Zadania doradcze


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi doradztwo rolnicze, które obejmuje działania w obszarze rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Działania te mają na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych. Ośrodek Doradztwa przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Działalność statutowa Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu opiera się na zadaniach:

  • informacyjno-konsultacyjnych o charakterze indywidualnym oraz masowym (spotkania informacyjne, artykuły, komunikaty i in.),
  • oświatowych i upowszechnieniowych – szkolenia specjalistyczne, masowe formy upowszechniania, wyjazdy studyjne, pokazy, demonstracje, wdrożenia,
  • doradczych (np. Lokalne Grupy Dyskusyjne, Gospodarstwa Demonstracyjne),
  • związanych z inną działalnością niekomercyjną, w tym zleconych przez organy administracji,
  • promocyjnych na rzecz własnej jednostki doradczej,
  • związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego działania Ośrodka obejmują usługi płatne przez rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Działania te to między innymi:

  • działalność oświatowa i innowacyjna (np. odpłatne kursy i szkolenia),
  • działalność doradcza komercyjna (np. biznesplany),
  •  inna działalność komercyjna (analizy laboratoryjne, doświadczalnictwo i in.).