływu na zdrowie”. Dzieci i młodzież z zainteresowaniem wysłuchali zasad rolnictwa ekologicznego, sposobów produkcji ekologicznego jedzenia oraz rozróżniania i znakowania żywności certyfikowanej. Z kolei specjalistka ds. dziedzictwa kulturowego wsi Anna Stanisławska wygłosiła wykład: ,,Tradycje kulinarne na obszarze Wielkopolski”, zabierając słuchaczy w czasy, kiedy nie znano sztucznych dodatków, konserwantów i polepszaczy. Przedstawiła nazwy, sposób przygotowywania i pochodzenie tradycyjnych dań ziemniaczanych, mącznych i warzywnych charakterystycznych dla regionu Wielkopolski.

Do udziału w spotkaniu zaproszono także panią dietetyk, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o uzależniającym działaniu cukrów prostych, eliminacji z diety żywności wysokoprzetworzonej oraz regularnym spożywaniu posiłków. W obrazowy sposób pokazała jakie właściwości posiadają poszczególne warzywa (min. przekrojona marchew przypomina oko, więc działa pozytywnie na wzrok, pomidor, tak jak serce posiada komory więc wspiera ten organ, orzechy z kolei przypominają mózg, więc zbawiennie działają na układ nerwowy).

Z uwagi na to, że ruch to uroda, zgrabna sylwetka, jędrne ciało, większa energia, lepsze zdrowie, równowaga ducha i większa odporność na infekcje uczestnicy spotkania wzięli udział w zajęciach fitness pod okiem wykwalifikowanej instruktorki.

Podsumowaniem cyklu zajęć była wspólna degustacja przygotowanych przez rodziców uczniów apetycznych potraw. Smakowano sałatki i surówki z ekologicznych warzyw, domowe wypieki, przetwory, swojski ser i chleb. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni ze zdobytej wiedzy oraz nowych przepisów na zdrowe i smaczne posiłki.

Anna Stanisławska

ZD w powiecie kolskim