28 września 2020

Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej zawarte w przysłowiach ludowych

Autor: Anna Stanisławska

Rok publikacji: 2018

Przysłowia należą do najstarszych znanych form literackich. Początkowo przekazywano je ustnie, potem zaczęto je spisywać. Znano i odwoływano się do nich zawsze, począwszy od dawnych czasów do teraźniejszości. Funkcjonowały jako przepowiednie odnoszące się do pogody, zdarzeń oraz różnych sytuacji. Przysłowia to wyjątkowe komunikaty pod względem treści i struktury. Za ich pośrednictwem porozumiewali się ludzie na przestrzeni wieków, przekazując swoje obserwacje i doświadczenia. Stanowią nośnik przemyśleń różnych grup społecznych, świadcząc o ich zbiorowej mądrości oraz stopniu poznania otaczającego świata.

Pobierz →

 

28 września 2020

Owady zapylające

Autor: Lidia Spychalska

Rok publikacji: 2018

Pojęcie „owady zapylające” w naukowych publikacjach odnosi się do owadów biorących udział w zapylaniu roślin poprzez przenoszenie pyłku z pylników na znamię słupka. Zapylacze umożliwiają niezakłóconą reprodukcję większości gatunków roślin tworzących ekosystemy i będące podstawą naszej diety. Stan populacji zapylaczy może ulec znacznemu pogorszeniu ze względu na postępującą degradację środowiska, więc powinny one być traktowane jako „strategiczny zasób przyrodniczy” i należycie chronione. Owady zapylające to przede wszystkim: błonkówki (pszczoły, osy, trzmiele), muchówki (bzygi), motyle i chrząszcze.

Pobierz →

 

28 września 2020

Niematerialne dziedzictwo kulturowe - praktyki kulinarne

Autor: Halina Modławska

Rok publikacji: 2018

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, ogłoszony przez Unię Europejską w 2018 roku, jest niepowtarzalną okazją do rozpoznania lokalnego dziedzictwa. Żyjąc co roku obok różnych wydarzeń kulturalnych, nie uświadamiamy sobie, że dziedzictwo jest tak ważne dla naszej tożsamości i wpływa na otaczający nas krajobraz kulturowy. Narodowy Instytutu Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaplanował ponad 1200 różnego rodzaju wydarzeń, w których można uczestniczyć, jak każdego roku, bezpłatnie i poznawać naszą kulinarną historię. Dziedzictwo Kulturowe należy do przeszłości, a także do współczesności, jest to „coś”, co się przekazuje. Musimy się nauczyć przekazywać przyszłym pokoleniom Dziedzictwo Kulturowe, ale nie ono samo, także klucz do interpretacji, czyli kulturę oraz odpowiednie narzędzia, aby w oparciu o dziedzictwo odpowiadać na wezwanie współczesności.

Pobierz →

 

11 września 2020

Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony środowiska i klimatu

Autor: Anna Giera

Rok publikacji: 2018

Zadrzewienia według Encyklopedii PWN to pojedyncze drzewa i krzewy lub ich zgrupowania poza lasem i obszarami miejskimi oraz nie zaliczane do sadów. Natomiast inne źródła zaliczają do zadrzewień również towarzyszące drzewom zioła, grzyby i zwierzęta. Stosowane są różne podziały zadrzewień – w zależności od ich budowy, występowania w krajobrazie oraz lokalizacji.

Pobierz →

 

10 września 2020

Staropolskie nazwy miesięcy i ich związek z dziedzictwem kulturowym wsi

Autor: Anna Stanisławska

Rok publikacji: 2019

Nasi pradziadowie nie znali podziału roku na miesiące, żyli w symbiozie z przyrodą i podlegali jej prawom. Posługiwali się obserwacjami przyrody, długością dnia czy wysokością słońca na horyzoncie. Mówiło się, że jest babie lato, przednówek, listopad bo lecą liście z drzew, chłodnik, bo robi się zimno, czy pozimek. Tych nazw używano obok nazw ćwierćrocznych takich jak: zima, wiosna, lato, jesień. Wraz z kalendarzem rzymskim w Polsce przyjęto podział dwunastoczęściowy i ich łacińskie nazwy. Funkcjonowały one przez setki lat.

Pobierz →

 

10 września 2020

Konieczność wapnowania gleb w Polsce z uwzględnieniem Wielkopolski

Autor: Wioleta Barczak

Rok publikacji: 2019

Świadomym działaniem każdego rolnika powinno być pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego uprawianych gleb. Aby tego dokonać, niezwykle istotnym aspektem jest zapoznanie się z pH gleb oraz składem i zawartością mikro i makro składników. Dzięki współdziałaniu rolników ze sferą nauki, wspieraniu transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką w zakresie wprowadzania lub udoskonalania dobrych praktyk rolniczych, możliwe będzie stosowanie nawożenia dostosowanego do wymagań glebowych, które z kolei przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych surowców rolnych. Celem niniejszej publikacji jest podkreślenie roli wykonywania badań odczynu pH gleb, jego wpływu na wielkość i jakość produkcji oraz korzyści wynikających z dostosowywania poziomu pH gleb w kontekście uzyskiwanego poziomu plonów.

Pobierz →

 

09 września 2020

Rola rachunkowości w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

Autor: Piotr Konieczny

Rok publikacji: 2019

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych w naszym kraju ma długą tradycję, jednak ta praktyka nie jest stosowana powszechnie. Idea rachunkowości wyrosła z potrzeby wspomożenia pamięci ludzkiej, z czym trudno się nie zgodzić. Prowadzący gospodarstwo rolne na co dzień spotyka się z różnego rodzaju operacjami gospodarczymi np. zakup środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin, olej napędowy), sprzedaż (produkty roślinne, zwierzęta). Tych różnego rodzaju operacji w zależności od profilu prowadzonej działalności rolniczej jest dużo.

Pobierz →

 

09 września 2020

Wymagania roślin do dekoracji wnętrz

Autor: Jarosław Górski

Rok publikacji: 2019

Rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz są dziś zupełnie inaczej traktowane niż dawniej. Spowodowały to zmiany stylu całego naszego życia. Nowoczesny projektant wnętrz przeznaczył roślinom o wiele ważniejsze zadanie, gdyż dzisiaj stanowią one nie tylko elementy kształtujące wnętrza, ale też sprzymierzeńca wpływającego pozytywnie na jego samopoczucie. Dziś okna powiększane są do rozmiarów całych ścian ze szkła. Zestawione z nimi duże grupy roślinne stanowią swoisty łącznik z krajobrazem zewnętrznym. W wielu mieszkaniach ściany wewnętrzne, dzielące pokoje, zostały ograniczone lub wręcz zniknęły, zastąpione ścianami z żywej zieleni. Do dzisiejszych rozwiązań dekoracyjnych dodano także nowoczesne meble typu stojaki, stelaże, ozdobne korytka czy wiszące półki przeznaczone do ustawiania pojemników z roślinami.

Pobierz →

 

09 września 2020

Choroby metaboliczne w stadach krów wysokowydajnych

Autor: Jerzy Mikołajczak

Rok publikacji: 2019

Intensywne prace hodowlane i jednostronna selekcja bydła mlecznego spowodowała znaczący wzrost wydajności mleka. W Polsce mamy wiele stad, których wydajności przekraczają średnio 10 tys. litrów. Wyniki takie przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania krów na energię, białko, witaminy i składniki mineralne. Powiększyły się również rozmiary zwierząt, przy czym zwiększeniu zapotrzebowania nie towarzyszyło niestety proporcjonalne zwiększenie pojemności przewodu pokarmowego. I tu pojawia się problem, specyfika trawienia składników pokarmowych u przeżuwaczy nie pozwala na szybkie pokrycie zapotrzebowania jakie wymaga intensywnie produkująca krowa. To sprawia, że żywienie współczesnej krowy o wysokim potencjale genetycznym nie jest łatwe.

Pobierz →