Krzysztof Langiewicz - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 tegoroczne Dożynki Gminne w gminie Grzegorzew zostały ograniczone do Mszy Świętej dziękczynnej za zebrane plony.

Uroczystość odbyła się 26 sierpnia 2020 roku, o godzinie 17:00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie. Przewodniczył jej proboszcz ksiądz kanonik Krzysztof Pietryga.

We Mszy Świętej uczestniczyły delegacje wiosek z gminy Grzegorzew, a każda z nich przyniosła bochen pachnącego chleba wypieczony z mąki z tegorocznego ziarna. W imieniu samorządu gminy Grzegorzew za całoroczny trud pracy rolnika podziękowania złożyli wójt Bożena Dominiak, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Sosnowski oraz Wiceprzewodniczący Marek Lewandowski.

Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy uroczystości symbolicznie podzielili się chlebem przy wspólnym stole ustawionym na placu przed kościołem. W ten skromny sposób cała społeczność gminy Grzegorzew podziękowała za tegoroczne zbiory.

Tegoroczne powiatowe Święto Plonów odbędzie się w miejscowości Karszew gmina Dąbie.

Dożynki to radosne święto, o pięknej, długiej tradycji, podczas którego dziękujemy Bogu za urodzaj i jego bezpieczny zbiór, a ludziom za zebrane Plony. To szczególny dzień, który głęboko jest zakorzeniony w historii polskiej wsi, mający zapewnić dostatek w przyszłym roku.

Zespół Powiatowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprasza na stoisko doradcze, na którym można będzie zasięgnąć porad w zakresie wszelkich działań rolniczych.

 

Dzień Ogórka w Karszewie, gmina Dąbie, jak co roku organizowany jest w pierwszą niedzielę sierpnia. Jest to okazja do spotkań plantatorów ogórków i całej lokalnej społeczności. Impreza ma formę festynu dla dużych i małych. W programie przewidziano warsztaty i konsultacje na temat polowej uprawy ogórka. Nie zabraknie także konkursów o tematyce ogórkowej. Imprezę zakończy zabawa organizowana na zielonej murawie.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako współorganizator Dnia Ogórka serdecznie zaprasza do udziału w imprezie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do Karszewa w gminie Dąbie w niedzielę 4 sierpnia 2019 r. Początek o godzinie 14.00.

Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupa skupia rolników z terenu całej gminy zainteresowanych tematyką Integrowanej Ochrony Roślin. Spotkania odbywają się cyklicznie co kwartał, czyli cztery razy w roku.

W roku 2018 cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej odbywały się w sali wykładowej. Odbyły się one w dniach: 09 marca, 08 czerwca, 30 sierpnia i 05 grudnia, łącznie w spotkaniach uczestniczyło 43 rolników.

Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r.

Rok 2018 był rokiem trudnym dla rolnictwa, w którym na naszym terenie wystąpiła susza, przez co warunki uprawy były bardzo niesprzyjające roślinom. Omówiono z rolnikami na spotkaniach zasady ochrony roślin w warunkach suszy. Na spotkaniach zwrócono uwagę na nie chemiczne sposoby ochrony roślin jakimi są min.: stosowanie właściwego zmianowania, wysiew kwalifikowanego materiału siewnego, stosowanie odpowiednich terminów i norm wysiewu roślin uprawnych, utrzymanie liczebności agrofagów poniżej progów szkodliwości.

Rolnicy zostali poinformowani o zasadach działania Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług oraz udzielono im pomocy w instalacji aplikacji na smartfonach. Szczegółowo omówiono na spotkaniach system ostrzegania przed zarazą ziemniaka, który jest dostępny na stronie internetowej WODR w Poznaniu. Na ostatnich spotkaniach omówiono również program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Rolnicy postulowali zwiększenie ilości chorób oraz roślin objętych systemem, który pozwoliłby zmniejszyć ilość stosowanych środków ochrony roślin, bez negatywnego wpływu na zdrowotność roślin.

Podczas spotkań odbywały się dyskusje, każdy z uczestników wyrażał swoje zdanie na temat integrowanej ochrony roślin i dzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzoną produkcją roślinną.

Dnia 2 września 2018 roku odbędą się Dożynki Powiatowo - Gminne.

Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie, gmina Dąbie.

Dożynki to radosne święto, o pięknej, długiej tradycji, podczas którego dziękujemy Bogu za urodzaj i jego bezpieczny zbiór, a ludziom za zebrane Plony. To szczególny dzień, który głęboko jest zakorzeniony w historii polskiej wsi, mający zapewnić dostatek w przyszłym roku.

Zmienia się polska wieś, ale to co w tym święcie najważniejsze nadal pozostało: szacunek dla tradycji, podziękowanie za plony, radość z owoców ciężkiej pracy.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na stoisko doradcze, w którym można będzie zasięgnąć porad w zakresie wszelkich działań rolniczych.

Dzień ogórka w Karszewie, gmina Dąbie jest okazją do spotkań plantatorów ogórków i całej lokalnej społeczności. Impreza odbywa się już po raz dwunasty, ma formę festynu dla dużych i małych. W programie przewidziano warsztaty i konsultacje na temat polowej uprawy ogórka. Nie zabraknie także konkursów o tematyce ogórkowej. Imprezę zakończy zabawa organizowana na zielonej murawie.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako współorganizator Dnia Ogórka, serdecznie zaprasza rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do Karszewa w gminie Dąbie w niedzielę dnia 5 sierpnia 2018r. na godzinę 14:00, do udziału w tej imprezie.

W dniu 20 maja 2018r. (niedziela) w siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, a następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbędzie się XII Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku.

Jest to okazja do zapoznania się plantatorów rzepaku z najnowszymi informacjami o jego uprawie. W programie przewidziano pokazy poletek doświadczalnych z różnymi odmianami rzepaku, wykłady specjalistów dotyczące perspektyw uprawy rzepaku w Polsce, oraz innowacyjne rozwiązania w agrotechnice.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako jeden z organizatorów serdecznie zaprasza plantatorów rzepaku do udziału w święcie i poszerzeniu swej wiedzy o nowościach w uprawie rzepaku.

Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupę tworzą rolnicy z rejonu całej gminy zainteresowani tematyką Integrowanej Ochrony Roślin, a spotkania odbywają się cztery razy w roku.

W 2017 roku przeprowadzone zostały cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej, które odbyły się w dniach: 23 lutego, 08 czerwca, 26 października i 12 grudnia.

Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r.

Rok 2017 był rokiem o dużej ilości opadów, przez co uprawy były narażone w większym stopniu atakiem chorób grzybowych. Omówiono z rolnikami na spotkaniach możliwość korzystania z różnego rodzaju systemami wspomagania decyzji w ochronie roślin. Rolnicy zostali poinformowani o możliwości korzystania z takich systemów. Szczegółowo omówiono na spotkaniach system ostrzegania przed zarazą ziemniaka, który jest dostępny na stronie internetowej WODR w Poznaniu. Na grudniowym spotkaniu poinformowano rolników o opracowanej przez WODR mobilnej aplikacji na smartfony, dzięki której będą mieli dostęp do bieżących informacji dotyczących warunków pogodowych i zagrożenia agrofagami.

Rolnicy postulowali zwiększenie ilości chorób oraz roślin objętych systemem, który pozwoliłby zmniejszyć ilość stosowanych środków ochrony roślin, bez negatywnego wpływu na zdrowotność roślin.

Podczas spotkań odbywały się dyskusje, każdy z uczestników wyrażał swoje zdanie na temat integrowanej ochrony roślin i dzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzoną produkcją roślinną.

Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym w miejscowości Dzierawy.

Dożynki to radosne święto, o pięknej, długiej tradycji, podczas którego dziękujemy Bogu za urodzaj i jego bezpieczny zbiór, a ludziom za zebrane Plony. To szczególny dzień, który głęboko jest zakorzeniony w historii polskiej wsi, mający zapewnić dostatek w przyszłym roku.

Zmienia się polska wieś, ale to co w tym święcie najważniejsze nadal pozostało: szacunek dla tradycji, podziękowanie za plony, radość z owoców ciężkiej pracy.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na stoisko doradcze, w którym można będzie zasięgnąć porad w zakresie wszelkich działań rolniczych.

Dzień ogórka w Karszewie, gmina Dąbie jest okazją do spotkań plantatorów ogórków i całej lokalnej społeczności. Impreza ma formę festynu dla dużych i małych. W programie przewidziano warsztaty i konsultacje na temat polowej uprawy ogórka. Nie zabraknie także konkursów o tematyce ogórkowej. Imprezę zakończy zabawa organizowana na zielonej murawie.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako współorganizator Dnia Ogórka, serdecznie zaprasza rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do Karszewa w gminie Dąbie w niedzielę dnia 6 sierpnia 2017r. na godzinę 14:00, do udziału w tej imprezie.