Gospodarstwa demonstracyjne

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2012 roku utworzył sieć gospodarstw demonstracyjnych. W sieci aktualnie (marzec 2019) funkcjonują 93 gospodarstwa o profilach działalności zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej. Gospodarstwa reprezentują najwyższy poziom produkcji rolniczej, wykorzystują nowoczesne technologie, są dobrze zorganizowane i mają dobre wyniki ekonomiczne. Zadaniem ich jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, najnowszych osiągnięć technicznych i sposobów gospodarowania oraz propagowanie osiąganych wyników w regionie. W gospodarstwach odbywają się szkolenia, pokazy oraz demonstracje przeprowadzane przez doradców rolniczych WODR. W gospodarstwach, które wyraziły na to zgodę, jest też możliwość odbywania praktyk przez uczniów szkół rolniczych i studentów.

Sieć gospodarstw demonstracyjnych w Wielkopolsce

Powiat Gospodarstwo Specyfika gospodarstwa
chodzieski Barbara i Wojciech Szejner
Prosna
Produkcja roślinna: zboża i okopowe. Uprawa ziemniaków i zbóż.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Produkcja prowadzona w cyklu zamkniętym w nowoczesnych obiektach inwentarskich (porodówka, odchowalnia prosiąt, chlewnia loch luźnych na głębokiej ściółce, tuczarnie). Tuczarnia – 1500 stanowisk, produkcja 5000 tuczników rocznie).
Elżbieta i Zenon Wierońscy
Próchnowo
Produkcja roślinna: zboża, oleiste i okopowe. Uprawa rzepaku, kukurydzy i zbóż.
Produkcja zwierzęca: bydło. Produkcja prowadzona w cyklu otwartym. Odchów cieląt z zakupu. Stan młodego bydła opasowego – ok. 60 sztuk, z tego corocznie sprzedaż ok. 35 bukatów o wadze 700 kg.
Danuta, Marek Oko
Ostrówki
Produkcja roślinna: zboża i strączkowe. Uprawa kukurydzy i zbóż.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Produkcja 7000 tuczników rocznie prowadzona w cyklu zamkniętym w nowoczesnych obiektach inwentarskich (porodówka, odchowalnia prosiąt, chlewnia loch luźnych na głębokiej ściółce, tuczarnie). W planach budowa masarni i sprzedaż wyrobów przetworzonych i nieprzetworzonych.
czarnkowsko-trzcianecki Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Farma pod świerkami” Lesek Futyma
Huta Szklana
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Chów bydła mlecznego i przetwórstwo mleka. Stado 14 krów, jałówki.
Sławomir Garstka
Sarbia
Produkcja roślinna: zboża.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Stado macior – 100 sztuk.
Krystian Szyler
Tarnówko
Produkcja roślinna: ziemniaki i zboża.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Hodowla w cyklu zamkniętym. Stado macior – 75 sztuk.
gnieźnieński Sylwia i Marcin Król
Sławno
Gospodarstwo rybackie
Marcin Krzewiński
Wełnica
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa rzepaku ozimego, pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy.
Produkcja zwierzęca: bydło mięsne. Hodowla bydła mięsnego rasy Charolaise (186 sztuk, w tym 67 mamek i 37 jałówek.
Aleksander i Marcin Kujawscy
Głębokie
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa rzepaku ozimego, pszenicy i kukurydzy.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Chrobry” Sp. z o.o.
Kłecko
Sprzedaż warzyw pochodzących z gospodarstw wspólników na podstawie kontraktacji oraz podjęcie wspólnych inwestycji w celu obniżenia kosztów standaryzacji, przechowywania i sprzedaży.

gostyński

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu
Grabonóg
 
Adam Jańczak
Wziąchów
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Stado 83 krów, w tym 48 krów mlecznych.
Zbigniew Biskup
Borek Wielkopolski
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Produkcja prowadzona w cyklu otwartym.
grodziski Jerzy Kostrzewa
Śniaty
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Stado 205 sztuk bydła, z czego 125 to krowy mleczne.

jarociński

Grzegorz Łuczak
Poręba
Produkcja roślinna: zboża, oleiste i okopowe. Produkcja zboża, rzepaku ozimego i buraków cukrowych.
Produkcja zwierzęca: bydło i trzoda chlewna (loszki).
Piotr Łukaszewski
Potarzyca
Produkcja roślinna: zboża i okopowe.
kaliski Zespół Szkół nr 1
Lisków
 
Zespół Szkół w Opatówku
Opatówek
 
Krzysztof Wanga
Nędzerzew
Produkcja roślinna: warzywa. Uprawa warzyw gruntowych.
Anna i Stanisław Lesień
Czajków
Produkcja roślinna: zboża i warzywa. Uprawa pszenicy ozimej, kapusty, ogórków z przeznaczeniem do kwaszenia.
Krzysztof Chenczke
Skrajnia
Produkcja roślinna: warzywa. Uprawa pomidorów szklarniowych.
Przemysław Kmieciński
Oszczeklin
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Stado 53 krów mlecznych.
Stanisław Zymon
Tłokina Wielka
Produkcja roślinna: krzewy ozdobne. Gospodarstwo szkółkarskie.
kępiński Władysław Bajer
Mnichowice
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Chlewnia zarodowa loszek WBPxPBZ. Stado loch – 30 sztuk, loszki hodowlane – 240 sztuk.
Józef Abram
Siemianice - Granice
Produkcja roślinna: zboża.
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne i trzoda chlewna. Bydło – 7 krów; lochy – 4 sztuki.

kolski

Grażyna i Mirosław Serafinowicz
Grabina
Produkcja roślinna: oleiste i warzywa. Uprawa warzyw, roślin oleistych oraz zbóż metodami ekologicznymi.
Karol Skonieczny
Przybyłów
Produkcja zwierzęca: bydło i trzoda chlewna. Produkcja tuczników w cyklu zamkniętym, bydło mięsne. Stado loch – 70 sztuk, 1450 sztuk tuczników rocznie, 50 sztuk bydła mięsnego.
Leszek Galemba
Kiełczew Smużny Czwarty
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa rzepaku, jęczmienia, pszenicy, kukurydzy.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewnai bydło opasowe. Produkcja trzody chlewnej w cyklu otwartym, jednorazowy wkład – 1500 sztuk, 40 sztuk bydła opasowego.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
Kościelec
 
koniński Krzysztof Ruszczyński
Sycewo
Produkcja roślinna: sadownictwo – jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie.
Bogdan Sieczka
Kawnice Kolonia
Produkcja zwierzęca: bydło opasowe. Średnio 40 byków rocznie.
Maciej Tomczak
Daninów
Gospodarstwo ekologiczne.
kościański Dorota i Czesław Kaczmarek
Cichowo
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielona Chata”.
Marcin Majorczyk i Roman Majorczyk
Łuszkowo
Produkcja roślinna: zboża i buraki cukrowe. Uprawa zbóż konsumpcyjnych, nasiennych, jęczmienia browarowego, kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych, roślin pastewnych.
Produkcja zwierzęca: bydło opasowe. Średnio 40 byków rocznie. Stan 90 sztuk.
STADNINA KONI RACOT Sp. z o.o.
Racot
Produkcja roślinna: zboża, okopowe i oleiste. Uprawa zbóż konsumpcyjnych, nasiennych, buraków cukrowych, rzepaku ozimego, roślin pastewnych.
Produkcja zwierzęca: konie i bydło mleczne. Konie rasy wielkopolskiej oraz szlachetnej półkrwi polskiej - w stadzie utrzymuje się 150 koni, w tym 40 klaczy.
Usługi hotelarskie i gastronomiczne.
krotoszyński Bronisław Koncewicz
Długołęka
Produkcja roślinna: zboża. Uprawa pszenżyta, pszenicy ozimej, kukurydzy oraz mieszanek zbożowych.
Produkcja zwierzęca: bydło i trzoda chlewna. Chów trzody chlewnej (45 macior) i bydła mlecznego (18 krów mlecznych).
Maria Snela
Baszków
Produkcja roślinna: buraki cukrowe (70 t/ha), pszenica (8 t/ha).
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Stado 60 sztuk.
KROT-PLON Sp. z o.o.
Krotoszyn
Produkcja roślinna: zboża i oleiste.

leszczyński

Rafał Rimke
Brenno
Produkcja roślinna: kukurydza i zboża paszowe.
Produkcja zwierzęca: brojlery kurze, trzoda chlewna w cyklu zamkniętym.
Bogusław Pietrzak,
Lasocice
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Produkcja w cyklu zamkniętym.
Janina i Leszek Prałat
Nowa Wieś
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Hodowla knurków oraz loszek. Stado 100 loch.
Instytut Zootechniki PIB - Zakład Doświadczalny w Pawłowicach
Pawłowice
Oferowanie wysokowartościowego materiału hodowlanego:
a) buhaje, jałowice cielne oraz krowy pierwiastki rasy PHF,
b) knury czystorasowe (wbp, pietrain, linia 990) i mieszańce (990 x pietrain, pietrain x duroc) oraz loszki rasy wbp,
c) tryki i maciorki rasy merynos polski oraz romanowska. Produkcja mleka, żywca wołowego, baraniego oraz półtusz wieprzowych.
Pprodukcja mieszanek treściwych oraz koncentratów dla różnych gatunków zwierząt.
Wykonywanie badań i usług doświadczalnych zlecanych przez inne jednostki naukowe oraz firmy.
Wykonywanie na rzecz polskich hodowców takich usług jak: a) ocena knurów i kojarzeń w Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej na podstawie przyżyciowej i poubojowej kontroli potomstwa, b) kontrola pochodzenia trzody chlewnej w chlewniach zarodowych, c) ocena stacyjna tryków. Organizacja konferencji, sympozjów i szkoleń z zakresu hodowli i żywienia zwierząt oraz uprawy roślin. Organizowanie ćwiczeń terenowych oraz staży i praktyk zawodowych dla studentów i uczniów wyższych i średnich szkół rolniczych. Prowadzenie wykładów, prelekcji i działalności upowszechnieniowej przez pracowników Zakładu. Wykonywanie analiz pasz treściwych i kiszonek oraz doradztwo żywieniowe.

międzychodzki

Bogdan Królik,
Chrzypsko Wielkie
Produkcja kwiatów ciętych, reprodukcja roślin cebulkowych w tunelach, szklarniach i w gruncie.
Zbigniew Ajchler
Izdebno
Produkcja roślinna: zboża, kukurydza i oleiste (rzepak).
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Stado 45 loch, odchów prosiąt.
nowotomyski Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego
Trzcianka
 
Iwona i Mieczysław Bąbelek
Lwówek
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa pszenicy, pszenżyta i żyta, rzepaku.
Produkcja zwierzęca:brojlery kurze (300 tys. szt. rocznie).
Produkcja sadownicza: sad wiśniowy.
Krzysztof Rupa
Cicha Góra
Produkcja roślinna: zboża. Uprawa kukurydzy, żyta, mieszanek zbożowych jarych.
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Obora wolnostanowiskowa z halą udojową, stado 55 sztuk krów mlecznych i 55 sztuk jałowic.
obornicki Marek Banasiak
Gościejewo
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa zbóż, rzepaku oraz kukurydzy na ziarno.
ostrowski Tadeusz Zatylny
Zamość
Produkcja roślinna: zboża, strączkowe i okopowe. Uprawa zbóż ozimych i jarych, mieszanek zbożowych, łubinu i ziemniaków.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna (lochy, prosięta, tuczniki).
Tomasz Kupaj
Latowice - Kęszyce
Produkcja roślinna: zboża i motylkowe.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Hodowla zachowawcza świni złotnickiej pstrej, owcy wielkopolskiej, królika rasy popielniański biały oraz rekreacyjnie dwa konie.
ostrzeszowski Mariusz Szykuła
Przytocznica
Produkcja roślinna: zboża, kukurydza i oleiste. Uprawa kukurydzy oraz zbóż na cele paszowe.
Produkcja zwierzęca: bydło opasowe i trzoda chlewna. Stado 850 sztuk bydła opasowego, 60 sztuk macior, 1100-1200 sztuk tuczników rocznie.
Zbigniew Siedlecki
Grabów Wójtostwo
Produkcja roślinna: zboża i okopowe. Uprawa zbóż jarych i ozimych, ziemniaków jadalnych i sadzeniaków.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Produkcja materiału hodowlanego (loszki i knurki). Stado podstawowe 30 loch.
pilski Jerzy Król
Pobórka Wielka 
Produkcja roślinna: zboża na własne potrzeby.
Produkcja sadownicza: wiśnia, czereśnia, grusza i jabłoń.
Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
Dobrzyniewo
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa pszenicy, rzepaku, jęczmienia jarego, mieszanek zbożowych, kukurydzy oraz poplonów.
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne i trzoda chlewna, konie i koniki polskie. Stado krów mlecznych – 1794 sztuki, trzody chlewnej – 2417 sztuk, w tym 150 loch, koni – 28 sztuk, w tym 13 klaczy oraz 74 sztuki koników polskich, w tym 28 klaczy.
Łukasz Graś
Kruszewo
Produkcja roślinna: zboża i okopowe.
Produkcja zwierzęca: w trakcie modernizacji chlewnia – w  perespektywie trzoda chlewna.
pleszewski Grzegorz Marecki
Tursko
Produkcja roślinna: zboża, oleiste i okopowe. Uprawa pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych, roślin paszowych.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Produkcja w cyklu zamkniętym (40 sztuk macior, sprzedaż – 900 sztuk).
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bógwidzach
Bógwidze
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna.
Adam Maciejewski
Sośnica
Produkcja roślinna: zboża i okopowe (buraki cukrowe).
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna i bydło opasowe. Produkcja 1200 tyczników rocznie. Hodowla 20 szt. bydła.
Robert Pasternak
Popówek
Produkcja roślinna: zboża. Uprawa pszenicy i kukurydzy na ziarno.
Produkcja warzywna: pomidory pod osłonami.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Jadwiga Sołtysiak
Nowa Wieś
Produkcja roślinna: zboża.
Produkcja zwierzęca: owce (merynos).
Gospodarstwo agroturystyczne.
Remigiusz Szczepański
Popówek
 
poznański Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne
Przybroda
Produkcja roślinna: zboża, oleiste i okopowe. Uprawa rzepaku, pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych.
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Stado 90 sztuk.
Produkcja sadownicza.
Stefan Jankowiak, Maciej Pietrzak
Pierzchno
Produkcja roślinna:zboża, oleiste i okopowe. Uprawa ziemniaków przemysłowych oraz zbóż, rzepaku i buraków cukrowych.
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Stado 360 sztuk bydła mlecznego, byczki i jałówki – 400 szt.
Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o.
Iwno
Produkcja roślinna: zboża, oleiste i okopowe. Uprawa ziemniaków przemysłowych oraz zbóż, rzepaku i buraków cukrowych
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne i hodowla koni.

rawicki

Janusz Maćkowiak
Zakrzewo
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Produkcja w cyklu zamkniętym, 3600 sztuk tuczników rocznie.
Jolanta Majewska
Szymanowo
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, owisa, żyta, kukurydzy, warzyw i rzepaku.

słupecki

Tomasz Pradelski
Siernicze Małe
Produkcja roślinna: zboża i okopowe. Uprawa kukurydzy, pszenicy jarej, owsa, jęczmienia jarego i buraków cukrowych.
Przemysław Kozłowski
Ląd
Produkcja roślinna: zboża, oleiste i okopowe. Uprawa pszenicy jarej, kukurydzy na ziarno, rzepaku ozimego, mieszanek zbożowych, buraków cukrowych i ćwikłowych oraz ziemniaków (sadzeniaki).
Małgorzata i Andrzej Fajkowscy
Stawisko
Produkcja roślinna: zboża. Uprawa zbóż paszowych.
Gospodarstwo agroturystyczne.
szmotulski GAŁOPOL Sp. z o.o.
Gałowo
Produkcja roślinna: zboża, oleiste i okopowe. Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaku ozimego.
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne i konie. Hodowla bydła – stado 1880 sztuk, z czego 795 sztuk – stado podstawowe, 619 sztuk – jałówki, 466 sztuk – pozostałe. Stadnina koni – 125 sztuk.
Gorzelnia - produkcja spirytusu zbożowego.
Andrzej Papis
Konin
Produkcja roślinna: zboża, oleiste, okopowe i TUZ. Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy.
Produkcja zwierzęca: bydło opasowe. Hodowla bydła mięsnego w cyklu otwartym.
Jan Dziamski
Krzeszkowice
Produkcja roślinna: zboża, oleiste, okopowe i TUZ. Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy, roślin motylkowych.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna i bydło mięsne. Produkcja w cyklu otwartym.
Jerzy Just
Śmiłowo
Produkcja roślinna: zboża. Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych.
Produkcja zwierzęca: bydło i trzoda chlewna.
Produkcja roślin ozdobnych i cebulowych oraz sad wiśniowy, miłorząb japoński oraz lnianka siewna.
Wojciech Kalinowski
Kaźmierz
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno.
Katarzyna i Henryk Święciccy
Baborówko
Produkcja roślinna: zboża, oleiste, okopowe i zioła. Uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, konopi włóknistych, lnu oleistego i włóknistego, kolendry, kminku, rumianku, mięty pieprzowej, gorczycy na nasiona i prosa oraz trwałe użytki zielone.
Produkcja zwierzęca: konie. Hodowla koni sportowych i rekreacyjnych.
Gospodarstwo agroturystyczne z pałacowym zapleczem i 7 ha parkiem. Ośrodek jeździecki i hotel dla koni.
Maciej, Andrzej, Barbara Frąckowiak
Pęckowo
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Produkcja zbóż konsumpcyjnych i paszowych oraz rzepaku.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Zarodowa hodowla trzody chlewnej - prodkcja loszek hodowlanych rasy PBZ.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - solary.
śremski Tadeusz Mieloch
Borgowo
Produkcja roślinna: zboża i okopowe. Uprawa jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta i kukurydzy na kiszonkę.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna i bydło opasowe. Chów trzody chlewnej w cyklu półotwartym, roczna produkcja – 500-700 tuczników.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - solary.
„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
Nochowo
Produkcja roślinna: zboża i rzepak. Hodowla twórcza i zachowawcza roślin warzywnych, produkcja materiału siewnego oraz konfekcjonowanie i sprzedaż nasion warzyw, kwiatów i ziół.
Produkcja zwierzęca: bydło i owce. Stado 100 sztuk bydła mlecznego rasy czaro-bialej HF i 380 sztuk (matek) owiec rasy merynos krzyżowanych z owcą romanowską w celu podniesienia plenności.
średzki Sławomir Adamczyk
Szlachcin
Produkcja roślinna: zboża, okopowe i oleiste. Uprawa buraków cukrowych, zbóż, kukurydzy na kiszonkę, lucerny i rzepaku.
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Stado podstawowe – 100 krów.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Słupia Wielka
Prowadzenie działalności badawczo-doświadczalnej COBORU.
turecki Paweł Bartczak
Brudzyń
Produkcja roślinna: zboża, oleiste i strączkowe. Uprawa zbóż na nasiona siewne kontraktowane i konsumpcyjne (pszenica ozima, żyto ozime i jęczmień jary, kukurydza na kiszonkę, lucerna oraz przemiennie rzepak ozimy, facelia, gorczyca biała, łubin żółty, owies).
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Produkcja mleka od około 100 krów mlecznych.
Sylwia Jaros-Brzychcy
Kowale Pańskie
Produkcja roślinna: zboża, strączkowe i okopowe. Uprawa pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego i mieszanki zbożowej jarej oraz mieszanek zbożowo-strączkowych na ziarno i ziemniaków jadalnych.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Stado 16 loch.
Ewa Poprawska-Antczak
Gozdów
Produkcja sadownicza: czereśnie, śliwy, grusze, jabłonie.
wągrowiecki Andrzej Torzewski
Łaziska
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, żyta ozimego i jęczmienia ozimego.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna.
Zbigniew Kopczyński
Panigródz
Produkcja roślinna: zboża, oleiste, okopowe i strączkowe. Uprawa pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, buraków cukrowych, jęczmienia jarego, łubinu żółtego.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna.
Marek Bednarski
Oporzyn
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa jęczmienia, żyta, kukurydzy i rzepaku.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna.
wolsztyński Zdzisław Brudło
Jaromierz
Produkcja ogrodnicza:rośliny ozdobne - kwiaty.
Tadeusz Wawrzyński
Tuchorza
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna i brojlery. Maciory – 11 sztuk, brojlery – 4000 sztuk w cyklu.

wrzesiński

Marek Śmidowicz
Sokolniki
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa rzepaku oraz zbóż jakościowych i paszowych.
Produkcja zwierzęca: trzoba chlewna. Produkcja w cyklu otwartym, rocznie 5000 sztuk żywca.
Marek Rezler
Noskowo
Produkcja roślinna: zboża (w całości przeznaczone na paszę).
Produkcja zwierzęca: bydło mleczne. Produkcja mleka, stado podstawowe – 65 krów.
złotowski Monika Kuszel-Bieluszko
Lipka
Produkcja roślinna: zboża i oleiste. Uprawa pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego, jęczmienia jarego i żyta.
Produkcja zwierzęca: trzoda chlewna. Stado 30 loch, rocznie 540 sztuk żywca wieprzowego.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - solary.