Paweł Konieczny - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dnia 13 marca 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie dobyło się spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10.00. Wykłady przeprowadzili przedstawiciele instytucji rolniczych omawiając następujące tematy:

 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności WODR w Poznaniu,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZplus oraz płatności bezpośrednie,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – idee, zadania i strategie,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS,
 • Główny Inspektorat Weterynarii – afrykański pomór świń oraz zasady bioasekuracji,
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – bezpieczna żywność priorytetem PIORiN,
 • Państwowa Straż Pożarna – bezpieczeństwo pożarowe oraz zabezpieczenie składowania płodów rolnych.

Ostatni wykład przeprowadził przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej i bardzo zaciekawił swoim wystąpieniem uczestników, ponieważ przedstawił on pokaz gaszenia różnych substancji – metody gaszenia gazu, cieczy oraz stosowania odpowiedniego środka gaśniczego. Po wykładach wywiązała się dyskusja. Rolnicy dyskutowali na temat afrykańskiego pomoru świń oraz bardzo rygorystycznych zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Rolnicy powiatu międzychodzkiego obawiają się o przyszłość produkcji trzody w kontekście wymagań oraz przede wszystkim o opłacalność produkcji. Niepokoją się także ogromną konkurencją z innych państw. W czasie trwania spotkania była możliwość skorzystania ze stoisk informacyjnych – rolnicy mogli uzyskać porady od przedstawicieli instytucji rolniczej obecnych na spotkaniu.

 

W 2018 roku odbywały się szkolenia chemizacyjne uzupełniające dla rolników powiatu międzychodzkiego. Uprawnienie jakie daje szkolnie jest ważne przez 5 lat. Jest to bardzo istotna sprawa, ponieważ dokumenty te są przedmiotem kontroli instytucji rolniczych a w szczególności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Wszelkiego rodzaju braki i uchybienia są sankcjonowane finansową karą. W 2019 roku planuje się organizację takiego szkolenia, wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem powiatowym w Międzychodzie.

Jesienią 2018 roku w gmienie Międzychód odbyły się szkolenia z zakresu ekonomiki gospodarstw rolnych. W szkolniach uczestniczyli rolnicy gminy i powatu międzychodzkiego. Od wielu lat ekonomika w gospodarstwach rolnych jest bardzo istotnym elementwm przy zarządzniu gopsodarstwem rolnym. Wszelkigo rodzaju decyzje ekonomiczne podejmowane w gospodarstwie mają dalekidące konsekwencje w sytuacji finsowej gospdoarstwa. Przy prawidłoym zarządzniu strefą ekonomii w gospodarstwie można zoptymalizować koszty i zmaksymalizować dochód. Rolnicy już bardzo często poświaęcają tej tematyce bardzo dużo czasu i chętnie pogłębiają swoją wiedzę na ten temat.

Dnia 14 lutego 2018r. w sali sesyjnej Gminy Międzychód odbyło się spotkanie informacyjne pt. "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Jest to coroczne spotkanie na którym gościmy najważniejszych przedstawicieli następujących instytujci rolniczych.

 1. Wielkopolski Ośrdoek Doradztwa Rolniczego
 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego
 5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 6. Państwowa Straż Pożarna
 7. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Uczestnicy spotkania mieli możliwość osbistej rozmowy z osobami decyzyjnymi.

W 2017 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Międzychodzie zmienił swoją lokalizację. Siedziba znajduje się przy ulicy Daszyńskiego 12. (budynek przy szpitalu)

Powiat Międzychodzki położony jest na zachodzie województwa Wielkopolskiego przy rzece Warcie. Swoim zasięgiem obejmuje cztery gminy: Międzychód, Sieraków, Kwicz i Chrzypsko Wielkie.

Na terenie Powiatu Międzychodzkiego działa Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie siedmiu pracowników. Siedziba ZD mieści się w największej gminie, a zarazem mieście powiatowym – Międzychodzie. W biurze powiatowym pracuje trzech pracowników: Pan Damian Tomikowski – kierownik ZD, Władysław Wieczorek – doradca gminny i Paweł Konieczny – starszy doradca ds. ekonomiki. Pozostałe biura mieszczą się w poszczególnych gminach: Sieraków, Marek Kęsy – doradca gminny; Kwilcz, Elżbieta Rymarska – doradca gminny i Barbara Wróblewska – doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich; gmina Chrzypsko Wielkie, Henryk Piechowiak – doradca gminny.

Zadaniem Zespołu Doradczego w Powiecie Międzychodzkim jest prowadzenie doradztwa w zakresie rolnictwa, rynku rolnego, rozwoju obszarów wiejskich oraz  podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników. Na terenie powiatu przez doradców organizowane są wszelkiego rodzaju metody doradcze: wykłady specjalisty, pokazy, demonstracje, wyjazdy studyjne, porady, wykłady, lokalne grupy dyskusyjne, działania ekonomiczne w gospodarstwach demonstracyjnych, oceny ekonomiczne gospodarstw, konkursy i masowe formy. Realizowane metody doradcze są w oparciu o badanie potrzeb doradczych rolników na terenie powiatu.  

Największym zainteresowaniem cieszą się metody, które organizowane są na polach, ponieważ specjaliści mogą na przykładach, w wymiarze praktycznym wyjaśniać pewne kwestie związane z daną tematyką.

W lutym 2017 roku w powiecie Międzychodzkim odbyło się spotkanie z cyklu "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej gminy Międzychód. Gościliśmy w naszym powiecie przedstawicieli ze wszystkich najważniejszych instytucji rolniczych. Rolnicy bardzo pozytywnie przyjeli pomysł tego typu spotkiań.

Dnia 5 grudnia 2016 w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się konferencja dla rolników powiatu Międzychodzkiego zorganizowana przez Zespół Doradczy WODR Międzychód.

Tematem konferencji było: „Zarządzanie Gospodarstwem Rolnym”. Spotkanie prowadzili wykładowcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Poruszona została tematyka rachunkowości rolnej w gospodarstwach, finansów pozyskiwanych z PROW-2014-2020, efektywnego zarządzania. Omówione zostały także problemy i tematy bieżące takie jak np. zmiany w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w systemie ARiMR.

Konferencja głównie była adresowana dla „młodych rolników”, którzy skorzystali z premii finansowej, ponieważ była możliwość uzyskania po szkoleniu zaświadczenia wymaganego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako realizacja elementu biznesplanu.