Polityka jakości

 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email


Misją Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest sprawne i profesjonalne świadczenie usług doradczych o najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania Klientów, budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji doradczej ukierunkowanej na mieszkańców wsi i obszarów wiejskich oraz przejrzyste i rzetelne zarządzanie środkami finansowymi.

Polityka Jakości Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Założenia powyższej misji wynikają z ustanowionej dla ich spełnienia Polityki Jakości, ukierunkowanej na realizację następujących celów:

 1. Fachowe, zgodne z prawem oraz innymi wymaganiami i terminowe świadczenie usług na rzecz klientów w oparciu o ujednolicone, przejrzyste zasady działania.
 2. Stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji i kompetencji wszystkich pracowników.
 3. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientami a Ośrodkiem.
 4. Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej opartej na wykorzystaniu systemów informatycznych.
 5. Polepszenie warunków organizacyjnych i technicznych zmierzających do zwiększenia zadowolenia klientów i pracowników WODR w Poznaniu.
 6. Wdrożenie, utrzymanie i regularne ocenianie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9000:2001.
 7. Monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłe ich doskonalenie w ramach SZJ.
 8. Promocję projakościowych postaw pracowników Ośrodka oraz docenianie ich kreatywności i zaangażowania we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań.
 9. Zapewnienie pełnego uczestnictwa kierownictwa Ośrodka w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością.