Pszczelarstwo ekologiczne - za i przeciw

Ogólne warunki produkcji:

 1. Produkcja ekologiczna różni się od produkcji konwencjonalnej modelem prowadzenia gospodarki pasiecznej. Wymaga od pszczelarza  bardzo dużego doświadczenia w prowadzeniu pasieki a przede wszystkim przystosowania gospodarki pasiecznej do warunków ekologicznych.

 

 1. Działalność ekologiczna musi być poprzedzona złożeniem wniosku do jednostki certyfikującej, która może kontrolować pasiekę także w procesie produkcji aby uznać ją za ekologiczną. Certyfikat upoważniający do prowadzenia pasieki ekologicznej każdego roku musi być odnawiany. W procesie starań o uznanie pasieki za ekologiczną jest okres przejściowy ( od przejścia z gospodarki konwencjonalnej na ekologiczną) trwający 1 rok. W Polsce jest mało jednostek certyfikujących pszczelarstwo.

 

 1. Przestawienie produkcji w gospodarstwo ekologiczne musi obejmować wszystkie rodziny pszczele w pasiece.

 

 1. Pszczoły w pasiekach ekologicznych mogą być podkarmiane syropem z cukru ekologicznego – z ekologicznych buraków cukrowych.

 

 1. Rodziny pszczele w pasiece ekologicznej powinny być osadzone w ulach z naturalnych materiałów (drewno, słoma, trzcina), zabronione jest używanie uli ze styropianu.

 

 1. W prowadzeniu pasieki ekologicznej ważna jest ochrona pszczół przed chorobami i  szkodnikami. W pasiece ekologicznej zabronione jest stosowanie środków farmakologicznych. Aby ustrzec się chorób trzeba prowadzić selekcję linii pszczół odpornych na choroby,  kontrolować stan zdrowia pszczół, wymieniać regularnie matki pszczele i okresowo plastry, dezynfekować ule i sprzęt oraz pracownię pszczelarską.

 

Zalety:

 1. Szansą dla pszczelarstwa ekologicznego jest pozyskiwanie miodów odmianowych, za które pszczelarz może otrzymać wyższą cenę.
 2. Z produkcji ekologicznej uzyskuje się produkty o uznanych cechach jakościowych i zdrowotnych, a przez to spełniamy oczekiwania jeszcze nadal wąskiej grupy klientów kupujących produkty ekologiczne, w tym miód.
 3. Realną szansę zbytu produktów ekologicznych po opłacalnej cenie zwiększyć może powiązanie naszego rynku z rynkami UE.

 

Wady:

 1. Pszczelarstwo ekologiczne w porównaniu z pszczelarstwem konwencjonalnym  nie jest zbyt dochodowe. Produkcja w pasiece ekologicznej jest droższa niż w konwencjonalnej
 2. Pszczelarze nie mają dopłat z racji prowadzenia produkcji ekologicznej w przeciwieństwie do producentów rolnych produkujących inne niż pszczelarskie produkty.
 3. Największym problemem produkcji ekologicznej jest zwalczanie warrozy, bowiem nie można używać leków chemicznych  a tylko olejków eterycznych, preparatu ApiLifeVar lub kwasów mrówkowego i szczawiowego, których skuteczność zwalczania warrozy określa się na poziomie tylko 60%.
 4. Warunki produkcji ekologicznej określone w ustawie są mocno zaostrzone, często nie do spełnienia przez pszczelarza. Przykładem może być miejsce na ustawienie pasieki ekologicznej. Wymaga się aby w promieniu 3 km pożytki dla pszczół stanowiły zasadnicze uprawy ekologiczne lub obszary porośnięte dziką roślinnością. Znalezienie takiego miejsca ustawienia pasieki jest nie lada problemem dla pszczelarza chcącego zająć się produkcją ekologiczną.

 

Lucyna Palicka WODR w Poznaniu, SPD