Zbigniew Łysiak - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Charakterystyka i ocena zasobów genowych roślin użytkowych ma kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności. Projekt AGROBANK w pewnym stopniu przyczynia się do oceny i ochrony tych zasobów genowych.

Celem projektu jest rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej. Nacisk w projekcie został położony na praktykę rolniczą, nie tylko z uwagi na przewidziany zakres działalności, ale przede wszystkim dlatego, iż to ona jest nieodłączną częścią gospodarki żywnościowej, stanowiącą jej podstawę w Polsce, a innowacyjne rozwiązania, które zostaną w niej zastosowane, przekładają się na dalsze etapy produkcji żywności.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, które składa się z następujących podmiotów:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR), lider konsorcjum,
  • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB),
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS),
  • Fundacja Kaleckiego.

W 2021 roku, poprzez doświadczenie polegające na wysiewie pradawnych gatunków i odmian zbóż, jest zaangażowany w projekt Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wymienione wyżej doświadczenie jest prowadzone na poletkach Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku.

Pierwszym etapem doświadczenia było odpowiednie przygotowanie podłoża oraz zastosowanie odpowiedniego nawożenia. Zalecana dawka nawozów, jaką należało wysiać, to 250-300 kg/ha Polifoski 6 przed uprawą oraz dodatkowe nawożenie azotem w dawce 60 kg/ha w czystym składniku. Kolejnym z etapów był siew, który został przeprowadzony ręcznie. Każda z odmian była siana na poletku o rozmiarach: 1x3 m, w 4 rzędach o rozstawie rzędów 25 cm. Zachowana została odległość między poletkami wynosząca 40 cm. Głębokość siewu wynosiła około 4 cm, natomiast odległość między nasionami – odpowiednio 4,5 cm dla jęczmienia i co 3,5 maksymalnie 4 cm dla pszenicy. Został wykonany również obsiew z odmian, które były w zestawie oznaczone jako wzorcowe.

Wykaz odmian zasianych na poletkach demonstracyjnych w Sielinku

Numer obiektuNazwa obiektuGatunekGatunek (nazwa łacińska)
1 Ostka chłopicka Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
2 Ostka pokucka Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
3   Pszenica samopsza Triticum monococcum L.
4 Assirijsky Tondar Pszenica płaskurka Triticum dicoccum L.
5 Bazylei Pszenica płaskurka Triticum dicoccum L.
6 White spring Pszenica płaskurka Triticum dicoccum L.
7   Pszenica płaskurka Triticum dicoccum L.
8 Vernol Pszenica płaskurka Triticum dicoccum L.
9 May Emmer Pszenica płaskurka Triticum dicoccum L.
10 Kahler Emmer Pszenica płaskurka Triticum dicoccum L.
11 Dickson 21023 Pszenica płaskurka Triticum dicoccum L.
12 Arnautka Pszenica twarda Triticum durum L.
13 Orkisz Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
14 Putza Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
15 Kutnowski Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
16 Jarzec Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
17 Przebój II Owies zwyczajny Avena sativa L.
18 Tatrzański Owies zwyczajny Avena sativa L.
19 Więcławski jubileuszowy Owies zwyczajny Avena sativa L.
20 Puławski średniorychły Owies zwyczajny Avena sativa L.
21 Urbanka Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
22 Ordynatka Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
23 Nagradowicka niska Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
24 Opolanka Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
25 Omega Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
26 Hera Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
27 Ostka świeburczyńska Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
28 E0359 Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
29 Wieloryb z Podhorec Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
30 Markowicki Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
31 Dłużewski Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
32 Polonez Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
33 Słodowy Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
Wzorzec/obsiew 1 Odmiana lokalna – z Jasienia 2-rzędowy Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
Wzorzec/obsiew 2 Odmiana lokalna – z Jasienia wielorzędowy Jęczmień jary Hordeum vulgare L.
Wzorzec/obsiew 3 Ostka Smolicka Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L.
Wzorzec/obsiew 4 Wiritas Pszenica orkisz Triticum spelta L.

Do prowadzonego projektu została załączona także lista prac mających na celu promocję i upowszechnianie wprowadzania starych odmian do produkcji:

  • obserwacje polowe z porównaniem rozwoju odmian – wigor, choroby, szkodniki, wyleganie,
  • wykonanie zdjęć poletek (całe, poszczególne odmiany) w istotnych fazach rozwojowych – wschody, krzewienie, strzelanie w źdźbło, kłoszenie, dojrzałość zbiorcza,
  • krótkie nagrania z wykorzystaniem telefonu,
  • organizacja pokazów/szkoleń na demonstracji – rolnicy, uczniowie, doradcy,
  • w dostępnych źródłach przekazu (gazetka ośrodka, strona internetowa) zamieszczenie artykułu o tych odmianach, materiały dostarczone przez IHAR-PIB,
  • sporządzenie sprawozdania – opis lokalizacji, gleby, warunków klimatycznych, zamieszczenie zdjęć z przebiegu demonstracji, obserwacje, ocena odmian, ich potencjalnej przydatności, porównanie z obsiewem.

W trakcie projektu realizowane są prace badawczo-rozwojowe (w tym badania podstawowe oraz badania stosowane), a także działania mające na celu wdrożenie osiągniętych rezultatów dotyczące optymalnego wykorzystania narodowych zasobów genowych roślin użytkowych.

Projekt jest skierowany do takich grup docelowych jak: rolnicy, doradcy rolniczy, hodowcy, ośrodki naukowe, instytucje państwowe oraz wszystkie inne podmioty związane z gospodarką rolno-spożywczą w Polsce.

Wśród spodziewanych efektów społecznych i ekonomicznych projektu przewiduje się między innymi wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa, transfer wiedzy i wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej oraz w szerszej perspektywie poprawę warunków ekonomiczno-społecznych na polskich wsiach.

Źródła: