Magdalena Świątkowska - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Logotypy: Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza gospodarstwa ekologiczne z Wielkopolski do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2021 roku.

Konkurs jest przeznaczony tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących gospodarstwa ekologiczne towarowe, z lub bez hodowli zwierząt.

W konkursie nie mogą brać udziału fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

W konkursie mogą uczestniczyć gospodarstwa ekologiczne, które:

 • posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa,
 • wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,
 • zakończyły okres przestawiania gospodarstwa i posiadają aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie,
 • nie były laureatami pierwszej nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2018-2020.

Zgłoszenia udziału wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową należy przesłać do 22 lipca 2021 roku do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, za pośrednictwem kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, z dopiskiem „Konkurs” (ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie kopii ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego. Karty zgłoszeniowe powinny być podpisane zarówno przez rolnika, jak i osobę, która dokonuje zgłoszenia (pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego). Wszystkie gospodarstwa zgłoszone do konkursu będą podlegały ocenie zgodnie z regulaminem konkursu i kartą oceny.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • etap wojewódzki,
 • etap ogólnokrajowy.

Etap wojewódzki

Za przeprowadzenie tego etapu jest odpowiedzialny Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Dyrektor WODR zarządzeniem powołuje komisję konkursową do wyboru najlepszego gospodarstwa w Wielkopolsce.

Komisja dokona weryfikacji zgłoszeń, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie ustalonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, dokona merytorycznej oceny zgłoszonych do konkursu gospodarstw ekologicznych. W ocenie (zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie) zawiera się wizytacja gospodarstw. Następnie komisja przyporządkuje miejsca zgodnie z liczbą uzyskanych punktów, ustalając miejsca od I do III. Termin i miejsce wręczenia dyplomów dla laureatów zostanie określone przez WODR w Poznaniu.

Laureat pierwszego miejsca kwalifikuje się do etapu ogólnokrajowego.

Etap ogólnokrajowy

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dokona do 31 sierpnia 2021 roku zgłoszenia laureata wybranego zgodnie z zasadami regulaminu. Zgłoszonych laureatów wojewódzkich ocenia komisja powołana przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Komisja wybierze trzech laureatów przyznając miejsca od I do III, jak również ma możliwość przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień. Termin i miejsce wręczenia nagród dla laureatów zostanie określone przez CDR Radom.

Kontakt

Za merytoryczną stronę konkursu odpowiadają: Magdalena Stachowiak i Magdalena Świątkowska – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 618630439.

Do pobrania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim posiadaczom owiec, kóz lub świń o obowiązku dokonywania spisu zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia.

W przypadku owiec i kóz ich liczbę wpisuje się tylko do księgi rejestracji – spisu tych zwierząt nie dostarcza się do ARiMR.

Natomiast w przypadku trzody chlewnej liczbę zwierząt wpisuje się do księgi rejestracji oraz przekazuje do kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu.

Szybko i wygodnie można dostarczyć spis do ARiMR za pomocą Portalu IRZplus. Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl.

Dodatkowo ARiMR informuje, że jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Portalu IRZplus) i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.

KONFERENCJA – WEBINARIUM
„Ochrona wody, powietrza i gleby”

3 grudnia 2020 roku

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TER​AZ!

Czy wiesz, co robić z odpadami w gospodarstwie rolnym?
Chcesz skorzystać z dofinansowania z programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego?
Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Powyższe zagadnienia przedstawimy na konferencji online 3 grudnia 2020 roku pt. „Ochrona wody, powietrza i gleby”.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 27 listopada 2020 r. telefonicznie: 61 86 304 39 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. podając następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • miejscowość,
 • powiat,
 • adres e-mail.

Rejestracji można również dokonać poprzez aplikację EPSU Mobilne (do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play lub App Store) oraz naszą stronę internetową www.wodr.poznan.pl wybierając zakładkę Wydarzenia > Szkolenia.

Po zakwalifikowaniu się na konferencję na wskazany adres mailowy zostanie wysłany link pozwalający na udział w wydarzeniu!

Serdecznie zapraszamy! Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji – webinarium

9.00 – 10.00 Odpady w gospodarstwie rolnym ”
Anna Jagodzik, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
10.00 – 11.00 Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny
Magdalena Świątkowska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
11.00 – 11.45 Odnawialne źródła energii metodą ograniczania skutków zanieczyszczenia powietrza
Ewa Kwapich, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
11.45 – 12.00 Działania promocyjne WODR w Poznaniu (e-bazarek, EPSU)
Ewa Kwapich, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
  Dyskusja i pytania, zakończenie konferencji
Magdalena Świątkowska, Ewa Kwapich, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja jest współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z Wielkopolski do XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 r.

Konkurs jest przeznaczony tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących gospodarstwa ekologiczne towarowe, z lub bez hodowli zwierząt.

W konkursie nie mogą brać udziału fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

W konkursie mogą uczestniczyć gospodarstwa ekologiczne, które:

 • posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa,
 • wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,
 • zakończyły okres przestawiania gospodarstwa i posiadają aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie,
 • nie były laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017-2019.

Zgłoszenia udziału wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową należy przesłać do 31 lipca 2020 r. do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za pośrednictwem kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z dopiskiem „Konkurs” (ul. Sieradzka 29,60-163 Poznań) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie kopii ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego. Karty zgłoszeniowe powinny być podpisane zarówno przez rolnika, jak i osobę, która dokonuje zgłoszenia (pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego). Wszystkie gospodarstwa zgłoszone do konkursu będą podlegały ocenie zgodnie z regulaminem konkursu i kartą oceny.

Poniżej w części „Załączniki” znajdują się do pobrania: regulamin XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 r., formularze zgłoszeniowe, klauzula RODO, zgoda na wykorzystanie wizerunku i fotografii w konkursie.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • etap wojewódzki,
 • etap ogólnokrajowy.

Etap wojewódzki – za jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Dyrektor zarządzeniem powołuje komisję konkursową do wyboru najlepszego gospodarstwa w Wielkopolsce.

Komisja dokona weryfikacji zgłoszeń, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie ustalonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, dokona merytorycznej oceny zgłoszonych do konkursu gospodarstw ekologicznych. W ocenie (zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku), zawiera się wizytacja gospodarstw. Następnie komisja przyporządkuje miejsca zgodnie z liczbą uzyskanych punktów, ustalając miejsca I-III. Termin i miejsce wręczenia dyplomów dla laureatów zostaną określone przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Laureat I miejsca kwalifikuje się do etapu ogólnokrajowego.

Etap ogólnokrajowy – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dokona do 10 sierpnia 2020 roku zgłoszenia laureata wybranego zgodnie z zasadami regulaminu. Zgłoszonych laureatów wojewódzkich ocenia komisja powołana przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Komisja wybierze trzech laureatów przyznając miejsca I-III, jak również ma możliwość przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień. Termin i miejsce wręczenia nagród dla laureatów zostaną określone przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Kontakt:

Za merytoryczną stronę konkursu odpowiada Magdalena Stachowiak oraz Magdalena Świątkowska – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 618630439.

Powiat Imię i nazwisko doradcy Adres biura Telefon
chodzieski Anna Szafranek 64-840 Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 797 709 943
Krzysztof Leszczyński 64-800 Chodzież, ul. Mostowa 9 690 539 660
Andrzej Piętka 64-820 Szamocin, ul. Rynek 10 512 715 838
czarnkowsko-trzcianecki Tadeusz Pertek 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 88 723 678 023
Dorota Wielgosz 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 88 797 501 683,
67 255 25 38
Walkowiak Iwona 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 88 502 181 415
Żmudowska Karolina 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 39 723 678 022
gnieźnieński Maciej Łykowski 62-270 Kłecko, ul. Dworcowa 14 797 501 733
Tatiana Pawlicka 62-260 Łubowo 1 797 501 686
Mirosława Suchorska 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 114 (III piętro) 61 426 48 30,
723 678 025
Grażyna Konieczna 62-240 Trzemeszno, ul. Langiewicza 2 797 501 685
Zbigniew Bręklewicz 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 114 (III piętro)
62-220 Niechanowo, ul. Różana 48
61 426 48 30,
512 715 984
gostyński Anna Nosek 63-840 Krobia, ul. Powstańców Wlkp. 30 690 539 647
Bogusław Najborowski 63-820 Piaski, Grabonóg 63 797 501 688
Katarzyna Polaszek 63-840 Krobia, ul. Powstańców Wlkp. 30 512 716 156
grodziski Damian Kostański 62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Mossego 9 61 444 82 88,
723 678 028
jarociński Izabela Grzesiak 63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 1 512 716 253
Jacek Furmaniak 63-210 Żerków, ul. Mickiewicza 6 512 716 260
kaliski Andrzej Marczak 62-831 Korzeniew, Słuszków 33 797 501 692
Krystyna Nowak 62-860 Opatówek, ul. Kościelna 2 512 716 571
kępiński Sylwia Rymanowska 63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 1A 508 755 159
Piotr Twardowski 63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 1A 723 678 035
kolski Anna Sierakowska 62-641 Olszówka 15 797 709 940
Marta Grzelak 62-600 Koło, ul. Prusa 14 502 176 983,
63 261 68 15
Dorota Mejsner 62-652 Chodów, Urząd Gminy 723 678 036
Elżbieta Wilk 62-604 Kościelec, ul. Turecka 6 512 716 795
Daniela Frontczak 62-604 Kościelec, ul. Turecka 6 513 950 333
Maria Krawiecka 62-635 Przedecz, ul. 70-lecia Niepodległości Polski 2 512 716 845
Danuta Jaroniewska 62-620 Babiak, ul. Poznańska 24 502 180 663
Ewa Kwapich 62-600 Koło, ul. Prusa 14 502 186 427
Krzysztof Prusiński 62-600 Koło, ul. Prusa 14 723 678 037,
63 261 68 15
Rafał Kotkowski ul. Warszawska 36, 62-650 Kłodawa 512 716 698,
63 273 06 13
Anna Stanisławska 62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1 690 539 969,
63 262 82 73
koniński Liliana Tatara 62-586 Rzgów, ul. Konińska 14 512 716 969
Agnieszka Przybyła 62-510 Konin, ul. Hurtowa 1 723 678 039
Elżbieta Dryjańska 62-510 Konin, ul. Hurtowa 1 502 180 599
Magdalena Kopeć 62-590 Golina, Plac Kazimierza Wielkiego 2 797 501 737
Jacek Michalski 62-540 Kleczew, ul. Strażacka 1 512 716 873
Alfred Kuźnik 62-580 Grodziec, ul. Główna 17 797 501 736
Józef Gęziak 62-510 Konin, ul. Hurtowa 1 723 678 013
kościański Jan Szczepaniak 64-000 Kościan, ul. Bernardyńska 2 65 512 19 36
Daria Nowak 64-010 Krzywiń, Rynek 1 512 717 530
Monika Sporna 64-000 Kościan, ul. Bernardyńska 2 723 678 041
krotoszyński Katarzyna Olejnik-Zimna 63-750 Sulmierzyce, ul. Strzelecka 10 797 501 701
leszczyński Małgorzata Siekierska 64-150 Wijewo, ul. Jeziorna 3 797 501 703
Anna Łukaszyk-Kędziora 64-100 Leszno, ul. Towarowa 1 502 178 096
Ilona Górska 64-111 Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 5 512 717 648
międzychodzki Damian Tomikowski 64-400 Międzychód, ul. Daszyńskiego 12 723 678 046
Władysław Wieczorek 64-400 Międzychód, ul. Daszyńskiego 12 723 678 047
Elżbieta Rymarska 64-420 Kwilcz, UG w Kwilczu, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 23 797 501 739
nowotomyski Gabriela Borowiak 64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 512 717 740
Dominik Głodek 64-330 Opalenica, Sielinko ul. Parkowa 2 723 678 049
Roman Szulc 64-330 Opalenica, Sielinko ul. Parkowa 2 519 623 150
Teresa Ewa Tuliszka 64-330 Opalenica, Sielinko ul. Parkowa 2 502 186 157
obornicki Krystian Karnicki 64-630 Ryczywół, ul. Mickiewicza 14 797 501 741
Nina Bartol 64-600 Oborniki, ul. Sądowa 5 723 678 051
ostrzeszowski Tomasz Szymański 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 17 508 752 803
pilski Grażyna Barczykowska 64-920 Piła, Aleja Wojska Polskiego 49B/6 723 678 056
Izabela Saturska 89-340 Białośliwie, ul. Podgórna 47 723 678 057
Joanna Sawicka 89-320 Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 797 501 742
pleszewski Andrzej Otto 63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1 512 717 949
Jolanta Szczepańska 63-300 Pleszew, Marszew 25 690 539 658,
62 742 94 45
Andrzej Machowicz 63-300 Pleszew, Marszew 25 502 181 176,
62 742 94 44
Danuta Matusiak 63-300 Pleszew, Marszew 25 508 753 991,
62 742 73 94
Janusz Michałowicz 63-300 Pleszew, Marszew 25 723 678 031
poznański Iwona Graf 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 502 181 571
Tomasz Biały 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29
63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4
797 501 719
Emilia Kurkiewicz 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A 512 717 964
Jarosław Cieśla 62-010 Pobiedziska, ul. Odnowiciela 16 512 717 985
Grażyna Mikołajewska 64-320 Buk, ul. Mury 36
62-070 Dopiewo, ul. Trzcielińska 1
519 623 268
Magdalena Stachowiak 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 61 863 04 39
Magdalena Świątkowska 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 61 863 04 39
Piotr Kujawa 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 61 863 04 29
Piotr Konieczny 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 61 863 04 32
Maciej Szłykowicz 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 61 863 04 11
rawicki Ryszard Paprocki 63-900 Rawicz, ul. Buszy 5 655452971
512 718 002
słupecki Julita Maślińska 62-410 Zagórów, ul. Kościelna 4 797 501 724
Danuta Woźniak 62-400 Słupca, ul. Warszawska 16 502 176 593
szamotulski Janusz Brodzik 64-500 Szamotuły, Gałowo ul. Wierzbowa 12 797 501 744
Jerzy Kryś 64-550 Duszniki, ul. Jana Pawła II 10 723 678 067
Anna Czarnecka 64-500 Szamotuły, Gałowo ul. Wierzbowa 12 502 175 039
średzki Wojciech Grzelka 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Libelta 2 61 285 44 91
Marcin Morawiec 63-012 Dominowo, ul. Sportowa 10A 690 539 664
Andrzej Żołądkowski 63-000 Środa Wlkp., ul. Libelta 2
63-012 Dominowo, ul. Sportowa 10A
61 285 44 91,
723 678 070
Mariola Strauchmann 63-020 Zaniemyśl, ul. Średzka 9
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Libelta 2
512 718 074
  Wiesława Kobierska 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 21 61 283 55 25,
723 678 069
Artur Tokarek 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 21 723 678 068
turecki Krzysztof Kwinciak 62-730 Dobra, ul. Wiatraki 13 502 186 357
Leszek Skubiszewski 62-740 Tuliszków, ul. H. Oleksiak 1 512 718 090
Janusz Jurkiewicz 62-704 Kawęczyn 47 502 174 615
Barbara Straszewska 62-710 Władysławów, Rynek 43 797 501 730
Marcin Jaros 62-731 Przykona, ul. Szkolna 7 797 709 942
wągrowiecki Beata Mączyńska 62-290 Mieścisko, ul. Kościuszki 11 784 962 934
Zbigniew Tomczak 62-110 Damasławek, ul. Rynek 8 797 709 949
wolsztyński Henryk Ratajczak 64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16 68 384 24 58,
797 709 941
Zenon Tomys 64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16 502 184 627
Jerzy Michalski 64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16 68 384 24 58
Andrzej Obst 64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16 68 384 24 58,
502 185 891
Katarzyna Kaczmarek 64-200 Wolsztyn, ul. Żeromskiego 16 502 173 230
wrzesiński Paweł Antkowiak 62-300 Września, ul. Kaliska 1 61 436 07 88,
723 678 006
Mariola Piotrowska 62-300 Września, ul. Kaliska 1 61 436 07 88,
502 179 696
Agnieszka Jeżewska 62-300 Września, ul. Kaliska 1 61 436 07 88,
502 173 020
złotowski Monika Górzna 64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 9 512 718 100
Kamil Mróz 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5 67 263 53 19,
​508 753 949
Lucyna Białczyk 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5 67 263 53 19,
512 717 757
Zbigniew Staszewski 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5 67 263 53 19
Justyna Chylewska 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5 67 263 53 19,
​512 717 999

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, wprowadziło przepisy ustalające jednolite kryteria stosowania na opakowaniu żywności oznaczenia „Produkt polski”.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone oznaczeniem „Produkt polski” muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski, z tym że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej informacji o stosowaniu oznaczenia „Produkt polski” znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski1.

Znak „Produkt polski” dzięki prostej grafice, nawiązującej do polskiej flagi, jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj pochodzenia produktu traktują jako jedno z kryteriów zakupu. Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski” konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie produktów na sklepowych półkach ma to ogromne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Zachęcamy więc producentów rolnych do znakowania swoich produktów, a konsumentów do wybierania produktów oznaczonych znakiem „Produkt polski”.

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jeżeli producent rolny w swoim gospodarstwie spełnia wymogi zazieleniania poprzez siew poplonów, to musi pamiętać, by wysiać je i utrzymywać na polu w odpowiednim terminie. I tak, w przypadku międzyplonu ścierniskowego należy wysiać rośliny w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia danego roku i utrzymywać na polu co najmniej do 15 października.

Od ubiegłego roku dopuszczono możliwość indywidualnego podejścia, a zatem wcześniejszego zaorania międzyplonu – tutaj wymogiem jest wysianie roślin w terminie po 1 lipca i utrzymanie na polu międzyplonu przez minimum 8 tygodni  od wysiewu mieszanki. Jednakże dodatkowo w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do  27 sierpnia, należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się, że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania.

Osoby, które decydują się na wysiew międzyplonu ozimego muszą dokonać siewu roślin od 1 lipca do 1 października i utrzymać na polu co najmniej do 15 lutego.

Na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

W przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020, jeżeli producent rolny posiada w swoim gospodarstwie międzyplony, których w danym roku i na danej działce nie wykazuje jako praktykę dodatkową, to taki obszar można jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących międzyplonów uznawanych jako obszar EFA. Jeżeli międzyplon w danym roku zostanie zadeklarowany jako praktyka dodatkowa, to w takim przypadku nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA.

W przypadku realizacji wariantu 8.2 Międzyplon ozimy lub wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 albo wariantu 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020, międzyplonów uprawianych w celu realizacji ww. zobowiązań nie można jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA. Jeżeli w gospodarstwie uprawia się więcej międzyplonów (ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania) i nie są one deklarowane do ww. wariantów w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 albo działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, to międzyplony te można zadeklarować jako obszar EFA.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z Wielkopolski do udziału w konkursie. Doświadczenia dotychczasowe z uczestnictwa w tym konkursie są bardzo pozytywnie oceniane przez rolników. Nasi wojewódzcy laureaci wielokrotnie sięgali po laury krajowe, bądź plasowali się w pierwszej trójce gospodarstw najlepszych w kraju. W ubiegłym roku nasz Ośrodek został nagrodzony za zaangażowanie w konkurs.

Zgłoszenia udziału wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową należy kierować za pośrednictwem kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z dopiskiem „Konkurs” (ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań).

Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu, dokona kompleksowej oceny zgłoszonych gospodarstw według kryteriów regulaminu konkursu, a także dokona nominacji do finału krajowego po jednym gospodarstwie z każdej kategorii.

Za merytoryczną stronę konkursu odpowiada Magdalena Świątkowska – główny specjalista ds. rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 61 86 304 39), która opracuje wymagane prezentacje wybranych gospodarstw, przygotuje stosowną dokumentację oraz dokona zgłoszenia do etapu krajowego.

Poniżej w części „Pobierz załącznik” dostępny jest regulamin konkursu.

Utrzymanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w sprawie norm DKR (30% GO gospodarstwa położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną), na gruntach rolnych niezgłoszonych do płatności w ramach pakietu 8.

 

1. Wymogi dla wariantu 8.1.1 Wsiewki poplonowe i wariantu

                                          8.1.2 Wsiewki poplonowe - na obszarach zagrożonych erozją:

 1. wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime lub razem
  z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;
 2. zakaz stosowania wsiewek traw;
 3. sprzątnięcie słomy po żniwach;
 4. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 5. przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 6. niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową.

 

2. Wymogi dla wariantu 8.2.1 Międzyplon ozimy i wariantu

                                          8.2.2 Międzyplon ozimy - na obszarach zagrożonych erozją:

 1. wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września;
 2. stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie;
 5. niestosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon ozimy;
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 8. zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która była uprawiana w międzyplonie, (również ich form jarych);
 11. w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

 

3. Wymogi dla wariantu 8.3.1 Międzyplon ścierniskowy i wariantu

                                           8.3.2 Międzyplon ścierniskowy - na obszarach zagrożonych          
                                                     erozją:

 1. wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września;
 2. stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 3. zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 4. zakaz nawożenia w międzyplonie;
 5. niestosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon ozimy;
 6. zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 7. przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyłączeniem uprawy gleby
  w systemie bezorkowym;
 8. możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;
 9. niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 10. zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która była uprawiana w międzyplonie, (również ich form jarych);
 11. w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

 

Producenci rolni, którzy nie chcą dostosować swoich zobowiązań do nowych wymogów prawnych mogą w tym roku zakończyć program i nie będą zwracać dotacji.

Współautor: Anna Giera

Projekt „Gospodarz z energią” dzięki stronie www.gospodarzzenergia.pl w łatwy i przystępny sposób przekazuje rzetelną wiedzę, która ułatwi właściwe zainwestowanie we własne źródła energii elektrycznej i cieplnej. Za pomocą krótkiej ankiety można dopasować mikroinstalacje OZE do potrzeb gospodarstwa. Ponadto na stronie znajdują się bogate informacje na temat typów instalacji OZE, poradnik inwestora z informacjami praktycznymi, jak także reportaże przybliżające tematykę OZE.

Opracowała: Magdalena Świątkowska