Mirosława Suchorska - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Właściciele gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF proszeni są o sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego zgodnie z rozporządzeniem 2021/605 oraz ich zatwierdzenie u właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

W środę 10 listopada Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z gminą Kiszkowo zorganizował galę „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi – Aktywna Wieś Wielkopolska”.  W czasie uroczystości podsumowano i wręczono nagrody gminom i sołectwom z Wielkopolski, które wykazały się szczególną aktywnością. Było to pierwsze z pięciu zaplanowanych w tym roku spotkań, które odbędą się w różnych miejscowościach Wielkopolski.

Podczas uroczystej gali nastąpiło ogłoszenie wyników V edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska realizowanego w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył nagrody sołectwom wyróżniającym się szczególną aktywnością w działaniach na rzecz odnowy i rozwoju wsi. Z terenu powiatu gnieźnieńskiego nagrodzone zostały sołectwa Strzyżewo Paczkowe, Charzewo oraz wyróżnione sołectwo Imielenko. Nagrodzone sołectwa otrzymały po 4 tys. zł nagrody.

Galę uświetnił krótki koncert polskich pieśni patriotycznych w wykonaniu Scholii Liturgicznej Millenium ze Sławna, Towarzystwa Śpiewaczego Millenium ze Sławna pod dyrekcją Patryka Gadzińskiego oraz występy solowe młodej, niezwykle utalentowanej młodzieży.

Na zakończenie gości czekała jeszcze jedna niespodzianka, a był nią występ zespołu Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia. Zespół zatańczył i zaśpiewał, podbijając serca słuchaczy.

W niedzielę 19 września, w ramach  Pierwszych Targów Rolno- Ogrodniczych Powiatu Gnieźnieńskiego, odbyła się impreza promocyjna pn. „Nasze regionalne bogactwo na stoły! Buraczek”, organizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć konkursu kulinarnego skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich. Tym razem celem konkursu było przygotowanie najbardziej różnorodnych potraw z buraczka oraz pokazanie wszechstronnego zastosowania buraczka w kuchni wielkopolskiej. Do konkursu przystąpiły Koła Gospodyń z Pakszyna, Waliszewa, Sołectwo Gębarzewo, Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne „Razem”, Czerniejewskie Koło Kobiet Aktywnych i  i Elena Gadzińska. W ramach konkursowych potraw zaprezentowano i można było spróbować przepysznych sałatek, dyni z farszem z buraczka, słodkości i zup... a wszystko z buraczkiem w roli głównej. Wszystkie potrawy zrobiły tak wielkie wrażenie na członkach komisji konkursowej, że nie sposób było wybrać tylko jednego zwycięzcy. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni i otrzymali nagrody rzeczowe.

„Nasze regionalne bogactwo na stoły! Buraczek” było kolejnym spotkaniem z cyklu imprez plenerowych, które mają na celu promocję lokalnych producentów i przetwórców warzyw z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

VR- wirtualna rzeczywistość to dla niektórych odległa przyszłość . Nie zdajemy sobie sprawy jak nowe technologie związane z tym zagadnieniem szybko wkraczają w naszą codzienność. Dotyczy to przede wszystkim użytkowników indywidualnych a możliwe jest to dzięki temu że ceny  urządzeń stają się coraz bardziej atrakcyjne i dzięki rozwojowi oprogramowania bardziej dostępne dla każdego. Gry wideo to nie jedyny obszar, w którym znajdują miejsce rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Technologia ta ma również zastosowanie w branży filmowej, medialnej, reklamowej  co wydaje się logiczne ale także w takich działalnościach jak medycyna, edukacja, turystyka czy lotnictwo. Ważne jest, że duży wkład w rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości mają małe firmy z obszaru IT i przemysłu kreatywnego.

Gmina Łubowo to lider w pozyskiwaniu środków na realizację zróżnicowanych inwestycji na terenie gminy. Idealnym miejscem  dla inwestorów jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK - Podstrefa Łubowo , która powstała w Fałkowie. Jest to 39 ha  , dalsze 65 ha sąsiadujące ze strefą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  zamierza przeznaczyć pod inwestycje kubaturowe( 35 ha) a resztę gdzie  występuje nachylenie terenu KOWR zamierza przeznaczyć pod inwestycje związane z fotowoltaiką. W  bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstaje inwestycja za ok.9 mln. zł (z czego 6 mln współfinansowane jest  ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020). VR Inkubator – ma pomagać w założeniu własnego biznesu , ma pokazywać w jaki sposób stać się konkurencyjnym na rynku, a co ważne ma przyczynić się do rozwoju technologicznego gminy i całego regionu. Budowa już trwa i ma być zakończona w lipcu 2021 roku. Siedziba  VR Inkubatora to budynek w pełni dostosowany również dla osób niepełnosprawnych, trzykondygnacyjny o pow. użytkowej ponad 1 400 m2 .W budynku będzie można wynająć np: sale przystosowane do korzystania z technologii VR, sale konferencyjne, open space, biura indywidualne czy  archiwum. Będą  również realizowane  usługi okołobiznesowe, doradcze oraz specjalistyczne a z racji tego ,że będzie to miejsce sprzyjające owocnej pracy i rozwojowi  biznesu będzie tam również  stołówka z jadalną, pokoje dla rodziców umożliwiające spokojne nakarmienie/przebranie dziecka oraz chill zone (pokój rekreacji + pokój ciszy).

I na koniec może cytat z wikipedii, który w sposób bardzo czytelny wytłumaczy nam fenomen vr i pozwoli zastanowić się w jakim stopniu my ludzie możemy wykorzystać potencjał tej techonlogii.

 Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality), fantomatyka – obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction).

 

                                                                    Opracowanie: Tatiana Pawlicka WODR Poznań

  Źródło:

 

https://gniezno.naszemiasto.pl/w-gminie-lubowo-powstanie-inkubator-dla-przedsiebiorcow/ar/c3-7372023

http://www.lubowo.pl/wiadomosc,vr-inkubator-ankieta.html

https://pojezierze24.pl/aktualnosci/nowe-technologie-w-gminie-lubowo-vr-inkubator-zaprojektuj-swoj-biznes,11925

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_wirtualna

http://gniezno24.com/

 

Okres jesienno-zimowy mija nam pod znakiem szkoleń dla rolników. Szkolenia organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim pozwoliły rolnikom bezpłatnie poszerzyć ich wiedzę z zakresu nowych rozwiązań w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia działalności pozarolniczej i rolniczego handlu detalicznego. Szkolenia  pozwoliły im również posiąść wiedzę, która umożliwi im swobodne poruszanie się w gąszczu przepisów dotyczących programów wspierających rolnictwo. Na każdym z jesiennych spotkań, poruszano także tematy związane
z obowiązującym rolników od lipca 2018 roku programem azotanowym. Program objął swoim zasięgiem prawie cały kraj,
w przeciwieństwie do dotychczasowych programów realizowanych wyłącznie na Obszarach Szczególnie Narażonych obejmujących niewielką powierzchnię Polski.

Co określa „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”?

Po pierwsze znajdziemy w nim warunki stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem.

Nawozów nie można stosować na gruntach rolnych z wyjątkiem gnojowicy w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii brzegu jezior i zbiorników o pow. do 50 ha, a gnojowicy 10 m. Natomiast dla zbiorników o powierzchni powyżej 50 ha, ujęć wody ta odległość dla wszystkich nawozów wynosi 20 m. Odległości te jednak mogą być o połowę zmniejszone, gdy nawozy będą aplikowane bezpośrednio do gleby przez urządzenia do tego przeznaczone, lub podzielone na trzy równe dawki. Rolnicy gospodarujący na terenach o dużym nachyleniu będą musieli te odległości zwiększyć jeszcze o 5 m. Na polach o dużym nachyleniu dawki nawozów mineralnych będą musiały być tak podzielone, aby jedna dawka nie przekraczała 100 kg N/ha. Uprawa będzie musiała być prowadzona poprzecznie do nachylenia stoku z kierunkiem odkładania skiby ku górze stoku, a nawozy naturalne powinny być przykryte w ciągu 4 godzin lub najpóźniej następnego dnia.

Po drugie, określa terminy stosowania nawozów, które niestety zostały skrócone. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego nawozy azotowe mineralne oraz naturalne płynne na gruntach ornych można stosować od 1 marca do 25 października. Nawozy stałe naturalne od 1 marca do 31 października. Oznacza to, że w okresie wiosny  będzie obowiązywał bezwzględny zakaz stosowania azotu przed 1 marca – zarówno z nawozów naturalnych, jak i mineralnych. Niestety nie będzie można wysiewać nawozów po zimie, jak tylko ustąpią mrozy.

Przepisy programu dopuszczają możliwość późniejszego zastosowania nawozów w określonych sytuacjach, jednak na przykładzie ostatniego roku, okazało się, ze interpretacja tego zapisu nie jest taka oczywista. Nawet interpretacja wydana przez Ministerstwo Rolnictwa w połowie listopada 2018 roku nie dała jasnej odpowiedzi na pytanie, w jakich konkretnie warunkach można zastosować nawozy naturalne poza wyznaczonymi okresami i jak ten fakt udokumentować na potrzeby kontroli.

Kolejną kwestią, jaką reguluje program są warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami. Pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę powinna umożliwiać przechowywanie nawozów przez okres
6 miesięcy, natomiast powierzchnia miejsc do przechowywania obornika powinna umożliwiać jego przechowanie przez okres 5 miesięcy. Przez cały rok nie wolno składować bezpośrednio na gruncie pomiotu ptasiego oraz kiszonek. Kiszonki należy przechowywać w silosach, w rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innym materiale, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym. Zabrania się składowania i przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek w odległości mniejszej niż 25 m od studni i od linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego. Program dopuszcza przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

Na dostosowanie się do nowych wymogów pod kątem wielkości płyt i zbiorników, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP, będą miały czas do końca 2024 r., natomiast podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior będą miały czas do 31 grudnia 2021 r.

Jednak to nie wszystkie zmiany…Kolejne zapisy Programu określają zalecenia odnośnie wielkości stosowanych dawek, sposobów nawożenia azotem oraz sposobu dokumentowania realizacji Programu azotanowego. Sposób dystrybucji nawozów naturalnych na poszczególne pola trzeba zaplanować w taki sposób, aby w ciągu roku nie przekroczyć dopuszczalnej dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym składniku, tj. 170 kg azotu/ha. Jeśli ilość nawozów naturalnych powstających w gospodarstwie jest tak duża, że nie może być zagospodarowana na gruntach gospodarstwa w sposób bezpieczny dla środowiska, nadwyżki nawozów można zbyć. Fakt zbycia nawozów musi być udokumentowany umową pisemną. Umowę należy przechowywać przez 3 lata od dnia jej sporządzenia.

Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior zobowiązani są  do posiadania planu nawożenia, pozytywnie zaopiniowanego przez okręgową stację chemiczno-rolniczą i  dostarczenia kopii tego planu i opinii wójtowi, burmistrzowi i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce stosowania nawozów naturalnych. Gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych (stanowiących własność, dzierżawionych lub będących w użytkowaniu rolnika), a także prowadzące uprawy intensywne, np. warzywa na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymujące obsadę zwierząt większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego, mają  obowiązek opracowania planu nawożenia azotem. Plan nawożenia azotem opracowywany ma być corocznie, odrębnie dla każdego pola i przechowywany przez okres 3 lata od jego sporządzenia. Obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W gospodarstwach, których nie dotyczy obowiązek opracowywania planu nawożenia lub planu nawożenia azotem, nawozy należy stosować w dawkach nie przekraczających maksymalnych dawek azotu działającego ze wszystkich źródeł dla upraw w plonie głównym określonym w Programie działań.

Wszyscy prowadzący działalność rolniczą zobowiązani są do dokumentowania zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem. Ewidencja taka powinna zawierać informacje o: dacie stosowania nawozu; rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której jest stosowany nawóz; rodzaju stosowanego nawozu; stosowanej dawce nawozu; terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku stosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu. Dokumentację należy przechowywać przez 3 lata od dnia jej sporządzenia . Dokumentacja może być prowadzona w formie zapisów własnych, arkuszy lub dzienników, książki nawozowej lub w postaci elektronicznej.

Informacje zdobyte przez rolników na szkoleniach, są dla nich istotne, gdyż mimo obowiązywania przepisów od lipca 2018 roku, za nieprzestrzeganie wytycznych Programu azotanowego, rolnik może zostać ukarany już w tym sezonie. Za nieprzestrzeganie założeń Programu karą jest mandat nałożony przez WIOŚ,  natomiast ARiMR obniża płatności, z tytułu nieprzestrzegania zasad wymogów wzajemnej zgodności.

 

Opracowano na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwaca 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

Gospodarstwo prowadzone przez Państwa Natalię i Marcina Krzewińskich położone jest w powiecie gnieźnieńskim i należy do sieci gospodarstw demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W gospodarstwie od kilkunastu lat prowadzona jest produkcja bydła mięsnego rasy Charolaise. Pan Marcin jest zdobywcą I miejsca w konkursie "Hodowca Bydła Mięsnego" (2011) i laureatem konkursu "Farmer Roku".

 

Gospodarstwo Państwa Krzewińskich położone jest na terenie dwóch gmin: Gniezno oraz Trzemeszno. Pan Marcin swoją przygodę z bydłem mięsnym rozpoczął w 2003 roku, kiedy to wspólnie z ojcem Tadeuszem, postanowili hodować bydło mięsne, decydując się na rasę Charoleise. Skłonił ich do tego fakt, że gospodarstwo posiada trudne do uprawy tereny, grunty o słabszych klasach bonitacyjnych oraz wiele nieużytków, na których założono pastwiska. Na początku zakupiono  30 jałowic i 1 buhaja. Z roku na rok stopniowo powiększano stado zostawiając cały żeński materiał w swoim gospodarstwie. Obecnie stado podstawowe liczy 90 szt. krów matek oraz 3 buhaje- jest to stado zarodowe. Całe stado to ponad 220szt. bydła. Rolnik gospodaruje na 270 hektarach, licząc z gruntami dzierżawionymi. OK.200 ha to grunty własne. Ponad 60 ha stanowią pastwiska. Produkcja roślinna to: zboża(głównie pszenica ok. 85 ha), rzepak (ok. 75 ha), kukurydza ok.40 ha.

 

Kilka słów na temat rasy Charoleise

Charoleise to największa pod względem kalibru i masy ciała francuska rasa mięsna, o znakomitych walorach opasowych, dobrej wydajności rzeźnej, wysokiej odporności na choroby i niekorzystne warunki środowiska. Mięso tych zwierząt posiada niską zawartość tłuszczu, ale jest soczyste i kruche. Charakteryzuje je wysoka wydajność rzeźna na poziomie od 60 do 70%. Zawartość mięsa w tuszy wynosi od 80 do 85%.

Zwierzęta tej rasy są rogate, umaszczenie zwierząt  jest w odcieniach beżu, bieli lub ecrue. Skóra jest niepigmentowana, a śluzawica, rogi i racice jasne. Głowa szeroka, szyja krótka i dobrze umięśniona. Posiadają głęboką i dobrze wysklepioną klatkę piersiową, szeroki, długi i dobrze umięśniony zad.

Rasa Charoleise ma duże zapotrzebowania żywieniowe, idealnie sprawdza się podczas wypasania na żyznych pastwiskach. Samice wolno dojrzewają płciowo. Jałówki osiągają dojrzałość hodowlaną między 18. a 24. miesiącem życia.

 

Warunki hodowli i organizacja stada

Hodowla bydła mięsnego w gospodarstwie Państwa Krzewińskich nakierowana jest na jak największe wykorzystanie posiadanych łąk i pastwisk dlatego maksymalna ilość bydła od wiosny do późnej jesieni przebywa na pastwiskach, tylko na noc zwierzęta są spędzane do budynków inwentarskich. W tym okresie zwierzęta te nie są dodatkowo dokarmiane. Bydło hodowlane najlepiej czuje się na otwartej przestrzeni, dzięki temu jest spokojne, zdrowe i pełne wigoru. Bydło tej rasy cechuje się silnym instynktem macierzyńskim. Gdy stado przebywa na pastwisku matki chronią młode całym stadem.

W gospodarstwie przeprowadzana jest inseminacja, więc rolnik ma pełną wiedzę na temat, kiedy wystąpi wycielenie. Jałówki hodowlane zacielane są po raz pierwszy w wieku 20-24miesięcy. Buhaje są wprowadzane do stada od 1 czerwca, w celu pokrycia sztuk, które nie zostały wcześniej zacielone. Od 1 marca rozpoczyna się okres wycieleń.

W okresie zimowym podstawą wyżywienia krów mamek są sianokiszonki oraz kiszonka z kukurydzy stanowiące ok. 75% objętości całej diety, słoma, siano oraz pasze treściwe z dodatkami witaminowo - mineralnymi. Młodzież do wieku 6-8 miesięcy przebywa z matkami. Najkorzystniej na cielęta wpływa wypas z matkami na pastwisku. Młode odłączane są po zakończeniu okresu pastwiskowego.  Po odsadzeniu dokonywana jest selekcja . Ze względu na bardzo wysoki poziom genetyczny zwierząt gospodarstwo co roku sprzedaje buhaje hodowlane oraz pewną ilość jałówek hodowlanych. Część jałówek pozostaje w gospodarstwie i wykorzystywana jest do remontu stada. Buhajki nie kwalifikujące się na hodowlane przeznaczane są do opasu i sprzedawane w wieku ok.20 miesięcy i wadze ponad 700kg. Są one przeznaczone na eksport głównie do Włoch i Grecji. Cena netto uzyskiwana za kg uzależniona jest od kursu euro, podczas ostatniej sprzedaży była na poziomie 9,20 zł/kg .  

Jeden buhaj pochodzący z gospodarstwa Państwa Natalii i Marcina Krzewińskich użytkowany jest rozpłodowo w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt.

 

Czy Charoleise to trudna do hodowli rasa?

Bardzo ważnym zagadnieniem jest wybór odpowiedniej rasy, najlepiej dostosowanej do istniejących uwarunkowań. Pana Marcin nie żałuje swojego wyboru. Jest to rasa spokojna, bydło charolaise dobrze wykorzystuje pasze i łatwo przystosowuje się do różnych warunków klimatycznych i bytowych. Mimo, iż w charakterystyce rasy do jej cech zalicza się problemy z płodnością i trudności z wycieleniami, to przy odpowiednim żywieniu przedporodowym w gospodarstwie Państwa Krzewińskich tych problemów nie ma. Krowy cielą się same, z wyjątkiem pojedynczych przypadków nieprawidłowego ułożenia cielęcia podczas porodu.

 

Czy hodowla bydła mięsnego jest opłacalna?

Na pytanie, czy opłaca się produkcja ras mięsnych,  Państwo Krzewińscy odpowiadają, że przy tej liczbie zwierząt, którą obecnie posiadają, to tak. W momencie,  gdy gospodarstwo ustabilizowało wielkość stada i zaczęło sprzedawać jałówki hodowlane są widoczne zyski. Opłacalność produkcji uzależniona jest także od bazy paszowej, jaką dysponuje gospodarstwo. Do dodatkowych korzyści należy także zaliczyć fakt produkcji  przez zwierzęta cennego nawozu organicznego. Stado mięsne stanowi dobry sposób na poprawę wykorzystania i pielęgnację ziemi dotychczas nie najlepiej użytkowanej.

                                                                                  

Strony internetowe:

http://bydlo.com.pl/charolaise/

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim organizuje odpłatne szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie. Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin mogą być szkoleniami:

 - podstawowymi -2-dniowe (14h)

- uzupełniającymi – 1-dniowe (7h)

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które już odbyły takie szkolenie, a dla których upłynął jego 5-letni termin ważności.

Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub posiadają kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji.

Szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. Uprawnienia takie mają również osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin; doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin;  integrowanej produkcji roślin. Uprawnienia takie zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia zakończenia nauki lub zaprzestania wykonywania ww. działalności.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są w PZDR w Gnieźnie (tel. 61426-48-30) oraz u doradców rolnych na poszczególnych gminach.

27 listopada 2016 r. na terenie gminy Gniezno, w miejscowości Piekary odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Poznań.

Szkolenie było ostatnim w cyklu konferencji pt. „Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi”. Szkolenia skierowane były do sołtysów z powiatów Środy, Śremu, Szamotuł, Poznania, Wrześni i Gniezna oraz  przedstawicieli organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz osób zaangażowanych w działania Lokalnych Grup Działania i lokalnych stowarzyszeń.

Spotkanie na Piekarach poprzedziła  msza święta w Katedrze gnieźnieńskiej, przy Grobie Świętego Wojciecha, sprawowana przez Biskupa Seniora Archidiecezji Gnieźnieńskiej Bogdana Wojtusia.

Po uroczystej mszy świętej uczestnicy spotkania udali się do świetlicy wiejskiej na Piekarach, gdzie zostali podjęci obiadem  i uczestniczyli w części merytorycznej spotkania.

Program konferencji obejmował tematy związane ze stanem wdrażania PROW 2014-2020 w Wielkopolsce, możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań publicznych przez sołectwa oraz gminy.  Przedstawiciel  ARiMR przedstawił wachlarz dostępnych działań w ramach PROW 2014-2020.

Następnie pracownice LGD zapoznały uczestników z przykładami zrealizowanych i trwających obecnie projektów, a  dobre praktyki działań wielkopolskich sołtysów przedstawił sekretarz generalny SSWW Jarosław Maciejewski.

Podczas szkolenia Wielkopolska Izba Rolnicza świętowała dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji na koniec spotkania uczestnicy zostali poczęstowani  kawą i okolicznościowym tortem.

 

    Od 19 października do 17 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski na modernizację gospodarstw rolnych od producentów prosiąt, mleka i bydła mięsnego - ogłoszono w czwartek na swojej stronie internetowej ARiMR. Na realizację inwestycji związanych z produkcją zwierzęcą przewidziano 1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.

    Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z rozwojem produkcji zwierzęcej: produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł, produkcji mleka oraz produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. Zł

    Dotacje mogą otrzymać rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek  stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie pomocy.  Wówczas łączna wielkość ekonomiczna ich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

    W przypadku operacji realizowanej w obszarach związanych z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

    Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowałą suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 16 ust. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371).

    Szczegóły dotyczące wsparcia oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie:  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html

 

źródło: ARiMR

18 września 2015

Susza 2015

Według ostatnich danych Ministerstwa Rolnictwa, suszą zostało dotknięte 220 tys. gospodarstw i 2 mln ha upraw rolnych, a komisje szacujące straty w gospodarstwach rolnych oceniły je na 1,5 mld zł.

Do końca września Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od rolników z tytułu strat poniesionych w wyniku wystąpienia suszy. Rząd przeznaczył na ten cel 450 mln zł. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 800 zł/ha owocujących drzew i krzewów owocowych oraz do 400 zł na hektar pozostałych upraw rolnych. Kwota pomocy zostanie pomniejszona o 50 proc. w przypadku, gdyby rolnik nie ubezpieczył przynajmniej połowy swoich upraw.

Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać rolnik wynosi 15000 euro. 

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

 

źródło: ARiMR