Kamila Stachowiak - WODR Poznań
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

              W dniu 25 sierpnia 2019 r. w Osiecznej odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły drugi dzień obchodów XXXII Dni Osiecznej. O godzinie 15.00 odprawiona została msza św. Dożynkowa w Klasztorze oo. Franciszkanów w Osiecznej. Rolnicy z 17 wsi sołeckich i miasta Osieczna podziękowali za tegoroczne zbiory. Jak co roku podziwiać można było piękne wieńce dożynkowe. Dalsza część obchodów Dni Osiecznej odbyła się w parku przy Dworku w Jeziorkach. O godzinie 17.00 rozpoczął się koncert Orkiestry Dętej OSP Osieczna z Mażoretkami. Na 19.00 zaplanowano koncert zespołu KOMBI.

W dniu 28 marca 2019 roku w Sali Wiejskiej w Wilkowicach, w powiecie leszczyńskim odbyło się spotkanie informacyjne „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Było to jedno z cyklu spotkań organizowanych pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego dla rolników i mieszkańców wsi. Spotkanie zorganizowane zostało  w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Spotkanie prowadziła kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie Pani Grażyna Sokala. Po przywitaniu przybyłych prelegentów i uczestników spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

- obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZ plus, zmiany w płatnościach bezpośrednich na 2019 rok, rodzaje wsparcia udzielanego przez ARiMR,

- zastępca dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Wiesława Witaszak przedstawiła informacje o transferze wiedzy i innowacjach rolniczych w działalności ośrodka, możliwościach korzystania z usług doradczych,

- zmiany dotyczące świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjną i rehabilitacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- informacje dotyczące działalności i obsługiwanych spraw przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

- zagadnienia związane z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych – Powiatowy Lekarz Weterynarii,

- zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz nadzoru nad obrotem materiałem siewnym – Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

- sprawy bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach rolnych - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie spotkania zainteresowani rolnicy mogli korzystać  z bezpośrednich porad pracowników instytucji biorących udział w konferencji oraz zaopatrzyć się w wydawnictwa  i ulotki oferowane na stoiskach informacyjnych przez nich zorganizowanych.

 

 

 

Okres zimowy to czas szkoleń dla rolników. Każde spotkanie szkoleniowe daje możliwość poszerzenia wiedzy, zdobycia informacji o nowościach i przepisach związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin. W myśl obowiązujących przepisów zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez okres 5 lat od daty jego wydania. Po tym okresie należy odbyć 1-dniowe szkolenie uzupełniające dające uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podczas przeprowadzanych szkoleń zwraca uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin według zasad integrowanej ochrony roślin.

Celem integrowanej ochrony roślin jest minimalizacja problemu u źródła, czyli zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych poprzez stosowanie odpowiedniego płodozmianu, właściwej agrotechniki (zwalczanie chwastów przed siewem lub sadzeniem, odpowiedni termin i norma wysiewu, stosowanie wsiewek, uprawa bezorkowa, siew bezpośredni). Wprowadzanie do produkcji odmian odpornych lub tolerancyjnych, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, zrównoważone nawożenie i wapniowanie. Bardzo ważne w integrowanej ochronie jest przestrzeganie zasad higieny w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych poprzez regularne czyszczenie maszyn i sprzętu uprawowego. Nie zapominajmy też o ochronie organizmów pożytecznych poprzez stosowanie odpowiednich metod ochrony roślin oraz wprowadzaniu organizmów pożytecznych i stwarzanie dla nich korzystnych warunków bytowania.

Przed zastosowaniem ochrony chemicznej należy rzetelnie ocenić zagrożenie poprzez monitorowanie występowania i liczebności organizmów szkodliwych - lustracja pól. Wybór terminu i metody ochrony roślin powinien wynikać z konfrontacji rezultatów monitoringu z progami ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych.

Jedno z takich szkoleń odbyło się w dniu 6 lutego tego roku w Brennie w gminie Wijewo. Kolejne szkolenia odbywać się będą w gminie Osieczna i Święciechowa.

 

 

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uruchomił portal internetowy „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” – dostępny pod adresem www.agrofagi.com.pl. Jest to zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy na lata 2016-2020. Najistotniejszą funkcją „Platformy sygnalizacji Agrofagów”  jest możliwość  publicznego udostępniania wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach rolniczych i sadowniczych. Jest to narzędzie umożliwiające wszystkim zainteresowanym podmiotom współpracę w obszarze ochrony roślin. Narzędzie to dostarcza informacji na temat  metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów, metodyki integrowanej produkcji roślin, internetowych  programów  ochrony do wspomagania decyzji o ochronie chemicznej, zaleceń ochrony roślin.

W sezonie wegetacyjnym 2017/2018 Platforma Sygnalizacji Agrofagów  obejmowała około 300 punktów obserwacyjnych na terenie kraju.

W pszenicy ozimej w okresie wiosenno-letnim monitoring obejmuje: mączniaka prawdziwego zbóż, septoriozę  (bez podziału na gatunki), brunatną plamistość liści, skrzypionki, mszycę czeremchowo-zbożową, a w okresie jesiennym: mączniaka prawdziwego zbóż, septoriozę paskowaną  i mszycę czeremchowo-zbożową.

W kukurydzy: ploniarka zbożówka, omacnica prosowianka i stonka kukurydziana.

W rzepaku ozimym w okresie wiosenno-letnim:  czerń krzyżowych, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik i słodyszek rzepakowy, a w okresie jesiennym: sucha zgnilizna kapustnych, pchełki ziemne i śmietka kapuściana.

W buraku cukrowym: chwościk buraka, mszyca trzmielinowo-burakowa, rolnice i śmietka ćwiklanka.

W ziemniaku: zaraza ziemniaczana i stonka ziemniaczana.

W roślinach bobowatych (łubin, groch, bobik i soja)  monitorowane są: mszyce, oprzędziki i zmieniki.

 

09 października 2018

Jaką odmianę zboża wysiać?

Podejmując decyzję, co zasiać – na jaką odmianę zbóż się zdecydować, warto zastanowić się na co zwrócić uwagę przy doborze odmiany.

Bardzo ważną sprawą jest stanowisko, jakie planujemy przeznaczyć pod dany zasiew. Na obszarach, gdzie pola graniczą z lasami, najlepszym rozwiązaniem wydaje się wybór odmian ościstych, a jeśli do tego dochodzi słabe stanowisko glebowe, warto pomyśleć o odmianach mieszańcowych. Najczęściej na gleby słabe wybieramy żyto lub pszenżyto, a warto zastanowić się nad wyborem odmian mieszańcowych innych gatunków zbóż, które lepiej sobie radzą na słabszych stanowiskach dzięki silniejszej krzewistości oraz zdolności tworzenia silnego systemu korzeniowego, za pomocą którego roślina będzie mogła pobierać wodę i składniki pokarmowe z głębszych warstw profilu glebowego. Jeśli wiosną będziemy wysiewać zboża jare, bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na plonowanie będzie wczesność danej odmiany. Gatunki jare są bardziej wrażliwe na brak opadów ze względu na krótszy okres wegetacji. Opłaca zastanowić się nad odmianami charakteryzującymi się wcześniejszym terminem kłoszenia i dojrzewania.

Przy wyborze nasion zbóż ozimych ważną cechą braną pod uwagę jest zimotrwałość. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że coraz częściej mamy do czynienia z okresami niskich temperatur i braku okrywy śnieżnej. Pod względem tej cechy zdecydowaną przewagą charakteryzują się odmiany pochodzące z polskich hodowli.

Kolejną ważną cechą jest potencjał plonowania. W wielu zestawieniach plon ziarna dla danej odmiany podawany jest dla poziomu A1 (przeciętny poziom agrotechniki) i A2 (wysoki poziom agrotechniki – wyższe o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem). Oceniając ten parametr zakładamy, że odmiana o wysokim potencjale plonowania, przy zapewnieniu optymalnych warunków uprawy, może dawać wysokie plony przekraczające nierzadko 10 t/ha. Dzięki prowadzonym przez COBORU (urząd odpowiedzialny za rejestrację i badanie odmian) doświadczeniom porównawczym (PDO – Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) można przeanalizować plonowanie w poszczególnych latach. Warto brać pod uwagę wyniki plonowania odmiany w rejonie, w którym planowana jest uprawa, ponieważ niektóre odmiany wykazują lepsze przystosowanie i większą stabilność plonowania w warunkach panujących w danym rejonie. Podejmując decyzję możemy posiłkować się Listą Odmian Zalecanych dla danego województwa.

Istotną cechą, na którą również powinniśmy zwrócić uwagę, jest odporność na najważniejsze choroby zbóż. Najbardziej rozsądnym wyjściem wydaje się wybór odmiany o odporności na jak największą liczbę chorób. Posiadając tego typu informacje oraz analizując przebieg warunków atmosferycznych możemy odpowiednio zaplanować ochronę chemiczną naszej uprawy, co powinno się przełożyć na jej skuteczność. Szczególnie pożądane są odmiany charakteryzujące się wysoką odpornością na choroby kłosa, ponieważ choroby te są trudniejsze do zwalczenia ze względu na to, że pierwsze etapy infekcji są niemal bezobjawowe, co utrudnia ich zwalczanie. Bardzo ważna jest jakość produkowanego zboża paszowego, ponieważ ziarno wykorzystywane w żywieniu zwierząt musi być zdrowe. Porażenie kłosa grzybami z rodzaju Fusarium niesie za sobą zagrożenie wystąpienia mikotoksyn w ziarnie podawanym do skarmiania zwierzętom. Nieodpowiedniej jakości pasza sporządzana z takiego ziarna może powodować choroby zwierząt, gorsze przyrosty masy ciała i osiąganie niższych wyników ekonomicznych.

Warto zapoznać się z wykazem odmian roślin uprawnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce oraz z Listą Odmian Zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski. Informacje można znaleźć na stronie www.coboru.pl. Warto także uczestniczyć w dniach pola i wystawach rolniczych organizowanych corocznie, gdzie można obejrzeć poletka uprawowe z kolekcjami odmian polskich i zagranicznych hodowli.

ASF (afrykański pomór świń) jest chorobą wirusową, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. W przypadku obszarów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, a takie występuje w powiecie leszczyńskim, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe. Do zakażenia dochodzi za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody czy narzędzi. Musimy zachowywać wszelkie wymogi bezpieczeństwa, aby produkcja trzody chlewnej nie została zagrożona. Należy zwracać uwagę na następujące objawy chorobowe u świń, które mogą być sygnałem ASF:

  • wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
  • liczne padnięcia świń w każdym wieku;
  • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny na skórze;
  • duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
  • biegunka, często z domieszką krwi.

Aby uchronić się przed tą niebezpieczną chorobą powodującą wysokie straty ekonomiczne trzeba zachowywać rygorystyczne procedury sanitarne w swoich gospodarstwach.

Wszystkich producentów trzody chlewnej z powiatu leszczyńskiego zapraszamy na szkolenie dotyczące tej tematyki, które odbędzie się 12.10.2016 o godz. 1000 w sali wiejskiej w Moraczewie, w gminie Rydzyna.

Uprzejmie informujemy, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoracie Weterynarii, w godzinach pracy urzędu, czynne są punkty kontaktowe w sprawie informacji dotyczących afrykańskiego pomoru świń (ASF).

  • tel. (22) 623-25-43 - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
  • tel. (22) 623 17-97 - Główny Inspektorat Weterynarii
  • tel. (22) 623-13-31 - Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

17 czerwca 2016

Święto Szparaga

Dnia 6 czerwca 2016 r. w Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Gołaszynie odbył się  „Dzień Szparaga”. Uczestniczyli w nim doradcy i  rolnicy z powiatu rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego oraz leszczyńskiego. Powiat leszczyński reprezentowały Panie z Gminy Krzemieniewo. Po powitaniu gości przez Panią Joannę Nowak  uczestnicy wysłuchali wykładu specjalisty branżowego WODR w Poznaniu Pana Jarosława Górskiego, który przedstawił technologię uprawy,  rozpoznawanie chorób i szkodników szparagów białych oraz zielonych.  

            Szparagi występują w trzech kolorach: białym, zielonym i fioletowym. Są przedstawicielami jednego gatunku, a ich odmienna barwa wynika z różnego rodzaju uprawy. Białe szparagi rosną pod ziemią w specjalnych kopcach. Wypustki zielonych szparagów wyrastają wysoko nad powierzchnię ziemi i pod wpływem słońca zabarwiają się na kolor zielony. Fioletowe szparagi rosną tylko kilka centymetrów nad ziemią i posiadają grubą łodygę. Zawierają więcej cukrów i mniej błonnika od pozostałych. Są trudną odmianą w uprawie, ponieważ mogą one rosnąć tylko przez krótką chwilę i należy je zebrać, zanim pod wpływem słońca zabarwią się na kolor zielony. Sezon szparagowy rozpoczyna się w połowie kwietnia, kończy w czerwcu.

            Obieramy tylko białe szparagi. Pozostałe nie wymagają obierania. Odcinamy jedynie zdrewniałe końcówki. Szparagi najlepiej gotować w specjalnym wąskim wysokim garnku na stojąco, tak aby główki wystawały powyżej gotującej się wody. Można też ugotować na leżąco w szerokim garnku. Gotujemy je w osolonej wodzie z dodatkiem cukru. 

Uczestnicy seminarium mogli spróbować potrawy ze szparagów przygotowanych przez Annę Gil specjalistkę ds. wspierania rozwoju obszarów wiejskich WODR. Degustować można było: szparagi zapiekane w cieście francuskim, surówkę ze szparagami, kaszę jaglaną ze szparagami, suszonymi pomidorami i fetą.

Na zakończenie uczestnicy seminarium mieli okazję zobaczyć plantację zielonych i białych szparagów. Właściciel gospodarstwa opowiedział o uprawie szparagów, podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

 

Maria Cicha

ZD Leszno

 

 

 

W dniu 2 czerwca 2016 roku w Pawłowicach, w gminie Krzemieniewo, odbyła się impreza „Zielone Pola Pawłowice 2016”. Organizatorem byli: Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Pawłowice oraz firma Osadkowski S.A.

Na 85 ha poletek doświadczalnych zobaczyć można było efekty indywidualnych technologii ochrony roślin. Prezentowano różne warianty ochrony fungicydowej oraz nawożenia dolistnego. Uczestnicy mogli zapoznać się z kolekcją kilkudziesięciu odmian zbóż i rzepaku.  Można było dokonać porównania różnych systemów uprawy i siewu rzepaku ozimego.

Producenci maszyn rolniczych przedstawiali ofertę swoich produktów i możliwości finansowania zakupu maszyn.  Każdy uczestnik imprezy mógł poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szczegółowej uprawy roślin, poznać nowinki techniczne oraz  skorzystać z  profesjonalnego doradztwa.

 

Zbigniew Kaczmarek

Maria Cicha

ZD Leszno

 

15 marca 2016 roku Centrum Wystawowo-Edukacyjne w Gołaszynie gościło Panie, które przyjechały z 4 powiatów regionu leszczyńskiego na seminarium „Promocja zdrowia”. Powiat leszczyński reprezentowały trzy uczestniczki z Jezierzyc Kościelnych w gminie Włoszakowice. W programie seminarium znalazły się:

- wykład Pani Zofii Malchrzak – pielęgniarki Środowiskowej z NZOZ „Zdrowie” w Bojanowie nt. „Opieki nad ludźmi starszymi”

- wykład Pani psycholog Haliny Branickiej-Janec nt. „Wyższości wieku    mentalnego nad metrykalnym”

 - indywidualne porady udzielane przez w/w wykładowców, pomiar ciśnienia krwi oraz poziomu cukru we krwi

- wykład „Racjonalne żywienie rodziny” -  branżysta Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu -  Pani Alicja Nowak

                                     

Informacje przekazane przez wykładowców wzbudziły duże zainteresowanie uczestniczek seminarium. Okazuje się, że w środowisku wiejskim jest zapotrzebowanie na tematykę dotyczącą profilaktyki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi oraz  racjonalnego żywienia rodziny. Oprócz wykładów panie mogły skorzystać z indywidualnych porad, a także dokonać pomiaru ciśnienia krwi oraz poziomu cukru we krwi.

Pani Anna Gill z Zespołu Doradczego WODR  w powiecie rawickim przygotowała pokaz kulinarny połączony z degustacją „Wiosna na naszych stołach”. Celem pokazu było popularyzowanie spożycia warzyw i owoców w prawidłowym żywieniu rodziny, a także urozmaicanie posiłków nowymi daniami, smacznymi i bogatymi w składniki pokarmowe. Seminarium „Promocja zdrowia” upłynęło w miłej atmosferze, a tematyka i sposób zaprezentowania wybranych zagadnień zostały wysoko ocenione przez uczestniczki imprezy.

 

Maria Cicha

Zespół Doradczy w powiecie leszczyńskim

 

 

Tradycyjnie w miesiącu lutym organizowane są Fora Rolnicze. W 2016 roku na terenie powiatu leszczyńskiego zorganizowano je w Lesznie, Belęcinie Nowym oraz Włoszakowicach. Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje je wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego corocznie uczestniczy w tych spotkaniach.

Fora Rolnicze to w Wielkopolsce inicjatywa dobrze znana i ciesząca się zainteresowaniem rolników. Uczestnicy forów wielokrotnie podkreślali, że warto spotkać się przed rozpoczęciem wiosennego sezonu uprawowego i w gronie zainteresowanych osób podyskutować o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Spotkania te są płaszczyzną do wymiany informacji oraz dyskusji o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Stwarzają także możliwość bezpośredniego kontaktu rolnikom i producentom z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa.

Tegoroczne spotkania koncentrowały się głównie wokół następujących tematów:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – możliwości wsparcia, harmonogram planowanych naborów,
możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,
sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko i inne), tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych realizowana przez Agencję Rynku Rolnego,
produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.

 

Kamila Stachowiak

ZD Leszno