Justyna Głowacka - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach działania „Współpraca” na Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw. Nabór zostanie przeprowadzony od 31.12.2021 r. do 31.01.2022 r.

Przystępując do naboru należy pamiętać o obowiązku zawiązania grupy operacyjnej. Grupa powinna składać się z minimum 5 rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
 • wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa operacyjna może uzyskać maksymalnie pomoc w wysokości 325 000 zł.

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się szczegółowe informacje o naborze wniosków na Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw w ramach działania „Współpraca”.

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, poszukuje ekspertów do trzech nowo powstających Grup Fokusowych EIP-AGRI. Serdecznie zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w poniższych Grupach Fokusowych:

 • Sustainable ways to reduce the use of pesticides in pome and stone fruit production (Zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych);
 • Digital tools for sustainable nutrient management (Cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi);
 • Nature-based solutions for water management under climate change conditions (Środowiskowo zorientowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu).

Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświadczenie w dziedzinie, nad którą dana Grupa pracuje, mogą składać swoje aplikacje do 11 stycznia 2022 r.

Członkami Grup Fokusowych mogą być rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu i inne osoby zainteresowane tematyką działań danej grupy.

W pracach każdej Grupy Fokusowej uczestniczy około 20 ekspertów pod kierownictwem koordynatora. Zadaniem koordynatora jest przygotowanie materiałów źródłowych oraz wstępnego raportu, które mogą pomóc Grupie w swoich pracach, jak i napisanie raportu końcowego. Ważne jest aby głos polskiego sektora rolniczego był słyszalny również na tym forum, gdyż raporty końcowego z prac Grup, często służą Komisji Europejskiej jako wyznacznik do projektowania nowych polityk, strategii czy programów pomocowych. Dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich aplikacji i reprezentowania polskiej opinii na szczeblu europejskich.

Dyskusje oraz spotkania prowadzone będą w języku angielskim – do aktywnego udziału w pracach Grupy wystarczy komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wybrani eksperci zobowiązani są do udziału w pracach w ramach dwóch spotkań – jedno zaplanowane jest w lutym, drugie w październiku.

Udział w pracach Grup Fokusowych EIP-AGRI pozwoli na poszerzenie wiedzy, nawiązanie kontaktów oraz promowanie swojej instytucji lub gospodarstwa. Niejeden uczestnik Grup Fokusowych, w ramach dalszej współpracy, mógł uczestniczyć np. w projekcie Horyzontu czy na podstawie zdobytej wiedzy mógł założyć Grupę Operacyjną EPI.

Zachęcamy do udziału!

Szczegółowe informacje na temat zagadnień stanowiących prace grup, w tym zaproszenie do udziału w nowo powstających Grupach Fokusowych EIP-AGRI, znajdują się na stronie internetowej https://ec.europa.eu – plik PDF (546 MB).

W lipcu spotkaliśmy się w Robakowie w siedzibie firmy HiProMine S.A. z drem Krzysztofem Dudkiem – kierownikiem projektu pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną”. Projekt był finansowany z programu „Współpraca” i został już zrealizowany.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań opracowanych w projekcie rolnicy będą mieli dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka, które może być wykorzystane jako materiał paszowy w żywieniu zwierząt. To jednak nie wszystko. Oprócz otrzymania świetnego materiału paszowego, projekt pozwoli rolnikom także na biorecykling odpadów roślinnych powstających w gospodarstwie. W konsekwencji rolnik otrzyma wartościowy materiał paszowy, a także jako wartość dodaną nawóz organiczny. Larwy owadów będą mogły być wykorzystane do skarmiania drobiu, a w przyszłości także innych zwierząt.

Rezultatem zakończonego projektu jest innowacyjna technologia produkcji owadów odbywająca się bezpośrednio w gospodarstwie. Produkcja jest prowadzona w mobilnym, zautomatyzowanym kontenerze.

Projekt może przyczynić się do zmiany mentalności rolników, którzy będą mogli przekonać się o korzyściach zarówno ekonomicznych, jak i pozamaterialnych stosowania niskoemisyjnych technologii i prowadzenia ekologicznego chowu zwierząt.

Podczas wizyty w firmie HiProMine S.A. mogliśmy zobaczyć nową linię produkcyjną. Produkcja owadów daje szeroki wachlarz możliwości ich zastosowania. Wiemy, że produkcja owadów jest w pełni ekologiczna: nie jest wykorzystywana woda, nie są wytwarzane odpady. Dodatkowo powstaje wartościowy nawóz organiczny dla roślin. Żywe larwy są doskonałym pokarmem dla drobiu.

Zapraszamy na stronę internetową: agroinsect.pl

W kuwecie mnóstwo białych, szarych i czarnych larw.
Kuweta z larwami

W czerwcu podczas Krajowych Dni Pola w Minikowie w części poświęconej innowacjom w rolnictwie grupa AgroInsect mogła przedstawić wszystkie zalety wynikające z nowej technologii opartej o kontenerowy systemu tuczu.

Kontenerowy system tuczu to:

 • produkcja owadów bezpośrednio w gospodarstwie,
 • wykorzystywanie własnych odpadów zielonych jako paszy,
 • całoroczny uzysk żywych larw będących doskonałym pokarmem dla drobiu,
 • dodatkowo powstaje wartościowy nawóz organiczny dla roślin.

Białko z owadów posiada wysoki wskaźnik strawności. Nadto posiada działanie przeciwbakteryjne, a wysoka wartość tłuszczu, w tym kwasu laurynowego, zawiera czynnik przeciwzapalny.

Produkcja owadów wyróżnia się niską emisją dwutlenku węgla oraz brakiem wykorzystania wody. Technologia ta zapewnia bioutylizację organicznych surowców ubocznych.

Zapraszamy na stronę agroinsect.pl

Stoisko grupy AgroInsect na Krajowych Dniach Pola w Minikowie. Na pierwszym planie po lewej i prawej stronie stoją drewniane donice z kwitnącymi roślinami, centralnie w namiocie zawieszony jest plakat z hasłem „Nawóz organiczny”, w oddali stoi pracownik firmy HiProMine.
Stoisko grupy operacyjnej AgroInsect na Krajowych Dniach Pola w Minikowie

Jednym z globalnych problemów w żywieniu zwierząt jest niedobór białka. Grupa AgroInsect zajęła się tematem pozyskania białka z alternatywnych źródeł. Celem zakończonego projektu było przygotowanie technologii i urządzeń, które będą mogły być wykorzystywane w gospodarstwach przez rolników. Dzięki nowym rozwiązaniom rolnicy otrzymają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka.

XXVII Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu były doskonałą okazją do zaprezentowania nowej technologii opracowanej przez HiProMine S.A. – lidera grupy operacyjnej AgroInsect w ramach działania „Współpraca”.

Zapraszamy na stronę agroinsect.pl

Miejsce wystąpień zlokalizowane na ringu terenów wystawowych w Sielinku. Przy mównicy dr Krzysztof Dudek z firmy HiProMine prezentujący projekt grupy AgroInsect. Wokół rozwieszone banery informacyjno-promocyjne.
Dr Krzysztof Dudek z firmy HiProMine S.A. prezentuje na XXVII Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku projekt grupy AgroInsect

Już niedługo, bo 29 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków na działanie „Współpraca” w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw. Dla osób zainteresowanych otrzymaniem takiego dofinansowania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowała przeprowadzenie szkolenia w formie online. Szkolenie odbędzie się 17 marca w godzinach 9.00 - 14.30.

W spotkaniu będzie można uczestniczyć za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Liczba miejsc jest ograniczona możliwościami technicznymi, o udziale decyduje więc kolejność zgłoszeń.

Termin zapisu na szkolenie mija 15 marca, a dzień później osoby zakwalifikowane otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail wiadomość z dostępem do szkolenia.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na realizację operacji w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wnioski można składać od 29 marca do 12 maja 2021 roku.

Formularz wniosku o przyznanie płatności wraz z załącznikami do wniosku oraz instrukcją wypełniania wniosku są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program dofinansowujący rolników prowadzących lub podejmujących sprzedaż bezpośrednią. Środki finansowe są dostępne w ramach działania „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest stworzenie grupy rolników, którzy wspólnie dostarczają produkty żywnościowe do konsumentów z wykorzystaniem narzędzi internetowych do działania w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

Jest to duża szansa dla rolników, którzy będą mogli wypromować swoje produkty i tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Czym jest krótki łańcuch dostaw żywności?

Ogólna definicja systemów KŁŻ, czyli krótkich łańcuchów dostaw żywności, w oparciu o Rozporządzenie UE 1305/2014 oznacza „łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami”. Oznacza również, że między rolnikiem a konsumentem jest zaangażowany nie więcej niż jeden pośrednik. Te zapisy są zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i dotyczą działania „Współpraca”. W ramach tego programu przygotowano środki dedykowane grupom rolników, którzy są zainteresowani podjęciem wspólnego działania w celu rozwijania krótkich łańcuchów żywności.

Jak to działa?

Środki przyznaje się na operację, której przedmiot został określony w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Dotyczy to zorganizowania produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności a konsumentem. Dążymy do minimalizacji liczby pośredników uczestniczących w tym procesie oraz przestrzegamy zasady, że wybieramy produkty jedynie z wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W terminie 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie internetowej informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw jest wypłacana w formie ryczałtu i przyznawana w wysokości:

 • 325 000 zł – w przypadku zakupu środka transportu,
 • 280 000 zł – w pozostałych przypadkach.

Warunki przyznawania pomocy:

 • realizacja przedsięwzięcia przez grupę składającą się z minimum 5 rolników;
 • złożenie wniosku o płatność pierwszej transzy w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a po zakończeniu operacji i spełnieniu warunków przyznania pomocy (nie później niż po 12 miesiącach) składa się wniosek o drugą transzę;
 • sprzedaż będzie prowadzona przez grupę operacyjną przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy;
 • w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności będzie prowadzona i aktualizowana strona internetowa;
 • koszty planowane do poniesienia mogą dotyczyć:
  • zakupu lub instalacji wyposażenia,
  • zakupu usług związanych z transportem produktów w związku z realizacją operacji,
  • wydatków ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, nieruchomości,
  • zakupu środków produkcji,
  • nakładów związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej.

Wszystkie koszty muszą być racjonalnie uzasadnione, a przede wszystkim niezbędne do osiągnięcia celu.

Co to jest grupa operacyjna?

Grupę operacyjną tworzy minimum 5 rolników. Liczba i zróżnicowanie podmiotów nie jest ograniczone. A zatem w skład grupy mogą wchodzić ponadto przedsiębiorcy, doradcy etc. Warunkiem uczestnictwa jest realizacja przez poszczególnych członków grupy zadań, które pozwolą osiągnąć założony cel. Potencjalna grupa rolników, partnerów zawiera między sobą umowę, np. umowę konsorcjum, w której ustalają warunki współpracy.

Co decyduje o przyznaniu dofinansowania?

Przyznanie pomocy zależy od liczby punktów uzyskanych na podstawie następujących kryteriów:

 • w skład grupy operacyjnej realizującej operację wchodzi więcej niż 5 rolników, od 6 do 10 rolników – 3 punkty, powyżej 10 rolników – 6 punktów;
 • jeżeli w grupie jest rolnik uczestniczący co najmniej w jednym systemie jakości w ramach „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości” (Dz.U. z 2019 r. poz. 449) i posiada ważny certyfikat lub świadectwo – 4 punkty;
 • jeżeli jest rolnik wytwarzający produkty objęte systemem rolnictwa ekologicznego i posiada ważny certyfikat – 3 punkty;
 • zróżnicowanie kanałów komunikacji z konsumentem:
  • aplikacja na urządzenia mobilne – 2 punkty,
  • sklep internetowy – 3 punkty;
 • w ramach realizacji operacji przewidziano zastosowanie wspólnego logo – 3 punkty;
 • umieszczenie w ofercie oraz na opakowaniu produktów oferowanych do sprzedaży informacji o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania tej żywności – 4 punkty;
 • w opisie operacji wykazano, że produkty będą oferowane do sprzedaży konsumentom poza obszar województwa, na którym ma miejsce produkcja przez   produkcji – 4 punkty;
 • wykazano zróżnicowany asortyment, co najmniej 3 produkty objęte załącznikiem1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – 6 punktów;
 • grupa operacyjna posiada zdolność prawną – 5 punktów.

Wymagane minimum to 13 punktów.

Kiedy wypłacane są środki?

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane po podpisaniu umowy w dwóch transzach:

 • pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  1. uzyskał ostateczne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją,
  2. uruchomił stronę internetową,
  3. przedstawił analizę dotyczącą oczekiwań i potrzeb konsumentów wraz z wyjaśnieniem, w jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na te oczekiwania, a także wykazał przewagę rynkową oferowanych produktów,
  4. przedstawił plan działania grupy operacyjnej uwzględniający aktualny stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający:
   • liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej,
   • liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy,
   • asortyment produktów oferowanych do sprzedaży,
   • wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży,
  5. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 • druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  1. zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, nie później niż do dnia, w którym upływa 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania,
  2. uzyskał inne pozwolenia, zezwolenia i decyzje, których uzyskanie było wymagane przez odrębne przepisy w związku ze zrealizowaną operacją.

Zapraszam do udziału w naborze, który zostanie ogłoszony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku.

W razie wątpliwości zapraszam również do kontaktu: Justyna Głowacka – broker innowacji w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 502 174 031.

Autor:
dr inż. Michał Gazdecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Widzimy ogromną potrzebę wzmocnienia produktów przygotowywanych przez rolnika, by mógł lepiej zaistnieć w świadomości konsumenta. Niezbędne jest zatem przekazanie Państwu kompendium wiedzy z zakresu marketingu, tak by można było z niego korzystać.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji zachęcą Państwa do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pobierz →

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku, w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wnioski należy składać w dniach od 4 do 22 stycznia 2021 r.