Pomoc związana z wystąpieniem szkód wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - WODR Poznań
22 czerwca 2021

Wągrowiecki Dzień Rzepaku

Napisane przez

Dzięki współpracy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wągrowcu z firmą RAPOOL Polska sp. z o.o. oraz z Panem Andrzejem Torzewskim 16 czerwca odbyło się spotkanie pod hasłem „Wągrowiecki Dzień Rzepaku”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 producentów rzepaku z powiatu wągrowieckiego.   

Spotkanie odbyło się w miejscowości Łaziska, w gospodarstwie p. Andrzeja Torzewskiego, które wchodzi w skład sieci Gospodarstw Demonstracyjnych współpracujących z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W trakcie spotkania zaprezentowano rolnikom kolekcję odmian rzepaku ozimego, a także kolekcję odmian pszenicy ozimej.

W skład zaprezentowanej rolnikom kolekcji weszły odmiany sprawdzone, które są już na rynku, a także zupełne nowości, które w sprzedaży będą dostępne od 2022 roku.

Rolnicy mogli podziwiać m.in. odmiany rzepaku przeznaczone do uprawy w trudniejszych warunkach - na słabszych glebach z mniejszą ilością wody, odmiany charakteryzujące się odpornością na kiłę kapustnych a także odmiany wykazujące większą odporność na mróz oraz na wyleganie. Zaprezentowane zostały m. in. odmiany: Prince F1, Temptation F1, Jurek F1, Atora F1, Duke F1.

W trakcie przeglądu poletek, omówione zostały walory poszczególnych odmian oraz zabiegi agrotechniczne, jakie zostały wykonane na plantacji.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również oferta firmy DSV Polska dotycząca mieszanek traw na łąki i pastwiska oraz specjalnych programów międzyplonów spełniających wytyczne zazielenienia (EFA) a także oferta rozwiązań ochrony rzepaku zaproponowana przez firmę INNVIGO sp. z o.o.. Podczas spotkania omówione zostały również produkty nawozowe zaprezentowane przez koncern ICL Polska sp. z o.o. Dokonano także porównania różnych grup nawozów od prostych granulatów poprzez nawozy z chemicznymi inhibitorami do nawozów Agromaster, które charakteryzują się kontrolowanym uwalnianiem składników pokarmowych.

Po wymianie poglądów i doświadczeń uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek, podczas którego każdy otrzymał materiały szkoleniowe od firmy RAPOOL sp. z o.o.

Rolnicy biorący udział w imprezie byli bardzo z niej zadowoleni i wyrazili chęć dalszej współpracy w przyszłości.

 

Łukasz Kowalski

główny doradca

PZDR Nr 5 z siedzibą w Gnieźnie

- powiat wągrowiecki

 Fotografie wykonał Łukasz Kowalski

 

 

Ostatnio zmieniany 22 czerwca 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Uprawa ziół i ich przetwórstwo – zapoznanie się z dobrymi praktykami w województwie podlaskim”.

 Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 14 554,35 .

Operacja mająca na celu zwiększenie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu uprawy ziół i ich przetwórstwa poprzez skorzystanie z gotowych wzorców i dobrych praktyk w województwie podlaskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: przeszkolenie z zakresu uprawy ziół i ich przetwórstwa 15 uczestników wyjazdu studyjnego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 46 536,22 zł.

Operacja mająca na celu:

 • rozwój obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania,
 • poprawę dochodowości gospodarstw,
 • tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie i rozwój działalności przetwórczej,
 • zwiększenie dostępności żywności regionalnej i tradycyjnej znanego pochodzenia,
 • promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • pozyskanie wiedzy i umiejętności przez 56 osób z województwa wielkopolskiego w zakresie przetwórstwa żywności,
 • rozwój sytemu krótkich łańcuchów dostaw,
 • wykorzystanie w zakresie przetwórstwa żywności walorów środowiska naturalnego, rodzimych ras zwierząt oraz odmian roślin,
 • stworzenie sieci współpracy i wspólnej promocji.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

21 czerwca 2021

Kolejne udane Marszewskie Dni Pola

Przygotowane przez

W minioną, upalną niedzielę w Marszewie odbyły się Dni Pola. Organizatorem imprezy plenerowej był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR), a zadanie realizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 w powiecie pleszewskim. Na stoisku WODR dyżury pełnili wszyscy doradcy – specjaliści PZDR nr 7. Przekaz informacji był realizowany bezpośrednio poprzez wielu doradców jednocześnie jak również za pośrednictwem telebimu i wszelkich materiałów informacyjnych w postaci „Informatora pola demonstracyjnego” i innych publikacji oraz ulotek.

Podczas MDP promowany był flagowy projekt WODR, którym jest e-DWIN „Integrowana Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” oraz nowa usługa WODR-u POLDRONY. Dla zainteresowanych ochroną biologiczną kukurydzy przed omacnicą prosowianką, prowadzono kalkulacje kosztu przeprowadzenia takiego zabiegu przy użyciu drona oraz przyjmowano zamówienia na jego wykonanie.

Swoje stoiska miały także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Stacja Chemiczno-Rolnicza.

Pomimo ograniczeń podyktowanych reżimem sanitarnym, który został utrzymany, oraz trudnymi warunkami pogodowymi, tj. bardzo wysoką temperaturą, do Marszewa zawitało wielu zaproszonych rolników oraz doradców i przedstawicieli firm współpracujących z rolnikami, a także kilku znaczących gości.

Hasło przewodnie tegorocznych MDP brzmiało: „Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie”. O innowacjach w rolnictwie była mowa w trakcie wykładów, które odbywały się pod wielkim namiotem, gdzie pomimo upału panowały znośne warunki. Wykładowczynie z Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w sposób przystępny przekazały wiedzę z osiągnięć nauki dla praktyki.

Pani dr hab. Jolanta Kowalska przedstawiła temat „Stosowanie substancji podstawowych jako uzupełnienie ochrony roślin”. Można było się dowiedzieć o przydatności, np. piwa oraz cynamonu w ochronie upraw bez udziału chemii.

Pani dr Magdalena Jakubowska wystąpiła nt. Innowacje w produkcji roślinnej, zakres ich wdrażania i znaczenie. Rolnicy dowiedzieli się, co jest innowacją i z jakich źródeł są finansowane zadania związane z innowacyjnością dla praktyki rolniczej.

Wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pan dr hab. Tomasz Piechota z ogromną wiedzą naukową i praktyczną omówił temat „Konserwująca uprawa roli – nowe rozwiązania w ochronie gleby i plonu”.  

Pole demonstracyjne WODR cieszyło się dużym zainteresowaniem, prezentowano kolekcję dziewiętnastu gatunków roślin uprawnych i sto trzydzieści pięć ich odmian, w tym osiemnaście z listy  odmian zalecanych do uprawy w województwie wielkopolskim. Wszyscy hodowcy odmian i dystrybutorzy nasion byli obecni na polu, aby służyć rolnikom informacją z tzw. „pierwszej ręki”.

Oprócz pokazu kolekcji odmian roślin rolniczych odbywały się też pokazy polowe nowoczesnego sprzętu i urządzeń rolniczych do zbioru zielonek, które zrealizowała firma POLSAD. One także wzbudziły duże zainteresowanie zgromadzonych, którzy mogli śledzić pracę maszyn również na telebimie, spacerując po polu.

Na zakończenie Dni Pola zastały podsumowane dwa konkursy. Regionalny etap XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021” podsumowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z Państwową Inspekcją Pracy.

WODR w trakcie imprezy przeprowadzał konkurs wiedzy o innowacjach w rolnictwie, który polegał na wypełnieniu przez uczestników formularza konkursowego z pytaniami, nt. innowacji rolniczych. Na zakończenie dnia w podsumowaniu konkursu finaliści otrzymali brawa, gratulacje i nagrody, które uroczyście wręczył Pan Jacek Sommerfeld, zastępca dyrektora WODR wraz z zaproszonymi gośćmi.

Ostatnio zmieniany 21 czerwca 2021

Głównym celem tegorocznej wystawy było przede wszystkim wsparcie i promocja coraz szerzej rozwijającej się działalności rolniczej, jaką jest produkcja i hodowla bydła mięsnego.

W trakcie Regionalnej Wystawy Bydła Mięsnego zostały zaprezentowane zwierzęta ras: Limousine, belgijskiej biało-błękitnej, Charolaise, Abeerdeen Angus, Salers oraz Blonde d’Aquitaine. W ramach poszczególnych kategorii wybrano czempiony oraz wiceczempiony. Łącznie na wystawie można było zobaczyć 58 sztuk bydła wystawionych przez 10 - ciu wyróżniających się hodowców z zachodniej, centralnej i południowej Polski. Podczas dwudniowej wystawy, możliwe było także zapoznanie się wszystkich zainteresowanych osób z kompleksową ofertą naszego Ośrodka, przygotowaną w ramach Wielkopolskich Targów Rolniczych i Dni Pola.

Dni Pola zaprezentowane były na powierzchni przekraczającej 14 hektarów, gdzie można było zobaczyć ponad 300 odmian roślin uprawnych, w tym 45 pochodzących z Listy Odmian Zalecanych.

Uprawy, które zademonstrowano w Sielinku to: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica orkisz, żyto jare, owies jary, owies ozimy, rzepak ozimy, groch jary, groch ozimy, łubin biały, łubin wąskolistny, soja, kukurydza na ziarno, bobik, ziemniaki, gryka, słonecznik, rzodkiew oleista, gorczyca biała, facelia błękitna, lucerna siewna, koniczyna czerwona oraz burak cukrowy.

Ostatnio zmieniany 18 czerwca 2021

Królestwo bylin jest ogromne, ponieważ zalicza się do nich rośliny pochodzące z różnych warunków klimatycznych i stanowisk. Mogą to być rośliny dobrze czujące się w suchych ogrodach skalnych, byliny na stanowiska zacienione czy też na stanowiska podmokłe. Byliny to najprościej mówiąc rośliny zielne, które żyją przez wiele lat i których części nadziemne często obumierają na jesień, a części podziemne budzą się do życia wiosną. Istnieje wiele bylin, szczególnie niskich, których liście nie obumierają na zimę na przykład niektóre rozchodniki, żagwin czy płomyk szydlasty.

Większość bylin to rośliny o dużych rozmiarach sadzone ze względu na piękne kwiaty. Wymagają pielęgnacji, nawożenia, podlewania, usuwania obumarłych części. Dobrze dobrane gatunki pozwolą cieszyć się ogrodem od wczesnego lata do jesieni. Z bylinami można sadzić wiele gatunków roślin dwuletnich i jednorocznych co spowoduje, iż nasz ogród każdego roku będzie wyglądał odmiennie.

Kilka przykładów bylin wczesnego lata, które powinny być ozdobą każdego ogrodu.

Piwonia lekarska - zazwyczaj kwitnie w drugiej połowie maja czyli wcześniej jak piwonia chińska, wysokość 50-60 cm, tworzy ogromne kule kwiatowe najczęściej spotykane w kolorze różowym, czerwonym czasami białym. Nie lubi przesadzania, zabieg ten powinno przeprowadzać się wyłącznie w ostatnich dniach sierpnia.

Łubin trwały – kwitnienie w czerwcu, wysokość 80-100 cm. Barwa kwiatów od białej poprzez różowe, fioletowe, niebieskie, żółte, pomarańczowe aż po przepiękne czerwone. Trzeba jednak pamiętać, że na glebach wapniowych liście żółkną a rośliny zamierają, dlatego podłoże powinno być lekko kwaśne przepuszczalne i na wiosnę wilgotne. Przycięcie pędów kwiatostanowych po zakwitnięciu pozwoli na ponowny wysyp kwiatów.

Ostróżka ogrodowa – kwitnie czerwiec-lipiec i podobnie jak łubin po usunięciu przekwitłych pędów zakwita ponownie we wrześniu a nawet w październiku. Osiąga wysokość nawet do 180 cm. Ta przepiękna bylina posiada kwiaty we wszystkich odcieniach niebieskiego, różowe i białe. Może pozostać przez wiele lat na jednym miejscu, lecz należy ją nawozić i podlewać w okresach suszy, wskazane jest palikowanie, aby nie wyłamały się przy wietrze i deszczu.

Kosaciec bródkowy – kwitnie maj-czerwiec, wysokość 70-100 cm. Prace hodowlane doprowadziły do powstania ponad 1000 odmian we wszystkich kolorach i nie mają one wiele wspólnego z kosaćcami z ogrodów naszych babć. Lubią glebę przepuszczalną i słoneczne stanowisko.

Orliki – orliki kwitną od maja do lipca, szczególnie pasują do tradycyjnych ogrodów wiejskich w stylu naturalistycznym. Ich kwiaty są bardzo dekoracyjne i dzięki krzyżowaniu się powstają nowe kolory. Rośliny te są lekko trujące, ich spożycie może wywołać omdlenia i biegunkę, dzięki zawartości trujących substancji nie są tolerowane przez ślimaki.

Katarzyna Kowalska - PZDR nr 7

Źródło: „ Ogród moje hobby” Martin Stangl, www.e-ogrodek.pl

Fot: Katarzyna Kowalska                  

 

 

 

Ostatnio zmieniany 18 czerwca 2021
16 czerwca 2021

Dzika róża w kuchni

Napisane przez

Dzika róża jest krzewem, znanym od pokoleń. Jej właściwości lecznicze i pielęgnacyjne wykorzystywano już w starożytności. Owoce dzikiej róży są źródłem witamin i przeciwutleniaczy .Ilość związków polifenolowych i zawartość witaminy C w owocach dzikiej róży jest większa niż ta, która występuje w malinie, aronii czy hibiskusie. Jest również bogatym źródłem witaminy A, B1, B2, E, K oraz B9, czyli kwasu foliowego, charakteryzuje się wysoką zawartością karotenoidów.

Jest to roślina warta uwagi , ponieważ owoce mają cenne walory zdrowotne, sprawdzi się przy słabej odporności ,przy bezsenności, gdy cierpi się na choroby układu pokarmowego i moczowego, łagodzi bóle stawów a także ma właściwości przeciwzapalne tak samo skuteczne jak imbir. Surowe owoce dzikiej róży spożywane 3-5 razy w ciągu doby, zapewnią dzienne zapotrzebowanie na witaminę C.

Dziką różę można wykorzystać na wiele sposobów. Najczęściej przygotowuje się konfiturę z płatków dzikiej róży oraz z jej owoców. z róży można zrobić również nalewkę, susz do zaparzania herbaty a także – sok, dżem, syrop czy nawet cukier różany. Możliwości jest wiele do wyboru. Poniżej przedstawiam kilka pomysłów do wykorzystania już wkrótce, gdyż płatki dzikiej róży zbieramy w kwietniu i maju, natomiast na zbiór owoców musimy poczekać do jesieni .

Konfitura z płatków i z owoców dzikiej róży

Przygotowanie pysznej konfitury nie jest trudne. W dużym płaskim rondlu gotujemy dwie szklanki wody i wsypujemy do niej pół kilo płatków róży. Gotujemy na średnim ogniu przez 5 minut. do garnka z płatkami wsypujemy dwie i pół szklanki cukru, wlewamy sok z dwóch cytryn, mieszamy i znowu doprowadzamy do zagotowania. Gotujemy płatki na wolnym ogniu 30-40 minut. Gdy masa zgęstnieje, gorącą konfiturę wystarczy przełożyć do wyparzonego słoika. Konfitura z płatków dzikiej róży to klasyczne nadzienie do pączków, dodatek do lodów, tortów i deserów.

Konfitura z owoców dzikiej róży

Dokładnie myjemy 2 kilo owoców dzikiej róży, przekrawamy je na pół i wyjmujemy ziarna oraz włoski. Do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni, wkładamy owoce dzikiej róży i pieczemy przez około 8 godzin. Po upływie tego czasu przekładamy owoce róży do rondelka i zalewamy 250 ml wody. Przez godzinę gotujemy na niewielkim ogniu. Owoce dzikiej róży gotujemy, aż staną się miękkie. Następnie przecieramy je przez sito i wkładamy z powrotem do rondelka. Dodajemy pół kilo cukru i smażymy ok. 1 godz., często mieszając. Odstawiamy na całą noc. Następnego dnia prawie gotową konfiturę z owoców dzikiej róży znowu smażymy około 60 minut, aż zrobi się szklista. Przekładamy do słoików i pasteryzujemy.

Syrop z miodu i dzikiej róży

Do wykonania syropu należy przygotować trzy szklanki płatków róży, półtorej szklanki wody, półtorej szklanki cukru i sok z jednej cytryny. Po oczyszczeniu płatków, zalewamy je wodą i zasypujemy cukrem, a następnie mieszamy całość i zakrywamy, po czym pozostawiamy na noc. Kolejnego dnia należy zagotować syrop i gotować go przez kilka minut, aż płatki zaczną robić się przezroczyste. Wówczas zestawiamy syrop z ognia i zostawiamy na kilka godzin, a następnie ponownie zagotowujemy, przecedzamy i odparowujemy. Ostatnim składnikiem jest sok z cytryny, który zakonserwuje całość. Gotowy syrop należy przelać do wyparzonej butelki i przechowywać w chłodnym miejscu.

Aromatyczna herbata z owoców dzikiej róży

Suszone owoce dzikiej róży są też wyśmienite do przygotowania herbaty na różne dolegliwości.

Napar – 1 łyżeczkę suszonych owoców dzikiej róży zalać szklanką wrzątku, a następnie pozostawić na 10-15 minut w naczyniu z przykryciem. Najlepiej tak przygotowany napój pić 2-3 razy dziennie, szczególnie jeżeli doskwierają któreś z wyżej wymienionych dolegliwości.

Odwar – 2 łyżki rozdrobnionych suszonych owoców dzikiej róży zalać szklanką wody i gotować maksymalnie 5 minut. Przecedzić. Można pić 2-3 razy dziennie.

Cukier różany

Aromatyczny różany cukier to coś, co można wykorzystać w kuchni do przyrządzenia deserów napojów, wypieków. Garść płatków dzikiej róży trzeba dokładnie rozetrzeć w moździerzu, a następnie dodać szklankę cukru trzcinowego i wymieszać. Gotową mieszankę trzeba wysypać na tackę, przykryć bawełnianą ściereczką i odstawić na dzień lub dwa do wysuszenia.

Dziką róże warto wykorzystywać na wiele sposobów i jeść pod różnymi postaciami ze względu na jej właściwości. Jeśli nie mamy możliwości samemu zebrać i przygotować przetworów, dobrze jest skorzystać z gotowych produktów. Dzięki temu można każdego dnia korzystać z jej walorów smakowych i zdrowotnych.

Ostatnio zmieniany 16 czerwca 2021

„Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” – pod takim hasłem odbędą się Krajowe Dni Pola, które w tym roku są organizowane 19-20 czerwca w Minikowie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Uczestnicy imprezy będą mieli okazję poznać nowości w rolnictwie, zapoznać się z ofertą wielu firm, wziąć udział w demonstracjach branżowych oraz dowiedzieć się o innowacyjnym projekcie eDWIN, którego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Krajowe Dni Pola to najważniejsza impreza branży rolniczej. W tym roku jest ona organizowana 19-20 czerwca w Minikowie pod Bydgoszczą. Głównym celem Krajowych Dni Pola będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników. Ponadto, podczas imprezy zaprezentowany zostanie dorobek polskich firm rolniczych.

Program tegorocznych Krajowych Dni Pola jest bardzo bogaty. Przewidziane zostały rozmaite pokazy, dotyczące między innymi postępu genetycznego u roślin uprawnych. Oprócz tego uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich. Do tego dojdą także prezentacje Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych oraz instytutów badawczych.

Na tegorocznych Krajowych Dniach Pola do dyspozycji będzie ponad 500 odmian roślin uprawnych i ponad 100 demonstracji branżowych. Uczestnicy będą mogli skorzystać także z konsultacji i porad specjalistów. Udział w Krajowych Dniach Pola potwierdzają różne firmy i instytucje z całego kraju.

Na Krajowych Dniach Pola pojawią się także przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Razem z naszymi partnerami będziemy obecni na stoisku promującym projekt eDWIN, którego pomysłodawcą jest właśnie WODR.

eDWIN to projekt zakładający budowę krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin. Efektem końcowym naszych prac będzie uruchomienie w połowie przyszłego roku czterech nowych usług, z których będą mogli korzystać nie tylko rolnicy, ale także samorządy, instytucje naukowe oraz konsumenci, czyli w praktyce my wszyscy. Projekt przyczyni się między innymi do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zaś rolnicy będą otrzymywali informacje o zagrożeniach na polu bądź załamaniach pogody.

Krajowe Dni Pola odbędą się zarówno stacjonarnie, jak i wirtualnie. Osoby, które nie będą mogły przyjechać do Minikowa, będą mogły śledzić relację z tego wydarzenia w Internecie. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej Krajowych Dni Pola.

Organizatorami Krajowych Dni Pola są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie oraz Polska Izba Nasienna.

Patronat honorowy nad Krajowymi Dniami Pola objęli:

 • Grzegorz Puda – minister rolnictwa i rozwoju wsi,
 • Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda kujawsko-pomorski,
 • Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Program Krajowych Dni Pola 

19 czerwca 2021 (sobota)
9.00 Udostępnienie dla zwiedzających stoisk Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz pokazu zwierząt, rozpoczęcie relacji na żywo z Krajowych Dni Pola
10.00 - 11.00 Spotkanie z mediami 
11.00 - 12.00 Oficjalne otwarcie Krajowych Dni Pola Minikowo 2021
12.00 - 12.15 Wręczenie wyróżnień i podziękowań Krajowych Dni Pola Minikowo 2021
12.15 - 12.30 Oficjalne przekazanie roli organizatora kolejnej edycji Krajowych Dni Pola
12.30 - 13.30 Zwiedzanie stoisk Krajowych Dni Pola
13.30 - 14.30 Zwiedzanie kolekcji odmian Krajowych Dni Pola Minikowo 2021
18.00 Zakończenie pierwszego dnia Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz Pokazu zwierząt
20 czerwca 2021 (niedziela)
9.00 Udostępnienie dla zwiedzających stoisk Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz pokazu zwierząt, rozpoczęcie relacji na żywo z Krajowych Dni Pola
11.00 Wręczenie nagród laureatom konkursów Agroliga 2021 – finał etapu regionalnego
11.30 Wręczenie nagród finalistom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie kujawsko-pomorskim – etap regionalny
12.00 Wręczenie nagród finalistom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie kujawsko-pomorskim – etap wojewódzki
17.00 Zakończenie drugiego dnia Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz pokazu zwierząt

Plakat promujący Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Ostatnio zmieniany 16 czerwca 2021

Nagrody dla najlepszych zwierząt hodowlanych, nowoczesny sprzęt rolniczy, ponad 300 odmian roślin uprawnych czy możliwość poznania najnowszych trendów i innowacji w rolnictwie. To wszystko czekało na osoby, które w weekend wybrały się na targi rolnicze w Sielinku, które zostały organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Targi w Sielinku co roku przyciągały wielu odwiedzających oraz skupiały na sobie dużą uwagę. Dla nas, organizatorów to zawsze wielka radość. Chociaż w tym roku liczba widzów jest trochę ograniczona z uwagi na pandemię koronawirusa, to mamy nadzieję, że na kolejnych targach będzie mogło być jeszcze więcej osób – mówiła na otwarciu targów Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Tegoroczne targi były pierwszą imprezą od miesięcy, którą Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował w formie stacjonarnej, a nie wirtualnej. Oprócz tego transmisja z targów była dostępna na kanale WODR na YouTube.

Osoby, które odwiedziły Sielinko mogły oglądać rozmaite zwierzęta hodowlane, poletka demonstracyjne z wieloma odmianami roślin, nowoczesny sprzęt rolniczy, a także skosztować różnorodnych przysmaków. Podczas targów zostały też przyznane nagrody dla najlepszych okazów zwierząt oraz został wybrany superczempion wystawy, którym został niespełna dwuletni buhaj Bosy z rasy Limousine, którego właścicielem jest Zbigniew Kołoszyc.

– Już po narodzinach Bosego wiedzieliśmy, że to będzie wyjątkowe zwierzę – mówił po odebraniu nagrody Zbigniew Kołoszyc. Wcześniej odwiedzający mogli zaś posłuchać, jakimi kryteriami kierują się sędziowie przy ocenianiu zwierząt.

Oprócz tego każdy chętny mógł dowiedzieć się o interesujących go aspektach na stoiskach instytucji takich jak: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Centrum Doradztwa Rolniczego.

Wielkopolskie Targi Rolnicze, Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego oraz Dni Pola SIELINKO 2021 były objęte patronatem wojewody wielkopolskiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

– Bardzo cieszę się, że możliwa była organizacja targów w formie stacjonarnej. W poprzednich latach to właśnie możliwość bezpośredniego spotkania i porozmawiania była najważniejszym elementem targów. Mamy nadzieję, że to wydarzenie pozwoli na powrót do normalności. Ta impreza daje wiele możliwości – mówiła Anna Gembicka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która uczestniczyła w oficjalnym otwarciu targów.

Z kolei Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, przemawiał: – Wszyscy wiemy, jak ważną gałęzią gospodarki w naszym województwie jest rolnictwo i jak istotna jest działalność WODR, gdy mówimy o doradztwie oraz rozwoju rolnictwa.