Aldona Jankowska - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW podpisał 27 maja 2021 roku umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pod nazwą „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”. Realizacja operacji rozpoczęła się 4 maja 2021 roku i zakończy 31 października 2021 roku.

Operacja ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania, a także poprawę dochodowości gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie i rozwój działalności przetwórczej.

Efektem natomiast jest zwiększenie dostępności żywności regionalnej i tradycyjnej znanego pochodzenia oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, którego fundamentem jest obszar małego przetwórstwa lokalnego, a produktem finalnym żywność wysokiej jakości.

Cele operacji zostały zrealizowane poprzez organizację czterech spotkań szkoleniowo-warsztatowych, które odbyły się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku (powiat nowotomyski) w następujących terminach: 16.09.2021 r., 17.09.2021 r., 23.09.2021 r. i 24.09.2021 r. Szkolenia obejmowały zagadnienia z zakresu: racjonalnego żywienia, dziedzictwa kulinarnego oraz przetwórstwa i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Drugą formą realizacji była organizacja 8 warsztatów: 4 z zakresu tłoczenia oleju na zimno i 4 związanych z tradycyjnym wędzeniem produktów.

Spotkania były kierowane do osób, które szukają wiarygodnej i szczegółowej wiedzy dotyczącej wpływu żywności na zdrowie człowieka, znaczenia kulturowego produktów lokalnych i regionalnych oraz przetwórstwa na małą skalę, a ponadto myślą o posiadaniu małej olejarni lub wędzarni. W spotkaniach udział wzięli rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz doradcy z województwa wielkopolskiego.

Podczas części szkoleniowej przedstawiane były tematy:

 • Żywność a zdrowie człowieka – świadomy producent i konsument.
 • Z tradycją w przyszłość – produkt lokalny, regionalny i tradycyjny.
 • Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o produkty regionalne pochodzenia roślinnego.
 • Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego.

W trakcie warsztatów realizowane były dwa tematy. Pierwszy pod nazwą „Olej tłoczony na zimno” obejmował przedstawienie i przeprowadzenie procesu tłoczenia oleju na zimno, prezentację i degustację oraz omówienie właściwości różnych olejów tłoczonych na zimno. Drugi warsztat „Tradycyjne wędzenie produktów” obejmował przedstawienie i przeprowadzenie procesu wędzenia, prezentację i degustację różnych wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz omówienie technologii różnych metod wędzenia.

Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi 46 536,22 zł i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowana operacja przyczyniła się już do rozwoju obszarów wiejskich poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności rolników i innych osób biorących udział w spotkaniach na temat przetwórstwa żywności na poziomie gospodarstwa. Projekt zakłada także, iż w wyniku realizacji działań organizowanych w ramach operacji osiągnięte zostaną kolejne rezultaty, tj. rozwój sytemu krótkich łańcuchów dostaw; wykorzystanie w zakresie przetwórstwa żywności walorów środowiska naturalnego, rodzimych ras zwierząt oraz odmian roślin, wraz ze stworzeniem sieci współpracy i wspólnej promocji.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym https://ksow.pl

Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na spotkania szkoleniowo-warsztatowe realizowane w ramach operacji pn. „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”.

W ramach operacji będą zorganizowane cztery spotkania szkoleniowo-warsztatowe, które odbędą się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku (powiat nowotomyski) 16.09.2021 r., 17.09.2021 r., 23.09.2021 r. i 24.09.2021 r. Do udziału w spotkaniach zapraszamy rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z województwa wielkopolskiego.

Podczas części wykładowej będą realizowane następujące tematy:

 1. Żywność a zdrowie człowieka – świadomy producent i konsument.
 2. Z tradycją w przyszłość – produkt lokalny, regionalny i tradycyjny.
 3. Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o produkty regionalne pochodzenia roślinnego.
 4. Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego.

Podczas części warsztatowej będą realizowane następujące tematy:

 1. Olej tłoczony na zimno. Warsztat obejmuje przedstawienie i przeprowadzenie procesu tłoczenia oleju na zimno, prezentację i degustację oraz omówienie właściwości różnych olejów tłoczonych na zimno.
 2. Tradycyjne wędzenie produktów. Warsztat obejmuje przedstawienie i przeprowadzenie procesu wędzenia, prezentację i degustację różnych wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz omówienie technologii różnych metod wędzenia.

W sprawach związanych z udziałem w spotkaniach prosimy kontaktować się z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, tel. 61 86 304 18. Czekamy na zgłoszenia do 13 września 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym https://ksow.pl.

Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 46 536,22 zł.

Operacja mająca na celu:

 • rozwój obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania,
 • poprawę dochodowości gospodarstw,
 • tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie i rozwój działalności przetwórczej,
 • zwiększenie dostępności żywności regionalnej i tradycyjnej znanego pochodzenia,
 • promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • pozyskanie wiedzy i umiejętności przez 56 osób z województwa wielkopolskiego w zakresie przetwórstwa żywności,
 • rozwój sytemu krótkich łańcuchów dostaw,
 • wykorzystanie w zakresie przetwórstwa żywności walorów środowiska naturalnego, rodzimych ras zwierząt oraz odmian roślin,
 • stworzenie sieci współpracy i wspólnej promocji.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 30 września!

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni” organizowany jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Współorganizatorem konkursu jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny. Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński. Patronat medialny sprawuje magazyn „Gospodyni” i czasopismo rolnicze „Poradnik Gospodarski”.

Głównym celem konkursu jest promocja regionalnych produktów i Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski. Celem jest również identyfikacja, zebranie i upowszechnienie przepisów dotyczących oryginalnych regionalnych produktów przygotowywanych tradycyjnie przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212 z późniejszymi zmianami), i których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego.

Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 listopada 2021 roku. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: www.wodr.poznan.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do kultywowania dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski.

Do pobrania:

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Logotypy honorowego i medialnego patronatu oraz organizatorów konkursu

KONFERENCJA – WEBINARIUM
„SENIOR – sprawny, aktywny i potrzebny​​

11 marca 2021 roku (czwartek), w godz. 9.00 - 12.15

Jak wspierać i pomagać seniorom, którzy tego potrzebują?
W jaki sposób korzystać z ich doświadczenia życiowego, aby gminy i wsie rozwijały się przy ich udziale?
Jak motywować do działania na różnych płaszczyznach życia lokalnego?
Co zrobić, żeby senior nadal aktywnie się rozwijał?

Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji pt. „SENIOR – sprawny, aktywny i potrzebny”, która odbędzie się 11 marca 2021 r. Zaczniemy już o godz. 9.00 tematem „Osoby starsze jako ważna grupa społeczna na wsi”. Wystąpienia zakończą się o godzinie 12.00, a tematyka, choć zawsze związana z seniorem, będzie bardzo zróżnicowana. Liczne instytucje oraz osoby, które na co dzień pracują z ludźmi starszymi, angażują się w realizację działań umożliwiając im realne wsparcie rozwojowe, edukacyjne i opiekuńcze prezentować będą swoje działania i plany. Aby dać innym dobry przykład, spotkanie zakończy prezentacją „seniora” – aktywnego seniora, aktywnego nie tylko dla siebie, ale również dla innych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich, których zainteresował temat konferencji, seniorów i ich rodziny, lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, organizacji i podmiotów mających wpływ na aktywność, zdrowie i opiekę ludzi starszych.

Aby wziąć udział w spotkaniu, osoby zainteresowane muszą przesłać wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. o treści: Jestem zainteresowany/a konferencją pt. „Senior – sprawny, aktywny i potrzebny” oraz podać imię, nazwisko, dokładny adres z nazwą powiatu. Odwrotnie na adres e-mail zostanie przesłany link zapraszający na konferencję. w wiadomości można podać inny adres e-mail lub kilka, jeśli wskazanych uczestników jest więcej. na konferencję można również zarejestrować się za pomocą naszej aplikacji na smartfony i tablety EPSU Mobilne (do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play lub App Store), a także na naszej stronie internetowej www.wodr.poznan.pl wybierając z menu Wydarzenia i następnie Szkolenia.

W sprawach związanych z konferencją należy kontaktować się z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 61 8630418.

Czekamy na zgłoszenia! Ty nie czekaj i wyślij zgłoszenie już teraz!

Program konferencji – webinarium

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników, otwarcie konferencji
9.15 – 9.30 Osoby starsze jako ważna grupa społeczna na wsi
9.30 – 9.45 Polityka senioralna – działania i plany 
9.45 – 10.00 Aktywność osób starszych na obszarach wiejskich w kontekście edukacji
10.00 – 10.15 Centrum Inicjatyw Społecznych przykładem działań na rzecz włączenia seniorów w życie społeczności lokalnych 
10.15 – 10.30 Przerwa
10.30 – 10.45 Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej – gromadzenie wiedzy oraz przygotowanie rozwiązań mających na celu dostosowanie gospodarki do długowieczności 
10.45 – 11.00 Działalność Dziennych Domów Seniora na przykładzie Dziennego Domu Seniora w Sierakowie
11.00 – 11.15 Gospodarstwo opiekuńcze jako innowacja łącząca rolnictwo i usługi społeczne 
11.15 – 11.30 Miasto i Gmina przyjazne seniorom
11.30 – 11.45 Twórczość ludowa jako sposób angażowania osób starszych w rozwój regionu
11.45 – 12.00 Senior aktywny społecznie
12.00 – 12.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

W najbliższy wtorek, 26 stycznia br. o godzinie 10.00 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje szkolenie dla rolników pt. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” dotyczące poddziałania: „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, typ operacji: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (bez ASF). Spotkanie odbędzie się w formie online przez aplikację ClickMeeting. Temat szkolenia przedstawi Marcin Kaczmarek – pracownik Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać informacje w zakresie kryteriów dostępu do operacji, wsparcia, doświadczeń Agencji w poprzednich naborach wniosków, możliwości realizowania inwestycji w ramach operacji, prawidłowego wypełniania wniosku, biznesplanu oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku (program w załączeniu). Będzie również możliwe pisemne zadawanie pytań.

Aby wziąć udział w spotkaniu, osoby zainteresowane muszą przesłać wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. o treści: Jestem zainteresowany/a szkoleniem pt. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w dniu 26.01.2021 roku” oraz podać imię, nazwisko i adres. Odwrotnie na adres e-mail zostanie przesłany link zapraszający na szkolenie. W wiadomości można podać inny adres e-mail lub kilka, jeśli wskazanych uczestników jest więcej. Na szkolenie można również zarejestrować się za pomocą naszej aplikacji na smartfony i tablety EPSU Mobilne (do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play lub App Store), a także na naszej stronie internetowej w zakładce Wydarzenia/Szkolenia → otwórz.

W sprawach związanych ze szkoleniem prosimy kontaktować się z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 61 8630418.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.15 Podsumowanie ostatniego naboru wniosków
10.15 – 10.45 Forma i warunki przyznania wsparcia
10.45 – 11.15 Przeznaczenie pomocy
11.15 – 11.45 Kryteria oceny wniosku, przyznanie i wypłata pomocy
11.45 – 12.00 Przerwa
12.00 – 12.15 Zobowiązania beneficjenta
12.15 – 13.00 Wniosek i biznesplan – najważniejsze punkty
13.00 – 13.15 Dyskusja, pytania i odpowiedzi

Do 23 listopada 2020 r. do godz. 12.00 na facebookowym fanpage’u „Odpoczywaj na wsi”: www.facebook.com/odpoczywajnawsi trwa plebiscyt pt. „Kwatera z pomysłem”. Należy wskazać jedno gospodarstwo, głosując za pomocą reakcji – polubienie lub serduszko pod zdjęciem faworyta.

Plebiscyt jest realizowany w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi”. Pełna oferta kwater, które zgłosiły się do plebiscytu wraz z opisem i zdjęciami dostępna jest na stronie: www.odpoczywajnawsi.pl/kwatera-z-pomyslem/.

Organizatorem plebiscytu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystkie informacje dotyczące Kampanii „Odpoczywaj na wsi” znajdują się na stronie www.odpoczywajnawsi.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie.

W ramach projektu pn. „Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD)?”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowano cykl filmów o rolniczym handlu detalicznym adresowanych do mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą zwiększyć dochodowość swojego gospodarstwa.

Poniżej linki do filmów. Zachęcamy do obejrzenia!

Agroturystyka, czyli jak RHD może zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejsca?

W materiale zostały przedstawione gospodarstwa agroturystyczne, które produkują przetwory w ramach rolniczego handlu detalicznego. W filmie zachęca się pozostałych gospodarzy do wytwarzania przetworów w ramach RHD.

 

Gdzie sprzedawać produkty wyprodukowane w ramach działalności RHD?

Zostały przedstawione kanały dystrybucji produktów z RHD. Pokazano miejsca, w których można sprzedawać produkty (targi, festyny), a także działające platformy sprzedażowe. Zaprezentowano również jeden z ośrodków doradztwa rolniczego, który pomaga rolnikom w sprzedaży produktów. W materiale ekspert opowiada również, jak za kilkanaście lat będą wyglądały kanały dystrybucji.

 

Jak założyć działalność RHD?

W filmie zostało przedstawione gospodarstwo, które właśnie rozpoczęło tego typu działalność dostosowując ją do wymagań RHD. Zostały wyjaśnione zasady prowadzenia działalności RHD oraz limity dotyczące sprzedaży i dochodów czerpanych z tego typu działalności.

 

Rolniku, o tym musisz pamiętać, czyli jakich błędów uniknąć?

W tym materiale pojawiają się najważniejsze zagadnienia dotyczące ewidencjonowania sprzedaży, obrotu produktami w momencie choroby przetwórcy zagrażającej przeniesienie jej na produkty, informacje o miejscach, do których nie można sprzedawać produktów RHD.

 

Jak się wyróżnić, czyli czym zainteresować konsumenta sprzedając produkty pochodzące z RHD?

W materiale zostały zaprezentowane znaki jakości oraz wymogi, jakie należy spełnić, by je otrzymać. Ponadto film przedstawia rolnika, który opowiada o średniej cenie konwencjonalnego produktu porównując go z ceną ze znakiem jakości. W materiale poruszono także ważny temat przygotowywania poprawnych etykiet na produkty oraz sposobu przechowywania produktów.

 

Dziesiątka najpopularniejszych produktów RHD

Film prezentuje 10 najbardziej znanych i lubianych przez konsumentów produktów z RHD, które zdobyły popularność w różnych regionach kraju.

 

Jakie dodatki można stosować w produktach RHD?

W materiale zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące stosowania dodatków znajdujących się w produktach i informacje o terminach ważności produktów. Zaprezentowano producenta RHD.

 

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania na temat wpływu pandemii COVID-19 na obszary wiejskie oraz rolnictwo. Z powodu ograniczonego kontaktu przeprowadza je drogą internetową. Centrum zwróciło się do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z prośbą o upowszechnianie wśród rolników ankiety dotyczącej wpływu COVIT-19 na gospodarstwa rolne. Badania w formie ankiety prowadzone są z uwagi na fakt, że zainteresowanie badaczy i społeczeństwa skupiło się na obszarach miejskich, podczas gdy obszarom wiejskim poświęcono mało uwagi. Sytuacja, choć tego nie chcemy, może się powtórzyć, już odczuwamy zagrożenie wywołane wzrostem zachorowań związanych z koronawirusem. Zatem, każdy rolnik powinien poświęcić kilka minut i wyrazić swoje zdanie, bo może mieć to duże znaczenie w przyszłości.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Ankieta jest dostępna pod adresem: https://forms.gle/UMMqeeatJTC9ZCwg6. Poniżej w załączniku jest kopia ankiety w formie dokumentu, w przypadku wypełniania formularza w formie tradycyjnej, który można odesłać w postaci zdjęć lub skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Opracowany kwestionariusz koncentruje się na tym, czy rolnicy postrzegają epidemię COVID-19 jako problem dla ich gospodarstw, jeśli tak, to dlaczego, i jak radzili/radzą sobie z zaistniałą sytuacją oraz jakiej pomocy potrzebują. Kwestionariusz będzie również upowszechniony wśród rolników z Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Portugalii. Dodatkowych informacji udzielają: dr Kinga Krauze i dr Renata Włodarczyk-Marciniak, tel. 42 681 7007 wew. 21.

Rejestracja kół gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła się 29 listopada 2018 roku. Właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa o kołach gospodyń wiejskich, która wprowadziła nowe możliwości dla KGW. Minęło ponad półtora roku, a liczba kół zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ciągle wzrasta.

Do 30 czerwca 2020 r. w rejestrze wpisano 9 206 Kół Gospodyń Wiejskich, najwięcej kół zarejestrowano w województwie wielkopolskim – aż 1 389.

Mapa Polski z liczbą kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych do 30 czerwca 2020 r.

Mapka przygotowana na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://krkgw.arimr.gov.pl)

Biorąc pod uwagę powiaty naszego województwa, najwięcej kół – bo aż 121 – Agencja wpisała do rejestru z powiatu ostrowskiego. Z powiatu międzychodzkiego figuruje ich najmniej – tylko 9.

Mapa województwa wielkopolskiego z liczbą zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich

Mapka przygotowana na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://krkgw.arimr.gov.pl)