Polityka jakości


Misją Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest sprawne i profesjonalne świadczenie usług doradczych o najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania Klientów, budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji doradczej ukierunkowanej na mieszkańców wsi i obszarów wiejskich oraz przejrzyste i rzetelne zarządzanie środkami finansowymi.

Polityka Jakości Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Założenia powyższej misji wynikają z ustanowionej dla ich spełnienia Polityki Jakości, ukierunkowanej na realizację następujących celów:

  1. Fachowe, zgodne z prawem oraz innymi wymaganiami i terminowe świadczenie usług na rzecz klientów w oparciu o ujednolicone, przejrzyste zasady działania.
  2. Stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji i kompetencji wszystkich pracowników.
  3. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientami a Ośrodkiem.
  4. Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej opartej na wykorzystaniu systemów informatycznych.
  5. Polepszenie warunków organizacyjnych i technicznych zmierzających do zwiększenia zadowolenia klientów i pracowników WODR w Poznaniu.
  6. Wdrożenie, utrzymanie i regularne ocenianie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9000:2001.
  7. Monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłe ich doskonalenie w ramach SZJ.
  8. Promocję projakościowych postaw pracowników Ośrodka oraz docenianie ich kreatywności i zaangażowania we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań.
  9. Zapewnienie pełnego uczestnictwa kierownictwa Ośrodka w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością.