Jacek Strykowski - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy organizatorowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – wydawcę czasopisma „Poradnik Gospodarski”.

Konkurs jest skierowany do pełnoletnich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o przepisach prawnych, nowościach i innowacyjnych rozwiązaniach na wsi.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu z wybranego zagadnienia z działu ekonomiki rolnictwa, który znajduje się w listopadowym numerze „Poradnika Gospodarskiego”, a także na naszej stronie internetowej. Test należy pobrać ze strony i wydrukować lub wyciąć z „Poradnika Gospodarskiego”, udzielić odpowiedzi, dołączyć podpisane oświadczenie i wysłać skany na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Wielkopolski Oośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań z dopiskiem „Konkurs – Poradnik Gospodarski”.

Nagrodami w konkursie są książki, które zostaną wysłane do laureatów pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i czekamy na prace konkursowe. Życzymy powodzenia!

Dokumenty do pobrania

Harmonogram konkursu

Data Czynność
Listopadowy numer „Poradnika Gospodarskiego” Ogłoszenie konkursu i udostępnienie pytań konkursowych (również na stronie internetowej)
10.12.2021 Termin nadsyłania prac – decyduje data stempla pocztowego oraz data przesłania e-maila
15.12.2021 Obrady jury konkursu

Organizatorem konkursu wiedzy „Przyjazna energia w domu i zagrodzie” był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest wydawcą czasopisma: „Poradnik Gospodarski”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zamieszczonego we wrześniowym numerze „Poradnika Gospodarskiego” oraz na stronie internetowej naszego Ośrodka w zakładce KONKURSY.

Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie:

 • Jacek Strykowski – przewodniczący,
 • Magdalena Stachowiak – członek,
 • Magdalena Świątkowska – członek.

Nadesłano wiele testów konkursowych. Ocenę formalną przeszły wszystkie prace.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 1. Józefa Styburska
 2. Magdalena Ruks-Nowak
 3. Piotr Pankiewicz

Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Lato w ogrodzie”, zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest wydawcą czasopisma „Poradnik Gospodarski”. Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką. Do konkursu zakwalifikowały się 242 prace.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie:

 • Maciej Szłykowicz – przewodniczący,
 • Jacek Strykowski – członek,
 • Milena Klóska-Niemiec – członek.

zebrała się 27 września 2021 roku. Komisja oceniła prace biorąc pod uwagę: zgodność pracy z podaną tematyką, estetykę i dokładność wykonania pracy oraz oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu.

Laureatami konkursu zostali:

 • w kategorii wiekowej 4-8 lat:
  • pierwsze miejsce – Nikola Kowal,
  • drugie miejsce – Lena Rydian,
  • trzecie miejsce – Lena Grajek,
  • wyróżnienie – Inga Szkudlarek,
  • wyróżnienie – Ksawery Królik,
  • wyróżnienie – Amelia Wawroska;
 • w kategorii wiekowej 9-15 lat:
  • pierwsze miejsce – Jakub Urbaniak,
  • drugie miejsce – Kornelia Płoszaj,
  • trzecie miejsce – Nadia Szpera,
  • wyróżnienie – Olaf Glubiak,
  • wyróżnienie – Alicja Majder,
  • wyróżnienie – Sebastian Krawczyk.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Lato w ogrodzie” organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest wydawcą „Poradnika Gospodarskiego”.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie działalności oraz promocja Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci pracowników Organizatora.

Harmonogram konkursu

 • Ogłoszenie konkursu – wrześniowy numer „Poradnika Gospodarskiego” i strona internetowa.
 • Termin nadsyłania prac – do 20.09.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Obrady jury konkursu – 27.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród – 03.10.2021 r.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym:

 • dla dzieci w wieku 4-8 lat – jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Lato w ogrodzie” dowolną techniką,
 • dla dzieci w wieku 9-15 lat – jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Lato w ogrodzie” dowolną techniką.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań z dopiskiem „konkurs – Poradnik Gospodarski” w terminie do 20 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Dokumenty do pobrania

W siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 29 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Na początku spotkania dyrektor ośrodka Wiesława Nowak powitała członków nowo powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Społecznej. Następnie został przedstawiony porządek posiedzenia: przedstawienie nowych członków rady, wybór nowego przewodniczącego rady, wystąpienie przewodniczącego rady, przedstawienie programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2017, podjęcie uchwał oraz wolne głosy i wnioski.

Nowymi członkami Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zostali:

 • Paweł Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Piotr Łykowski – Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
 • Marek Beer – Zarząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Bogdan Fleming – Wielkopolska Izba Rolnicza,
 • Jerzy Kostrzewa – Wielkopolska Izba Rolnicza,
 • Leszek Dąbrowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
 • Hieronim Marszałek – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
 • Zenon Płocharz – Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”,
 • Roman Białachowski – Poznański Okręgowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu,
 • Grzegorz Skrzypczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Marek Mrówczyński – Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy,
 • Izabela Kałek – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Grzegorz Skrzypczak pełniący obowiązki przewodniczącego rady przeszedł do procedury wyboru przewodniczącego. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Rady Społecznej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został Bogdan Fleming, a zastępcą przewodniczącego Roman Białachowski.

Następnie zastępca dyrektora ośrodka Maciej Szłykowicz przedstawił program działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2017. Zaznaczył, że to co znajduje się w programie działalności to nie są wszystkie zadania. Realizowane są także zadania pozaplanowe. Dalej dyrektor Wiesława Nowak poinformowała członków Rady Społecznej o aktualnej sytuacji ośrodka związanej z zrzeczeniem się majątku WODR w Poznaniu przez poprzednich zarządzających (sytuacja dotyczy CWS Sielinko, CEW Marszew i CWE Gołaszyn). Przedstawiciel MRIRW Paweł Pietrzak poinformował, że podobna sytuacja dotycząca przekazania majątków miała miejsce jeszcze w trzech innych województwach.

W czasie dyskusji zostało poruszonych wiele zagadnień dotyczących działalności WODR w Poznaniu. Piotr Łykowski poruszył temat małej liczby szkoleń dla doradców (rolnicy potrzebują od doradcy pomocy, dlatego doradca musi bezustannie zdobywać wiedzę), zbyt dużej liczby rolników przypadających na jednego doradcę, braku zmian w planie działalności (między aktualnym planem, a tym sprzed 14 lat), odpowiedniego wynagrodzenia finansowego za pracę doradców. Marek Mrówczyński zgodził się z kwestią małej liczby doradców i dużej liczby zadań zlecanych przez rolników. Poruszył też kwestię wyjazdów (delegacji) i nakładów finansowych, które są na ich realizację potrzebne. Zaznaczył także, że trzeba pomyśleć o działaniach związanych z technologiami, bo one nieustannie się zmieniają.

Kolejnym punktem obrad było zaopiniowanie rocznego planu finansowego, który przedstawiła główna księgowa ośrodka Beata Kubiak. Marek Mrówczyński zauważył, że pojawiają się duże problemy związane z finansami z UE. Ośrodek powinien otrzymywać dużo wyższe środki – jest to zadanie dla CDR w Brwinowie. Podkreślił również, że WODR w Poznaniu pomimo małych środków finansowych realizuje bardzo dużo zadań. Przewodniczący odczytał propozycję uchwały nr 11/2016 w sprawie zaopiniowania projektu rocznego planu finansowego na rok 2017 i przez głosowanie Rada Społeczna przyjęła uchwałę.

Następnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie cennika usług świadczonych przez WODR w Poznaniu. Zastępca dyrektora ośrodka Maciej Szłykowicz przedstawił główne założenia zmian do cennika. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 12/2016 w sprawie zaopiniowania cennika usług świadczonych przez WODR w Poznaniu i przez głosowanie Rada Społeczna przyjęła uchwałę.

W ostatnim punkcie obrad za zgodą wszystkich członków Rady Społecznej prof. Grzegorz Skrzypczak został honorowym przewodniczącym Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy WODR w Poznaniu.

Celem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” jest wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki poprzez wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorców. Ponadto Nagroda ma za zadanie wpływać na poprawę wizerunku regionu i jego firm poprzez promocje dobrych przykładów, zachęcanie firm do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz do wprowadzania stosownych zamian w wewnętrznej organizacji pracy. Wyróżnienie najlepszych innowacyjnych podmiotów gospodarczych Województwa Wielkopolskiego pozwoli wdrożyć zamierzenia Strategii Lizbońskiej, a w szczególności cel „Wiedza i innowacje – siłą napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego”.

W założeniu nagroda ma być najwyższym wyróżnieniem przyznawanym w województwie wielkopolskim w sferze nowoczesnej gospodarki. Ma ona zachęcić naukowców do szukania partnerów, którzy będą skutecznie wdrażali ich pomysły.

O Nagrodę ubiegać się mogą:

1. Przedsiębiorcy:

a) mający siedzibę w województwie wielkopolskim,

b) zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisani w Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c) współpracujący z jednostkami, zespołami naukowo - badawczymi, instytutami naukowymi, ośrodkami akademickimi, sieciami i konsorcjami naukowymi lub posiadające własne zespoły naukowe zwane dalej  podmiotami badawczymi, mające siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego i współpracujące z tymi przedsiębiorstwami lub znajdujące się w jego strukturach.

2. Jednostki naukowo - badawcze:

a) mające siedzibę w województwie wielkopolskim

b) współpracujące z przedsiębiorstwem z województwa wielkopolskiego

c) w uzasadnionych przypadkach, gdy na terenie województwa wielkopolskiego nie istnieje przedsiębiorstwo mogące wdrożyć innowację o Nagrodę ubiegać się może podmiot badawczy z województwa wielkopolskiego. W takim przypadku Laureatem konkursu może zostać wyłącznie podmiot badawczy.  

§2.  Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1)  I kategoria INNOWACYJNA INWENCJA będąca promocją współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotami wymienionymi w §1 poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu - podmiot badawczy oraz przedsiębiorca. 

2)  II kategoria MIKROPRZYSZŁOŚCI będąca promocją przedsiębiorstw, które wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem konkursu. Produkty, procedury, usługi powinny odznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewnić wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające z wdrożenia, zawierać znaczący udział polskiej myśli technicznej.

NAGRODY

Laureaci

- nagroda finansowa

a) kategoria Innowacyjna Innowacja 150000 PLN (50000 przedsiębiorca, 100000 jednostka naukowa)

b) kategoria Mikroprzyszłości 50000PLN

- dyplom

- statuetka

- udział w jednym zagranicznym wyjeździe oficjalnej delegacji Województwa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zapewnieniem odpowiednich spotkań promocyjno-biznesowych z partnerami zagranicznymi; koszty udziału pokrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

- udział w jednej zagranicznej imprezie gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, koszty udziału współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

- reklama w materiałach promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

NOMINOWANI

- dyplom

- statuetka

- udział w jednej zagranicznej imprezie gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, koszty udziału współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

- reklama w materiałach promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Każdy z uczestników Konkursu, wskazany przez Członków Kapituły w procesie nominacji otrzymuje certyfikat „Innowacyjny dla Wielkopolski” oraz wymieniony zostaje w artykule opublikowanym na platformie Innowacyjna wielkopolska: www.iw.org.pl oraz na łamach magazynu innowacje&design_pl wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wnioski umieszczone SA na stronie www.iwielkopolska.pl . Termin zgłaszania wniosków do VI edycji konkursu mija 30 listopada 2012r.

Dane teleadresowe klastrów do których mogą przystępować indywidualni rolnicy w celu nawiązania więzi kooperacyjnych i promocji swojej działalności.

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski

ul.Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

tel/fax. 62 764 57 83

 

Klaster Spożywczy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Ekspertów, Importerów i Kooperacji

ul.Św.Marcin 80/82, 61-809 Poznań

tel. 61 854 21 91, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoby posiadające co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze, (tj. zasadnicze zawodowe, średnie oraz wyższe inne niż rolnicze) mogą uzupełnić wykształcenie kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy w jednej z następujących kwalifikacji:

 • Rolnik (kwalifikacja R.3) – prowadzenie produkcji rolniczej,
 • Ogrodnik (kwalifikacja R.5) – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
 • Pszczelarz (kwalifikacja R.4) – prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Po zdaniu egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną osoby te uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie.

Młodzi rolnicy mający wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym muszą równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić poziom wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdanie egzaminów eksternistycznych. Zrealizowanie kursu w ramach jednej z wymienionych kwalifikacji trwa ponad rok. Do tego należy doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymanie dyplomu.

Beneficjenci premii dla młodego rolnika posiadający co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze mają możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodzie technik turystyki wiejskiej lub technik weterynarii. W tym drugim przypadku konieczne jest, aby w przyszłości, w nabytym gospodarstwie prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Z tej formy uzupełnienia wykształcenia rolniczego mogą również skorzystać osoby mające wykształcenie wyższe inne niż rolnicze. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata, a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym średnie wykształcenie rolnicze.

 

Jacek Strykowski

WODR Poznań